ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.04 3.37 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.06 2.59 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.05 3.04 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.03 3.81 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.03 3.87 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.06 5.24 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.07 3.35 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0 5.09 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.1 3.47 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.13 5.08 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.05 2.83 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.11 3.94 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.04 1.19 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.01 0.71 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.03 0.12 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.12 1.2 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.05 0.22 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.06 1.13 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.03 1.49 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.01 2.1 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.03 1.71 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.16 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.02 0.82 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.07 2.46 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.05 2.02 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.04 1.64 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0 1.43 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.04 2.61 008|143|000
+ מניות בארץ -0.09 8.76 002|000|000
^ ת"א 35 0.42 -3.79 002|017|046
^ ת"א 125 0.08 3.47 002|017|047
^ ת"א 90 -0.16 13.52 002|017|048
^ יתר -0.41 7.56 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.03 10.32 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.77 14.84 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.02 10.56 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -1.02 0.29 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.18 10.84 002|019|000
+ קרן כספית 0 -0.24 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר -0.02 -3.96 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.02 -3.62 007|027|132
+ מניות בחו"ל -1.21 10.28 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -1.13 9.28 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 0.27 003|021|061
^ מניות אסיה -0.63 22.69 003|021|100
^ מניות סין -1.2 15.14 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -1.55 8.66 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -1.59 13.2 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -1.54 6.9 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.56 11.73 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.48 15.05 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.94 -14.72 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -1.42 7.04 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.92 6.78 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -1.02 11.87 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -1.26 7.95 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל 0.02 -1.35 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.06 -2.91 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.14 -0.27 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.07 -2.33 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.02 0.71 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.01 -2.75 011|140|000
גמישות -0.09 7.57 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -0.91 8.24 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -1.29 9.82 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.05 3.81 006|096|000
+ אגד קרנות -0.04 -0.45 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.02 1.77 121|110|112
^ אגד חוץ מניות -0.57 10.64 121|114|115
^ אגד חוץ אג"ח -0.04 -2.06 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.42 121|114|117
חו"ל כללי 0.07 -1.08 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.07 -5.41 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.07 -5.41 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -1.12 9.89 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -1.12 9.89 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איביאי ! אגח יורו בינלאומי 115.68 115.68 -0.09 5100615
אקסלנס יורו 158.84 158.84 -0.2 5101548
הראל פיא אגח יורו 173.4 173.4 -0.12 5101712