ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.13 3.4 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.15 2.72 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.13 3.07 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.14 3.68 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.1 4.36 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.04 4.47 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.16 3.25 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה -0.1 3.3 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.19 4.03 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.27 4.33 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.14 2.84 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.22 3.97 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.07 2.24 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.05 1.17 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.07 1.47 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 -0.07 3.39 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.07 1.89 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות -0.06 2.26 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות -0.08 2.2 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.1 2.7 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.07 1.82 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 -0.01 0.11 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.04 0.69 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.05 3.66 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.07 2.12 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.07 1.7 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.08 1.19 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.08 2.14 008|143|000
+ מניות בארץ -0.3 7.45 002|000|000
^ ת"א 35 -0.24 4.44 002|017|046
^ ת"א 125 -0.42 6.65 002|017|047
^ ת"א 90 -0.61 11.95 002|017|048
^ יתר -0.37 1.83 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.47 5.92 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.14 9.84 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.45 8.04 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס 1.1 -4.22 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.25 8.21 002|019|000
+ קרן כספית 0.01 -0.51 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר 0.09 -4.96 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.09 -4.62 007|027|132
+ מניות בחו"ל -0.28 12.22 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.23 17.91 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.5 2.53 003|021|061
^ מניות אסיה -0.86 18.27 003|021|100
^ מניות סין -0.59 22.35 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -0.39 9.93 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.36 17.21 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -0.31 8.97 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.13 19.54 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.06 7.42 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.3 -4.45 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.06 13.56 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.21 10.65 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -0.27 8.71 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -0.24 10.45 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.01 -1.73 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.02 -4.18 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.16 12.48 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.05 -3.47 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.03 0.8 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.02 -3.51 011|140|000
גמישות -0.1 6.56 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -0.33 16.29 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -0.41 20.75 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.1 2.75 006|096|000
+ אגד קרנות -0.02 -2.02 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח -0.12 1.98 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 0 -3.86 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.15 2.01 121|114|117
חו"ל כללי -0.04 0.69 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.07 -7.41 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.07 -7.41 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -0.3 11.93 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -0.3 11.93 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 103.74 103.74 -0.21 5123930
FOREST אגח מדורג ! 125.68 125.68 -0.08 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 103.19 103.19 -0.47 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.16 109.16 -0.22 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 103.18 103.18 -0.55 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.46 115.46 -0.16 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 118.91 118.91 -0.23 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1052.22 1052.22 -0.25 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 134.14 134.14 -0.21 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.27 104.27 -0.21 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 104.77 104.77 -0.09 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 178.86 178.86 -0.18 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.36 126.36 -0.05 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 278.34 278.36 -0.3 5100193
אלומות ! אגח חברות 149.77 149.77 -0.31 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.28 169.28 -0.24 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 172.12 172.12 -0.28 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 170.53 170.53 -0.3 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.11 121.11 -0.09 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 125.97 125.97 -0.16 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 191.97 191.97 0.12 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.28 102.28 -0.16 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 175.35 175.35 -0.15 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.74 105.74 -0.28 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.38 113.38 -0.21 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 810.69 810.69 -0.28 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 114.6 114.6 -0.18 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.27 126.27 -0.19 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.64 133.64 -0.28 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 104.7 104.7 -0.3 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 172.64 172.64 -0.19 5107453
הראל ! אגח תאגידים 236.57 238.94 -0.2 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 193.39 193.39 -0.2 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.29 127.29 -0.16 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 102.94 102.94 -0.22 5119441
הראל ניהול אגח 151.78 151.78 -0.26 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.74 100.74 -0.05 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 157.85 157.85 -0.16 5107156
הראל פרימיום 501.28 506.29 -0.09 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 127.27 127.27 -0.15 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 125.79 125.79 -0.19 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.45 112.45 -0.05 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.06 125.06 -0.14 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.55 106.55 -0.14 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.37 173.37 -0.15 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 144.76 144.76 -0.13 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 119.73 119.73 -0.16 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 111.99 111.99 -0.06 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.83 179.83 -0.23 5107479
כרמים ! אגח חברות 114.74 114.74 -0.22 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.12 134.12 -0.19 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.87 189.87 -0.16 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.44 101.44 -0.09 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 125.15 125.15 -0.44 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 112.45 112.45 -0.27 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 152 152 -0.09 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.66 111.66 -0.05 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.41 139.41 -0.15 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.52 148.52 -0.17 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.15 162.15 -0.07 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 187.96 187.96 -0.24 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.99 174.99 0.05 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.18 117.18 -0.14 5118633
מור אגח חברות 100.15 100.15 -0.16 5125901
מור נבחרת אגח 141.37 141.37 -0.09 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.02 158.02 -0.17 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.56 250.56 -0.17 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 106.9 106.9 -0.07 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 155.39 155.39 -0.11 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 617.85 617.85 -0.25 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.4 105.4 -0.12 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.92 174.92 -0.17 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 523.64 523.64 -0.15 5520028
מיטב מדורגות 230.08 230.08 -0.22 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.11 126.11 -0.14 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.14 113.14 -0.06 5114434
סיגמא ! אגח חברות 164.59 164.59 -0.22 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.85 100.85 -0.32 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 551.45 551.45 -0.23 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.16 123.16 -0.2 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.13 79.13 -0.24 5107321
פורטה ! אגח 100.39 100.39 -0.2 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 158.45 158.45 -0.16 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 151.97 151.97 -0.17 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 145.12 145.12 -0.1 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 128.85 128.85 -0.17 5112487
פסגות Bond picking 115.66 115.66 -0.05 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1119.21 1119.21 -0.24 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.34 142.34 -0.19 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.07 138.07 -0.07 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2987.29 2987.29 -0.26 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 96.15 96.15 -0.19 5118880
פסגות קונצרני פלוס 108.06 108.06 -0.19 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 146.93 146.93 -0.17 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.14 127.14 -0.16 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 99.67 99.67 -0.11 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1012.48 1012.48 -0.2 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 117.8 117.8 -0.21 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 849.2 849.2 -0.17 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.09 100.09 -0.07 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.08 116.08 -0.21 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 118.21 118.21 -0.39 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.14 464.14 -0.04 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.33 133.33 -0.19 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 160.57 160.57 -0.17 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 191.91 191.91 -0.23 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.29 139.29 -0.17 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.52 69.52 -0.11 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 101.71 101.71 -0.32 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.44 102.44 -0.11 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 105.62 105.62 -0.28 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.43 101.43 -0.27 5125067
תמהיל אגח חברות 220.06 220.06 -0.3 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.8 106.8 -0.31 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.41 104.41 -0.06 5118583