ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.12 2.77 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.06 2.04 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.09 2.65 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.12 2.66 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.19 3.5 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.31 4.73 109|137|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.01 2.29 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.04 1 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.01 2.04 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0 1.41 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.01 2.31 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות -0.02 2.05 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.02 2.4 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.06 3.13 009|146|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.1 2.03 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.25 0.05 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.1 3.71 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.08 -1.09 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.08 2.26 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.03 3.63 104|123|000
+ מניות בארץ 0.17 9 002|000|000
^ ת"א 35 -0.06 8.31 002|017|046
^ ת"א 125 0.05 10.7 002|017|047
^ ת"א 90 0.13 13.21 002|017|048
^ יתר 0.14 0.44 002|017|049
^ מניות נדל"ן בארץ -0.22 18.32 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.16 15.08 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.25 15.38 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.22 8.59 002|019|000
+ קרן כספית -0.78 0.76 007|000|000
^ כספית דולר -0.64 0.38 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.81 0.82 007|027|132
+ אג"ח בארץ- שקליות 0 1.71 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0.01 -0.34 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0 0.5 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.11 3.4 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0 2.36 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0 1.49 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.02 1.18 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.06 2.55 008|143|000
+ אג"ח בחו"ל -0.3 3.22 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.46 3.71 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.3 -2.11 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.4 3.03 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.3 2.82 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.61 3.67 011|140|000
+ מניות בחו"ל 0.42 -1.25 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 1.06 -0.14 003|021|060
^ מניות אסיה -0.15 -11.59 003|021|100
^ מניות סין -0.15 -9.49 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.25 1.71 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.89 -2.98 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -0.06 -0.68 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 0.22 -3.02 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.41 -5.08 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 2.35 4.67 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 0.29 -0.57 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.26 -4.41 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.9 2.71 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.06 -1.63 003|023|131
