ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.1 4.2 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.04 3.22 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.09 3.77 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.13 4.79 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.15 5.01 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.1 5.93 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.08 4.12 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.13 5.68 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.04 4.38 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.12 6.28 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.07 3.5 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.07 4.9 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.05 1.6 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.05 1.09 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.07 0.43 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.16 1.1 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.1 0.48 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.01 1.48 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.05 2.01 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.11 2.64 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.01 2.09 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0.01 0.18 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.01 0.99 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.08 2.97 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.02 2.47 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.01 2 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.03 1.77 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.13 3.07 008|143|000
+ מניות בארץ 0.78 12.06 002|000|000
^ ת"א 35 0.8 0.35 002|017|046
^ ת"א 125 0.94 8.16 002|017|047
^ ת"א 90 1.09 21.45 002|017|048
^ יתר 1 7.57 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 1.24 16.04 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.79 17.53 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 1.06 15.5 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס 1.6 1.67 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.65 13.71 002|019|000
+ קרן כספית 0.01 -0.44 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר 0.03 -6.14 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.03 -5.81 007|027|132
+ מניות בחו"ל -0.09 14.16 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 0.12 14.89 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -1.27 003|021|061
^ מניות אסיה 0.12 24.79 003|021|100
^ מניות סין -0.01 16 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -0.08 12.06 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.03 19.36 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -0.01 10.28 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.56 13.96 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.07 18.26 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.06 -9.13 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.17 12.79 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.21 9.21 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.05 15.88 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -0.07 9.99 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל 0.01 -2.02 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.04 -4.52 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.76 -0.48 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.04 -3.7 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.04 1.28 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.02 -4.28 011|140|000
גמישות 0.35 9.39 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.08 12.45 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.09 15.11 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.06 4.72 006|096|000
+ אגד קרנות 0.03 -1.21 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.02 2.31 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 0.04 -3.52 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0 121|114|117
חו"ל כללי -0.08 -1.64 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.1 -7.97 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.1 -7.97 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -0.05 12.01 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -0.05 12.01 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.78 108.78 0.05 5118435
