ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0 5.14 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.04 4.3 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.02 4.62 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.01 5.67 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.05 6.13 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.14 6.98 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.03 5.12 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.03 5.95 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.02 5.56 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.12 7.4 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.02 4.47 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.06 6.02 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.03 2.82 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.03 1.93 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.01 1.53 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0 3.09 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.02 1.79 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות -0.05 2.79 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות -0.03 3.04 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.02 3.8 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.06 2.83 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.25 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.02 1.28 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.11 4.69 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.07 3.29 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.06 2.87 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.04 2.09 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.06 3.2 008|143|000
+ מניות בארץ 0.2 12.56 002|000|000
^ ת"א 35 0.01 -0.47 002|017|046
^ ת"א 125 0.04 8.81 002|017|047
^ ת"א 90 0.15 21.89 002|017|048
^ יתר 0.31 7.77 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.01 13.99 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.42 23.23 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.44 11.95 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.4 -6.28 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.23 13.92 002|019|000
+ קרן כספית 0.04 -0.7 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר 0.37 -8.29 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.37 -7.94 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.81 15.47 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 1.35 23.17 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 0.93 003|021|061
^ מניות אסיה 0.51 23.2 003|021|100
^ מניות סין 1.11 23.31 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 1.01 10.65 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.77 21.06 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.91 9.26 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 0.62 20.93 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.62 20.45 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.69 -4.82 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 1.03 11.11 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.75 10.37 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.64 15.6 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.92 12.26 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל 0.27 -1.64 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.42 -5.43 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.01 3.79 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.38 -4.63 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.09 3.01 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.39 -5.04 011|140|000
גמישות 0.18 9.32 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.74 14.71 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 1.01 17.45 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.01 6.33 006|096|000
+ אגד קרנות 0.28 -1.43 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.04 3.3 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 0.45 -4.67 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.14 121|114|117
חו"ל כללי 0.14 -1.84 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.25 -11.02 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.25 -11.02 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.82 11.46 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.82 11.46 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.22 104.22 -0.01 5123930