גמישות 0.07 3.41 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.76 1.57 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.86 1.91 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.21 -0.46 006|096|000
קרן ייחודית 0.52 -23.47 083|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.43 3.8 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.43 3.8 118|119|000
חו"ל כללי 0.12 3.3 102|000|000
+ אגד קרנות -0.34 2.95 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.09 2.34 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.58 2.6 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.09 4.45 121|114|117
+ לתושבי חוץ בלבד -0.16 2.65 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -0.16 2.65 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST 1B 10/90 104.56 104.56 0.09 5125265
FOREST 1B אג"ח ! 188.91 188.91 0.1 5108519
FOREST 20/80 2B 116.37 116.37 0.11 5118674
Forest 3B עיטם ! 226.88 226.88 0.12 5108501
ISP Asset Management 1B 10/90 104.88 104.88 -0.08 5127980
אדמונד - דה - רוטשילד 0B! אג"ח ללא מניות 110.86 110.86 0.16 5120381
אדמונד דה רוטשילד 2A תיק אג"ח + 30% 211.56 211.56 0.12 5102157
אדמונד דה רוטשילד (1B) אג"ח כללי ממוקדת A ומעלה + 10% 102.84 102.84 0.15 5127816
אדמונד דה רוטשילד (2B) SELECT עד 30% מניות 112.29 112.29 0.11 5123542
אדמונד דה רוטשילד (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט 105.7 105.7 0.35 5128657
אדמונד דה רוטשילד 1A אגח + 10% 117.82 117.82 0.12 5106745
אדמונד דה רוטשילד 2B 20/80 106.77 106.77 0.15 5124763
אדמונד דה רוטשילד 2B עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 102.54 102.54 0.08 5126289
אדמונד דה רוטשילד 2B עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 108.64 108.64 0.12 5122791
אדמונד דה רוטשילד 2B עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 102.38 102.38 0.09 5126305
אדמונד דה רוטשילד 2B עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 102.33 102.33 0.11 5126263
אדמונד דה רוטשילד Select 2A עד 20% מניות 144.31 144.31 0.07 5115258
אדמונד דה-רוטשילד 1A מדד 189.04 189.04 0.07 5104971
אושן 1A 10/90 111.18 111.18 0.14 5119979
אושן (0B)(!) תיק אג"ח ללא מניות 111.05 111.05 0.17 5120001
אושן 2B 20/80 106.64 106.64 0.23 5123666
אזימוט 0B אג"ח ללא מניות 136.81 136.81 0.12 5116082
אזימוט 10/90 דיבידנד 1B 152.66 152.66 0.14 5114160
אזימוט 2A18/82 חי דיבידנד 121.23 121.23 0.22 5122593
אזימוט אג"ח כללי 1B! 103.92 103.93 0.35 5126040
אי בי אי 1A 10/90 - קרן נאמנות 116.49 116.49 0.07 5118310
אי.בי.אי 2B עד 3 שנים 20/80 94.97 94.97 0.11 5107420
אי.בי.אי 0B תיק אג"ח כללי 118.03 118.03 -0.03 5117619
אי.בי.אי 2B 20/80 113.98 113.98 0.13 5122494
אי.בי.אי. (2C) עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 107.07 107.07 0.24 5128665
אי.בי.אי. 1B עד 3 שנים 10/90 102.23 102.23 0.11 5127949
אי.בי.אי. 3C תיק השקעות מנוהל 50/50 106.48 106.48 0.71 5125190
איביאי 0B ! אגח ללא מניות 173.75 173.75 0.04 5110580
איביאי 1A ! אג"ח פלוס 10/90 1228.45 1228.45 0.12 5126495
איביאי 1C אג"ח פלוס חו"ל 10/90 104.67 104.67 0.03 5120662
איביאי 2B ! נוגה 25/75 2967.38 2967.38 0.09 5126479
איביאי 2B 15/85 110.1 110.1 0.11 5119417