FOREST 10/90 100 100 0 5125265
FOREST 20/80 110.43 110.43 0.05 5118674
FOREST אגח ! 179.93 179.93 0.04 5108519
Forest עיטם ! 212.34 212.34 0.13 5108501
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 112.27 112.27 0.12 5118450
MTF 10/90 123.71 123.71 0.07 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 103.07 103.07 0.06 5121967
MTF 15/85 - מגודרת מטח 108.46 108.46 0.1 5119615
MTF 20/80 125.58 125.58 0.18 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 111.54 111.54 0.08 5118971
MTF 25/75 104.9 104.9 0.08 5121504
MTF 30/70 104.43 104.43 0.17 5122155
MTF אגח מאוזנת 108.26 108.26 0.04 5118989
PROFOUND אגח 100.94 100.94 0.07 5124888
PTF 10/90 השקעות ישראל 107.82 107.82 0.11 5119920
PTF 20/80 104.09 104.09 0.18 5123427
א.ש SMARTBETA 10/90 108.75 108.75 0.06 5119227
א.ש SmartBeta 30/70 100.44 100.44 0.25 5125141
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 109 109 0.04 5120381
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 105.41 105.41 0.09 5122791
אדמונד דה רוטשילד 20/80 100.9 100.9 0.13 5124763
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 139.27 139.27 0.12 5115258
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 106.74 106.74 0.17 5123542
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 115.17 115.17 0.1 5106745
אדמונד דה רוטשילד מדד 182.14 182.14 0.08 5104971
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 206.68 206.68 0.16 5102157
אושן ! תיק אגח פלוס 110.57 110.57 0.15 5120001
אושן 10/90 109.3 109.3 0.14 5119979
אושן 20/80 104.75 104.75 0.2 5123666
אזימוט 10/90 דיבידנד 147.53 147.53 0.11 5114160
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 116.87 116.87 0.2 5122593
אזימוט אגח ללא מניות 131.72 131.72 0.07 5116082
אי.בי.אי 20/80 111.54 111.54 0.14 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 90.18 90.18 0.16 5107420
אי.בי.אי. תיק השקעות מנוהל 50/50 100.01 100.01 0.01 5125190
איביאי ! אגח ללא מניות 168.77 168.77 0.06 5110580
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1197.8 1197.8 0.13 5126495
איביאי ! נוגה 25/75 2920.66 2920.66 0.19 5126479
איביאי 10/90 114.85 114.85 0.09 5118310
איביאי 15/85 108.38 108.38 0.15 5119417
איביאי 30/70 109.83 109.83 0.05 5122502
איביאי אגח פלוס חול 10/90 106.05 106.05 0.07 5120662
איביאי גיא 20/80 2357.63 2357.63 0.3 5126230
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 107.15 107.15 0.04 5119706
איביאי סל 25/75 106.41 106.41 0.16 5120233
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 104.24 104.24 0.07 5122403
איביאי תיק אגח כללי 115.94 115.94 0.03 5117619
איילון ' 20/80 92.78 92.78 0.19 5112925
איילון ! אגח והנפקות ללא מניות 137.66 137.66 0.11 5109673
איילון ! תיק אגח ללא מניות 183.77 183.77 0.02 5106604
איילון 10/90 פרימיום 208.03 208.03 0.16 5101795
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 114.3 114.3 0.1 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 121.64 121.64 0.21 5108022
איילון מודל עד 30% 114.3 114.3 0.29 5118625
איילון מנוהל עד 15% 151.73 151.73 0.09 5104385
איילון תיק השקעות ללא מניות 119 119 0.03 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.54 127.54 0.07 5109384
אילים 10/90 101.93 101.93 0.1 5123286
אילים תיק אגח + 20% 2976.31 2976.45 0.14 5126271
אילים תיק אגח + 25% 99.88 99.89 0.17 5124953
אימפקט 20/80 112.8 112.8 0.25 5117734
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 105.19 105.19 0.1 5120183
אלומות 10/90 168.93 168.93 0.08 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 253.86 253.86 0.01 5100284
אלומות 30/70 146.66 146.66 0.16 5109319
אלומות מסלול 15 138.07 138.07 0.01 5107446
אלומות מסלול ללא מניות 131.74 131.74 0.03 5108956
אלומות קבין 20/80 111.14 111.14 0.05 5121439
אלומות תיק השקעות ללא מניות 159.02 159.02 0.01 5110044
אלומות תיק מנוהל 15% 156.98 156.98 0.1 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 110.48 110.48 0.09 5120951
אלומות תיק מנוהל 25% 120.96 120.96 0.12 5115308
אלטושלר שחם 15-85 144.32 144.32 0.03 5108402
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 574.45 574.45 0.08 5126727
אלטשולר 10-90 140.61 140.61 0.04 5115167
אלטשולר 25-75 193.44 193.44 0.08 5105705
אלטשולר שחם 20/80 152.53 152.53 0.04 5114236
אלטשולר שחם 50-50 102.06 102.06 0.11 5124615
אלטשולר שחם אופקים 108.94 108.94 0.11 5119771
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 108.34 108.34 -0.4 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 3 104.04 104.04 0.1 5122825
