ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.12 3.07 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.06 2.23 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.08 2.74 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.14 3.57 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.2 3.54 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.37 4.94 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.08 3.06 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.06 4.9 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.11 3.28 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.12 4.35 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.07 2.58 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.12 3.52 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.03 1.03 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.06 0.98 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.06 0.28 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.05 0.92 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.06 0.23 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0 0.86 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.04 1.33 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.09 2.02 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.01 1.36 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0.01 0.14 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.02 0.68 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.1 1.75 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.02 1.59 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.01 1.27 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.04 1.25 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.02 2.36 008|143|000
+ מניות בארץ 0.63 8.72 002|000|000
^ ת"א 35 -0.01 -4.33 002|017|046
^ ת"א 125 0.28 3.58 002|017|047
^ ת"א 90 0.29 14.03 002|017|048
^ יתר 0.34 8.97 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 0.1 10.58 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.28 12.95 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.7 10.11 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.34 0.47 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.91 10.65 002|019|000
+ קרן כספית -0.04 -0.39 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר -0.46 -5.63 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.46 -5.3 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.69 9.8 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 0.49 7.75 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 0.57 003|021|061
^ מניות אסיה 0.1 19.79 003|021|100
^ מניות סין 0.99 16.1 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.77 8.29 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 1.21 14.66 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.64 6.3 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 0.58 9.68 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.68 12.78 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.78 -17.01 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 0.81 6.5 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.09 5.25 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.67 11.85 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.67 6.86 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.33 -2.41 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.44 -4.52 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.24 -0.04 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.38 -3.96 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.21 0.51 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.44 -4.34 011|140|000
גמישות 0.49 7.19 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 1.19 8.29 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 1.65 9.97 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.04 3.54 006|096|000
+ אגד קרנות -0.23 -1.61 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.05 1.42 121|110|112
^ אגד חוץ מניות -0.2 8.48 121|114|115
^ אגד חוץ אג"ח -0.41 -3.74 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.24 121|114|117
חו"ל כללי -0.18 -1.74 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.56 -7.4 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.56 -7.4 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.35 9.02 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.35 9.02 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 107.37 107.37 0.05 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 108.18 108.18 0.18 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 130.29 130.29 0.03 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 167.46 167.46 0.09 5110580
איביאי תיק אגח כללי 115.11 115.11 0.08 5117619
איילון ! אגח והנפקות ללא מניות 135.74 135.74 0.15 5109673
איילון תיק השקעות ללא מניות 118.03 118.03 0.04 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.32 127.32 0.05 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 131.25 131.25 0.08 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 157.5 157.5 0.06 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 571.26 571.26 -0.16 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 172.21 172.21 -0.01 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.34 106.34 0.05 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 106.52 106.52 0.12 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 135.71 135.71 0.13 5116637
אנליסט ! אגח 173.9 173.9 0.07 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 105.56 105.56 0.08 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 128.55 128.55 0.08 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 132.07 132.07 0.14 5104930
אפסילון ללא מניות 131.35 131.35 0.06 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 158.36 158.36 0.16 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 116.55 116.55 0.07 5115613
אקסלנס ! נקסוס 105.36 106.41 0.08 5105846
אקסלנס אגח 932.07 932.07 0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2021 100.56 100.56 0.04 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 152.25 152.25 0.07 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 122.12 122.12 0.15 5116470
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.79 93.79 0.01 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 103.72 103.72 0.04 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 107.69 107.69 0.05 5119805
הראל ! Total Return 102.19 102.19 0.05 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 418.9 418.9 0.09 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.75 120.75 -0.07 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1269.09 1269.09 0.07 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 102.89 102.89 0.11 5119458
הראל אגח ללא מניות 4002.75 4002.75 0.08 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 148.61 148.61 0.01 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 64.47 64.47 0 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 119.53 119.53 0.04 5115449
ילין לפידות ! Total Return 112 112 0.04 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 151.55 151.55 0.03 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.46 100.46 0.02 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 113.99 113.99 0.04 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 117.31 117.31 0.08 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 143.25 143.25 0.05 5109624
מגדל אגח ללא מניות 113.2 113.2 0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 112.87 112.87 0.05 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 107.65 108.19 0.2 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.57 107.57 -0.14 5119540
מור אגח ישראל 102.21 102.21 0.09 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 141 141 0.09 5116397
מיטב אגח 105.54 105.54 0.09 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 114.09 114.09 0.08 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.82 146.83 0.06 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 153.82 153.82 0.06 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 114.01 114.01 0.09 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 153.03 153.03 0.05 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 102.06 102.06 0.09 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 121.37 121.37 0.07 5113097
פסגות ! תיק אגח 141.91 141.91 0.06 5110408
פסגות אגח אקטיבי 101.97 101.97 0.1 5120589
פסגות אגח מאוזן 121.09 121.09 0.08 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 121.93 121.93 -0.02 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 162.04 162.04 0.11 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 126.7 126.7 0.03 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.99 105.99 0.06 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 113.19 113.19 0 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 102.55 102.55 0.03 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 105.64 105.64 0 5120829
תלתן אגח ללא מניות 103.51 103.51 0.1 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.72 113.72 0.09 5116272