איביאי 2B גיא 20/80 2440.77 2440.77 0.12 5126230
איביאי 2C 30/70 116.31 116.31 0.39 5122502
איילון 0B תיק השקעות ללא מניות 119.8 119.8 -0.01 5117668
איילון 1B 10/90 פרימיום 211.12 211.12 0.02 5101795
איילון (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 136.56 136.56 0.02 5103809
איילון (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט 69.7 69.7 0.35 5109723
איילון (3D) עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי 5129317
איילון 0B! אג"ח והנפקות ללא מניות 136.75 136.75 0.21 5109673
איילון 1A אג"ח + 10% 111.08 111.08 -0.02 5106760
איילון 2B 20/80 94.57 94.57 0.08 5112925
איילון 2B עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 155.57 155.57 0.04 5104385
איילון 2B עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 126.52 126.52 0.05 5108022
איילון 2C 25/75 116.81 116.81 0.25 5117650
איילון 2C עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 117.79 117.79 0.02 5118625
אילים (1A) תיק אג"ח עד שנתיים 200.93 200.93 0.24 5126651
אילים (2A)י 20/80 תיק עד 3 שנים 103.06 103.06 0.19 5125794
אילים (2B) תיק אג"ח + 30% 254.96 254.97 -0.16 5100193
אילים 0A ! תיק אג"ח ללא מניות 130 130 0.14 5109384
אילים 1B 10/90 97.82 97.83 0.27 5123286
אילים 2B עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 101.71 101.71 -0.04 5125711
אילים 2B עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 103 103 0.02 5125737
אילים 2B תיק אג"ח + 20% 2847.03 2847.21 0.05 5126271
אילים 2C עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 102.67 102.67 0.39 5125729
אילים 2C עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 103.84 103.84 0.03 5125745
אילים 3A 50/50 MA 103.95 103.95 -0.03 5125778
אימפקט 2B 20/80 110.91 110.91 0.03 5117734
אימפקט מלכות מהדרין 1B תיק 10/90 107.91 107.91 -0.11 5120183
אלומות 2C 30/70 153.03 153.03 0.12 5109319
אלומות 2C תיק מנוהל 20% 112.64 112.64 0.26 5120951
אלומות (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 102.64 102.64 0.04 5127717
אלומות (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט 101.84 101.84 0.35 5125273
אלומות 0A אג"ח ללא מניות 106.81 106.81 0.07 5123187
אלומות 10/90 1B 85.84 85.84 0.1 5108287
אלומות 1A 10/90 תיק סולידי 256.6 256.6 0.06 5100284
אלומות 2B 20/80 100.16 100.16 0.02 5125489
אלומות 2B תיק מנוהל 15% 161.17 161.17 0.14 5109517
אלומות אלפא ביתא (2B) 20/80 108.18 108.18 0.36 5124185
אלומות קבין 2D 20/80 115.99 115.99 0.26 5121439
אלטשולר שחם (0B) תיק סולידי ללא מניות 108.63 108.63 -0.02 5118005
אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 149.51 149.51 0.02 5108402
אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 110.98 110.98 0.18 5122825
אלטשולר שחם (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט 106.95 106.95 0.41 5128806
אלטשולר שחם 0B ! תיק אג"ח ללא מניות 592.45 592.45 0.22 5126727
אלטשולר שחם 0B תיק השקעות ללא מניות 178.12 178.12 0.07 5110564
אלטשולר שחם 1B 10-90 146.27 146.27 0 5115167
אלטשולר שחם 25-75 2C 204.13 204.13 0.37 5105705
אלטשולר שחם 2A 20/80 158.55 158.55 -0.02 5114236
אלטשולר שחם 2B 15-85 103.8 103.8 0 5126164
אלטשולר שחם 3C 35-65 105.24 105.24 0.3 5126180
אלטשולר שחם 3C 50-50 111.23 111.23 0.37 5124615
אלפא טק (2B) תיק השקעות פלוס 103.68 103.68 0.18 5128335
אלפא טק 0A! אג"ח כללי ללא מניות 102.2 102.2 0.04 5125828
אלפי בנדק 1A 10/90 102.73 102.73 0.03 5125216
