ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.05 4.57 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.09 3.6 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.06 4.11 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.05 5.19 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.02 5.44 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.05 5.95 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.11 4.54 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.06 5.63 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.22 4.98 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.06 6.78 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.1 3.9 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.16 5.47 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.06 2.01 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.17 1.47 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.15 0.78 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.04 1.7 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.12 0.92 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.05 1.84 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.04 2.41 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.05 3.18 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0 2.25 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 -0.01 0.18 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.01 1.1 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.01 3.27 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0 2.59 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.02 2.19 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0 1.93 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.01 3.3 008|143|000
+ מניות בארץ -0.24 12.87 002|000|000
^ ת"א 35 -0.35 3.7 002|017|046
^ ת"א 125 -0.38 10.34 002|017|047
^ ת"א 90 -0.47 22.25 002|017|048
^ יתר -0.16 8.84 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.21 14.34 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.21 18.53 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.18 17.9 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -1.14 -4.27 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.18 13.86 002|019|000
+ קרן כספית -0.07 -0.52 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר -0.72 -6.81 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.72 -6.47 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.1 14.12 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 0.62 10.9 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 0.56 003|021|061
^ מניות אסיה -0.05 22.08 003|021|100
^ מניות סין 0.25 14.8 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -0.04 11.52 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.33 19.62 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -0.01 9.75 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 0.21 14.62 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.07 19.14 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.7 -6.34 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 0.11 12.82 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.02 9.25 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.1 15.72 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.18 9.55 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.42 -2.31 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.73 -5.37 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.22 -1.32 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.64 -4.5 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.06 1.44 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.65 -4.94 011|140|000
גמישות -0.09 9.37 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.14 12.1 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.17 14.67 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.04 4.79 006|096|000
+ אגד קרנות -0.09 -1.94 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.02 2.53 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.18 -4.94 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.09 121|114|117
חו"ל כללי -0.37 -2.07 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.24 -9.77 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.24 -9.77 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.06 12.2 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.06 12.2 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח קונצרני ארהב 94.07 94.07 -0.8 5121215
MTF אגח קונצרני ארהב - מגודרת מטח 105.86 105.86 -0.09 5121207
איביאי ! אגח דולר בינלאומי 92.88 92.88 -0.74 5104393
איביאי ! אגח חול מוגנת מטח 97.51 97.51 -0.01 5119839
איביאי ! אגח יורו בינלאומי 113.04 113.04 0.19 5100615
איביאי אגח $ חול נקוב $ 25.24 25.24 -0.74 5101902
איביאי אגח גלובלי 46.18 46.18 -0.73 5107362
איביאי אגח עולמי נקוב $ 100.86 100.86 -0.72 5117429
