ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.1 4.2 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.04 3.22 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.09 3.77 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.13 4.79 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.15 5.01 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.1 5.93 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.08 4.12 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.13 5.68 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.04 4.38 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.12 6.28 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.07 3.5 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.07 4.9 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.05 1.6 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.05 1.09 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.07 0.43 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.16 1.1 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.1 0.48 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.01 1.48 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.05 2.01 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.11 2.64 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.01 2.09 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0.01 0.18 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.01 0.99 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.08 2.97 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.02 2.47 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.01 2 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.03 1.77 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.13 3.07 008|143|000
+ מניות בארץ 0.78 12.06 002|000|000
^ ת"א 35 0.8 0.35 002|017|046
^ ת"א 125 0.94 8.16 002|017|047
^ ת"א 90 1.09 21.45 002|017|048
^ יתר 1 7.57 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 1.24 16.04 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.79 17.53 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 1.06 15.5 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס 1.6 1.67 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.65 13.71 002|019|000
+ קרן כספית 0.01 -0.44 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר 0.03 -6.14 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.03 -5.81 007|027|132
+ מניות בחו"ל -0.09 14.16 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 0.12 14.89 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -1.27 003|021|061
^ מניות אסיה 0.12 24.79 003|021|100
^ מניות סין -0.01 16 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -0.08 12.06 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.03 19.36 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -0.01 10.28 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.56 13.96 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.07 18.26 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.06 -9.13 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.17 12.79 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.21 9.21 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.05 15.88 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -0.07 9.99 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל 0.01 -2.02 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.04 -4.52 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.76 -0.48 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.04 -3.7 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.04 1.28 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.02 -4.28 011|140|000
גמישות 0.35 9.39 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.08 12.45 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.09 15.11 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.06 4.72 006|096|000
+ אגד קרנות 0.03 -1.21 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.02 2.31 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 0.04 -3.52 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0 121|114|117
חו"ל כללי -0.08 -1.64 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.1 -7.97 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.1 -7.97 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -0.05 12.01 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -0.05 12.01 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 104.9 104.9 0.08 5121504
MTF 30/70 104.43 104.43 0.17 5122155
א.ש SmartBeta 30/70 100.44 100.44 0.25 5125141
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 106.74 106.74 0.17 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 206.68 206.68 0.16 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2920.66 2920.66 0.19 5126479
איביאי 30/70 109.83 109.83 0.05 5122502
איביאי סל 25/75 106.41 106.41 0.16 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 114.3 114.3 0.1 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 121.64 121.64 0.21 5108022
איילון מודל עד 30% 114.3 114.3 0.29 5118625
אילים תיק אגח + 25% 99.88 99.89 0.17 5124953
אלומות 30/70 146.66 146.66 0.16 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 120.96 120.96 0.12 5115308
אלטשולר 25-75 193.44 193.44 0.08 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 104.04 104.04 0.1 5122825
אפסילון 25/75 207.08 207.08 0.18 5101480
אפסילון 30/70 587.72 587.72 0.12 5126776
אקסיומה אגח + 30% 130.52 130.52 0.27 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 127.69 127.69 0.17 5112792
אקסלנס 30-70 111.37 111.37 0.13 5119300
דיביאם 25/75 186.64 186.64 0.23 5109525
הורייזן 30/70 118.23 118.23 0.08 5118948
הראל 30/70 פלוס 94.67 94.67 0.06 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 102.98 102.98 0.17 5121801
הראל נבחרת 30/70 126.09 126.09 0.3 5112768
הראל פיא 30/70 203.49 203.49 0.24 5102645
ילין לפידות 25/75 116.23 116.23 0.13 5118617
ילין לפידות 30/70 114.93 114.93 0.13 5121728
ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 100.25 100.25 0.04 5125042
ילין לפידות תיק אגח +30% 170.66 170.66 0.26 5107495
כוון אגח דינמית 231.31 231.31 0.39 5103569
מגדל 25/75 פלוס 97.39 97.39 0.14 5101191
מגדל 30/70 111.29 111.3 0.13 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 189.31 189.31 0.1 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.91 107.92 0.03 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.97 99.97 0.1 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 117.57 117.57 0.19 5119086
מיטב 25/75 פלוס 100.95 101.15 0.15 5125117
מיטב 30/70 180.56 180.56 0.08 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 95.46 95.46 0.21 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 183.3 183.3 0.21 5104211
מיטב תיק אגח +30% 138.74 138.74 0.22 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 55.29 55.84 0.2 5102330
סיגמא 30/70 107.84 107.84 0.23 5123096
פיטנגו אגח כללי 165.26 165.26 0.19 5109137
פסגות 25/75 פלוס 149.25 149.25 0.13 5110945
פסגות 30/70 167 167 0.14 5108725
פסגות ניהול השקעות 107.08 107.08 0.04 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 112.82 115.08 0.09 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 163.87 163.87 0.21 5111679