אלפי בנדק 2B 30/70 104.33 104.33 0.08 5125208
אלפי בנדק 2B עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 105.27 105.27 -0.01 5123914
אלפי בנדק 2C 20/80 118.01 118.01 0.06 5121363
אניגמה 0A אג"ח ללא מניות 135.4 135.4 0.21 5116637
אניגמה 1B תיק מנוהל 10/90 111.48 111.48 0.28 5118765
אניגמה 2B תיק מנוהל 15/85 105.71 105.71 -0.01 5120324
אניגמה 2B תיק מנוהל 20/80 118.02 118.02 0.3 5118260
אנליסט 0A! פיזור רחב ללא מניות 109.12 109.12 0.11 5119672
אנליסט (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 104.23 104.23 0.06 5123450
אנליסט (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 135.03 135.03 0.13 5113709
אנליסט 0A אגח ללא מניות 132.86 132.86 0.12 5114335
אנליסט 0B ! אג"ח 171.24 171.24 0.2 5110523
אנליסט 10/90 1A 136.16 136.16 0.15 5114350
אנליסט 1A אג"ח סולידי + 5% מניות 125.38 125.38 0.04 5113725
אנליסט 1A פיזור רחב 10/90 116.7 116.7 0.11 5118963
אנליסט 20/80 2B 142.02 142.02 0.29 5116033
אנליסט 2B פיזור רחב 20/80 103.86 103.86 0.11 5125109
אנליסט 2C עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 105.06 105.06 0.32 5127246
אפסילון 1B! 10/90 104.38 104.38 0.12 5123468
אפסילון (00) עוקבת מרכיב אג"ח תיק 3 הבנק הבינלאומי 266.63 266.63 0.01 5126602
אפסילון (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 127.28 127.28 0.17 5105994
אפסילון (2B) עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 207.28 207.28 0.16 5101480
אפסילון (3C)י 50/50 187.77 187.77 0.4 5106604
אפסילון 0A ! אג"ח פרימיום 136.29 136.29 0.1 5104930
אפסילון 0C אג"ח ללא מניות 135.48 135.48 0.04 5112701
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 1A 138.14 138.14 0.06 5112719
אפסילון 2B 20/80 591.15 591.15 0.16 5126776
אפסילון 2C עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 139.25 139.25 0.12 5112727
אפסילון 3D תיק מנוהל 81.57 81.57 0.39 5100953
אקסיומה 0B אג"ח ללא מניות 160.42 160.42 0.09 5108774
אקסיומה 1B אג"ח + 10% 100.62 100.62 0.08 5125497
אקסיומה 2B אג"ח + 30% 136.24 136.24 0.04 5107883
ברומטר 2B אג"ח 15/85 201.78 201.78 0.09 5105267
ברק 1B 10/90 104.25 104.25 0.38 5121074
דולפין (0B) אג"ח 103.07 103.07 0.01 5128418
דולפין 1B 10/90 106.72 106.72 0.21 5123328
דיאמונד 0A אג"ח ללא מניות 106.99 106.99 -0.01 5119862
דיאמונד 2B 20/80 - קרן נאמנות 112.91 112.91 0.07 5118435
דיביאם 0A אג"ח ללא מניות 109.82 109.82 0.04 5119805
דיביאם 1A ! 10/90 144.24 144.24 0.08 5107743
דיביאם‎ ‎‏‏B‏2 25/75 191.02 191.02 0.08 5109525
הורייזן 2B 30/70 124.68 124.68 0.14 5118948
הורייזן 2B אג"ח דינמית 126.69 126.69 0.23 5118955
הראל 1B 10/90 פלוס 120.41 120.41 -0.02 5115548
הראל 2B 20/80 פלוס 95.17 95.17 0.09 5102884
הראל (0B) אג"ח סולידית מחלקת 54.58 54.58 -0.04 5102850
הראל (0B)(!) תיק השקעות ללא מניות 156.28 156.28 -0.08 5110929
הראל ‏(‏‎1B‎‏)(!)‏ אג"ח ממוקד הנפקות 125.06 125.06 0.24 5107859
הראל (1B)י 10/90 169.8 169.8 0.08 5104476
הראל (2A) אג"ח לפדיון 2023 פלוס 102.08 102.08 0.28 5129150
הראל (2B) אג"ח ישראל - ארה"ב פלוס 102.5 102.5 0.45 5125950
הראל (2B) אמלפי 101.58 101.58 0 5129143
הראל (2B) מגמת ריבית פלוס 44.47 44.47 0.02 5102488
הראל (2B) מנוהלת 15% 120.39 120.39 0.24 5117460
הראל (2B) עוקבת תיק מס 3 - הבנק הבינלאומי 100.84 100.84 0.05 5128871
הראל (2B)י 30/70 206.75 206.75 0.04 5102645
הראל (3B) תיק מנוהל 103.34 103.34 0.21 5124672
הראל (3C) מעורבת 11569.07 11569.07 0.07 5110176
