ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.05 4.76 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.06 4.04 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.06 4.27 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.05 5.22 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.04 5.83 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.06 5.65 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.05 4.66 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה -0.03 5.02 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.1 5.1 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.05 7 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.05 4.06 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.08 5.59 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.01 2.8 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0 1.64 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.05 1.34 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 -0.07 3.14 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.06 1.69 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.01 2.8 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0 3.04 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.01 3.7 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.04 2.86 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.22 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0 1.23 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.12 4.96 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.05 3.3 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.03 2.88 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.04 2.1 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0 3.19 008|143|000
+ מניות בארץ -0.18 9.97 002|000|000
^ ת"א 35 0.01 1.74 002|017|046
^ ת"א 125 -0.18 7.56 002|017|047
^ ת"א 90 -0.07 17.8 002|017|048
^ יתר -0.06 2.6 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.22 10.84 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.44 15.46 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.19 8.84 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -1.21 -12.5 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.2 11.37 002|019|000
+ קרן כספית 0.04 -0.67 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר 0.31 -6.3 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.32 -5.96 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.23 15.04 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 0.87 19.4 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.05 003|021|061
^ מניות אסיה 0.44 22.97 003|021|100
^ מניות סין 0.71 21.62 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.37 11.73 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.25 20.37 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.36 10.7 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.03 19.65 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.18 14.31 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 1.56 -1.98 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 0.49 15.16 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.22 11.94 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.04 13.24 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.18 11.28 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל 0.38 -0.16 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.43 -3.26 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.01 6.64 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.32 -2.58 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.38 3.49 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.4 -2.86 011|140|000
גמישות -0.13 8.46 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.02 16.42 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.06 19.89 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.09 5.46 006|096|000
+ אגד קרנות 0.25 -0.68 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.01 3.28 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 0.4 -2.85 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.07 121|114|117
חו"ל כללי 0.15 -0.68 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.41 -8.93 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.41 -8.93 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.29 12.34 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.29 12.34 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.21 104.21 -0.08 5123930
FOREST אגח מדורג ! 126.02 126.02 -0.06 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 102.45 102.45 -0.1 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.4 109.4 -0.1 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 102.31 102.31 -0.07 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.44 115.44 -0.09 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 119.3 119.3 -0.05 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1051.04 1051.04 -0.1 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 134.76 134.76 -0.13 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 105.04 105.04 -0.11 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 105.05 105.05 -0.03 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 175.55 175.55 0.07 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.68 126.68 -0.03 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 272.71 272.73 0.12 5100193
אלומות ! אגח חברות 150.45 150.45 0 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.81 169.81 -0.04 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 173.03 173.03 -0.08 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 171.39 171.39 -0.06 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.19 121.19 -0.08 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.53 126.53 -0.05 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 192.34 192.34 0.07 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.88 102.88 -0.09 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 176.28 176.28 -0.05 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.88 105.88 -0.08 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.61 113.61 -0.05 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 810.1 810.1 -0.12 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 115.06 115.06 -0.07 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.9 126.9 -0.06 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.93 133.93 -0.07 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 105.46 105.46 -0.09 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 173.15 173.15 -0.08 5107453
הראל ! אגח תאגידים 236.95 239.32 -0.11 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 194.34 194.34 -0.11 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.81 127.81 -0.08 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 103.31 103.31 -0.09 5119441
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.81 100.81 -0.04 5120340
הראל פיא אגח חברות תזרימיות 153.29 153.29 -0.08 5112560
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.59 158.59 -0.06 5107156
הראל פרימיום 498.57 503.56 -0.18 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 128.15 128.15 -0.05 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 126.11 126.11 -0.05 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.76 112.76 -0.01 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.7 125.7 -0.06 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 107.23 107.23 -0.06 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.78 173.78 -0.08 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.25 145.25 -0.02 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 120.2 120.2 -0.07 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 112.5 112.5 -0.02 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.42 179.42 -0.1 5107479
כוון אגח חברות + 10% 167.36 167.36 -0.13 5109632
כרמים ! אגח חברות 114.08 114.08 -0.02 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.22 134.22 -0.07 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.83 189.83 -0.09 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 5125695
מגדל ! תיק עד 3 שנים Total Return 135.81 135.81 -0.03 5115175
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 125.66 125.66 -0.12 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 113.35 113.35 -0.11 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 150.2 150.2 -0.06 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.89 111.89 -0.11 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.68 139.68 -0.04 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.84 148.84 -0.04 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.3 162.3 -0.04 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 188.22 188.22 -0.1 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.06 174.06 -0.23 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.61 117.61 -0.09 5118633
מור נבחרת אגח 141.76 141.76 -0.09 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.24 158.24 -0.06 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.47 250.47 -0.06 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 105.16 105.16 -0.09 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 154.18 154.18 0.03 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 612.53 612.53 -0.03 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.58 105.58 -0.06 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.46 174.46 -0.02 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 526.58 526.59 -0.1 5520028
מיטב מדורגות 230.93 230.93 -0.06 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.25 126.25 -0.06 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.04 113.04 -0.04 5114434
סיגמא ! אגח חברות 165.41 165.41 -0.05 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.12 100.12 -0.07 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 554.16 554.16 -0.06 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.82 123.82 -0.05 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.66 79.66 -0.03 5107321
פורטה ! אגח 99.98 99.98 -0.02 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 159.29 159.29 -0.08 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.18 152.18 -0.09 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 146.93 146.93 -0.12 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 129.35 129.35 -0.06 5112487
פסגות Bond picking 116.25 116.25 0.03 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1130.78 1130.78 -0.13 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.95 142.95 -0.09 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.59 138.59 -0.02 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2956.33 2956.33 0.06 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 97.65 97.65 0.18 5118880
פסגות קונצרני פלוס 107.22 107.22 -0.12 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.76 147.76 -0.02 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.82 127.82 -0.09 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1011.9 1011.9 -0.12 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 117.89 117.89 -0.11 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 851.49 851.49 -0.09 5112396
קסם אקסלנס ! תיק קונצרני 127.63 127.63 -0.09 5115217
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.45 100.45 -0.06 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.62 116.62 -0.09 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 118.19 118.19 -0.06 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.25 464.25 -0.02 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.81 133.81 -0.08 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 161.25 161.25 -0.1 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 192.23 192.23 -0.17 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.71 139.71 -0.04 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.68 69.68 -0.06 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 102.18 102.18 -0.07 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.37 102.37 -0.06 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 106.37 106.37 -0.1 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.87 101.87 0 5125067
תמהיל אגח חברות 218.82 218.82 -0.07 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.66 106.66 -0.14 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.52 104.52 -0.04 5118583