ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.01 5.1 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.01 4.21 109|133|000
^ עד 10% מניות 0 4.59 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.01 5.64 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.02 6.14 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.14 6.99 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.01 5.07 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה -0.05 5.94 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.11 5.53 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.18 7.35 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0 4.42 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.02 5.96 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.03 2.68 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.15 1.82 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.16 1.34 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.17 2.69 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.16 1.59 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.01 2.63 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.01 2.96 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0 3.69 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.08 2.78 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.23 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.04 1.24 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.15 4.56 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.1 3.23 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.08 2.81 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.05 2.08 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.05 3.32 008|143|000
+ מניות בארץ 0.06 13.19 002|000|000
^ ת"א 35 0.43 -0.02 002|017|046
^ ת"א 125 0.37 9.5 002|017|047
^ ת"א 90 0.46 22.59 002|017|048
^ יתר 0.16 8.86 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 0.14 14.14 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.26 21.69 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.29 12.7 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.32 -2.26 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.11 14.61 002|019|000
+ קרן כספית -0.03 -0.64 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר -0.34 -7.67 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.34 -7.32 007|027|132
+ מניות בחו"ל -0.5 14.17 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.6 18.74 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.73 003|021|061
^ מניות אסיה 1.2 22.51 003|021|100
^ מניות סין 0.16 22.73 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -0.76 10.74 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.54 19.08 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -0.86 9.12 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.18 19.49 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.42 18.41 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.66 -6.04 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.27 9.95 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.46 9.87 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -0.29 14.51 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -0.59 11.21 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.15 -1.73 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.31 -5.24 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.4 3.66 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.27 -4.32 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.03 2.43 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.3 -4.78 011|140|000
גמישות -0.07 9.71 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -0.39 14.58 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -0.52 17.29 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.02 6.25 006|096|000