הראל (3D) עוקבת תיק מס 4 - בנק דיסקונט 103.03 103.03 0.34 5128889
הראל (‏A‏0) תיק עד שנתיים 103.32 103.32 0.06 5124698
הראל 0B ! נבחרת אג"ח 1280.16 1280.16 0.03 5231055
הראל 0B אג"ח ללא מניות 4041.37 4041.37 0.15 5111059
הראל 0B! Total Return 105.66 105.66 0.12 5115936
הראל 0B! תיק אג"ח כללי 106.03 106.03 0.08 5119458
הראל 10/90 (1A) מחלקת 62.91 62.91 0.05 5115290
הראל 10/90 (1B)(!) פלטינום 122.58 122.58 0.22 5115365
הראל 1B נבחרת 10/90 122.89 122.89 0.02 5104823
הראל 1B תיק השקעות 110.28 110.28 0.21 5117239
הראל 1B! אג"ח פלוס 126.5 126.5 0.37 5112966
הראל 2B עוקבת תיק מס 2 - הבנק הבינלאומי 113.98 113.98 0.02 5117841
הראל 2B 25/75 91.84 91.84 0.39 5125943
הראל 2B 30/70 פלוס 97.14 97.14 0.32 5115555
הראל 2B אייל 104.84 104.84 0.27 5125646
הראל 2B מנוהלת 20% 2527.02 2527.02 0.17 5111216
הראל 2B נבחרת 20/80 138.35 138.35 0.3 5106422
הראל 2B עוקבת תיק מס 2 102.07 102.07 0.04 5125935
הראל 2B עוקבת תיק מס 3 - בנק דיסקונט 132.72 132.72 0.1 5112768
הראל 2D 15/85 129.85 129.85 0.04 5106406
הראל 3C חושן 102.72 102.72 0.3 5125281
הראל גביש (0B) תיק השקעות ללא מניות 104.78 104.78 0.28 5128590
הראל גביש (1B)י 10/90 104.81 104.81 0.2 5128608
הראל גביש (2B) אג"ח ואסטרטגיות 102.92 102.92 0.26 5128574
טופ אלפא 0A ! אג"ח ללא מניות 122.23 122.23 0.12 5115449
טנדם 1B 10/90 95.03 95.03 0.16 5119896
טנדם 2B 20/80 90.19 90.19 0.24 5122247
טקטון (0B)(!) אג"ח 105.31 105.31 0.09 5128483
טקטון (1B)י 10/90 106.15 106.15 0.08 5128475
ילין לפידות 1B! 10/90 צמיחה 116.21 116.21 0.07 5119243
ילין לפידות (0A)(!) אג"ח ישראל 106.75 106.75 0.04 5128350
ילין לפידות (2B)י 25/75 צמיחה 107.28 107.28 0.06 5128491
ילין לפידות (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט 104.48 104.48 0.43 5128780
ילין לפידות 0B ! אג"ח כללי ללא מניות 155.95 155.95 0.06 5108915
ילין לפידות 0B עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 119.86 119.86 0.02 5114392
ילין לפידות 0B תיק LV 102.85 102.85 -0.03 5123005
ילין לפידות 0B תיק ללא מניות 117.59 117.59 0.04 5117304
ילין לפידות 0B! Total Return 115.8 115.8 0.04 5118088
ילין לפידות 1A 10/90 133.26 133.26 0.1 5115704
ילין לפידות 1A עד 3 שנים 10/90 130.67 130.67 0.07 5115886
ילין לפידות 1B אג"ח כללי 179.06 179.06 0.05 5106257
ילין לפידות 1B תיק השקעות מנוהל + 10% 105.04 105.04 0.25 5125026
ילין לפידות 2B 20/80 146.91 146.91 0.11 5116488
ילין לפידות 2B 15/85 105.13 105.13 0.04 5125968
ילין לפידות 2B 20/80 צמיחה 116.95 116.95 0.3 5122239
ילין לפידות 2B עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 120.08 120.08 0.03 5117312
ילין לפידות 2B עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 105.44 105.44 0.08 5125042
ילין לפידות 2B תיק LV + 15% 106.92 106.92 -0.03 5122999
ילין לפידות 2B תיק אג"ח +30% 175.62 175.62 0.07 5107495
ילין לפידות 2C 25/75 123.04 123.04 0.34 5118617
ילין לפידות 2C עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 103.65 103.65 0.27 5125976
ילין לפידות 2C תיק השקעות + 15% 149.59 149.59 0.11 5115092
ילין לפידות 2D 30/70 121.68 121.68 0.39 5121728
ילין לפידות 3C תיק השקעות מנוהל 110.47 110.47 0.52 5123963
יצירה (1B)י 10/90 104.25 104.25 0.06 5127972
יצירה 2B 20/80 109 109 0.13 5124243
יצירה 2B 30/70 110.61 110.61 0.26 5124227
כוון 0B אג"ח מנוהלת ללא מניות 148.12 148.12 0.14 5109624
כוון 1B 10/90 171.89 171.89 0.01 5109632
