מנהל
מנהל סה"כ נכסים מספר הקרנות
מנהל
מיטב דש 32562.5 164 16
ילין לפידות 26962.9 53 88
מגדל 26809.7 233 28
פסגות 24199.7 161 84
אלטשולר שחם 20034.6 62 60
הראל-פיא 17999.3 153 44
מור 17739.7 31 94
איביאי 12600 87 8
אקסלנס 11694.9 128 17
אנליסט 9321.1 36 25
אלומות 8525.6 54 64
איילון 6675.9 74 91
אילים 6279.4 23 22
סיגמא 4034 26 48
רוטשילד 3892.5 17 67
פורסט 2557.9 6 95
אפסילון 2535.1 31 38
מודלים 1511.7 23 62
תמיר פישמן 787.8 17 68
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
PROFOUND אגח 101.26 101.26 -0.01 5124888
Profound מנייתית 155.02 155.02 0.51 5119854
TFMM תל בונד צמודות 114.33 114.33 -0.08 5118393
אזימוט ! אגח חברות 109.26 109.26 -0.04 5124102
אזימוט 10/90 דיבידנד 148 148 -0.05 5114160
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 117.3 117.3 -0.03 5122593
אזימוט אגח ללא מניות 132.46 132.46 -0.02 5116082
אזימוט השקעות 131.6 131.6 0.03 5114285
אלפא ביתא 20/80 104.07 104.07 0.12 5124185
אלפא ביתא מניות חול 115.88 115.88 0.68 5124169
אלפא ביתא מניות כללי 118.27 118.27 -0.06 5124144
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 108.47 108.47 -0.09 5119359
אניגמה 5-95 102.93 102.93 -0.07 5121876
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.62 113.62 -0.11 5118773
אניגמה אגח ללא מניות 138 138 -0.13 5116637
אניגמה מניות אירופה 134.52 134.75 0.97 5122809
אניגמה מניות חול 120.12 120.21 1.17 5121603
אניגמה תיק מנוהל 10/90 114.02 114.02 -0.06 5118765
אניגמה תיק מנוהל 15/85 108.03 108.03 -0.05 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.95 123.95 -0.04 5118260
הורייזן 30/70 119.75 119.75 0.09 5118948
הורייזן אגח דינמית 124.79 124.79 0.04 5118955
הורייזן מניות חול 110.68 110.71 1.32 5120860
הורייזן מניות ישראל 127.98 127.98 0.14 5118930
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 120.94 120.94 -0.02 5115449
טופ אלפא מניות 163.78 163.78 0.09 5114152
טופ אלפא מניות חול 204.85 204.95 1.13 5115456
להבה ! אגח + 10% 157.91 157.91 -0.03 5109608
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 110.95 110.95 -0.05 5121280
מיטב ! 10/90 תיק חול מוגנת מטח 109.82 109.85 0.19 5121694
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.25 158.25 -0.03 5107131
מיטב ! אגח בינלאומי 132.86 132.87 0.3 5102561
מיטב ! אגח גלובאלי מוגנת מטח 101.1 101.1 0.23 5121041
מיטב ! אגח דולר 134.57 134.59 0.35 5108683
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.55 250.55 -0.02 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 105.31 105.31 -0.08 5123948
מיטב ! אקטיבית 10/90 134.78 134.79 -0.07 5114798
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 142.91 142.91 -0.1 5116397
מיטב ! הזדמנויות 152.05 152.06 0.03 5104161
מיטב ! מדינה מנוהלת 127.37 127.37 -0.08 5114780
מיטב ! מודל שקלי עד 3 שנים 322.22 322.22 -0.05 5120738
מיטב ! קונצרני פלוס 154.15 154.15 0.03 5114640
מיטב ! ריבית משתנה 111.17 111.17 -0.05 5102090
מיטב ! ריבית משתנה פלוס 10% 137.45 137.45 0.01 5107735
מיטב 10/90 109.57 109.57 -0.02 5122015
מיטב 10/90 פלוס 86.11 86.11 0.08 5115480
מיטב 15/85 106.2 106.2 -0.07 5123864
מיטב 20/80 110.67 110.67 -0.01 5122601
מיטב 20/80 פלוס 155.86 155.87 0 5106109
מיטב 25/75 פלוס 102.75 102.96 0.04 5125117