+ אגד קרנות -0.22 -1.31 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח -0.04 3.2 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.33 -4.4 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.34 121|114|117
חו"ל כללי -0.06 -1.5 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.37 -10.33 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.37 -10.33 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -0.29 11.59 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -0.29 11.59 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.62 108.62 -0.18 5118435
FOREST 10/90 100.42 100.42 0.02 5125265
FOREST 20/80 111.07 111.07 0.03 5118674
FOREST אגח ! 180.89 180.89 0.03 5108519
Forest עיטם ! 214.15 214.15 0.03 5108501
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 113.08 113.08 -0.01 5118450
MTF 10/90 124.09 124.09 0.11 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 103.48 103.48 0.04 5121967
MTF 15/85 - מגודרת מטח 109.04 109.04 -0.05 5119615
MTF 20/80 125.7 125.7 0.11 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 112.26 112.26 -0.08 5118971
MTF 25/75 105.42 105.42 -0.09 5121504
MTF 30/70 104.76 104.76 0.14 5122155
MTF אגח מאוזנת 108.71 108.71 0.02 5118989
PROFOUND אגח 101.08 101.08 -0.01 5124888
PTF 10/90 השקעות ישראל 108.21 108.21 0 5119920
PTF 20/80 104.39 104.39 0.02 5123427
א.ש SMARTBETA 10/90 109.4 109.4 0.2 5119227
א.ש SmartBeta 30/70 101.96 101.96 -0.16 5125141
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 109.89 109.89 -0.05 5120381
אדמונד דה רוטשילד 20/80 101.5 101.5 0 5124763
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 139.96 139.96 0.01 5115258
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 107.44 107.44 0.02 5123542
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 115.84 115.84 -0.03 5106745
אדמונד דה רוטשילד מדד 183.71 183.71 -0.01 5104971
אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 105.94 105.94 0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 207.99 207.99 0 5102157
אושן ! תיק אגח פלוס 111.31 111.31 0.04 5120001
אושן 10/90 109.95 109.95 0.05 5119979
אושן 20/80 105.45 105.45 0.03 5123666
אזימוט 10/90 דיבידנד 147.88 147.88 0.04 5114160
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 117.09 117.09 0.12 5122593
אזימוט אגח ללא מניות 132.27 132.27 0.04 5116082
אי.בי.אי 20/80 112.53 112.53 -0.02 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 91.12 91.12 0.02 5107420
אי.בי.אי. תיק השקעות מנוהל 50/50 101.56 101.56 -0.22 5125190
איביאי ! אגח ללא מניות 170.06 170.06 0.01 5110580
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1208.12 1208.12 0.03 5126495
איביאי ! נוגה 25/75 2950.32 2950.32 0 5126479
איביאי 10/90 115.72 115.72 0.02 5118310
איביאי 15/85 109.82 109.82 0.04 5119417
איביאי 30/70 111.66 111.66 -0.08 5122502
איביאי אגח פלוס חול 10/90 106.63 106.63 -0.14 5120662
איביאי גיא 20/80 2390.4 2390.4 0.02 5126230
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 107.59 107.59 -0.03 5119706
איביאי סל 25/75 106.65 106.65 -0.08 5120233
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 104.52 104.52 0.05 5122403
איביאי תיק אגח כללי 116.72 116.72 0.01 5117619
איילון ' 20/80 93.88 93.88 0.12 5112925
איילון ! אגח והנפקות ללא מניות 139.15 139.15 -0.02 5109673
איילון ! תיק אגח ללא מניות 186.15 186.15 -0.12 5106604
איילון 10/90 פרימיום 209.71 209.71 0.06 5101795
איילון 25/75 115.36 115.36 -0.12 5117650
איילון מודל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 115.66 115.66 0.21 5118625
איילון עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 152.46 152.46 0.07 5104385
איילון עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 122.76 122.76 0.15 5108022
איילון תיק השקעות ללא מניות 119.54 119.54 0 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 128.57 128.57 -0.02 5109384
