ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.12 3.07 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.06 2.23 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.08 2.74 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.14 3.57 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.2 3.54 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.37 4.94 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.08 3.06 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.06 4.9 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.11 3.28 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.12 4.35 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.07 2.58 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.12 3.52 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.03 1.03 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.06 0.98 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.06 0.28 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.05 0.92 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.06 0.23 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0 0.86 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.04 1.33 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.09 2.02 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.01 1.36 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0.01 0.14 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.02 0.68 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.1 1.75 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.02 1.59 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.01 1.27 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.04 1.25 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.02 2.36 008|143|000
+ מניות בארץ 0.63 8.72 002|000|000
^ ת"א 35 -0.01 -4.33 002|017|046
^ ת"א 125 0.28 3.58 002|017|047
^ ת"א 90 0.29 14.03 002|017|048
^ יתר 0.34 8.97 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 0.1 10.58 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.28 12.95 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.7 10.11 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.34 0.47 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.91 10.65 002|019|000
+ קרן כספית -0.04 -0.39 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר -0.46 -5.63 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.46 -5.3 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.69 9.8 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 0.49 7.75 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 0.57 003|021|061
^ מניות אסיה 0.1 19.79 003|021|100
^ מניות סין 0.99 16.1 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.77 8.29 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 1.21 14.66 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.64 6.3 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 0.58 9.68 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.68 12.78 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.78 -17.01 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 0.81 6.5 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.09 5.25 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.67 11.85 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.67 6.86 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.33 -2.41 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.44 -4.52 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.24 -0.04 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.38 -3.96 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.21 0.51 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.44 -4.34 011|140|000
גמישות 0.49 7.19 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 1.19 8.29 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 1.65 9.97 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.04 3.54 006|096|000
+ אגד קרנות -0.23 -1.61 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.05 1.42 121|110|112
^ אגד חוץ מניות -0.2 8.48 121|114|115
^ אגד חוץ אג"ח -0.41 -3.74 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.24 121|114|117
חו"ל כללי -0.18 -1.74 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.56 -7.4 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.56 -7.4 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.35 9.02 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.35 9.02 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
הראל US EQUITY 590.64 590.64 0.6 5111398
פסגות גלוב 600.88 600.88 0.13 5110879