ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.06 4.41 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.01 3.45 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.04 3.91 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.07 5.02 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.11 5.35 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.24 6.1 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.03 4.44 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה -0.05 5.64 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.04 4.69 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.03 6.65 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.02 3.83 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.03 5.26 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0 1.83 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0 1.39 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.02 0.71 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.1 1.36 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.02 0.77 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.02 1.65 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות -0.01 2.21 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.04 3.01 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0 2.12 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.18 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.01 1.07 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.04 2.94 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.01 2.43 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0 2.1 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.03 1.85 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.04 3.01 008|143|000
+ מניות בארץ -0.44 12.56 002|000|000
^ ת"א 35 -0.37 2.33 002|017|046
^ ת"א 125 -0.45 9.55 002|017|047
^ ת"א 90 -0.39 22.39 002|017|048
^ יתר -0.33 7.37 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.49 13.68 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.55 17.69 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.39 16.45 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -1.53 -7.58 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.45 13.99 002|019|000
+ קרן כספית -0.03 -0.62 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר -0.36 -7.9 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.36 -7.57 007|027|132
+ מניות בחו"ל -0.27 14.8 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.82 10.25 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 0.38 003|021|061
^ מניות אסיה -0.09 20.38 003|021|100
^ מניות סין 0.16 16.31 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -0.4 11.84 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.03 21.43 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -0.3 10.14 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.46 15.26 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.58 18.75 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.3 -10.14 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.31 15.4 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.31 9.57 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -0.06 16.72 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -0.61 10.29 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.09 -2.94 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.29 -6.59 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.25 -0.03 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.29 -5.68 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.19 1.59 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.26 -5.98 011|140|000
גמישות -0.34 9.25 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -0.47 12.57 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -0.63 15.05 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.03 5.5 006|096|000
+ אגד קרנות -0.2 -2.47 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח -0.03 2.47 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.32 -5.8 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.16 121|114|117
חו"ל כללי 0.01 -2.35 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.02 -10.89 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.02 -10.89 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -0.37 12.27 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -0.37 12.27 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אינדקס AA ומעלה שקלי 105.21 105.21 0 5123260
MTF אינדקס שקלי A 108.42 108.42 -0.05 5123369
MTF תל בונד - ריבית משתנה 107.63 107.63 -0.05 5116330
MTF תל בונד - תשואות שקל 113.55 113.55 -0.04 5122320
MTF תל בונד שקלי 141.65 141.65 -0.02 5115415
PTF תל בונד ריבית משתנה 104.25 104.25 -0.04 5120563
PTF תל בונד שקלי 150.36 150.36 -0.02 5113071
אי.בי.אי סל תל בונד תשואות שקלי 112.65 112.65 -0.04 5122395
איביאי סל תל בונד ריבית משתנה 101.43 101.43 -0.04 5120241
איביאי סל תל בונד שקלי 150.92 150.92 -0.02 5114319
הראל אינדקס קונצרני A שקלי 108.44 108.44 -0.05 5123559
הראל מחקה תל בונד - ריבית משתנה 103.5 103.5 -0.04 5122551
הראל מחקה תל בונד - תשואות שקלי 114.64 114.64 -0.04 5118682
הראל מחקה תל בונד שקלי 132.27 132.27 -0.02 5117288
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מניות 146.45 146.45 -0.02 5107503
מגדל תל בונד - שקלי 0-3 5125372
מגדל תל בונד - שקלי 3-5 5125331
מגדל תל בונד- ריבית משתנה 181.22 181.22 -0.04 5131412
מגדל תל בונד שקלי - 50 100.75 100.75 -0.01 5125125
קסם KTF תל בונד ריבית משתנה 104.08 104.08 -0.04 5121025
קסם KTF תל בונד שקלי 145.99 145.99 -0.03 5114566
קסם KTF תל בונד תשואות שקלי 113.73 113.73 -0.04 5121223
תכלית TTF תל בונד ריבית משתנה 103.84 103.84 -0.04 5120845
תכלית TTF תל בונד שקלי 153.63 153.63 -0.02 5114491
תכלית TTF תל בונד תשואות שקלי 112.91 112.91 -0.04 5118732
תכלית תל בונד שקלי- 50 100.26 100.26 -0.02 5125323