FOREST אגח מדורג ! 126.09 126.09 -0.02 5116629
MTF ! אינדקס HY -BBB 112.25 112.25 0.01 5123351
MTF אינדקס AA ומעלה צמוד 103.95 103.95 -0.01 5123278
MTF אינדקס AA ומעלה שקלי 105.25 105.25 -0.1 5123260
MTF אינדקס צמוד A 105.32 105.32 -0.06 5123344
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 102.25 102.25 -0.07 5124771
MTF אינדקס שקלי A 108.21 108.21 -0.17 5123369
MTF קונצרני 2-5 שנים 117.28 117.28 -0.04 5117890
MTF תל בונד - מאגר סד- 2 108.15 108.15 -0.06 5122759
MTF תל בונד - צמודות סד-1 120.45 120.45 -0.02 5116900
MTF תל בונד - ריבית משתנה 107.81 107.81 -0.03 5116330
MTF תל בונד - תשואות סד - 2 113.22 113.22 -0.07 5122635
MTF תל בונד - תשואות שקל 113.5 113.5 -0.09 5122320
MTF תל בונד 20 סד - 2 106.9 106.9 -0.01 5123039
MTF תל בונד 20 סד -1 138 138 -0.01 5112388
MTF תל בונד 60 סד - 2 107.28 107.28 -0.04 5122262
MTF תל בונד 60 סד-1 137.57 137.57 -0.03 5112420
MTF תל בונד מאגר סד-1 108.11 108.11 -0.06 5119151
MTF תל בונד צמודות בנקים 107.05 107.05 0 5117817
MTF תל בונד צמודות יתר סד - 2 104.5 104.5 0 5123047
MTF תל בונד צמודות יתר סד -1 121.51 121.51 0.01 5116918
MTF תל בונד צמודות סד - 2 104.72 104.72 -0.03 5123518
MTF תל בונד שקלי 141.49 141.49 -0.13 5115415
MTF תל בונד שקלי - 50 100.55 100.55 -0.14 5125125
MTF תל בונד תשואות סד-1 121.22 121.22 -0.07 5117924
PTF BBB עד A מאוזן 112.43 112.43 -0.08 5122452
PTF אינדקס A מאוזן 109.3 109.3 -0.11 5122460
PTF אינדקס AA ומעלה מאוזן 106.23 106.23 -0.06 5122478
PTF מדדי תל בונד + 10% 109.34 109.34 0 5119912
PTF תל בונד 20 151.64 151.64 -0.01 5111463
PTF תל בונד 60 143.67 143.67 -0.03 5112206
PTF תל בונד צמודות 116.16 116.16 -0.03 5117486
PTF תל בונד צמודות יתר 117.69 117.69 0.01 5117494
PTF תל בונד ריבית משתנה 104.44 104.44 -0.02 5120563
PTF תל בונד שקלי 150.18 150.18 -0.13 5113071
PTF תל בונד תשואות 121.55 121.55 -0.07 5117957
אזימוט ! אגח חברות 109.26 109.26 -0.04 5124102
אי בי אי סל 10/90 124.12 124.12 -0.06 5115779
אי בי אי סל 20/80 121.97 121.97 -0.06 5115761
אי.בי.אי סל תל בונד תשואות שקלי 112.6 112.6 -0.09 5122395
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 102.03 102.03 -0.08 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.37 115.37 -0.02 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 119.19 119.19 -0.03 5117577
איביאי גבע אגח חברות + 10% 1049.67 1049.67 0 5126214
איביאי סל תל בונד 20 136.35 136.35 -0.01 5113014
איביאי סל תל בונד 40 132.99 132.99 -0.07 5114327
איביאי סל תל בונד 60 129.83 129.83 -0.03 5115100
איביאי סל תל בונד מאגר 107.8 107.8 -0.06 5119177
איביאי סל תל בונד צמודות 123.76 123.76 -0.02 5117023
איביאי סל תל בונד צמודות - בנקים 103.26 103.26 0 5118559
איביאי סל תל בונד צמודות - יתר 125.6 125.6 0 5117049
איביאי סל תל בונד ריבית משתנה 101.6 101.6 -0.02 5120241
איביאי סל תל בונד שקלי 150.74 150.74 -0.13 5114319
איביאי סל תל בונד תשואות 471.77 471.77 -0.07 5126818
איילון ! תיק קונצרני 114.73 114.73 -0.06 5106299
איילון !אגח חברות ללא מניות 134.9 134.9 0.01 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 105.07 105.07 -0.03 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 105 105 -0.01 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 175.43 175.44 -0.02 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.63 126.63 0 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 272.94 272.96 0.01 5100193
אלומות ! אגח חברות 150.35 150.35 -0.04 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.8 169.8 -0.04 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 172.93 172.93 -0.03 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 171.56 171.56 -0.04 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.23 121.23 -0.05 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.48 126.48 -0.02 5116975
אלטשולר שחם ! אגח הזדמנויות 167.25 167.25 0.08 5108642
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 192.32 192.32 0.05 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.96 102.96 -0.01 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 176.28 176.28 -0.02 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.73 105.73 -0.05 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.62 113.62 -0.11 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 811.17 811.17 -0.05 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 114.95 114.95 -0.03 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.87 126.87 -0.04 5116934
