ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.03 4 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.04 3.1 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.04 3.58 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.02 4.5 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.01 4.86 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.04 5.97 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.02 4.05 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.04 5.49 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.06 4.34 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.05 5.99 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.01 3.47 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.05 4.84 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.08 1.43 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.06 1.03 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.15 0.31 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 -0.24 1.02 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.17 0.39 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות -0.07 1.32 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות -0.06 1.8 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.01 2.45 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.01 1.9 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 -0.01 0.17 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.01 0.92 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.01 2.57 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.01 2.25 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0 1.84 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0 1.61 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.02 2.83 008|143|000
+ מניות בארץ -0.1 10.92 002|000|000
^ ת"א 35 0.01 -1.21 002|017|046
^ ת"א 125 -0.3 6.27 002|017|047
^ ת"א 90 -0.35 19.01 002|017|048
^ יתר 0.35 7.27 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.34 13.42 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.62 13.99 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.19 14.53 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.51 0.25 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.05 12.99 002|019|000
+ קרן כספית -0.02 -0.48 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר -0.21 -6.48 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.19 -6.15 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.01 13.62 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.15 14.15 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.16 003|021|061
^ מניות אסיה -0.61 23.85 003|021|100
^ מניות סין 0.01 15.25 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -0.1 11.07 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.18 18.9 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -0.15 9.43 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 0.23 14.62 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.1 18.01 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.14 -10.23 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.06 11.74 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.11 8.85 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.07 15.57 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.14 10.02 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.13 -2.26 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.2 -4.91 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.2 0.68 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.21 -4.05 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.01 1.21 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.18 -4.63 011|140|000
גמישות -0.04 8.62 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.1 11.17 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.12 13.34 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.06 4.83 006|096|000
+ אגד קרנות -0.11 -1.43 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח -0.01 2.3 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.18 -3.88 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.02 121|114|117
חו"ל כללי -0.11 -1.51 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.3 -8.14 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.3 -8.14 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.02 11.91 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.02 11.91 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
הראל שנהב 119.29 119.29 -0.11 5116660