ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.05 5.18 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.03 4.34 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.06 4.68 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.06 5.72 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.05 6.17 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.04 6.91 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.03 5.13 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.01 5.8 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.1 5.67 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.04 7.49 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.02 4.47 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.07 6.1 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.05 2.97 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.04 1.92 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.04 1.64 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.07 3.47 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.06 1.99 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.05 2.95 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.05 3.17 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.05 3.88 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.05 2.93 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.24 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.02 1.31 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.11 4.93 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.05 3.4 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.04 2.96 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.04 2.14 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.08 3.3 008|143|000
+ מניות בארץ 0.48 13.03 002|000|000
^ ת"א 35 1.03 0.71 002|017|046
^ ת"א 125 0.68 9.56 002|017|047
^ ת"א 90 0.49 22.53 002|017|048
^ יתר 0.46 8.3 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 0.9 15.12 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.57 24.18 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.72 12.99 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.26 -6.86 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.38 14.19 002|019|000
+ קרן כספית -0.01 -0.7 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר -0.11 -8.36 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.1 -8.01 007|027|132
+ מניות בחו"ל -0.16 14.9 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 0.1 22.1 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.43 003|021|061
^ מניות אסיה 0.51 23.2 003|021|100
^ מניות סין -1.02 21.7 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -0.16 10.09 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.09 20.34 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -0.2 8.77 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.2 20.55 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.63 19.32 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.88 -4.06 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.02 11.56 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.02 10.11 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -0.35 14.92 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.39 12.15 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל 0.07 -1.59 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.03 -5.44 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.12 3.87 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.02 -4.68 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.17 3.16 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.02 -5.04 011|140|000
גמישות 0.23 9.54 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.29 14.58 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.39 17.36 006|025|000
^ ממונפות אחר 0 6.07 006|096|000
+ אגד קרנות 0.01 -1.45 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.01 3.33 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 0.02 -4.71 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.02 121|114|117
חו"ל כללי 0 -1.85 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.15 -11.2 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.15 -11.2 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.2 11.38 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.2 11.38 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 109.15 109.15 0.16 5118435
FOREST 20/80 111.27 111.27 0.05 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 109.27 109.27 -0.06 5119615
MTF 20/80 126.32 126.32 0.25 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 112.61 112.61 -0.04 5118971
PTF 20/80 104.75 104.75 0.13 5123427
אדמונד דה רוטשילד 20/80 101.92 101.92 0.11 5124763
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 140.27 140.27 0.07 5115258
אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 106.16 106.16 0.01 5122791
אושן 20/80 105.81 105.81 0.06 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 117.52 117.52 0.19 5122593
אי.בי.אי 20/80 112.92 112.92 0.1 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 91.52 91.52 0.08 5107420
