ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.01 4.91 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0 4.21 109|133|000
^ עד 10% מניות 0 4.41 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.01 5.38 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.01 5.97 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.02 6.02 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.01 4.81 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0 5.17 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.03 5.36 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0 7.07 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0 4.2 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.01 5.78 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.01 2.94 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.01 1.61 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0 1.48 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0 3.56 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0 1.92 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות -0.02 2.96 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0 3.13 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.01 3.8 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.02 2.92 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.23 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0 1.26 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.07 5.08 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.03 3.37 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.01 2.94 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0 2.13 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.02 3.1 008|143|000
+ מניות בארץ -0.09 10.22 002|000|000
^ ת"א 35 0.11 1.97 002|017|046
^ ת"א 125 0.02 7.65 002|017|047
^ ת"א 90 0.14 17.99 002|017|048
^ יתר -0.34 2.82 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 0.02 10.95 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.02 15.58 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.5 8.95 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס 0.24 -11.14 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.12 11.69 002|019|000
+ קרן כספית 0.01 -0.71 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר 0.09 -6.57 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.09 -6.22 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.68 15.39 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 1.43 18.67 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 0.38 003|021|061
^ מניות אסיה -0.18 22.8 003|021|100
^ מניות סין 0.76 18.25 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.89 12.31 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.51 20.51 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.89 11.4 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 0.7 19.59 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.42 15.55 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.68 -4.64 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 0.93 15.37 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.71 12.03 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.66 13.97 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.72 11.87 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל 0.02 -0.41 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.04 -3.69 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.14 5.16 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.07 -3.05 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.05 3.52 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.1 -3.26 011|140|000
גמישות 0.14 8.7 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.85 17.73 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 1.14 21.55 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.03 5.67 006|096|000
+ אגד קרנות 0.1 -0.58 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.03 3.37 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 0.1 -3.28 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.6 121|114|117
חו"ל כללי 0.04 -1.01 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.61 -8.96 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.61 -8.96 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.34 12.14 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.34 12.14 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איילון מדינה + 20% 130.52 130.52 0 5112941
אילים מודל + 15% 228.88 228.89 0.01 5101027
אלטשולר שחם מדינה + 15% 109.94 109.94 -0.03 5118476
אלטשולר שחם עוקבת תיק מספר 2 – בנק דיסקונט 104.06 104.06 0.06 5122528
ילין לפידות עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 107.56 107.56 0.04 5119599
מור עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 107.37 107.37 0.02 5122817
מיטב עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 123.48 123.48 0 5111307
פסגות אלפא 20/90 1392.54 1392.54 0.09 5110762
פסגות מדינה ומניות 109.6 109.6 -0.02 5112107
פסגות ספיר אגח + 15% 105.21 107.31 0.02 5119581
קסם אקסלנס ממשלתי + 15% 164.54 164.54 -0.04 5109863