ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.04 5.07 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.04 4.15 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.02 4.61 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.02 5.56 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.06 6.29 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.19 6.05 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.06 5 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.03 4.97 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.14 5.81 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.03 7.55 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.05 4.32 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.08 6.11 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.04 3.13 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.02 1.52 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.04 1.84 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.1 4.05 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.06 2.24 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.06 3.05 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.02 3.31 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0 4.11 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.04 3 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.22 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.01 1.29 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.1 5.27 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.04 3.39 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.03 2.92 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.01 2.36 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.01 3.47 008|143|000
+ מניות בארץ -0.21 13.16 002|000|000
^ ת"א 35 -0.1 6.98 002|017|046
^ ת"א 125 -0.37 12.96 002|017|047
^ ת"א 90 -0.77 21.6 002|017|048
^ יתר -0.32 3.6 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -1.03 15.81 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -1.03 18.75 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.25 11.84 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.73 -5.11 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.05 13.99 002|019|000
+ קרן כספית -0.02 -1.2 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר -0.17 -10.6 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.17 -10.28 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.41 15.84 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 0.49 21.02 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 0.17 003|021|061
^ מניות אסיה -0.51 24.07 003|021|100
^ מניות סין 0.76 24.04 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.59 10.41 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.74 24.55 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.64 9.42 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.17 18.54 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.17 15.5 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.13 -3.75 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 0.51 13.27 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.24 10.83 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.41 15.52 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.17 10.05 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.04 -3.29 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.09 -8.3 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.15 4.68 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.1 -7.35 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.04 2.65 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.11 -7.48 011|140|000
גמישות 0.09 9.86 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.74 19.87 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.99 24.93 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.01 4.51 006|096|000
+ אגד קרנות -0.08 -4.43 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.06 2.94 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.12 -7.98 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.13 4.5 121|114|117
חו"ל כללי -0.06 -2.42 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.06 -13.03 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.06 -13.03 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.4 12.74 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.4 12.74 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF קונצרני 2-5 שנים 118.77 118.77 0.11 5117890
MTF תל בונד - מאגר סד- 2 109.36 109.36 0.07 5122759
MTF תל בונד מאגר סד-1 109.29 109.29 0.07 5119151
PTF BBB עד A מאוזן 114.78 114.78 0.06 5122452
PTF אינדקס A מאוזן 111.2 111.2 0.08 5122460
PTF אינדקס AA ומעלה מאוזן 107.26 107.26 0.09 5122478
אי בי אי סל 10/90 126.14 126.14 0.07 5115779
אי בי אי סל 20/80 124.61 124.61 0.02 5115761
איביאי סל תל בונד מאגר 108.97 108.97 0.07 5119177
אפסילון מבחר מדדי תל בונד 124.96 124.96 0.11 5116942
הראל אינדקס קונצרני מאוזן מחמ 2-4 שנים 106.35 106.35 0.07 5123104
פסגות תל בונד מאגר מנגנון חכם 120.01 120.01 0.06 5118070
קסם KTF תל בונד מאגר 130.3 130.3 0.08 5115597