איביאי 15/85 110.14 110.14 0.04 5119417
איביאי גיא 20/80 2400.3 2400.3 0.12 5126230
איילון ' 20/80 94.35 94.35 0.05 5112925
איילון עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 152.88 152.88 0.01 5104385
אילים עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 5125711
אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 5125737
אילים תיק אגח + 20% 2978.26 2978.42 0.07 5126271
אימפקט 20/80 113.51 113.51 0.16 5117734
אלומות קבין 20/80 113.09 113.09 -0.08 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 158.3 158.3 0.07 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 112.19 112.19 -0.06 5120951
אלטושלר שחם עוקבת תיק מספר 2 – הבנק הבינלאומי 145.06 145.06 0.01 5108402
אלטשולר שחם 20/80 153.9 153.9 0.08 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 108.36 108.36 0.27 5119102
אלטשולר שחם עוקבת תיק עד 15 – בנק מזרחי 115.52 115.52 0.03 5118302
אלפא ביתא 20/80 104.02 104.02 -0.05 5124185
אלפי בנדק 20/80 117.63 117.63 -0.03 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 103.19 103.19 0.03 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 108.1 108.1 0.06 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 124.04 124.04 0.07 5118260
אנליסט 20/80 141.37 141.37 -0.01 5116033
אנליסט עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 102.64 102.64 0.04 5123450
אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 132.36 132.36 0.02 5113709
אנליסט פיזור רחב 20/80 101.03 101.03 0.09 5125109
אפסילון 20/80 592.85 592.85 0.04 5126776
אפסילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 136.95 136.95 0.04 5112727
אקסלנס 15-85 150.21 150.21 0.01 5105192
אקסלנס 20-80 845.26 845.26 0.02 5112016
אקסלנס עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 108.16 108.16 -0.01 5121082
אקסלנס עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 170.48 170.48 0.01 5102421
אקסלנס תיק 20-80 111.23 111.23 -0.04 5122577
ברומטר אגח 15/85 193.22 193.22 0.06 5105267
ברק 20/80 106.15 106.15 0.13 5123849
הורייזן אגח דינמית 124.82 124.82 0.02 5118955
הראל 15/85 127.68 127.68 0.08 5106406
הראל 20/80 - מוגנת מטח 45.95 45.95 -0.02 5102488
הראל 20/80 פלוס 94.11 94.11 0.05 5102884
הראל מחקה 15/85 107.06 107.06 0.07 5120365
הראל מחקה 20/80 126.43 126.43 0.1 5115738
הראל מנוהלת 20% 2541.38 2541.38 -0.14 5111216
הראל נבחרת 20/80 138.1 138.1 0.06 5106422
הראל עוקבת תיק מספר 2 - הבנק הבינלאומי 110.59 110.59 0 5117841
הראל פיא מנוהלת 15% 113.23 115.49 -0.06 5117460
טנדם 20/80 101.58 101.58 0.09 5122247
ילין לפידות 20/80 142.12 142.12 0.11 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 113.16 113.16 -0.01 5122239
ילין לפידות עוקבת תיק 15 בנק מזרחי 144.12 144.12 0.1 5115092
ילין לפידות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 116.61 116.61 0.03 5117312
ילין לפידות תיק LV + 15% 104.47 104.47 0.11 5122999
יצירה 20/80 105.24 105.24 0.05 5124243
כוון אגח 15/85 91.15 91.15 0.07 5107958
כרמים אגח כללי 110.64 110.64 -0.08 5108147
מגדל 20/80 166.18 166.18 0.13 5104807
מגדל 20/80 Buy Side 5125414
מגדל 20/80 M.Q.Model 120.87 120.88 0.2 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 136.63 136.64 0.04 5113485
מגדל אגח + 20% 6562.19 6595.57 0.11 5131099
מגדל אגח דינמית 102.31 102.31 0.12 5124789
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 189.31 189.32 0.06 5105259
מגדל הכנסה חודשית 220.65 220.66 0.06 5131115
מגדל עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 99.75 99.75 0.06 5104245
מגדל עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 186.52 186.53 0.02 5102926
מגדל תיק השקעות עד 15% 147.49 147.5 0.02 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 113.23 113.23 0.04 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 105.96 105.96 -0.29 5119797
מור 15/85 109.34 109.34 0.12 5119821
מור 20/80 112.42 112.42 0.16 5122726
מיטב 15/85 106.21 106.21 0.01 5123864
מיטב 20/80 110.73 110.73 0.05 5122601
מיטב 20/80 פלוס 155.95 155.95 0.06 5106109
מיטב אגח + 20% 119.45 119.45 0.04 5118237
מיטב מודל + 15% 104.46 104.46 0.07 5107727
מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 97.04 97.04 0 5105580
מיטב תיק מנוהל + 15% 109.04 109.04 0.03 5102603
סיגמא 15/85 107.87 107.87 0.05 5123229
סיגמא 20/80 115.55 115.55 0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 120.98 120.98 0.11 5113527
סיגמא תיק השקעות 123.13 123.13 0.11 5115514
פורטה 20/80 102.77 102.77 0.02 5125000
פסגות אגח משולבת + 15% 147.27 147.27 -0.03 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 112.2 112.2 -0.03 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 118.06 118.06 0.07 5118906
פסגות ספיר 20/80 5125398
פסגות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 172.51 172.51 0.02 5105788
פסגות פלטיניום 20/80 158.39 158.39 0.11 5103429
פסגות תיק השקעות עד 20% 109.27 109.27 -0.05 5121355
קסם KTF 15-85 106.52 106.52 0.08 5122643
תכלית TTF 15/85 128.66 128.66 0.08 5117346
תכלית TTF 20/80 113.88 113.88 0.11 5114483
תכלית 20/90 TTF 120.35 120.35 -0.08 5118724
תלתן 20/80 100.15 100.15 0.11 5125489
תמיר פישמן 15/85 180.22 180.22 -0.01 5104518
תמיר פישמן 20/80 102.8 102.8 0.02 5102439
תמיר פישמן עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 123.34 123.34 -0.02 5116298