כוון 2B אג"ח 15/85 93.21 93.21 0.17 5107958
כוון 2C 20/80 146.45 146.45 0.2 5105317
כוון אג"ח דינמית 2B 240.63 240.63 0.16 5103569
כרמים 2A אג"ח כללי 107.61 107.61 0.34 5108147
מגדל 1C ! אפיקים אג"ח אקטיבית 754.93 754.93 0.15 5108055
מגדל אפיקים אג"ח 1B ! 1445.04 1445.06 0.14 5108030
מגדל (0A) אג"ח מאוזן לפדיון עד 2023 106.46 106.46 0.06 5106547
מגדל (1A) אג"ח לריבית עולה + 10% 154.61 154.61 0.19 5102637
מגדל (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט 96.94 96.94 0.27 5122361
מגדל 0B עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 116.27 116.27 0.04 5104831
מגדל 0B תיק השקעות ללא מניות 109.91 109.91 0.06 5120407
מגדל 0B! אג"ח מדינה - קונצרני Buy Side 100.72 100.72 0.09 5125687
מגדל 10/90 1A 192.77 192.77 0.08 5102710
מגדל 10/90 1A תיק עד 3 שנים 122.91 122.91 0.09 5115332
מגדל 1A 10/90 M.Q.MODEL 168.76 168.76 0.04 5105572
מגדל 1A תיק אג"ח אקטיבי 104.47 104.47 0.05 5122379
מגדל 1B 10/90 פרימיום 136.63 136.63 0.12 5115282
מגדל 1B ! תשואה כוללת + 10% 157.53 157.53 0.09 5106208
מגדל 1B 10/90 Buy Side 103.56 103.56 0.02 5125406
מגדל 1B תיק השקעות 113.77 113.77 0.12 5120423
מגדל 1B! 10/90 פלוס 121.48 121.48 0.12 5118195
מגדל 20/80 2B פרימיום 139 139 0.16 5113485
מגדל 25/75 2B פלוס 99.47 99.47 0.1 5101191
מגדל 2A 20/80 170.28 170.28 0.06 5104807
מגדל 2A הכנסה חודשית 188.37 188.38 0.09 5131115
מגדל 2B 20/80 Buy Side 103.89 103.89 0.02 5125414
מגדל 2B 20/80 M.Q.MODEL 123.66 123.66 0.03 5118245
מגדל 2B 30/70 Buy Side 104.27 104.27 0.03 5125422
מגדל 2B אג"ח דינמית 104.87 104.87 0.07 5124789
מגדל 2B אג"ח ומניות עד %20 6719.75 6719.75 0.16 5131099
מגדל 2B עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 102.29 102.29 0.06 5104245
מגדל 2B עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 191.07 191.08 0.13 5102926
מגדל 2B עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 193.34 193.34 0.21 5102678
מגדל 2B עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 116.98 116.98 0.03 5118799
מגדל 2B תיק Total Return פלוס 107.72 107.72 0.14 5118385
מגדל 2B תיק השקעות עד 15% 149.82 149.82 0.17 5112826
מגדל 2B תיק השקעות פלוס 113.69 113.69 0.17 5122304
מגדל 3C תיק השקעות מנוהל 109.51 109.51 0.43 5124862
מגדל אפיקים 1A אג"ח פלוס 129.24 129.24 0.12 5114681
מגדל אפיקים 2C אג"ח תשואות כולל 197.83 197.83 0.12 5105259
מודלים 2D 20/80 LARGE CAP 97.71 97.71 0.9 5119797
מודלים (2C)י 30/70 LARGE CAP 88.46 88.46 1.35 5123708
מודלים 0D אג"ח דינמית ללא מניות 104.52 104.52 -0.08 5119540
מודלים 1A ! פוטנציאל 10/90 109.28 109.28 0.51 5114517
מודלים 1D אג"ח דינמית 10/90 108.65 108.65 0.91 5118401
מור (2B)י QEF תיק מנוהל 104.52 104.52 0.14 5128376
מור (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט 104.46 104.46 0.35 5128863
מור 0A אג"ח ישראל 105.4 105.4 0.07 5123294
מור 10/90 1A 114.98 114.98 0.09 5121587
מור 15/85 2A 112.89 112.89 0.06 5119821
מור 1B תיק אג"ח + 10% 103.77 103.77 0.19 5125877
מור 20/80 2B 116.24 116.24 0.09 5122726
מור 25/75 2B 107.51 107.51 0.12 5125919
מור 2A תיק אג"ח מנוהל + 30% 124.46 124.46 0.06 5119086
מור 2C עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 105.14 105.14 0.25 5125893
מור 3B תיק השקעות 110.4 110.4 0.37 5124805
מור אג"ח פלוס 1A 201.16 201.16 0.07 5107693
מור מעשר אג"ח 1A 159.93 159.93 0.06 5109749
