ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0 5.14 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.04 4.3 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.02 4.62 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.01 5.67 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.05 6.13 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.14 6.98 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.03 5.12 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.03 5.95 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.02 5.56 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.12 7.4 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.02 4.47 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.06 6.02 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.03 2.82 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.03 1.93 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.01 1.53 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0 3.09 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.02 1.79 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות -0.05 2.79 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות -0.03 3.04 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.02 3.8 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.06 2.83 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.25 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.02 1.28 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.11 4.69 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.07 3.29 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.06 2.87 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.04 2.09 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.06 3.2 008|143|000
+ מניות בארץ 0.2 12.56 002|000|000
^ ת"א 35 0.01 -0.47 002|017|046
^ ת"א 125 0.04 8.81 002|017|047
^ ת"א 90 0.15 21.89 002|017|048
^ יתר 0.31 7.77 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.01 13.99 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.42 23.23 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.44 11.95 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.4 -6.28 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.23 13.92 002|019|000
+ קרן כספית 0.04 -0.7 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר 0.37 -8.29 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.37 -7.94 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.81 15.47 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 1.35 23.17 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 0.93 003|021|061
^ מניות אסיה 0.51 23.2 003|021|100
^ מניות סין 1.11 23.31 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 1.01 10.65 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.77 21.06 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.91 9.26 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 0.62 20.93 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.62 20.45 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.69 -4.82 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 1.03 11.11 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.75 10.37 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.64 15.6 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.92 12.26 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל 0.27 -1.64 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.42 -5.43 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.01 3.79 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.38 -4.63 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.09 3.01 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.39 -5.04 011|140|000
גמישות 0.18 9.32 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.74 14.71 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 1.01 17.45 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.01 6.33 006|096|000
+ אגד קרנות 0.28 -1.43 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.04 3.3 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 0.45 -4.67 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.14 121|114|117
חו"ל כללי 0.14 -1.84 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.25 -11.02 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.25 -11.02 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.82 11.46 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.82 11.46 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
מגדל LIQUID ALTERNATIVE אגד חוץ מגודר מטח 103.04 103.04 0.14 5123906