ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.03 5.42 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.02 4.36 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.05 4.94 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.05 5.97 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.01 6.71 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.14 6.37 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.02 5.2 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.05 5.31 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.06 6.44 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.06 6.95 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.02 4.54 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.01 6.32 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.06 3.6 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.06 1.94 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.03 2.42 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.11 5.13 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.05 3.03 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.05 3.46 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.06 3.68 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.07 4.61 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.03 3.01 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.21 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.01 1.21 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.08 5.44 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.02 3.36 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.02 2.91 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.04 2.44 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.04 3.6 008|143|000
+ מניות בארץ 0.32 14.25 002|000|000
^ ת"א 35 0.31 8.75 002|017|046
^ ת"א 125 0.55 14.87 002|017|047
^ ת"א 90 0.71 23.55 002|017|048
^ יתר 0.33 4.69 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 0.79 17.91 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.8 19.26 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.35 14.16 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס 0.26 -4.87 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.18 14.76 002|019|000
+ קרן כספית -0.09 -1.07 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר -0.73 -9.51 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.72 -9.19 007|027|132
+ מניות בחו"ל -0.39 17.77 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.67 24.49 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.45 003|021|061
^ מניות אסיה -0.24 24.42 003|021|100
^ מניות סין -0.4 29.19 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -0.94 12.97 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.27 26.07 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -0.92 12.11 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 0.14 21.21 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.44 16.29 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -1.6 -3.93 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.49 15.9 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.61 12.99 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.08 16.9 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -0.54 13.43 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.47 -2.76 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.78 -7.28 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.34 6.37 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.71 -6.46 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.11 2.53 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.72 -6.45 011|140|000
גמישות 0.06 10.57 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -0.19 22.59 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -0.25 28.56 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.02 4.45 006|096|000
+ אגד קרנות -0.55 -3.55 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.01 3.26 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.79 -6.84 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.17 4.93 121|114|117
חו"ל כללי -0.22 -1.49 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.03 -11.96 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.03 -11.96 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -0.62 14.67 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -0.62 14.67 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 111.12 111.12 0.07 5118435
FOREST 20/80 111.71 111.71 0.04 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 111.06 111.06 -0.06 5119615
MTF 20/80 128.74 128.74 0.16 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 114.9 114.9 -0.08 5118971
PTF 20/80 106.7 106.7 0.03 5123427
אדמונד דה רוטשילד 20/80 103.44 103.44 0.1 5124763
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 141.41 141.41 0.05 5115258
אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 100.6 100.6 0.06 5126289
אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 106.95 106.95 0.07 5122791
אושן 20/80 107.4 107.4 0.11 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 119.68 119.68 0.12 5122593
אי.בי.אי 20/80 115.15 115.15 0.11 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 93.46 93.46 0.12 5107420
איביאי 15/85 111.92 111.92 0.06 5119417
איביאי גיא 20/80 2450.76 2450.76 0.17 5126230
איילון ' 20/80 95.64 95.64 0.12 5112925
איילון עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 154.2 154.2 0.03 5104385
