ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.13 3.4 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.15 2.72 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.13 3.07 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.14 3.68 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.1 4.36 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.04 4.47 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.16 3.25 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה -0.1 3.3 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.19 4.03 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.27 4.33 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.14 2.84 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.22 3.97 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.07 2.24 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.05 1.17 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.07 1.47 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 -0.07 3.39 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.07 1.89 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות -0.06 2.26 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות -0.08 2.2 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.1 2.7 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.07 1.82 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 -0.01 0.11 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.04 0.69 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.05 3.66 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.07 2.12 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.07 1.7 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.08 1.19 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.08 2.14 008|143|000
+ מניות בארץ -0.3 7.45 002|000|000
^ ת"א 35 -0.24 4.44 002|017|046
^ ת"א 125 -0.42 6.65 002|017|047
^ ת"א 90 -0.61 11.95 002|017|048
^ יתר -0.37 1.83 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.47 5.92 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.14 9.84 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.45 8.04 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס 1.1 -4.22 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.25 8.21 002|019|000
+ קרן כספית 0.01 -0.51 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר 0.09 -4.96 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.09 -4.62 007|027|132
+ מניות בחו"ל -0.28 12.22 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.23 17.91 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.5 2.53 003|021|061
^ מניות אסיה -0.86 18.27 003|021|100
^ מניות סין -0.59 22.35 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -0.39 9.93 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.36 17.21 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -0.31 8.97 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.13 19.54 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.06 7.42 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.3 -4.45 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.06 13.56 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.21 10.65 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -0.27 8.71 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -0.24 10.45 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.01 -1.73 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.02 -4.18 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.16 12.48 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.05 -3.47 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.03 0.8 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.02 -3.51 011|140|000
גמישות -0.1 6.56 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -0.33 16.29 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -0.41 20.75 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.1 2.75 006|096|000
+ אגד קרנות -0.02 -2.02 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח -0.12 1.98 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 0 -3.86 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.15 2.01 121|114|117
חו"ל כללי -0.04 0.69 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.07 -7.41 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.07 -7.41 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -0.3 11.93 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -0.3 11.93 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח קונצרני ארהב 91.36 91.36 -0.11 5121215
MTF אגח קונצרני ארהב - מגודרת מטח 102.47 102.47 -0.19 5121207
איביאי ! אגח דולר בינלאומי 92.47 92.47 0.03 5104393
איביאי ! אגח חול מוגנת מטח 96.35 96.35 -0.01 5119839
איביאי ! אגח יורו בינלאומי 117.64 117.64 -0.13 5100615
איביאי אגח $ חול נקובה $ - תיק עד 3 שנים 25.12 25.12 0.05 5101902
איביאי אגח גלובלי 46.39 46.39 -0.04 5107362