מיטב 30/70 183.56 183.57 0.27 5114079
מיטב High Yield ! ללא מניות 228.59 228.61 0.04 5106992
מיטב LONG RUN 191.7 192.66 0.37 5102207
מיטב אגח 106.92 106.92 -0.07 5123138
מיטב אגח + 10% 107.17 107.17 -0.06 5123872
מיטב אגח + 20% 119.4 119.4 0 5118237
מיטב אגח בניהול ממוקד 115.38 115.38 -0.09 5120886
מיטב אגח חול מוגנת מטח 99.17 99.19 0.12 5119367
מיטב אגח חול פלוס נקוב $ 101.56 101.56 0.42 5115795
מיטב אגח חול ריבית משתנה מוגנת מטח פלוס 104.42 104.43 0.2 5122650
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 613.48 613.48 0.08 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.5 105.5 -0.07 5123880
מיטב אקטיבית 25/75 184.3 184.3 -0.13 5104211
מיטב ביוטכנולוגיה 244.11 244.17 0.96 5101019
מיטב גז ונפט עד 120% 198.57 198.57 -0.35 5101951
מיטב גמישה 308.11 308.11 0.07 5104765
מיטב דש ! אגד חוץ נקוב $ 125.41 125.43 0.46 5105713
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.23 174.23 -0.01 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 526.95 526.95 -0.08 5520028
מיטב דש תיק השקעות סולידי 112.07 112.07 -0.09 5116405
מיטב השקעות 263.27 263.32 0.58 5102256
מיטב זהב 69.58 69.59 0.97 5100961
מיטב חול 174.46 174.48 1.04 5105887
מיטב חול מוגנת מטח 124.75 124.77 0.6 5121736
מיטב חושן 149.01 149.01 -0.05 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 175.01 175.01 -0.02 5100052
מיטב ישיר כספית 132.05 132.05 0 5106323
מיטב כספית 1003.46 1004.46 0 5123898
מיטב כספית דולרית לריבית עולה 64.16 64.16 0.38 5100672
מיטב כספית לריבית עולה 1005.26 1005.26 0 5120944
מיטב כספית פרימיום 113.66 113.66 0 5110937
מיטב מדדית 518.52 518.52 -0.02 5108626
מיטב מדורגות 230.94 230.94 -0.05 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.25 126.25 -0.02 5114509
מיטב מדינה בניהול ממוקד 103.54 103.54 -0.04 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 125.16 125.16 -0.04 5115142
מיטב מדינה ומדורגות 103.13 103.54 -0.04 5123955
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 106.78 106.78 -0.03 5120308
מיטב מדינה פלוס 100 100 -0.04 5121496
מיטב מודל + 15% 104.39 104.39 -0.02 5107727
מיטב ממשלתית טהורה 103.35 103.35 -0.04 5108931
מיטב מניות 1081.5 1081.58 -0.05 5113618
מיטב מניות Buy Side 206.4 206.4 0.65 5104153
מיטב מניות MID CAP 389.54 389.54 0.04 5103296
מיטב מניות אירופה 105.58 105.75 0.43 5122486
מיטב מניות בניהול ממוקד 1243.72 1243.82 0.07 5113758
מיטב מניות גלובלית 117.96 118 -0.55 5101464
מיטב מניות חול 480.31 480.69 1.14 5126933
מיטב מניות ישראל 326.6 326.61 0.08 5100474
מיטב מניות ממוקדת יתר 632.24 632.25 0.33 5113964
מיטב מניות ערך חול 444.34 444.74 0.77 5105150
מיטב סקיי השקעות 504.06 504.11 0.85 5520044
מיטב סקיי מניות 220.04 220.04 -0.18 5103692
מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 147.47 147.47 -0.03 5103767
מיטב עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 123.43 123.43 -0.02 5111307
מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 97.04 97.04 -0.03 5105580
מיטב עוקבת תיק 2 חול הבנק הבינלאומי 96.65 96.68 0.38 5120902
מיטב עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 96 96 -0.1 5118716
מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 140.49 140.49 -0.01 5112917