אלטשולר תיק השקעות + 15% 114.69 114.69 0.05 5118302
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 173.18 173.18 0.01 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.36 106.36 -0.04 5118005
אלפא ביתא 20/80 103.7 103.7 0.02 5124185
אלפי בנדק 20/80 115.88 115.88 0.03 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 102.1 102.1 0.11 5123914
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 107.38 107.38 0.05 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 136.93 136.93 0.05 5116637
אניגמה תיק מנוהל 10/90 113.51 113.51 0.18 5118765
אניגמה תיק מנוהל 15/85 107.25 107.25 0.15 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.93 123.93 0.28 5118260
אנליסט ! אגח 175.38 175.38 0.11 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 106.51 106.51 0.07 5119672
אנליסט 10/90 133.98 133.98 0.12 5114350
אנליסט 15/85 101.95 101.95 0.08 5123450
אנליסט 20/80 139.42 139.42 0.14 5116033
אנליסט אגח ללא מניות 129.64 129.64 0.06 5114335
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 122.64 122.64 0.07 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 113.34 113.34 0.14 5118963
אנליסט פיזור רחב 20/80 100.05 100.05 0.05 5125109
אנליסט תיק אגח + 15% 131.39 131.39 0.08 5113709
אפסילון ! 10/90 104.76 104.76 0.06 5123468
אפסילון ! אגח פרימיום 133.17 133.17 0.1 5104930
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 134.97 134.97 0.09 5112719
אפסילון 25/75 207.08 207.08 0.18 5101480
אפסילון 30/70 587.72 587.72 0.12 5126776
אפסילון 5/95 124.82 124.82 0 5108345
אפסילון ללא מניות 132.14 132.14 0.02 5112701
אפסילון תיק 15% 135.99 135.99 0.06 5112727
אפסילון תיק מנוהל 79.98 79.98 0.03 5100953
אקסיומה אגח + 30% 130.52 130.52 0.27 5107883
אקסיומה אגח ללא מניות 159.42 159.42 0.07 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 117.1 117.1 0.03 5115613
אקסלנס ! נקסוס 106.04 107.1 0.06 5105846
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.85 108.85 0.08 5118831
אקסלנס 10/90 ! 109.23 109.23 0.1 5120761
אקסלנס 10-90 109.25 109.25 0.13 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.81 104.81 0.11 5120969
אקסלנס 15-85 149.04 149.04 0.15 5105192
אקסלנס 2025 XLC 114.04 114.04 0.28 5109558
אקסלנס 20-80 835.96 835.96 0.14 5112016
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 127.69 127.69 0.17 5112792
אקסלנס 30-70 111.37 111.37 0.13 5119300
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 109.38 109.38 0.1 5120787
אקסלנס אגח 936.26 936.26 0 5113352
אקסלנס אגח + 15 107.24 107.24 0.18 5121082
אקסלנס אגח עד 2021 100.72 100.72 0.01 5121231
אקסלנס יופיטר - 44.78 45.23 0.07 5100995
אקסלנס מודל ללא מניות 153.5 153.5 0.06 5103056
אקסלנס תיק 15-85 169.08 169.08 0.11 5102421
אקסלנס תיק 20-80 109.55 109.55 0.11 5122577
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 122.96 122.96 0.03 5116470
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.79 93.79 0.01 5114533
ברומטר אגח 15/85 191.41 191.41 0.14 5105267
ברק 10/90 102.58 102.58 0.16 5121074
ברק 20/80 105.33 105.33 0.22 5123849
דולפין 10/90 104.83 104.83 0.09 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.07 121.07 0.07 5116744
דיאמונד אגח ללא מניות 104.37 104.37 -0.02 5119862
דיביאם 25/75 186.64 186.64 0.23 5109525
דיביאם אגח ללא מניות 108.53 108.53 0.06 5119805
הורייזן 30/70 118.23 118.23 0.08 5118948
הורייזן אגח דינמית 123.25 123.25 0.09 5118955
הראל ! Total Return 102.7 102.7 0.05 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 422.63 422.63 0.08 5120936
הראל ! אגח פלוס 121.41 121.41 0.07 5112966
הראל ! דינמית 10/90 127.83 127.83 0.14 5117221
הראל ! נבחרת אגח 1276.48 1276.48 0.06 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 103.78 103.78 0.06 5119458
הראל 10/90 פלוס 116.94 116.94 0.13 5115548
הראל 15/85 126.64 126.64 0.09 5106406
הראל 20/80 פלוס 93.33 93.33 0.1 5102884
הראל 30/70 פלוס 94.67 94.67 0.06 5115555
הראל אגח ללא מניות 4037.62 4037.62 0.05 5111059
הראל מחקה 10/90 141.02 141.02 0.07 5112586
הראל מחקה 15/85 106.29 106.29 0.12 5120365
הראל מחקה 20/80 125.31 125.31 0.12 5115738
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 102.98 102.98 0.17 5121801
הראל מנוהלת 20% 2525.3 2525.3 0.03 5111216
הראל נבחרת 10/90 118.67 118.67 0.14 5104823
הראל נבחרת 20/80 136.6 136.6 0.26 5106422
הראל נבחרת 30/70 126.09 126.09 0.3 5112768
הראל עד שנתיים 10/90 110.54 110.54 0.07 5117239
הראל עד שנתיים 20/80 45.66 45.66 0.13 5102488