איילון עוקבת חול תיק 2 הבנק הבינלאומי 117.2 117.2 -0.56 5114608
אילים ! אגח חול נקוב $ 132.84 132.84 -0.84 5110648
אילים חסכון דולרי 104.86 104.86 -0.69 5100656
אלומות ! אגח מדינות - נקובה $ 115.27 115.27 -0.86 5116025
אלומות אגח גלובלית 94.79 94.79 -0.72 5121447
אלטשולר ! אגח חול קונצרני מוגנת מטח 109.77 109.77 -0.12 5118591
אלטשולר אגח גלובלי נקובה בדולר 115.38 115.38 -0.76 5116017
אלטשולר שחם ! אגח גלובלי ללא מניות 136.6 136.6 -0.71 5105911
אלטשולר שחם ! אגח חול מוגנת מטח 117.17 117.17 -0.1 5107784
אלטשולר שחם ! מדדים משולבים אגח חול מוגנת מטח 129.15 129.15 0.69 5108824
אלטשולר שחם 10/90 תיק אגח שווקים מפותחים מוגנת מטח 104.52 104.52 -0.08 5121314
אלטשולר שחם אגח חול מדורג - ממשלתי מוגנת מטח 85.37 85.37 0.66 5120530
אלטשולר שחם דולרית אגח חול 142.43 142.43 -0.73 5100235
אלטשולר שחם עוקבת תיק חול מספר 2 – הבנק הבינלאומי 119.16 119.16 -0.69 5115407
אנליסט ! אגח חול ללא מניות 99.42 99.42 -0.73 5104237
אנליסט ! אגח חול ללא מניות מגודרת מטח 105.08 105.08 -0.16 5121777
אנליסט אגח US + 10% מניות US מגודרת מטח 105.82 105.82 -0.07 5121116
אפסילון ! אגח חול תיק ETF מגודר מטח 102.4 102.4 -0.07 5123484
אפסילון אגח גלובלי 100.45 100.45 -0.8 5116561
אקסלנס ! קונצרני חול מגודרת מטח חייבת 108.15 108.15 0.14 5103387
אקסלנס אגח דולר בינלאומי 230.41 230.41 -0.75 5112479
אקסלנס אגח חול מוגדרת מטח 101.23 101.23 0.02 5120993
אקסלנס אגח ממשלתי בחול עד שנתיים מנוטרלת מטח 188.26 188.26 -0.04 5100557
אקסלנס יורו 155.61 155.61 0.25 5101548
אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות דולרי הבנק הבינלאומי 120.95 120.95 -0.74 5103718
אקסלנס תיק השקעות חול 10-90 93.04 93.04 -0.57 5103726
הראל ! אגח חול ממוקד הנפקות - מוגנת מטח 121.91 121.91 -0.08 5107859
הראל ! אגח מטבעות 101.02 101.02 -0.62 5124706
הראל אגח דולר 609.88 609.88 -0.67 5110333
הראל אגח חול - מוגנת מטח 775.38 775.38 -0.05 5111117
הראל אגח מדינות חול - נקובה $ 119.3 119.3 -0.72 5103247
הראל בונד נקובה ב - $ 35.84 35.84 -0.71 5113568
הראל פיא ! אגח עולמי 99.54 99.54 -0.74 5105390
הראל פיא אגח בינלאומי מוגנת מטח 263.74 263.74 -0.06 5117130
הראל פיא אגח דולר בינלאומי 112.55 112.55 -0.69 5102371
הראל פיא אגח יורו 169.38 169.38 0.21 5101712
הראל פיא בונד נ.$- 30 נבחרות 212.33 212.33 -0.73 5110655
טנדם ! אגח גלובלי 96.94 96.94 -0.86 5117528
טנדם ! אגח גלובלי נקוב $ 120.12 120.12 -0.84 5114848
טנדם 20/80 תיק גלובלי- מגודרת מטח 101.33 101.33 -0.21 5122247
ילין לפידות ! אגח חברות חול מוגנת מטח 104.93 104.93 0.1 5123971
ילין לפידות ! אגח חול 95.79 95.79 -0.1 5119961
ילין לפידות ! אגח חול מוגנת מטח 105 105 0.09 5119847
ילין לפידות ! אגח חול נקוב $ 108.17 108.17 -0.11 5121710
ילין לפידות 10/90 תיק אגח חול ומניות 100.17 100.17 -0.1 5120126
ילין לפידות 10/90 תיק אגח חול ומניות - מוגנת מטח 106.81 106.81 0.07 5121181
כוון אגח גלובלית 141.99 141.99 -0.81 5105317
מגדל ! אגח בינלאומי 92.44 92.49 -0.09 5120548
מגדל ! אגח בינלאומי - נקובה שח 128.11 128.13 -0.75 5102017
מגדל אגח $ בינלאומי - נקובה דולר 142.45 142.45 -0.79 5103585
מגדל אגח חול A - ומעלה -מגודרת מטח 107.4 107.4 -0.09 5106547
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הדולרי הבנק הבינלאומי 96.62 96.62 -0.72 5116132
מגדל תיק השקעות חול 195.14 195.17 -0.42 5102215
מודלים אגח ארהב 106.96 106.96 -0.74 5119532
מודלים תיק השקעות חול 20/80 נקובה $ 107.52 107.52 -0.76 5121009
מור 10/90 תיק חול 98.69 98.69 -0.46 5121249
מור אגח בינלאומי מוגנת מטח 96.41 96.41 -0.06 5107685
מיטב ! 10/90 תיק חול מוגנת מטח 109.83 109.85 -0.08 5121694
מיטב ! אגח בינלאומי 132.18 132.19 -0.72 5102561
מיטב ! אגח גלובאלי מוגנת מטח 100.74 100.74 -0.12 5121041
מיטב ! אגח דולר 133.7 133.73 -0.78 5108683
מיטב אגח חול מוגנת מטח 99.36 99.38 -0.06 5119367
מיטב אגח חול פלוס נקוב $ 101.28 101.28 -0.63 5115795
מיטב אגח חול ריבית משתנה מוגנת מטח פלוס 103.94 103.95 -0.05 5122650
מיטב עוקבת תיק 2 חול הבנק הבינלאומי 96.21 96.22 -0.76 5120902
סיגמא ! אגח דולרי בינלאומי 96.85 96.85 -0.71 5124045
פסגות ! מטח 707.49 707.49 -0.7 5110739
פסגות ! קונצרני דולר ארהב 112.44 112.44 -0.73 5118534
פסגות ! תיק אגח חול נקובה $ 131.95 131.95 -0.73 5111661
פסגות 0D Dollar Plus 80.69 80.69 -0.73 5109053
פסגות אגח ארהב 2-5 שנים - מגודר מטח 102.23 102.23 -0.2 5118658
פסגות אגח מדורג - נקובה $ 105.65 105.65 -0.86 5115647
פסגות אגח מדינות גלובלי 118.66 118.66 -0.81 5101910
פסגות אגח עולמי ממוצע A 114.85 114.85 -0.61 5101621
פסגות ספיר נקובה $ 111.04 111.04 -0.33 5119730
פסגות ספיר תיק חול 103.64 103.64 -0.23 5121330
פסגות עוקבת תיק 2 חול הבנק הבינלאומי 128.64 128.64 -0.69 5104682
פסגות קונצרני! עד 4 שנים - מגודרת מטח 134.45 134.45 -0.1 5102363
פסגות תיק אגח חול מגודר מטח 91.06 91.06 -0.09 5103106
פסגות תיק חול 10/90 - מגודר מטח 97.11 97.11 -0.13 5114863
קסם KTF אגח קונצרניות ארהב 112.48 112.48 -0.8 5118179
רוטשילד 90/10 נקובה $ 29.09 29.09 -0.7 5105614
תמיר פישמן ! אגח בינלאומי 96.85 96.85 -0.7 5100300
תמיר פישמן אגח חול ריבית משתנה 93.01 93.01 -0.47 5120464