אפסילון מבחר מדדי תל בונד 123.69 123.69 0 5116942
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.86 133.86 0.01 5112743
אקסלנס ! חברות ללא מניות 1012.17 1012.17 0.01 5112354
אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 117.92 117.92 -0.02 5118815
אקסלנס ! קונצרני 850.91 850.91 0 5112396
אקסלנס (!) תיק קונצרני 127.7 127.7 -0.01 5115217
אקסלנס אגח בנקים וAA 100.41 100.41 -0.01 5115688
אקסלנס אגח מדורגות 116.51 116.51 -0.02 5115696
אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 117.81 117.81 -0.03 5118096
אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.16 464.16 0 5104252
אקסלנס קונצרני A 133.78 133.78 -0.01 5106356
אקסלנס קונצרני A ומעלה 161.23 161.23 -0.02 5105648
אקסלנס קונצרני פלוס 192.6 192.6 0.09 5101696
אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.63 139.63 -0.06 5109160
אקסלנס תיק השקעות קונצרני 1307.46 1307.46 0.04 5112313
ברק ! אגח חברות ללא מניות 105.38 105.38 -0.1 5123633
הראל ! אגח חברות והמרה 193.59 193.59 0.01 5106430
הראל ! אגח חברות ממוקדת 173.18 173.18 -0.06 5107453
הראל ! אגח תאגידים 236.89 239.26 -0.07 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 194.37 194.37 -0.09 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.79 127.79 -0.06 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 103.35 103.35 -0.05 5119441
הראל אינדקס קונצרני A צמוד 105.61 105.61 -0.06 5123112
הראל אינדקס קונצרני A שקלי 108.23 108.23 -0.17 5123559
הראל אינדקס קונצרני מאוזן מחמ 2-4 שנים 105.17 105.17 -0.05 5123104
הראל מחקה תל בונד - ריבית משתנה 103.69 103.69 -0.02 5122551
הראל מחקה תל בונד - תשואות שקלי 114.59 114.59 -0.09 5118682
הראל מחקה תל בונד 20 120.04 120.04 -0.01 5117270
הראל מחקה תל בונד 60 106.76 106.76 -0.04 5121835
הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים 103.26 103.26 0 5122544
הראל מחקה תל בונד צמודות יתר 125.54 125.54 0 5114939
הראל מחקה תל בונד שקלי 132.12 132.12 -0.14 5117288
הראל מחקה תל בונד תשואות 121.82 121.82 -0.07 5117254
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.81 100.81 -0.01 5120340
הראל פיא ! אגח HIGH YIELD 101.94 101.94 -0.02 5101704
הראל פיא אגח חברות תזרימיות 153.19 153.19 -0.01 5112560
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.55 158.55 -0.03 5107156
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מניות 146.4 146.4 -0.08 5107503
הראל פרימיום 499.9 504.9 0.17 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 128.06 128.06 -0.05 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 126.08 126.08 -0.06 5115993
ילין לפידות ! אגח חברות 105.22 105.22 0.08 5123757
ילין לפידות ! אגח לא מדורג + 10% 242.95 242.95 -0.01 5108899
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.73 112.73 0.03 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.69 125.69 -0.06 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 107.29 107.29 -0.02 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.91 173.91 -0.03 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.25 145.25 -0.05 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 120.27 120.27 -0.04 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 112.58 112.58 0.06 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 180.32 180.32 -0.03 5107479
כוון אגח חברות + 10% 167.8 167.8 0.03 5109632
כרמים ! אגח חברות 114.08 114.08 -0.03 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.16 134.16 -0.01 5108188
מגדל ! אגח High Yield 147.58 147.58 0.15 5118187
מגדל ! אגח הזדמנויות 676.09 676.1 0.14 5126511
מגדל ! אגח חברות 189.78 189.78 0.02 5104849
מגדל ! תיק עד 3 שנים Total Return 135.73 135.73 0.04 5115175
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 125.68 125.68 -0.04 5115316
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 150.06 150.06 0.07 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.8 111.8 0.02 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.52 139.52 0.01 5112669
מגדל אגח חברות מדורג 119.85 119.85 -0.01 5117932
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.81 148.81 -0.03 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.3 162.3 -0.01 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 188.25 188.25 0.02 5104427
מגדל תיק השקעות קונצרני 143.4 143.4 -0.01 5106190
מגדל תל בונד - צמודות 3-5 100.85 100.85 -0.07 5125356