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 150.62 150.62 0.09 5110929
הראל פיא 10/90 168.56 168.56 0.1 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.73 120.73 0.09 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 71.96 71.96 0.11 5115290
הראל פיא 30/70 203.49 203.49 0.24 5102645
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 64.2 64.2 -0.02 5102850
הראל פיא מנוהלת 15% 112.47 114.72 0.05 5117460
הראל פיא מעורבת 11871.37 11871.37 0.31 5110176
הראל תיק השקעות + 15% 109.8 109.8 0.09 5117841
הראל תיק מנוהל 100.38 100.38 -0.01 5124672
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 120.12 120.12 0.05 5115449
טנדם מסלול 10/90 103.08 103.08 0.11 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.87 111.87 0.1 5119243
ילין לפידות ! Total Return 112.53 112.53 0.04 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 152.07 152.07 0.02 5108915
ילין לפידות 10/90 129.1 129.1 0.11 5115704
ילין לפידות 20/80 140.89 140.89 0.2 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 112.15 112.15 0.09 5122239
ילין לפידות 25/75 116.23 116.23 0.13 5118617
ילין לפידות 30/70 114.93 114.93 0.13 5121728
ילין לפידות אגח כללי 172.91 172.91 0.14 5106257
ילין לפידות מודל + 15% 143.05 143.05 0.14 5115092
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.65 126.65 0.1 5115886
ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 100.25 100.25 0.04 5125042
ילין לפידות תיק LV 100.56 100.56 0.02 5123005
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.98 103.98 0.13 5122999
ילין לפידות תיק אגח +30% 170.66 170.66 0.26 5107495
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.81 115.81 0.05 5117312
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 114.58 114.58 0.04 5117304
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל 104.37 104.37 0.17 5123963
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל + 10% 100.23 100.23 0.06 5125026
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 117.42 117.42 0 5114392
יצירה 20/80 103.82 103.82 0.12 5124243
יצירה 30/70 103.25 103.25 0.16 5124227
כוון אגח 15/85 90.38 90.38 0.2 5107958
כוון אגח דינמית 231.31 231.31 0.39 5103569
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 144.3 144.3 0.03 5109624
כרמים אגח כללי 109.73 109.73 0.07 5108147
להבה ! אגח + 10% 156.94 156.94 0.15 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.82 118.82 0.08 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 727.76 727.77 0.04 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.86 153.87 0.03 5106208
מגדל 10/90 188.65 188.65 0.12 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 164.25 164.25 0.12 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 133.14 133.14 0.07 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.57 119.57 0.1 5115332
מגדל 15/85 99.07 99.07 0.08 5104245
מגדל 20/80 165.17 165.17 0.19 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 120.21 120.21 0.17 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 135.4 135.4 0.16 5113485
מגדל 25/75 פלוס 97.39 97.39 0.14 5101191
מגדל 30/70 111.29 111.3 0.13 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 189.31 189.31 0.1 5102678
מגדל אגח + 10% 157 157.79 0.08 5102637
מגדל אגח + 20% 6494.95 6527.91 0.16 5131099
מגדל אגח +15% 185.27 185.27 0.04 5102926
מגדל אגח דינמית 100.85 100.85 0.29 5124789
מגדל אגח ללא מניות 113.58 113.58 0.03 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 113.23 113.23 0.06 5116280
מגדל אפיקים אגח ! 1406.7 1406.72 0.01 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.8 126.8 0.06 5114681
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 188.49 188.49 0.03 5105259
מגדל הכנסה חודשית 224.27 224.27 0 5131115
מגדל תיק Total Return פלוס 107.91 107.92 0.03 5118385
מגדל תיק אגח אקטיבי 101.82 101.82 0.15 5122379
מגדל תיק השקעות 112.11 112.11 0.05 5120423
מגדל תיק השקעות ללא מניות 108.61 108.61 0.18 5120407
מגדל תיק השקעות מנוהל 100.55 100.55 0.21 5124862
מגדל תיק השקעות עד 15% 146.32 146.33 0.08 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.16 112.16 0.11 5122304
מודלים ! פוטנציאל 10/90 122.37 122.37 0.13 5114517
מודלים 20/80 LARGE CAP 105.61 105.61 0.07 5119797
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.97 99.97 0.1 5123708
מודלים אגח דינמית 10/90 120.24 120.24 0.05 5118401
מודלים אגח דינמית ללא מניות 108.21 108.21 0.04 5119540
מור 10/90 110.03 110.03 0.08 5121587
מור 15/85 108.48 108.48 0.11 5119821