איביאי אגח עולמי נקוב $ 101.13 101.13 -0.03 5117429
איילון עוקבת חול תיק 2 הבנק הבינלאומי 117.01 117.01 -0.02 5114608
אילים ! אגח חול נקוב $ 129.9 129.91 -0.14 5110648
אילים חסכון דולרי 104.29 104.29 0.06 5100656
אלומות ! אגח מדינות - נקובה $ 113.17 113.17 -0.02 5116025
אלומות אגח גלובלית 93.48 93.48 -0.11 5121447
אלטשולר ! אגח חול קונצרני מוגנת מטח 108.23 108.23 0.06 5118591
אלטשולר אגח גלובלי נקובה בדולר 114.56 114.56 0 5116017
אלטשולר שחם ! אגח גלובלי ללא מניות 135.11 135.11 -0.04 5105911
אלטשולר שחם ! אגח חול מוגנת מטח 115.19 115.19 0.02 5107784
אלטשולר שחם ! מדדים משולבים אגח חול מוגנת מטח 129.15 129.15 0.69 5108824
אלטשולר שחם 10/90 תיק אגח שווקים מפותחים מוגנת מטח 103.4 103.4 0.01 5121314
אלטשולר שחם אגח חול מדורג - ממשלתי מוגנת מטח 85.37 85.37 0.66 5120530
אלטשולר שחם דולרית אגח חול 141.37 141.37 -0.02 5100235
אלטשולר שחם עוקבת תיק חול מספר 2 – הבנק הבינלאומי 117.87 117.87 -0.04 5115407
אנליסט ! אגח חול ללא מניות 97.33 97.33 -0.1 5104237
אנליסט ! אגח חול ללא מניות מגודרת מטח 102.68 102.68 -0.02 5121777
אנליסט אגח US + 10% מניות US מגודרת מטח 103.93 103.93 -0.08 5121116
אפסילון ! אגח גלובלי - מגודרת מטח 99.61 99.61 0.16 5123484
אפסילון אגח גלובלי 98.78 98.78 -0.07 5116561
הראל ! אגח חול ממוקד הנפקות - מוגנת מטח 121.12 121.12 0.02 5107859
הראל ! אגח מטבעות 103.41 103.41 -0.66 5124706
הראל 0D אגח דולר 603.25 603.25 0.01 5110333
הראל אגח חול - מוגנת מטח 765.41 765.41 0.03 5111117
הראל אגח חול ומניות - מוגנת מטח 97.83 97.83 -0.11 5125521
הראל אגח מדינות חול - נקובה $ 118.65 118.65 0.04 5103247
הראל בונד נקובה ב - $ 35.44 35.44 -0.03 5113568
הראל פיא ! אגח עולמי 100.91 100.91 -0.03 5105390
הראל פיא אגח בינלאומי מוגנת מטח 259.37 259.37 0.06 5117130
הראל פיא אגח דולר בינלאומי 110.81 110.81 0.02 5102371
הראל פיא אגח יורו 177.21 177.21 -0.16 5101712
הראל פיא בונד נ.$- 30 נבחרות 209.28 209.28 -0.01 5110655
טנדם ! אגח גלובלי נקוב $ 119.09 119.09 -0.14 5114848
ילין לפידות ! אגח חברות חול מוגנת מטח 104.08 104.08 0 5123971
ילין לפידות ! אגח חול 94.85 94.85 0.01 5119961
ילין לפידות ! אגח חול מוגנת מטח 103.37 103.37 0.02 5119847
ילין לפידות ! אגח חול נקוב $ 107.39 107.39 0.01 5121710
ילין לפידות 10/90 תיק אגח חול ומניות 99.83 99.83 -0.02 5120126
ילין לפידות 10/90 תיק אגח חול ומניות - מוגנת מטח 105.81 105.81 0 5121181
מגדל ! אגח בינלאומי 90.9 90.94 -0.13 5120548
מגדל ! אגח בינלאומי - נקובה שח 126.27 126.3 -0.02 5102017
מגדל ! אגח חול - מגודרת מטח 98.14 98.14 -0.27 5125588
מגדל אגח $ בינלאומי - נקובה דולר 140.43 140.43 -0.04 5103585
מגדל אגח חול A - ומעלה -מגודרת מטח 105.74 105.74 -0.09 5106547
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הדולרי הבנק הבינלאומי 96.12 96.12 0.05 5116132
מגדל תיק השקעות חול 192.64 192.66 -0.1 5102215
מודלים אגח ארהב 106.42 106.42 0.11 5119532
מודלים תיק השקעות חול 20/80 נקובה $ 109.41 109.41 0.07 5121009
מור 10/90 תיק חול 98.3 98.3 -0.03 5121249
מור אגח בינלאומי מוגנת מטח 95.06 95.06 0.02 5107685
מור חסכון פלוס נקוב $ 99.7 99.7 -0.07 5126206
מיטב ! 10/90 תיק חול מוגנת מטח 109.3 109.33 0.33 5121694
מיטב ! אגח בינלאומי 131.55 131.56 -0.13 5102561
מיטב ! אגח גלובאלי מוגנת מטח 100.97 100.97 0.25 5121041
מיטב ! אגח דולר 131.81 131.83 -0.16 5108683
מיטב אגח חול מוגנת מטח 96.48 96.5 0.1 5119367
מיטב אגח חול פלוס נקוב $ 100.76 100.76 0.09 5115795
מיטב אגח חול ריבית משתנה מוגנת מטח פלוס 104.3 104.31 0.06 5122650
מיטב עוקבת תיק 2 חול הבנק הבינלאומי 96.71 96.74 -0.03 5120902
סיגמא ! אגח דולרי בינלאומי 95.47 95.47 0 5124045
פסגות ! אגח גלובלי 694.42 694.42 -0.07 5110739
פסגות ! קונצרני דולר ארהב 110.31 110.31 -0.04 5118534
פסגות ! תיק אגח חול נקובה $ 130.14 130.14 -0.07 5111661
פסגות 0D Dollar Plus 79.33 79.33 -0.19 5109053
פסגות אגח ארהב 2-5 שנים - מגודר מטח 99.63 99.63 -0.09 5118658
פסגות אגח חול - מנוטרלת מטח 88.45 88.45 0.19 5103106
פסגות אגח מדורג - נקובה $ 103.32 103.32 -0.07 5115647
פסגות אגח מדינות גלובלי 117.82 117.82 0.02 5101910
פסגות אגח עולמי ממוצע A 113.75 113.75 -0.05 5101621
פסגות ספיר נקובה $ 111.67 111.67 -0.01 5119730
פסגות ספיר תיק חול 107.62 107.62 -0.14 5121330
פסגות עוקבת תיק 2 חול הבנק הבינלאומי 127.47 127.47 -0.02 5104682
פסגות קונצרני! עד 4 שנים - מגודרת מטח 133.01 133.01 0.32 5102363
פסגות תיק חול 10/90 - מגודר מטח 96.5 96.5 -0.03 5114863
קסם KTF אגח קונצרניות ארהב 109.36 109.36 -0.13 5118179
קסם אקסלנס ! קונצרני חול מגודרת מטח חייבת 106.1 106.1 -0.15 5103387
קסם אקסלנס 0D עוקבת מרכיב נזילות דולרי הבנק הבינלאומי 120.88 120.88 0.08 5103718
קסם אקסלנס אגח דולר בינלאומי 226.76 226.76 0.01 5112479
קסם אקסלנס אגח חול מגודרת מטח 99.27 99.27 -0.09 5120993
קסם אקסלנס אגח ממשלתי בחול עד שנתיים מנוטרלת מטח 186.38 186.38 -0.02 5100557
קסם אקסלנס יורו 161.75 161.75 -0.17 5101548
קסם אקסלנס תיק השקעות חול 10-90 92.83 92.83 0.01 5103726
רוטשילד 90/10 נקובה $ 28.84 28.84 -0.09 5105614
תמיר פישמן ! אגח בינלאומי 96.23 96.23 -0.02 5100300
תמיר פישמן אגח חול ריבית משתנה 94.58 94.58 0.07 5120464