ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.1 4.2 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.04 3.22 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.09 3.77 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.13 4.79 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.15 5.01 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.1 5.93 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.08 4.12 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.13 5.68 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.04 4.38 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.12 6.28 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.07 3.5 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.07 4.9 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.05 1.6 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.05 1.09 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.07 0.43 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.16 1.1 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.1 0.48 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.01 1.48 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.05 2.01 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.11 2.64 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.01 2.09 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0.01 0.18 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.01 0.99 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.08 2.97 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.02 2.47 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.01 2 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.03 1.77 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.13 3.07 008|143|000
+ מניות בארץ 0.78 12.06 002|000|000
^ ת"א 35 0.8 0.35 002|017|046
^ ת"א 125 0.94 8.16 002|017|047
^ ת"א 90 1.09 21.45 002|017|048
^ יתר 1 7.57 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 1.24 16.04 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.79 17.53 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 1.06 15.5 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס 1.6 1.67 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.65 13.71 002|019|000
+ קרן כספית 0.01 -0.44 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר 0.03 -6.14 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.03 -5.81 007|027|132
+ מניות בחו"ל -0.09 14.16 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 0.12 14.89 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -1.27 003|021|061
^ מניות אסיה 0.12 24.79 003|021|100
^ מניות סין -0.01 16 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -0.08 12.06 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.03 19.36 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -0.01 10.28 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.56 13.96 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.07 18.26 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.06 -9.13 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.17 12.79 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.21 9.21 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.05 15.88 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -0.07 9.99 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל 0.01 -2.02 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.04 -4.52 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.76 -0.48 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.04 -3.7 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.04 1.28 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.02 -4.28 011|140|000
גמישות 0.35 9.39 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.08 12.45 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.09 15.11 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.06 4.72 006|096|000
+ אגד קרנות 0.03 -1.21 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.02 2.31 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 0.04 -3.52 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0 121|114|117
חו"ל כללי -0.08 -1.64 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.1 -7.97 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.1 -7.97 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -0.05 12.01 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -0.05 12.01 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אינדקס AA ומעלה צמוד 103.01 103.01 0.02 5123278
MTF אינדקס צמוד A 104.25 104.25 0.06 5123344
MTF תל בונד - צמודות סד-1 119.37 119.37 0.03 5116900
MTF תל בונד - תשואות סד - 2 111.73 111.73 0.06 5122635
MTF תל בונד 20 סד - 2 105.87 105.87 0.04 5123039
MTF תל בונד 20 סד -1 136.72 136.72 0.03 5112388
MTF תל בונד 60 סד - 2 106.33 106.33 0.03 5122262
MTF תל בונד 60 סד-1 136.35 136.35 0.03 5112420
MTF תל בונד צמודות בנקים 106.34 106.34 0.01 5117817
MTF תל בונד צמודות יתר סד - 2 103.49 103.49 0.04 5123047
MTF תל בונד צמודות יתר סד -1 120.37 120.37 0.04 5116918
MTF תל בונד צמודות סד - 2 103.75 103.75 0.04 5123518
MTF תל בונד תשואות סד-1 119.66 119.66 0.07 5117924
PTF מדדי תל בונד + 10% 108.26 108.26 0.13 5119912
PTF תל בונד 20 150.26 150.26 0.04 5111463
PTF תל בונד 60 142.42 142.42 0.03 5112206
PTF תל בונד צמודות 115.08 115.08 0.03 5117486
PTF תל בונד צמודות יתר 116.58 116.58 0.06 5117494
PTF תל בונד תשואות 119.94 119.94 0.06 5117957
איביאי סל תל בונד 20 135.09 135.09 0.04 5113014
איביאי סל תל בונד 40 131.9 131.9 0.02 5114327
איביאי סל תל בונד 60 128.69 128.69 0.03 5115100
איביאי סל תל בונד צמודות 122.65 122.65 0.03 5117023
איביאי סל תל בונד צמודות - בנקים 102.58 102.58 0.01 5118559
איביאי סל תל בונד צמודות - יתר 124.44 124.44 0.04 5117049
איביאי סל תל בונד תשואות 465.72 465.72 0.06 5126818
איילון ! תיק קונצרני 112.96 112.96 0.11 5106299
אקסלנס תיק השקעות קונצרני 1296.08 1296.08 0.12 5112313
הראל אינדקס קונצרני A צמוד 104.54 104.54 0.06 5123112
הראל מחקה תל בונד 20 118.92 118.92 0.03 5117270
הראל מחקה תל בונד 60 105.79 105.79 0.03 5121835
הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים 102.57 102.57 0.01 5122544
הראל מחקה תל בונד צמודות יתר 124.38 124.38 0.05 5114939
הראל מחקה תל בונד תשואות 120.26 120.26 0.07 5117254
מגדל אגח חברות מדורג 118.51 118.51 0.06 5117932
מגדל תיק השקעות קונצרני 142.02 142.02 0.04 5106190
פסגות אגח ממוצע A 116.17 116.17 0.14 5117940
פסגות אגח ממוצע AA 112.5 112.5 0.04 5116512
קסם KTF 00 תל בונד 20 123.52 123.52 0.04 5115589
קסם KTF תל בונד 40 130.39 130.39 0.02 5113303
קסם KTF תל בונד 60 112.97 112.97 0.04 5118021
קסם KTF תל בונד צמודות 115.02 115.02 0.03 5117437
קסם KTF תל בונד צמודות יתר 120.72 120.72 0.04 5115605
קסם KTF תל בונד תשואות 118 118 0.06 5118120
תכלית TTF תל בונד 60 118.99 118.99 0.03 5117361
תכלית TTF תל בונד צמודות - יתר 116.01 116.01 0.04 5117569
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים 101.54 101.54 0.01 5118757
תכלית TTF תל בונד תשואות 125.55 125.55 0.06 5116371
תכליתTTF תל בונד 20 89.99 89.99 0.03 5115472
תל בונד 40 MTF 135.85 135.85 0.01 5112404