אילים 10/90 102.27 102.28 -0.11 5123286
אילים תיק אגח + 20% 2975.64 2975.78 -0.09 5126271
אילים תיק אגח + 25% 100.57 100.57 0.06 5124953
אימפקט 20/80 112.74 112.74 -0.01 5117734
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 105.53 105.53 -0.08 5120183
אלומות 10/90 169.82 169.82 -0.01 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 254.06 254.06 -0.04 5100284
אלומות 30/70 147.83 147.83 -0.13 5109319
אלומות קבין 20/80 112.71 112.71 -0.07 5121439
אלומות תיק השקעות 50/50 100.5 100.5 -0.35 5125273
אלומות תיק השקעות ללא מניות 159.49 159.49 -0.06 5110044
אלומות תיק מנוהל 15% 157.81 157.81 -0.04 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 111.61 111.61 -0.17 5120951
אלומות תיק מנוהל 25% 121.94 121.94 0.01 5115308
אלטושלר שחם עוקבת תיק מספר 2 – הבנק הבינלאומי 144.87 144.87 0.09 5108402
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 575.74 575.74 -0.01 5126727
אלטשולר 10-90 141 141 0.03 5115167
אלטשולר 25-75 194.49 194.49 -0.12 5105705
אלטשולר עוקבת תיק מספר 1 – הבנק הבינלאומי 106.47 106.47 0.04 5118005
אלטשולר שחם 20/80 153.39 153.39 0.14 5114236
אלטשולר שחם 50-50 102.68 102.68 -0.23 5124615
אלטשולר שחם אופקים 109.45 109.45 -0.07 5119771
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 106.97 106.97 0.14 5119102
אלטשולר שחם עוקבת תיק מספר 3 – בנק דיסקונט 104.78 104.78 -0.12 5122825
אלטשולר שחם עוקבת תיק עד 15 – בנק מזרחי 115.31 115.31 0.14 5118302
אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות 173.6 173.6 0.06 5110564
אלפא ביתא 20/80 103.81 103.81 -0.03 5124185
אלפי בנדק 10/90 99.75 99.75 -0.03 5125216
אלפי בנדק 20/80 117.22 117.22 -0.2 5121363
אלפי בנדק 30/70 99.68 99.68 0.09 5125208
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 102.87 102.87 0.08 5123914
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 108.39 108.39 -0.08 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 137.88 137.88 -0.08 5116637
אניגמה תיק מנוהל 10/90 113.84 113.84 -0.03 5118765
אניגמה תיק מנוהל 15/85 107.75 107.75 -0.01 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.64 123.64 0.03 5118260
אנליסט ! אגח 176.86 176.86 -0.08 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 107.25 107.25 -0.03 5119672
אנליסט 10/90 135.02 135.02 0.01 5114350
אנליסט 15/85 102.44 102.44 0.06 5123450
אנליסט 20/80 140.92 140.92 -0.08 5116033
אנליסט אגח ללא מניות 130.58 130.58 -0.01 5114335
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 123.18 123.18 0.02 5113725
אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 132.08 132.08 0.05 5113709
אנליסט פיזור רחב 10/90 114.08 114.08 0.01 5118963
אנליסט פיזור רחב 20/80 100.77 100.77 0.04 5125109
אפסילון ! 10/90 105.25 105.25 -0.04 5123468
אפסילון ! אגח פרימיום 134.69 134.69 0.01 5104930
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 136.25 136.25 0.03 5112719
אפסילון 20/80 591.03 591.03 -0.04 5126776
אפסילון 25/75 209.16 209.16 -0.06 5101480
אפסילון אגח ללא מניות 133.06 133.06 0.03 5112701
אפסילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 136.62 136.62 0.03 5112727
אפסילון תיק מנוהל 80.83 80.83 -0.11 5100953
אקסיומה אגח + 30% 131.34 131.34 0.21 5107883
אקסיומה אגח ללא מניות 160.4 160.4 0.02 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 117.59 117.59 0 5115613
אקסלנס ! נקסוס 106.55 107.62 0 5105846
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 109.23 109.23 -0.01 5118831
אקסלנס 10/90 ! 109.95 109.95 0 5120761
אקסלנס 10-90 110.2 110.2 -0.01 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 105.39 105.39 -0.02 5120969
אקסלנס 15-85 149.83 149.83 -0.13 5105192
אקסלנס 2025 XLC 114.44 114.44 0.05 5109558
אקסלנס 20-80 841.72 841.72 -0.05 5112016
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 128.79 128.79 -0.02 5112792
אקסלנס 30-70 112.76 112.76 -0.02 5119300
