ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.13 5.26 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.15 4.34 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.13 4.79 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.13 5.76 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.13 6.46 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.15 6.32 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.15 5.22 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.13 5.14 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.28 6.25 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.06 7.66 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.13 4.5 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.2 6.41 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.17 3.35 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.15 1.7 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.27 2.16 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.4 4.58 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.32 2.64 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.17 3.24 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.12 3.48 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.13 4.3 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.03 3.02 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.22 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.01 1.3 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.05 5.27 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.03 3.4 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.04 2.96 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.03 2.41 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.03 3.55 008|143|000
+ מניות בארץ -0.06 13.32 002|000|000
^ ת"א 35 0.08 7.52 002|017|046
^ ת"א 125 -0.14 13.24 002|017|047
^ ת"א 90 -0.21 21.8 002|017|048
^ יתר 0.1 3.99 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.05 16.2 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.56 18.31 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.28 11.86 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.31 -4.43 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.02 14.1 002|019|000
+ קרן כספית -0.02 -1.2 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר -0.17 -10.6 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.17 -10.28 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.51 16.03 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 0.49 21.02 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 0.04 003|021|061
^ מניות אסיה 0.01 24.35 003|021|100
^ מניות סין 0.96 24.68 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.59 10.41 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.72 24.74 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.64 9.42 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 1.36 20.24 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.06 16.15 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.13 -3.75 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 0.51 13.27 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.24 10.83 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.41 15.52 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.17 10.05 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.03 -3.29 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.09 -8.3 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 1.51 5.61 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.1 -7.35 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.04 2.65 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.11 -7.48 011|140|000
גמישות 0.15 9.93 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.95 20.16 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 1.24 25.27 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.1 4.63 006|096|000
+ אגד קרנות -0.06 -4.39 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.14 3.11 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.12 -7.98 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.13 4.5 121|114|117
חו"ל כללי -0.06 -2.42 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 1.03 -12.31 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 1.03 -12.31 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.4 12.74 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.4 12.74 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח קונצרני ארהב - מגודרת מטח 105.6 105.6 0.26 5121207
איביאי ! אגח חול מוגנת מטח 97.34 97.34 0.03 5119839
אלטשולר ! אגח חול קונצרני מוגנת מטח 109.56 109.56 0.05 5118591
אלטשולר שחם ! אגח חול מוגנת מטח 116.54 116.54 0.04 5107784
אלטשולר שחם ! מדדים משולבים אגח חול מוגנת מטח 129.15 129.15 0.69 5108824
אלטשולר שחם 10/90 תיק אגח שווקים מפותחים מוגנת מטח 104.54 104.54 0 5121314
אלטשולר שחם אגח חול מדורג - ממשלתי מוגנת מטח 85.37 85.37 0.66 5120530
אנליסט ! אגח חול ללא מניות מגודרת מטח 103.91 103.91 0.02 5121777
אנליסט אגח US + 10% מניות US מגודרת מטח 105.55 105.55 0.08 5121116
אפסילון ! אגח גלובלי - מגודרת מטח 101.94 101.94 0.1 5123484
הראל ! אגח חול ממוקד הנפקות - מוגנת מטח 122.16 122.16 -0.08 5107859
הראל אגח חול - מוגנת מטח 777.16 777.16 -0.07 5111117
הראל אגח חול ומניות - מוגנת מטח 99.64 99.64 0.14 5125521
הראל פיא אגח בינלאומי מוגנת מטח 262.24 262.24 -0.05 5117130
ילין לפידות ! אגח חברות חול מוגנת מטח 105.61 105.61 0.2 5123971
ילין לפידות ! אגח חול מוגנת מטח 104.45 104.45 0.17 5119847
ילין לפידות 10/90 תיק אגח חול ומניות - מוגנת מטח 107.27 107.27 0.12 5121181
מגדל ! אגח חול - מגודרת מטח 99.66 99.66 0.1 5125588
מגדל אגח חול A - ומעלה -מגודרת מטח 107 107 0.04 5106547
מור אגח בינלאומי מוגנת מטח 96.03 96.03 0.16 5107685
מיטב ! 10/90 תיק חול מוגנת מטח 109.07 109.1 0.06 5121694
מיטב ! אגח גלובאלי מוגנת מטח 100.61 100.61 0.02 5121041
מיטב אגח חול מוגנת מטח 97.67 97.69 0.03 5119367
מיטב אגח חול ריבית משתנה מוגנת מטח פלוס 104.61 104.62 0.12 5122650
פסגות אגח ארהב 2-5 שנים - מגודר מטח 100.76 100.76 0.02 5118658
פסגות אגח חול - מנוטרלת מטח 89.97 89.97 -0.04 5103106
פסגות קונצרני! עד 4 שנים - מגודרת מטח 133.96 133.96 -0.02 5102363
פסגות תיק חול 10/90 - מגודר מטח 97.22 97.22 0.09 5114863
קסם אקסלנס ! קונצרני חול מגודרת מטח חייבת 107.86 107.86 0.04 5103387
קסם אקסלנס אגח חול מגודרת מטח 100.94 100.94 0.07 5120993
קסם אקסלנס אגח ממשלתי בחול עד שנתיים מנוטרלת מטח 187.19 187.19 0 5100557