מור 20/80 111.02 111.02 0.18 5122726
מור אגח ישראל 102.64 102.64 0.03 5123294
מור אגח פלוס 194.83 194.83 0.13 5107693
מור מעשר אגח 154.6 154.6 0.05 5109749
מור תיק אגח מנוהל + 30% 117.57 117.57 0.19 5119086
מור תיק השקעות 100.68 100.68 0.08 5124805
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 110.07 110.07 0.1 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 134.02 134.02 0.09 5114798
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 142.14 142.14 0.04 5116397
מיטב 10/90 109.03 109.03 0.1 5122015
מיטב 10/90 פלוס 85.25 85.25 0.13 5115480
מיטב 15/85 105.42 105.42 0.12 5123864
מיטב 20/80 110.03 110.03 0.14 5122601
מיטב 20/80 פלוס 154.33 154.33 0.12 5106109
מיטב 25/75 פלוס 100.95 101.15 0.15 5125117
מיטב 30/70 180.56 180.56 0.08 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 95.46 95.46 0.21 5118716
מיטב אגח 106.35 106.35 0.04 5123138
מיטב אגח + 10% 106.63 106.63 0.06 5123872
מיטב אגח + 20% 118.63 118.63 0.12 5118237
מיטב אגח +15% 96.47 96.47 0.09 5105580
מיטב אגח בניהול ממוקד 114.76 114.76 0.04 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 147 147 0.03 5103767
מיטב אקטיבית 25/75 183.3 183.3 0.21 5104211
מיטב מודל + 15% 103.73 103.73 0.14 5107727
מיטב תיק אגח +30% 138.74 138.74 0.22 5112917
מיטב תיק אגח ללא מניות 154.8 154.8 0.03 5105069
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 55.29 55.84 0.2 5102330
מיטב תיק מנוהל + 15% 108.06 108.06 0.13 5102603
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 115.3 115.3 0.09 5120704
סיגמא 10/90 146.44 146.44 0.1 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 117.08 117.08 0.13 5120720
סיגמא 15/85 106.34 106.34 0.18 5123229
סיגמא 20/80 114.23 114.23 0.18 5120688
סיגמא 30/70 107.84 107.84 0.23 5123096
סיגמא אגח כללי ללא מניות 154.48 154.48 0.03 5109871
סיגמא אגח משולבת + 20% 120.67 120.67 0.17 5113527
סיגמא תיק השקעות 121.41 121.41 0.21 5115514
סלע ! אגח כללי ללא מניות 102.49 102.49 0.04 5123831
סלע 10/90 102.76 102.76 0.07 5123823
פורטה 20/80 101.32 101.32 0.25 5125000
פיטנגו אגח כללי 165.26 165.26 0.19 5109137
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 122.28 122.28 0.04 5113097
פסגות ! תיק אגח 143.22 143.22 0.07 5110408
פסגות 10/90 156.31 156.31 0.08 5109012
פסגות 10/90 פלוס 131.29 131.29 0.11 5111968
פסגות 25/75 פלוס 149.25 149.25 0.13 5110945
פסגות 30/70 167 167 0.14 5108725
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.92 110.92 0.05 5118567
פסגות אגח 108.31 108.31 0.1 5122049
פסגות אגח אקטיבי 102.92 102.92 0.12 5120589
פסגות אגח מאוזן 122.62 122.62 0.07 5112529
פסגות אגח משולבת + 15% 145.8 145.8 0.08 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 111.42 111.42 0.07 5122072
פסגות אופקים 76.01 76.01 0.03 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130.36 130.36 0.1 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 131.69 131.69 0.1 5114889
פסגות ממוקדת 20/80 117.32 117.32 0.2 5118906
פסגות ניהול השקעות 107.08 107.08 0.04 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 112.82 115.08 0.09 5122056
פסגות פוטנציאל אגח 122.33 122.33 0.02 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 163.07 163.07 0.01 5104401
פסגות פלטיניום 20/80 157.33 157.33 0.2 5103429
פסגות פרימיום 202.22 202.22 0.03 5108105
פסגות שכבות אגח ללא מניות 127.62 127.62 0.01 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 106.34 106.34 0.02 5118062
פסגות תיק השקעות עד 15% 171.59 171.59 0.06 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.51 108.51 0.07 5121355
קסם KTF 10-90 131.89 131.89 0.08 5114384
קסם KTF 15-85 105.83 105.83 0.1 5122643
קסם KTF אגח כללי משולבת 114.13 114.13 0.03 5118229
תטא אגח כללי לכל עת 163.87 163.87 0.21 5111679
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 103.49 103.49 0.04 5124458
תכלית TTF 10/90 89.24 89.24 0.1 5115837
תכלית TTF 15/85 127.77 127.77 0.13 5117346
תכלית TTF 20/80 112.81 112.81 0.12 5114483
תכלית TTF אגח כללי משולבת 106.54 106.54 0.03 5120829
תכלית 20/90 TTF 118.93 118.93 0.05 5118724
תלתן 10/90 85.64 85.64 0.09 5108287
תלתן אגח ללא מניות 104.53 104.53 0.05 5123187
תמיר פישמן 10/90 133.03 133.03 0.12 5114426
תמיר פישמן 10/90' פלוס 105.65 105.65 0.09 5115811
תמיר פישמן 15/85 179.14 179.14 0.08 5104518
תמיר פישמן 20/80 101.52 101.52 0.19 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 114.27 114.27 0.04 5116272
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 122.25 122.25 0.07 5116298