ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.03 4 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.04 3.1 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.04 3.58 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.02 4.5 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.01 4.86 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.04 5.97 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.02 4.05 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.04 5.49 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.06 4.34 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.05 5.99 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.01 3.47 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.05 4.84 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.08 1.43 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.06 1.03 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.15 0.31 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 -0.24 1.02 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.17 0.39 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות -0.07 1.32 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות -0.06 1.8 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.01 2.45 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.01 1.9 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 -0.01 0.17 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.01 0.92 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.01 2.57 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.01 2.25 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0 1.84 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0 1.61 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.02 2.83 008|143|000
+ מניות בארץ -0.1 10.92 002|000|000
^ ת"א 35 0.01 -1.21 002|017|046
^ ת"א 125 -0.3 6.27 002|017|047
^ ת"א 90 -0.35 19.01 002|017|048
^ יתר 0.35 7.27 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.34 13.42 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.62 13.99 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.19 14.53 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.51 0.25 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.05 12.99 002|019|000
+ קרן כספית -0.02 -0.48 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר -0.21 -6.48 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.19 -6.15 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.01 13.62 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.15 14.15 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.16 003|021|061
^ מניות אסיה -0.61 23.85 003|021|100
^ מניות סין 0.01 15.25 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -0.1 11.07 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.18 18.9 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -0.15 9.43 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 0.23 14.62 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.1 18.01 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.14 -10.23 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.06 11.74 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.11 8.85 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.07 15.57 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.14 10.02 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.13 -2.26 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.2 -4.91 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.2 0.68 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.21 -4.05 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.01 1.21 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.18 -4.63 011|140|000
גמישות -0.04 8.62 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.1 11.17 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.12 13.34 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.06 4.83 006|096|000
+ אגד קרנות -0.11 -1.43 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח -0.01 2.3 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.18 -3.88 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.02 121|114|117
חו"ל כללי -0.11 -1.51 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.3 -8.14 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.3 -8.14 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.02 11.91 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.02 11.91 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 108.09 108.09 -0.08 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 108.87 108.87 -0.04 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 131.68 131.68 -0.06 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 168.53 168.53 -0.09 5110580
איביאי תיק אגח כללי 115.79 115.79 -0.08 5117619
איילון ! אגח והנפקות ללא מניות 137.67 137.67 -0.04 5109673
איילון תיק השקעות ללא מניות 118.94 118.94 -0.04 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.57 127.57 0.01 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 131.63 131.63 -0.09 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 158.84 158.84 -0.04 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 574.73 574.73 0.04 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 173.03 173.03 -0.05 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.24 106.24 -0.02 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 107.3 107.3 -0.03 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 136.8 136.8 -0.06 5116637
אנליסט ! אגח 175.41 175.41 0.03 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 106.44 106.44 -0.04 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 129.53 129.53 -0.07 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 133.1 133.1 -0.02 5104930
אפסילון ללא מניות 132.01 132.01 -0.05 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 159.26 159.26 -0.03 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 117.02 117.02 -0.02 5115613
אקסלנס ! נקסוס 105.92 106.98 -0.02 5105846
אקסלנס אגח 935.45 935.45 -0.01 5113352
אקסלנס אגח עד 2021 100.69 100.69 0 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 153.4 153.4 0 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 122.84 122.84 0 5116470
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.74 93.74 0.01 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 104.32 104.32 -0.01 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 108.49 108.49 -0.03 5119805
הראל ! Total Return 102.46 102.46 -0.09 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 422.19 422.19 -0.04 5120936
הראל ! אגח פלוס 121.54 121.54 0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1276.17 1276.17 -0.02 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 103.65 103.65 -0.06 5119458
הראל אגח ללא מניות 4030.68 4030.68 -0.11 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 150.52 150.52 0 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 63.62 63.62 -0.06 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 120.01 120.01 -0.06 5115449
ילין לפידות ! Total Return 112.42 112.42 -0.04 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 151.83 151.83 -0.05 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.51 100.51 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 114.48 114.48 -0.03 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 117.28 117.28 -0.03 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 144.23 144.23 -0.02 5109624
מגדל אגח ללא מניות 113.47 113.47 -0.03 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 113.09 113.09 -0.01 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 108.49 108.49 -0.11 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 108.22 108.22 0.1 5119540
מור אגח ישראל 102.52 102.52 -0.05 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 141.95 141.95 -0.05 5116397
מיטב אגח 106.34 106.34 -0.03 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 114.64 114.64 -0.07 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.83 146.83 -0.02 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 154.6 154.6 -0.05 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 115.26 115.26 -0.03 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 154.34 154.34 -0.03 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 102.38 102.38 -0.06 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 122.2 122.2 -0.02 5113097
פסגות ! תיק אגח 143.08 143.08 -0.03 5110408
פסגות אגח אקטיבי 102.98 102.98 0.04 5120589
פסגות אגח מאוזן 122.47 122.47 -0.04 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 122.25 122.25 0 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 162.9 162.9 0 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 127.55 127.55 0 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 106.22 106.22 -0.02 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 113.98 113.98 -0.07 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 103.38 103.38 -0.06 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 106.4 106.4 -0.07 5120829
תלתן אגח ללא מניות 104.47 104.47 -0.04 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 114.14 114.14 -0.05 5116272