ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.05 5.18 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.03 4.34 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.06 4.68 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.06 5.72 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.05 6.17 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.04 6.91 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.03 5.13 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.01 5.8 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.1 5.67 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.04 7.49 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.02 4.47 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.07 6.1 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.05 2.97 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.04 1.92 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.04 1.64 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.07 3.47 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.06 1.99 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.05 2.95 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.05 3.17 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.05 3.88 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.05 2.93 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.24 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.02 1.31 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.11 4.93 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.05 3.4 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.04 2.96 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.04 2.14 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.08 3.3 008|143|000
+ מניות בארץ 0.48 13.03 002|000|000
^ ת"א 35 1.03 0.71 002|017|046
^ ת"א 125 0.68 9.56 002|017|047
^ ת"א 90 0.49 22.53 002|017|048
^ יתר 0.46 8.3 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 0.9 15.12 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.57 24.18 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.72 12.99 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.26 -6.86 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.38 14.19 002|019|000
+ קרן כספית -0.01 -0.7 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר -0.11 -8.36 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.1 -8.01 007|027|132
+ מניות בחו"ל -0.16 14.9 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 0.1 22.1 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.43 003|021|061
^ מניות אסיה 0.51 23.2 003|021|100
^ מניות סין -1.02 21.7 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -0.16 10.09 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.09 20.34 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -0.2 8.77 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.2 20.55 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.63 19.32 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.88 -4.06 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.02 11.56 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.02 10.11 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -0.35 14.92 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.39 12.15 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל 0.07 -1.59 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.03 -5.44 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.12 3.87 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.02 -4.68 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.17 3.16 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.02 -5.04 011|140|000
גמישות 0.23 9.54 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.29 14.58 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.39 17.36 006|025|000
^ ממונפות אחר 0 6.07 006|096|000
+ אגד קרנות 0.01 -1.45 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.01 3.33 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 0.02 -4.71 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.02 121|114|117
חו"ל כללי 0 -1.85 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.15 -11.2 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.15 -11.2 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.2 11.38 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.2 11.38 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
הראל פיא דולרית 136.95 136.95 -0.16 5110150
מגדל דולר אגרסיבית 925.93 925.93 -0.13 5131230