ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.03 4.45 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.05 3.46 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.03 3.95 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.01 5.06 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.03 5.39 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.21 6.14 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.04 4.46 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה -0.04 5.68 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.07 4.73 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.05 6.68 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.02 3.85 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.06 5.28 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.07 1.82 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.01 1.39 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.05 0.69 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 -0.21 1.27 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.08 0.76 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות -0.1 1.64 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות -0.05 2.22 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.01 3.04 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.06 2.12 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.18 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.02 1.06 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.18 2.9 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.08 2.42 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.07 2.11 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.01 1.88 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.03 3.05 008|143|000
+ מניות בארץ 0.26 12.9 002|000|000
^ ת"א 35 0.67 2.71 002|017|046
^ ת"א 125 0.62 10.05 002|017|047
^ ת"א 90 0.54 22.84 002|017|048
^ יתר 0.21 7.67 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 0.7 14.26 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.35 18.34 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.68 16.92 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.02 -6.15 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.09 14.25 002|019|000
+ קרן כספית -0.03 -0.62 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר -0.36 -7.9 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.36 -7.57 007|027|132
+ מניות בחו"ל -0.27 14.8 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.82 10.25 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 0.38 003|021|061
^ מניות אסיה -0.09 20.38 003|021|100
^ מניות סין 0.16 16.31 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -0.4 11.84 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.03 21.43 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -0.3 10.14 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.46 15.26 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.58 18.75 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.3 -10.14 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.31 15.4 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.31 9.57 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -0.06 16.72 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -0.61 10.29 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.09 -2.94 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.29 -6.59 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.25 -0.03 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.29 -5.68 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.19 1.59 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.26 -5.98 011|140|000
גמישות 0 9.45 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -0.11 12.73 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -0.16 15.25 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.01 5.54 006|096|000
+ אגד קרנות -0.22 -2.47 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח -0.08 2.47 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.32 -5.8 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.16 121|114|117
חו"ל כללי 0.01 -2.35 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.08 -10.87 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.08 -10.87 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -0.37 12.27 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -0.37 12.27 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 103.78 103.78 -0.03 5123930
FOREST אגח מדורג ! 125.78 125.78 -0.02 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 101.59 101.59 0 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.04 109.04 -0.01 5124102
אי.בי.אי. תל בונד גלובל 101.5 101.5 -0.04 5125133
איביאי ! אגח חברות 114.85 114.85 0 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 118.66 118.66 -0.03 5117577
איביאי גבע אגח חברות + 10% 1042.83 1042.83 0.03 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 134.22 134.22 0.02 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.99 104.99 -0.07 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 104.87 104.87 -0.04 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 175.86 175.86 0.08 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.23 126.23 -0.02 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 273.72 273.74 0.19 5100193
אלומות ! אגח חברות 150.1 150.1 0.03 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.27 169.27 0.01 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 172.39 172.39 0 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 171.08 171.08 -0.03 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 120.87 120.87 -0.06 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 125.95 125.95 -0.07 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 192.07 192.07 -0.02 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.34 102.34 -0.08 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 175.64 175.64 -0.07 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.33 105.33 0.06 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.17 113.17 0.01 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 809.88 809.88 0.05 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 114.53 114.53 -0.07 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.53 126.53 -0.05 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.37 133.37 -0.04 5112743
אקסלנס ! חברות ללא מניות 1007.76 1007.76 -0.03 5112354
אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 117.41 117.41 0.03 5118815
אקסלנס ! קונצרני 845.78 845.78 -0.03 5112396
אקסלנס (!) תיק קונצרני 127.35 127.35 -0.05 5115217
אקסלנס אגח בנקים וAA 100.08 100.08 -0.05 5115688
אקסלנס אגח מדורגות 116.08 116.08 -0.06 5115696
אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 117.21 117.21 0 5118096
אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 463.53 463.53 -0.02 5104252
אקסלנס קונצרני A 133.57 133.57 -0.05 5106356
אקסלנס קונצרני A ומעלה 160.56 160.56 -0.08 5105648
אקסלנס קונצרני פלוס 191.81 191.81 0.09 5101696
אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.57 139.57 -0.01 5109160
ברק ! אגח חברות ללא מניות 105.21 105.21 -0.09 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 173.04 173.04 -0.02 5107453
הראל ! אגח תאגידים 236.01 238.37 -0.02 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 193.74 193.74 -0.05 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.66 127.66 -0.04 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 102.95 102.95 -0.03 5119441
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.64 100.64 -0.05 5120340
הראל פיא אגח חברות תזרימיות 152.92 152.92 -0.07 5112560
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.21 158.21 -0.05 5107156
הראל פרימיום 499.44 504.43 -0.01 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 128.05 128.05 -0.05 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 125.82 125.82 0.01 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.39 112.39 -0.06 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.31 125.31 -0.07 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.99 106.99 -0.04 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.51 173.51 -0.08 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145 145 -0.05 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 119.97 119.97 -0.03 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 112.28 112.28 -0.1 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 180.21 180.21 0.17 5107479
כוון אגח חברות + 10% 167.56 167.56 0.01 5109632
כרמים ! אגח חברות 113.52 113.52 0.03 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 133.55 133.55 -0.01 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.11 189.11 -0.04 5104849
מגדל ! תיק עד 3 שנים Total Return 135.33 135.33 -0.01 5115175
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני 125.03 125.03 0 5115316
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 149.42 149.42 -0.03 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.24 111.24 -0.04 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 138.96 138.96 -0.03 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.77 148.77 -0.01 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 161.97 161.97 -0.04 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 187.29 187.29 0.01 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 173.78 173.78 0.09 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.24 117.24 -0.05 5118633
מור נבחרת אגח 141.22 141.22 -0.05 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 157.85 157.85 -0.05 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 249.35 249.35 0.01 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 104.83 104.83 0.06 5123948
מיטב ! מודל פנימי 205.15 205.16 -0.1 5111687
מיטב ! קונצרני פלוס 153.76 153.76 0.03 5114640
מיטב ! תיק קונצרני 139.9 139.9 -0.06 5107396
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 609.17 609.17 -0.03 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.17 105.17 -0.06 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 173.93 173.93 -0.02 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 525.44 525.44 -0.03 5520028
מיטב מדורגות 230.14 230.14 -0.04 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 125.85 125.85 -0.03 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 112.78 112.78 -0.04 5114434
סיגמא ! אגח חברות 164.74 164.74 0.04 5108428
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 552.8 552.8 0.01 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.39 123.39 -0.02 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.65 79.65 -0.04 5107321
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 158.73 158.73 -0.06 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 151.61 151.61 -0.04 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 146.45 146.45 0 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 128.95 128.95 -0.02 5112487
פסגות Bond picking 115.67 115.67 -0.08 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1126.88 1126.88 -0.03 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.57 142.57 -0.05 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.09 138.09 -0.09 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2944.54 2944.54 0.14 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 96.87 96.87 -0.24 5118880
פסגות קונצרני פלוס 106.82 106.82 0.07 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.67 147.67 -0.02 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.3 127.3 -0.06 5114988
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.51 69.51 -0.06 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 102.1 102.1 -0.02 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 101.91 101.91 -0.05 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 105.77 105.77 -0.06 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.53 101.53 0.01 5125067
תמהיל אגח חברות 218.96 218.97 0.15 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.1 106.1 -0.06 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.29 104.29 -0.04 5118583