מיטב (00) עוקבת מרכיב אג"ח תיק – 2 הבנק הבינלאומי 101.22 101.22 0.02 5128715
מיטב (0A) אג"ח ללא מניות 103.16 103.16 0.08 5119359
מיטב (0B)(!) אג"ח תשואה כוללת 106.82 106.82 0.1 5128632
מיטב (2B) תיק אג"ח + 15 106.77 106.77 0.07 5107727
מיטב (2C) תיק השקעות + 15% 102.4 102.4 0.27 5126347
מיטב (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט 91.99 91.99 0.37 5126362
מיטב 0B תיק אג"ח ללא מניות 156.7 156.7 0.06 5105069
מיטב 0B אג"ח 109.75 109.75 0.03 5123138
מיטב 0B אג"ח בניהול ממוקד 117.17 117.17 0.02 5120886
מיטב 0B עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 149.77 149.77 0.05 5103767
מיטב 10/90 1A 112.56 112.56 0.07 5122015
מיטב 1A אג"ח + 10% 111.63 111.63 0.04 5123872
מיטב 1B 10/90 פלוס 89.04 89.04 0.27 5115480
מיטב 1B אג"ח פלוס 101.2 101.2 0.07 5119367
מיטב 1B! 10/90 - בניהול ממוקד 113.59 113.59 0.01 5121280
מיטב 1B! אקטיבית 10/90 137.52 137.52 0.04 5114798
מיטב 20/80 2B פלוס 162.32 162.32 0.1 5106109
מיטב 25/75 2B פלוס 107.83 107.83 0.1 5125117
מיטב 2B 20/80 114.34 114.34 0.09 5122601
מיטב 2B 30/70 191.25 191.25 0.25 5114079
מיטב 2B אג"ח + 20% 123.72 123.72 0.06 5118237
מיטב 2B אקטיבית 25/75 192.6 192.6 0.06 5104211
מיטב 2B עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 100.14 100.14 0.04 5105580
מיטב 2B עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 101.94 101.94 0.03 5118716
מיטב 2B תיק השקעות עד 30% מניות 58.92 58.93 0.05 5102330
מיטב 2B תיק מנוהל + 15% 112.06 112.06 0.02 5102603
מיטב 2C עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 145.76 145.76 0.05 5112917
מיטב 3B 40/60 105.56 105.56 0.08 5126065
מיטב 3C ניהול השקעות 108.14 108.14 0.19 5126024
מיטב פוקוס (0A) אג"ח בפוקוס 5129333
מיטב פוקוס 1A 10/90 104.48 104.48 0.06 5126107
מיטב פוקוס 2B 20/80 103.88 103.88 -0.02 5126123
סיגמא 2A 20/80 - קרן נאמנות 119.51 119.51 0.06 5120688
סיגמא 2A אג"ח משולבת + 20% 124.77 124.77 -0.02 5113527
סיגמא (0A) אג"ח לפדיון עד 12/2023 99.23 99.23 0.05 5125653
סיגמא 00 אג"ח כללי ללא מניות 156.97 156.97 0.04 5109871
סיגמא 0A! אג"ח דינמית ללא מניות 118.76 118.76 0.1 5120704
סיגמא 10/90 1B 151.99 151.99 0.05 5109004
סיגמא 10/90 1B! דינמית 121.52 121.52 0.12 5120720
סיגמא 2B 15/85 111.14 111.14 0.05 5123229
סיגמא 2B 30/70 113.87 113.87 0.05 5123096
סיגמא 3D תיק השקעות מנוהל 102.77 102.77 0.31 5124060
סלע 1B 10/90 106.03 106.03 0.02 5123823
סלע 0B! אג"ח כללי ללא מניות 105.84 105.84 0.04 5123831
פורטה (0B) אג"ח ללא מניות 100.22 100.22 0.01 5128541
פורטה 1B תיק השקעות עד 10% 103.71 103.71 0.05 5125562
פורטה 2B 20/80 106.81 106.81 0.11 5125000
פורצן (1B) 10/90 100.93 100.93 0.09 5129119
פיטנגו 2B אגח כללי 169.01 169.01 -0.11 5109137
פסגות 1A 5/95 תיק לונג שורט 114.46 114.46 0.1 5118567
פסגות 2B 25/75 פלוס 158.47 158.47 0.29 5110945
פסגות 2B אג"ח תשואה כוללת 118.4 118.4 0.3 5122072
פסגות 2C אג"ח משולבת + 20% 151.43 151.43 0.32 5110424
פסגות 2C ניהול השקעות 113.73 113.73 0.41 5123658
פסגות (0B) אג"ח לריבית עולה 98.24 98.24 0.19 5125802
פסגות (0B) עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 109.25 109.25 0.08 5118062
פסגות (‏‎1C‎‏) אג"ח ישראל-חו"ל ‏+ 10% 98.72 98.72 0 5114863
פסגות (2A) 15/85 100.52 100.52 0.12 5129184
פסגות (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 114.57 114.57 0.25 5117981
פסגות (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 177.27 177.27 0.05 5105788
