ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.05 5.11 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.04 4.23 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.04 4.6 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.07 5.66 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.05 6.13 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.15 7.04 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.06 5.08 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.05 5.93 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.09 5.53 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.06 7.4 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.05 4.43 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.08 5.99 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.02 2.69 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.03 1.84 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.02 1.33 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 -0.08 2.49 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.01 1.53 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.01 2.65 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.04 2.98 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.06 3.75 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.02 2.84 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.24 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.01 1.27 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.01 4.7 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.02 3.3 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.02 2.86 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.04 2.12 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.01 3.3 008|143|000
+ מניות בארץ 0.16 13.02 002|000|000
^ ת"א 35 0.14 0.06 002|017|046
^ ת"א 125 0.15 9.38 002|017|047
^ ת"א 90 0.14 22.35 002|017|048
^ יתר 0.09 8.47 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 0.26 14.17 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.06 22.05 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.13 12.32 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.3 -3.65 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.19 14.4 002|019|000
+ קרן כספית -0.02 -0.69 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר -0.25 -8.23 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.25 -7.89 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.69 15.45 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 1.46 21.07 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.11 003|021|061
^ מניות אסיה -0.05 23.15 003|021|100
^ מניות סין 0.92 23.47 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.62 11.18 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.95 21.2 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.63 9.73 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 0.13 19.99 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.64 19.71 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.21 -6.26 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 0.96 11.17 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.55 10.36 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.65 15.45 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.68 11.92 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.14 -2.06 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.26 -5.79 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.77 3.3 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.29 -4.83 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.06 2.4 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.25 -5.3 011|140|000
גמישות 0.17 9.62 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.67 15.24 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.9 18.14 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.02 6.33 006|096|000
+ אגד קרנות -0.07 -1.65 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.04 3.18 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.18 -4.95 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.32 121|114|117
חו"ל כללי -0.21 -1.86 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.19 -10.68 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.19 -10.68 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.52 11.79 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.52 11.79 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איביאי ! אגח יורו בינלאומי 113.94 113.94 -0.87 5100615
אקסלנס יורו 156.35 156.35 -0.67 5101548
הראל פיא אגח יורו 171.06 171.06 -0.78 5101712