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 110.06 110.06 -0.06 5120787
אקסלנס אגח 938.49 938.49 -0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2021 100.97 100.97 0 5121231
אקסלנס יופיטר - 44.67 45.12 -0.27 5100995
אקסלנס מודל ללא מניות 154.08 154.08 -0.05 5103056
אקסלנס עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 107.97 107.97 -0.06 5121082
אקסלנס עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 170.12 170.12 0.06 5102421
אקסלנס תיק 20-80 110.85 110.85 -0.08 5122577
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 123.55 123.55 -0.04 5116470
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.12 94.12 0.11 5114533
ברומטר אגח 15/85 192.55 192.55 0.02 5105267
ברק 10/90 102.87 102.87 -0.06 5121074
ברק 20/80 105.71 105.71 0.02 5123849
דולפין 10/90 105.48 105.48 -0.15 5123328
דיאמונד אגח יהלום 120.88 120.88 -0.1 5116744
דיאמונד אגח ללא מניות 104.57 104.57 -0.07 5119862
דיביאם 25/75 186.07 186.07 -0.02 5109525
דיביאם אגח ללא מניות 109.15 109.15 -0.05 5119805
הורייזן 30/70 119.2 119.2 -0.08 5118948
הורייזן אגח דינמית 124.29 124.29 -0.06 5118955
הראל ! Total Return 103.15 103.15 -0.04 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 426 426 -0.06 5120936
הראל ! אגח פלוס 122.45 122.45 -0.08 5112966
הראל ! דינמית 10/90 128.4 128.4 -0.05 5117221
הראל ! נבחרת אגח 1282.7 1282.7 -0.04 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 104.43 104.43 0 5119458
הראל 10/90 פלוס 117.7 117.7 0.05 5115548
הראל 15/85 127.36 127.36 0.02 5106406
הראל 20/80 - מוגנת מטח 45.79 45.79 -0.09 5102488
הראל 20/80 פלוס 93.88 93.88 -0.12 5102884
הראל 30/70 פלוס 96.16 96.16 -0.12 5115555
הראל אגח ללא מניות 4060.03 4060.03 -0.04 5111059
הראל מחקה 10/90 141.91 141.91 0.06 5112586
הראל מחקה 15/85 106.76 106.76 0.02 5120365
הראל מחקה 20/80 126.04 126.04 0.03 5115738
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 103.36 103.36 0.13 5121801
הראל מנוהלת 20% 2542.71 2542.71 -0.06 5111216
הראל נבחרת 10/90 119.44 119.44 -0.03 5104823
הראל נבחרת 20/80 138.08 138.08 0.03 5106422
הראל נבחרת 30/70 126.76 126.76 0.1 5112768
הראל עד שנתיים 10/90 111.09 111.09 0.03 5117239
הראל עוקבת תיק מספר 2 - הבנק הבינלאומי 110.41 110.41 0.11 5117841
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 151.56 151.56 0.01 5110929
הראל פיא 10/90 169.13 169.13 0.03 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.96 120.96 -0.03 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 71.31 71.31 0.06 5115290
הראל פיא 30/70 204.67 204.67 0.11 5102645
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 63.26 63.26 0.02 5102850
הראל פיא מנוהלת 15% 113.05 115.31 -0.05 5117460
הראל פיא מעורבת 11965.29 11965.29 -0.06 5110176
הראל תיק מנוהל 101.63 101.63 -0.3 5124672
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 120.76 120.76 0.04 5115449
טנדם 10/90 103.35 103.35 -0.05 5119896
טנדם 20/80 101.05 101.05 -0.01 5122247
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 112.42 112.42 -0.02 5119243
ילין לפידות ! Total Return 112.92 112.92 -0.02 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 152.38 152.38 -0.02 5108915
ילין לפידות 10/90 129.58 129.58 -0.04 5115704
ילין לפידות 20/80 141.65 141.65 -0.04 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 112.93 112.93 -0.08 5122239
ילין לפידות 25/75 117.36 117.36 -0.13 5118617
ילין לפידות 30/70 115.97 115.97 -0.14 5121728
ילין לפידות אגח כללי 173.23 173.23 -0.02 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 127.16 127.16 -0.02 5115886
ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 117.62 117.62 0 5114392
ילין לפידות עוקבת תיק 15 בנק מזרחי 143.73 143.73 -0.04 5115092
ילין לפידות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 116.36 116.36 0.03 5117312
ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 101.19 101.19 -0.11 5125042
