ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0 3.35 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.02 2.6 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.02 3.02 109|134|000
^ עד 20% מניות 0 3.81 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.02 3.86 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.15 5.02 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.03 3.35 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.01 5.14 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.06 3.48 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.06 5.11 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.03 2.82 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.06 3.92 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.04 1.22 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.05 0.62 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.02 0.07 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.09 1.2 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0 0.2 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.06 1.21 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.03 1.51 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.01 2.07 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.05 1.79 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.16 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.01 0.83 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.17 2.69 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.06 2.13 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.04 1.72 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.02 1.45 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.06 2.55 008|143|000
+ מניות בארץ -0.2 7.9 002|000|000
^ ת"א 35 -0.77 -3.84 002|017|046
^ ת"א 125 -0.39 2.89 002|017|047
^ ת"א 90 -0.04 12.43 002|017|048
^ יתר -0.73 5.58 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.66 8.3 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.14 13.45 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.57 9.13 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.74 -1.65 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.01 10.1 002|019|000
+ קרן כספית 0 -0.23 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר 0.03 -3.79 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.03 -3.45 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.92 11.05 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 0.79 11.95 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.6 003|021|061
^ מניות אסיה 0.11 23.75 003|021|100
^ מניות סין 0.99 17.63 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 1.06 9.7 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 1.07 14.17 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 1.04 7.98 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 0.76 11.83 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 1.09 15.31 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.45 -13.89 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 1.04 7.41 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.66 7.31 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.8 12.33 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.9 9.01 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.01 -1.39 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0 -2.9 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.07 -0.08 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.01 -2.2 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.04 0.47 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.01 -2.71 011|140|000
גמישות -0.03 7.23 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.45 9.08 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.64 10.95 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.02 3.84 006|096|000
+ אגד קרנות 0.05 -0.36 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.07 1.88 121|110|112
^ אגד חוץ מניות 0.69 10.33 121|114|115
^ אגד חוץ אג"ח -0.01 -1.98 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.29 121|114|117
חו"ל כללי -0.03 -0.94 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.13 -5.44 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.13 -5.44 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.7 10.42 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.7 10.42 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אינדקס AA ומעלה שקלי 104.38 104.38 -0.02 5123260
MTF אינדקס שקלי A 107.03 107.03 -0.07 5123369
MTF תל בונד - ריבית משתנה 107.06 107.06 -0.05 5116330
MTF תל בונד - תשואות שקל 112.12 112.12 -0.1 5122320
MTF תל בונד שקלי 140.22 140.22 -0.05 5115415
PTF תל בונד ריבית משתנה 103.66 103.66 -0.06 5120563
PTF תל בונד שקלי 148.88 148.88 -0.05 5113071
אי.בי.אי סל תל בונד תשואות שקלי 111.24 111.24 -0.1 5122395
איביאי סל תל בונד ריבית משתנה 100.89 100.89 -0.05 5120241
איביאי סל תל בונד שקלי 149.41 149.41 -0.05 5114319
הראל אינדקס קונצרני A שקלי 107.09 107.09 -0.07 5123559
הראל מחקה תל בונד - ריבית משתנה 102.92 102.92 -0.05 5122551
הראל מחקה תל בונד - תשואות שקלי 113.2 113.2 -0.1 5118682
הראל מחקה תל בונד שקלי 130.94 130.94 -0.05 5117288
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מניות 145.14 145.14 -0.05 5107503
מגדל תל בונד- ריבית משתנה 180.35 180.35 -0.06 5131412
קסם KTF תל בונד ריבית משתנה 103.5 103.5 -0.05 5121025
קסם KTF תל בונד שקלי 144.53 144.53 -0.05 5114566
קסם KTF תל בונד תשואות שקלי 112.26 112.26 -0.1 5121223
תכלית TTF תל בונד ריבית משתנה 103.29 103.29 -0.05 5120845
תכלית TTF תל בונד שקלי 152.04 152.04 -0.05 5114491
תכלית TTF תל בונד תשואות שקלי 111.47 111.47 -0.1 5118732