פסגות (2B) עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 118.25 118.25 0.25 5117999
פסגות (2B) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 5129325
פסגות (3C) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט 108.02 108.02 0.21 5128517
פסגות 0A אגח מאוזן 127.85 127.85 0.06 5112529
פסגות 0A שכבות אג"ח ללא מניות 131 131 -0.02 5113287
פסגות 0A! אג"ח ישראל ללא מניות 126.82 126.82 0.08 5113097
פסגות 0A! תיק אג"ח 148.19 148.19 0.14 5110408
פסגות 0B אג"ח אקטיבי 106.97 106.97 0.18 5120589
פסגות 0C פוטנציאל אג"ח 126.73 126.73 0.06 5108675
פסגות 10/90 1B 166.79 166.79 0.1 5109012
פסגות 1A ! ישראל 10/90 104.02 104.02 0.17 5124466
פסגות 1A אקטיבית 10/90 135.98 135.98 0.06 5111604
פסגות 1B 10/90 ערך 113.16 113.16 0.42 5112503
פסגות 1B 10/90 פלוס 137.5 137.5 0.24 5111968
פסגות 1B אג"ח משולבת + 10% 77.46 77.46 0.25 5108121
פסגות 2A ישראל 20/80 105.77 105.77 0.09 5125596
פסגות 2A ישראל 30/70 172.69 172.69 0.07 5108725
פסגות 2A ממוקדת 20/80 123.97 123.97 0.1 5118906
פסגות 3C פרימיום 219.72 219.72 0.3 5108105
פסגות 3C תיק השקעות מנוהל 108.05 108.05 0.46 5124474
פסגות דינמית 1B! אג"ח + 10% 137.7 137.7 0.09 5114889
פסגות ספיר 2B 20/80 103.93 103.93 0.45 5125398
פסגות ספיר 2B תיק השקעות 120.86 120.86 0.35 5122056
פסגות פלטיניום 2B 20/80 165.96 165.96 0.1 5103429
פרופאונד 1A אג"ח 103.87 103.87 0.01 5124888
פת"פ (1B)(!) אג"ח + 10% 159.51 159.51 0.21 5109608
קסם אקסלנס (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט 104.48 104.48 0.32 5128996
קסם אקסלנס 00 אג"ח עד 2021 102.87 102.87 0.01 5121231
קסם אקסלנס 0A! נקסוס 109.2 109.2 0.1 5105846
קסם אקסלנס 0B מודל ללא מניות 156.03 156.03 0.03 5103056
קסם אקסלנס 0B תיק השקעות ללא מניות 127.21 127.21 0.06 5116470
קסם אקסלנס 10-90 1B תיק עד 3 שנים 107.77 107.77 0.06 5120969
קסם אקסלנס 1A 10-90 114.02 114.02 0 5116751
קסם אקסלנס 1B 10/90! 112.95 112.95 0.07 5120761
קסם אקסלנס 1B אג"ח פלוס 112.61 112.61 0.04 5120787
קסם אקסלנס 2A 15-85 152.54 152.54 0.1 5105192
קסם אקסלנס 2B 30-70 115.82 115.82 0.19 5119300
קסם אקסלנס 2B עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 110.44 110.44 0.06 5121082
קסם אקסלנס 2B עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 174.99 174.99 0.08 5102421
קסם אקסלנס 2B עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 118.54 118.54 0.09 5109558
קסם אקסלנס 2B תיק 20-80 113.59 113.59 0.26 5122577
קסם אקסלנס 2C עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 106.53 106.53 0.25 5123245
קסם אקסלנס 3D יופיטר 47.11 47.11 0.47 5100995
שופן 2B 20/80 100.47 100.47 0.06 5127139
שקדי קפיטל 2B 30/70 99.49 99.49 0.17 5125471
תטא 2B אג"ח כללי לכל עת 158.33 158.33 -0.26 5111679
תמיר פישמן 2B 20/80 106.18 106.18 0.28 5102439
תמיר פישמן (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 184.22 184.22 0.14 5104518
תמיר פישמן (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 125.57 125.57 0.21 5116298
תמיר פישמן (2C) עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 101.61 101.61 0.3 5128053
תמיר פישמן (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט 102.8 102.8 0.4 5128822
תמיר פישמן 0B עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 116.6 116.6 0.08 5116272
תמיר פישמן 10/90 1B פלוס 108.11 108.11 0.15 5115811
תמיר פישמן 2C 30/70 102.42 102.42 0.47 5127121