אילים 20/80 MA 102.11 102.11 0.06 5125794
אילים עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 100.84 100.84 0 5125711
אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 100.77 100.77 0.01 5125737
אילים תיק אגח + 20% 3059.65 3059.81 0.07 5126271
אימפקט 20/80 115.82 115.82 0.06 5117734
אלומות קבין 20/80 114.59 114.59 -0.19 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 160.32 160.32 0.07 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 114.33 114.33 -0.31 5120951
אלטושלר שחם עוקבת תיק מספר 2 – הבנק הבינלאומי 145.75 145.75 0.08 5108402
אלטשולר שחם 15-85 100.84 100.84 0.08 5126164
אלטשולר שחם 20/80 155.35 155.35 0.14 5114236
אלטשולר שחם עוקבת תיק עד 15 – בנק מזרחי 116.65 116.65 0.09 5118302
אלפא ביתא 20/80 105.56 105.56 -0.19 5124185
אלפא טק 20/80 100.84 100.84 0.13 5125851
אלפי בנדק 20/80 120.11 120.11 -0.2 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 104.36 104.36 0.05 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 110.28 110.28 0.15 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 126.59 126.59 0.17 5118260
אנליסט 20/80 142.97 142.97 -0.15 5116033
אנליסט עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 103.59 103.59 0.1 5123450
אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 133.69 133.69 0.06 5113709
אנליסט פיזור רחב 20/80 102.41 102.41 0.08 5125109
אפסילון 20/80 606.72 606.72 0.11 5126776
אפסילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 138.05 138.05 0.09 5112727
ברומטר אגח 15/85 195 195 0.09 5105267
ברק 20/80 107.7 107.7 0.16 5123849
הורייזן אגח דינמית 127.01 127.01 0.09 5118955
הראל 15/85 128.98 128.98 0.07 5106406
הראל 20/80 - מוגנת מטח 46.68 46.68 -0.09 5102488
הראל 20/80 פלוס 95.32 95.32 0.08 5102884
הראל מחקה 15/85 108.59 108.59 0.07 5120365
הראל מחקה 20/80 128.85 128.85 0.06 5115738
הראל מנוהלת 20% 2565.92 2565.92 -0.12 5111216
הראל נבחרת 20/80 140.26 140.26 0.09 5106422
הראל עוקבת תיק מס 2 100.26 100.26 0.03 5125935
הראל עוקבת תיק מספר 2 - הבנק הבינלאומי 111.67 111.67 0.04 5117841
הראל פיא מנוהלת 15% 114.28 116.57 -0.12 5117460
טנדם 20/80 102.14 102.14 -0.16 5122247
ילין לפידות 15/85 100 100 0 5125968
ילין לפידות 20/80 142.85 142.85 0.17 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 113.88 113.88 -0.14 5122239
ילין לפידות עוקבת תיק 15 בנק מזרחי 145.04 145.04 0.11 5115092
ילין לפידות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 117.11 117.11 0.08 5117312
ילין לפידות תיק LV + 15% 104.79 104.79 0.09 5122999
יצירה 20/80 106.65 106.65 0.03 5124243
כוון 20/80 140.64 140.64 -0.74 5105317
כוון אגח 15/85 91.82 91.82 0.09 5107958
כרמים אגח כללי 113.18 113.18 0.04 5108147
מגדל 20/80 168.77 168.77 0.09 5104807
מגדל 20/80 Buy Side 100.97 100.97 0.13 5125414
מגדל 20/80 M.Q.Model 122.85 122.86 0.11 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 138.83 138.84 0.09 5113485
מגדל אגח + 20% 6640.51 6641.06 0.16 5131099
מגדל אגח דינמית 103.96 103.96 0.11 5124789
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 191.95 191.95 0.02 5105259
מגדל הכנסה חודשית 217.91 217.91 0.08 5131115
מגדל עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 100.33 100.33 0.08 5104245
מגדל עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 187.24 187.25 0.04 5102926
מגדל תיק השקעות עד 15% 149.04 149.05 0.09 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 114.58 114.58 0.11 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 109.26 109.26 -0.46 5119797
מור 15/85 110.27 110.27 0.07 5119821
מור 20/80 113.47 113.47 0.14 5122726
מיטב 15/85 107.24 107.24 0 5123864
מיטב 20/80 112 112 0.07 5122601
מיטב 20/80 פלוס 158.25 158.25 0.08 5106109
מיטב אגח + 20% 120.58 120.58 0.04 5118237
מיטב מודל + 15% 105.57 105.57 0.09 5107727
מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 97.67 97.67 0.05 5105580
מיטב פוקוס 20/80 100.82 100.82 0.05 5126123
מיטב תיק מנוהל + 15% 110.2 110.2 0.04 5102603
סיגמא 15/85 109.5 109.5 0.05 5123229
סיגמא 20/80 117.59 117.59 0.02 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 122.2 122.2 0.05 5113527
סיגמא תיק השקעות עד 20% 125.67 125.67 0.07 5115514
פורטה 20/80 104.09 104.09 0.06 5125000
פסגות אגח משולבת + 15% 149.29 149.29 -0.11 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 113.83 113.83 -0.1 5122072
פסגות ישראל 20/80 101.05 101.05 0.06 5125596
פסגות ממוקדת 20/80 119.34 119.34 0.07 5118906
פסגות ספיר 20/80 101.57 102.59 -0.08 5125398
פסגות עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 111.38 111.38 -0.09 5117981
פסגות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 173.53 173.53 0.08 5105788
פסגות פלטיניום 20/80 159.83 159.83 0.08 5103429
פסגות תיק השקעות עד 20% 110.61 110.61 -0.11 5121355
קוואנטום 20/80 + אסטרטגיה חכמה 100.22 100.22 -0.34 5127030
קסם KTF 15-85 108.3 108.3 0.1 5122643
קסם אקסלנס 15-85 151.86 151.86 0.07 5105192
קסם אקסלנס 20-80 857.09 857.09 0.07 5112016
קסם אקסלנס עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 109.02 109.02 0.04 5121082
קסם אקסלנס עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 172.01 172.01 0.03 5102421
קסם אקסלנס תיק 20-80 112.68 112.68 -0.13 5122577
תכלית TTF 15/85 130.76 130.76 0.06 5117346
תכלית TTF 20/80 116.49 116.49 0.04 5114483
תכלית 20/90 TTF 123.49 123.49 -0.11 5118724
תלתן 20/80 101.58 101.58 0.04 5125489
תמיר פישמן 20/80 104.3 104.3 0.12 5102439
תמיר פישמן עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 181.46 181.46 0.09 5104518
תמיר פישמן עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 124.12 124.12 0.07 5116298