ילין לפידות עוקבת תיק ללא מניות בנק מזרחי 114.88 114.88 0 5117304
ילין לפידות תיק LV 100.79 100.79 0.06 5123005
ילין לפידות תיק LV + 15% 104.21 104.21 0.08 5122999
ילין לפידות תיק אגח +30% 170.91 170.91 -0.01 5107495
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל 105.34 105.34 -0.24 5123963
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל + 10% 101.14 101.14 -0.03 5125026
יצירה 20/80 104.79 104.79 0.01 5124243
יצירה 30/70 104.86 104.86 -0.17 5124227
כוון אגח 15/85 90.88 90.88 0 5107958
כוון אגח דינמית 234 234 0.09 5103569
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 144.74 144.74 -0.04 5109624
כרמים אגח כללי 110.27 110.27 -0.01 5108147
להבה ! אגח + 10% 157.56 157.56 -0.15 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 119.09 119.1 0.03 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 729.67 729.68 -0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 154.41 154.41 -0.09 5106208
מגדל 10/90 188.7 188.71 0.02 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 164.48 164.48 0.02 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 133.89 133.89 0.01 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.88 119.88 0.05 5115332
מגדל 20/80 165.32 165.33 0.05 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 120.27 120.27 0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 135.94 135.95 0.03 5113485
מגדל 25/75 פלוס 97.61 97.62 0.02 5101191
מגדל M.Q.MODEL30/70 186.21 186.21 -0.05 5102678
מגדל אגח + 10% 156.78 157.56 0 5102637
מגדל אגח + 20% 6522.82 6555.99 -0.05 5131099
מגדל אגח דינמית 101.72 101.72 0.09 5124789
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 113.44 113.44 0.07 5116280
מגדל אפיקים אגח ! 1411.37 1411.39 -0.01 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 127.08 127.08 0.04 5114681
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 188.96 188.97 -0.02 5105259
מגדל הכנסה חודשית 219.75 219.76 -0.02 5131115
מגדל עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 113.8 113.8 -0.01 5104831
מגדל עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 99.39 99.39 0.09 5104245
מגדל עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 185.9 185.9 0.04 5102926
מגדל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 111.95 111.96 0.04 5118799
מגדל תיק Total Return פלוס 107.94 107.94 0 5118385
מגדל תיק אגח אקטיבי 102.81 102.81 0.1 5122379
מגדל תיק השקעות 112.41 112.41 0 5120423
מגדל תיק השקעות ללא מניות 109.63 109.63 0.03 5120407
מגדל תיק השקעות מנוהל 102.12 102.12 -0.22 5124862
מגדל תיק השקעות עד 15% 146.75 146.75 -0.05 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.5 112.5 0.01 5122304
מודלים ! פוטנציאל 10/90 123.12 123.12 0.1 5114517
מודלים 20/80 LARGE CAP 106.23 106.23 -0.15 5119797
מודלים 30/70 LARGE CAP 102 102 -0.01 5123708
מודלים אגח דינמית 10/90 120.8 120.8 -0.13 5118401
מודלים אגח דינמית ללא מניות 108.59 108.59 -0.18 5119540
מור 10/90 110.58 110.58 0.02 5121587
מור 15/85 108.97 108.97 0.03 5119821
מור 20/80 112 112 0.07 5122726
מור אגח ישראל 103.2 103.2 0.02 5123294
מור אגח פלוס 196.24 196.24 0.04 5107693
מור מעשר אגח 155.2 155.2 0.03 5109749
מור תיק אגח מנוהל + 30% 118.21 118.21 0.03 5119086
מור תיק השקעות 101.68 101.68 -0.14 5124805
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 110.85 110.85 0.05 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 134.61 134.62 0.01 5114798
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 142.86 142.86 -0.01 5116397
מיטב 10/90 109.39 109.4 0.02 5122015
מיטב 10/90 פלוס 85.93 85.93 -0.06 5115480
מיטב 15/85 106.13 106.14 0.07 5123864
מיטב 20/80 110.42 110.42 0.04 5122601
מיטב 20/80 פלוס 155.38 155.38 0.05 5106109
מיטב 25/75 פלוס 102.49 102.69 0.13 5125117
מיטב 30/70 182.41 182.41 -0.2 5114079
מיטב אגח 106.89 106.89 0 5123138
מיטב אגח + 10% 107.03 107.04 -0.07 5123872