מגדל תל בונד - צמודות 5-15 100.77 100.77 -0.04 5125349
מגדל תל בונד - שקלי 0-3 100.11 100.11 -0.05 5125372
מגדל תל בונד - שקלי 3-5 100.12 100.12 -0.09 5125331
מגדל תל בונד - שקלי 5-15 99.97 99.97 -0.22 5125364
מגדל תל בונד- ריבית משתנה 181.59 181.59 -0.03 5131412
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.15 174.15 -0.11 5103775
מור ! אגח הזדמנויות 108.14 108.14 -0.04 5124342
מור ! תיק אגח מנוהל 117.6 117.6 -0.03 5118633
מור נבחרת אגח 141.82 141.82 -0.01 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.25 158.25 -0.03 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.55 250.55 -0.02 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 105.31 105.31 -0.08 5123948
מיטב ! הזדמנויות 152.05 152.06 0.03 5104161
מיטב ! קונצרני פלוס 154.15 154.15 0.03 5114640
מיטב High Yield ! ללא מניות 228.59 228.61 0.04 5106992
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 613.48 613.48 0.08 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.5 105.5 -0.07 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.23 174.23 -0.01 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 526.95 526.95 -0.08 5520028
מיטב מדורגות 230.94 230.94 -0.05 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.25 126.25 -0.02 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.01 113.01 -0.02 5114434
סיגמא ! אגח חברות 165.35 165.35 -0.02 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 554.31 554.31 -0.03 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.74 123.74 -0.04 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.59 79.59 -0.08 5107321
פסגות ! אגח בתשואה גבוהה הגנתי 164.11 164.11 -0.04 5111984
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 159.19 159.19 -0.05 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.14 152.14 -0.03 5114228
פסגות ! מודל ממוקד HY 112.06 112.06 -0.05 5119391
פסגות ! מודל קונצרני 147 147 -0.01 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 129.41 129.41 -0.02 5112487
פסגות Bond picking 116.02 116.02 0.04 5118138
פסגות High Yield 140.43 140.43 -0.09 5108733
פסגות אגח חברות מדורגות 1129.92 1129.92 -0.04 5110721
פסגות אגח ממוצע A 117.19 117.19 0.03 5117940
פסגות אגח ממוצע AA 112.97 112.97 -0.04 5116512
פסגות מדפ מדורג 142.85 142.85 -0.04 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.61 138.61 0.01 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2956.07 2956.07 0.05 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 97.4 97.4 0.11 5118880
פסגות קונצרני פלוס 107.14 107.14 -0.09 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.65 147.65 -0.05 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.74 127.74 -0.02 5114988
פסגות תל בונד מאגר מנגנון חכם 118.59 118.59 -0.07 5118070
קסם KTF 00 תל בונד 20 124.67 124.67 -0.01 5115589
קסם KTF תל בונד 40 131.53 131.53 -0.06 5113303
קסם KTF תל בונד 60 114.01 114.01 -0.04 5118021
קסם KTF תל בונד מאגר 128.87 128.87 -0.06 5115597
קסם KTF תל בונד צמודות 116.07 116.07 -0.03 5117437
קסם KTF תל בונד צמודות יתר 121.87 121.87 0.01 5115605
קסם KTF תל בונד ריבית משתנה 104.27 104.27 -0.02 5121025
קסם KTF תל בונד שקלי 145.83 145.83 -0.14 5114566
קסם KTF תל בונד תשואות 119.6 119.6 -0.07 5118120
קסם KTF תל בונד תשואות שקלי 113.71 113.71 -0.09 5121223
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.66 69.66 -0.03 5106729
תכלית TTF ! אינדקס קונצרני HY- BBB 105.12 105.12 0.01 5124409
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 102.05 102.05 -0.13 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.37 102.37 -0.05 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 106.25 106.25 -0.07 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.73 101.73 -0.04 5125067
תכלית TTF תל בונד 60 120.09 120.09 -0.03 5117361
תכלית TTF תל בונד צמודות - יתר 117.14 117.14 0.01 5117569
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים 102.22 102.22 0 5118757
תכלית TTF תל בונד ריבית משתנה 104.02 104.02 -0.02 5120845
תכלית TTF תל בונד שקלי 153.47 153.47 -0.14 5114491
תכלית TTF תל בונד שקלי- 50 100.06 100.06 -0.14 5125323
תכלית TTF תל בונד תשואות 127.22 127.22 -0.07 5116371
תכלית TTF תל בונד תשואות שקלי 112.88 112.88 -0.09 5118732
תכליתTTF תל בונד 20 90.87 90.87 0 5115472
תל בונד 40 MTF 137 137 -0.06 5112404
תמהיל אגח חברות 218 218.01 -0.05 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.45 106.45 -0.08 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.52 104.52 -0.01 5118583