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.01 113.01 -0.02 5114434
מיטב צמודה 104.81 104.81 -0.02 5122619
מיטב צמודה + 5% 323.02 323.02 -0.03 5114830
מיטב שקלית 123.02 123.02 -0.06 5115498
מיטב שקלית 2-6 שנים 167.7 167.7 -0.1 5101563
מיטב שקלית עד שנתיים 101.82 102.23 -0.01 5123120
מיטב שקלית פלוס 108.12 108.12 -0.08 5123146
מיטב תא 125 106.5 106.5 0.13 5124946
מיטב תא 125+ אסטרטגיה חכמה 93.2 93.21 -0.05 5104567
מיטב תא All-Share 106.96 106.96 0.22 5124938
מיטב תיק אגח ללא מניות 155.57 155.57 -0.11 5105069
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 55.61 56.17 -0.09 5102330
מיטב תיק מנוהל + 15% 109.01 109.01 -0.05 5102603
פיטנגו אגח כללי 165.69 165.69 -0.1 5109137
פיטנגו מניות כללי 77.27 77.27 0.7 5109129
תכלית MSCI WORLD TTF 106.2 106.2 0.97 5124573
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 104.06 104.06 -0.07 5124458
תכלית TTF ! אינדקס קונצרני HY- BBB 105.12 105.12 0.01 5124409
תכלית TTF 10/90 89.67 89.67 -0.03 5115837
תכלית TTF 100 NASDAQ מגודרת מטח 144.31 144.31 1.01 5123179
תכלית TTF 15/85 128.56 128.56 -0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 113.76 113.76 0 5114483
תכלית TTF 500 S&P 292.9 292.9 0.93 5113998
תכלית TTF 500 S&P מגודרת מטח 125.84 125.84 0.55 5123161
תכלית TTF 600 STOXX EUROPE מגודרת מטח 118.85 118.85 0.35 5123153
תכלית TTF DAX 30 113.51 113.51 0.71 5124557
תכלית TTF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE 111.19 111.19 1.02 5124581
תכלית TTF STOXX EUROPE 600 113.5 113.5 0.28 5124524
תכלית TTF אגח כללי משולבת 107.03 107.03 -0.07 5120829
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 102.05 102.05 -0.13 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.37 102.37 -0.05 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 106.25 106.25 -0.07 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.73 101.73 -0.04 5125067
תכלית TTF ממשלתי שקלי ר קבועה 2-5 שנים 66.1 66.1 -0.05 5108857
תכלית TTF סל גרמניה מגודר מטח 129.24 129.24 0.8 5122007
תכלית TTF סל מניות חול 107.85 107.85 0.8 5121322
תכלית TTF צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים 101.93 101.93 -0.02 5117379
תכלית TTF צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים 104.73 104.73 -0.01 5119383
תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות + 5 שנים 121.6 121.6 -0.16 5119375
תכלית TTF תא 125 115.47 115.47 0.06 5114657
תכלית TTF תא 35 87.55 87.55 0.02 5109418
תכלית TTF תא 90 124.51 124.51 0.08 5118740
תכלית TTF תל אביב SME 60 91.22 91.22 0.33 5124540
תכלית TTF תל בונד 60 120.09 120.09 -0.03 5117361
תכלית TTF תל בונד צמודות - יתר 117.14 117.14 0.01 5117569
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים 102.22 102.22 0 5118757
תכלית TTF תל בונד ריבית משתנה 104.02 104.02 -0.02 5120845
תכלית TTF תל בונד שקלי 153.47 153.47 -0.14 5114491
תכלית TTF תל בונד שקלי- 50 100.06 100.06 -0.14 5125323
תכלית TTF תל בונד תשואות 127.22 127.22 -0.07 5116371
תכלית TTF תל בונד תשואות שקלי 112.88 112.88 -0.09 5118732
תכלית 20/90 TTF 120.45 120.45 0.16 5118724
תכליתTTF תל בונד 20 90.87 90.87 0 5115472
תמהיל אגח חברות 218 218.01 -0.05 5107602
תמהיל שקלית פלוס 153.73 153.73 -0.02 5109467