מיטב אגח + 20% 119.11 119.11 0.03 5118237
מיטב אגח בניהול ממוקד 115.32 115.32 0.03 5120886
מיטב אקטיבית 25/75 184.09 184.09 0.08 5104211
מיטב מודל + 15% 104.3 104.3 0.06 5107727
מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 147.33 147.34 -0.02 5103767
מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 96.86 96.86 0.09 5105580
מיטב עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 95.88 95.88 0.16 5118716
מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 140.23 140.23 0.14 5112917
מיטב תיק אגח ללא מניות 155.59 155.59 -0.03 5105069
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 55.49 56.04 0.07 5102330
מיטב תיק מנוהל + 15% 108.85 108.85 0.04 5102603
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 116.12 116.12 0.01 5120704
סיגמא 10/90 147.66 147.66 0.04 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 118.1 118.1 0.03 5120720
סיגמא 15/85 107.51 107.51 0.09 5123229
סיגמא 20/80 115.31 115.31 0.05 5120688
סיגמא 30/70 108.98 108.98 0.1 5123096
סיגמא אגח כללי ללא מניות 154.98 154.98 -0.04 5109871
סיגמא אגח משולבת + 20% 120.62 120.62 0.04 5113527
סיגמא תיק השקעות 122.55 122.55 0.01 5115514
סלע ! אגח כללי ללא מניות 102.94 102.94 0.05 5123831
סלע 10/90 103.29 103.29 0.03 5123823
פורטה 20/80 102.63 102.63 0.17 5125000
פיטנגו אגח כללי 165.58 165.58 0.05 5109137
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 122.8 122.8 -0.01 5113097
פסגות ! תיק אגח 144.13 144.13 0.03 5110408
פסגות 10/90 156.58 156.58 -0.06 5109012
פסגות 10/90 פלוס 132 132 -0.03 5111968
פסגות 25/75 פלוס 150.36 150.36 -0.05 5110945
פסגות 30/70 167.46 167.46 -0.04 5108725
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 111.19 111.19 0.01 5118567
פסגות אגח 108.74 108.74 -0.06 5122049
פסגות אגח אקטיבי 103.6 103.6 0 5120589
פסגות אגח מאוזן 123.08 123.08 -0.1 5112529
פסגות אגח משולבת + 15% 146.87 146.87 -0.07 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 111.97 111.97 -0.08 5122072
פסגות אופקים 76.43 76.43 -0.08 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130.98 130.98 0.06 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 132.37 132.37 0.01 5114889
פסגות ממוקדת 20/80 117.65 117.65 0.01 5118906
פסגות ניהול השקעות 107.93 107.93 -0.08 5123658
פסגות ספיר 20/80 5125398
פסגות ספיר תיק השקעות 113.81 116.09 -0.07 5122056
פסגות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 106.5 106.5 0.03 5118062
פסגות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 172.18 172.18 0.03 5105788
פסגות פוטנציאל אגח 122.51 122.51 -0.07 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 163.6 163.6 -0.07 5104401
פסגות פלטיניום 20/80 158.15 158.15 0 5103429
פסגות פרימיום 203.78 203.78 -0.17 5108105
פסגות שכבות אגח ללא מניות 127.95 127.95 -0.03 5113287
פסגות תיק השקעות מנוהל 5124474
פסגות תיק השקעות עד 20% 109.1 109.1 -0.05 5121355
קסם KTF 10-90 132.35 132.35 0.08 5114384
קסם KTF 15-85 106.24 106.24 0.09 5122643
קסם KTF אגח כללי משולבת 114.51 114.51 0 5118229
תטא אגח כללי לכל עת 164.31 164.31 -0.08 5111679
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 103.96 103.96 0 5124458
תכלית TTF 10/90 89.53 89.53 0.09 5115837
תכלית TTF 15/85 128.28 128.28 0.08 5117346
תכלית TTF 20/80 113.38 113.38 0.04 5114483
תכלית TTF אגח כללי משולבת 106.94 106.94 0.01 5120829
תכלית 20/90 TTF 119.99 119.99 -0.06 5118724
תלתן 10/90 86.13 86.13 -0.06 5108287
תלתן 20/80 99.97 99.97 -0.03 5125489
תלתן אגח ללא מניות 105.16 105.16 -0.04 5123187
תמיר פישמן 10/90 133.83 133.83 -0.02 5114426
תמיר פישמן 10/90' פלוס 106.57 106.57 -0.02 5115811
תמיר פישמן 15/85 179.87 179.87 -0.03 5104518
תמיר פישמן 20/80 102.45 102.45 0.02 5102439
תמיר פישמן עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 114.6 114.6 -0.02 5116272
תמיר פישמן עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 122.78 122.78 0.05 5116298