מנהל
מנהל סה"כ נכסים מספר הקרנות
מנהל
מיטב דש 31690.5 167 16
מגדל 26616.1 226 28
ילין לפידות 26195.3 52 88
פסגות 24208.9 162 84
אלטשולר שחם 20250.5 61 60
הראל-פיא 16993.9 150 44
מור 16629.8 30 94
אקסלנס 11695.2 120 17
איביאי 10742.7 86 8
אילים 10058.7 19 22
אנליסט 8444 35 25
אלומות 7359.1 53 64
איילון 4997.1 78 91
רוטשילד 3487.9 17 67
סיגמא 2784.1 25 48
פורסט 2585.3 5 95
אפסילון 2568.3 31 38
מודלים 1597.1 23 62
תמיר פישמן 813.2 17 68
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
PROFOUND אגח 100.41 100.41 0.1 5124888
Profound מנייתית 149.92 149.92 -0.15 5119854
TFMM תל בונד צמודות 113.6 113.6 0.09 5118393
אזימוט ! אגח חברות 107.58 107.58 0.09 5124102
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.91 146.91 0.05 5114160
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 116.04 116.04 0.03 5122593
אזימוט אגח ללא מניות 130.8 130.8 0.15 5116082
אזימוט השקעות 133.32 133.32 -0.51 5114285
אלפא ביתא 20/80 103.43 103.43 0.16 5124185
אלפא ביתא מניות חול 116.72 116.72 1.03 5124169
אלפא ביתא מניות כללי 114.97 114.97 -0.42 5124144
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 106.87 106.87 0.15 5119359
אניגמה 5-95 102.49 102.49 0.08 5121876
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 111.5 111.5 0.19 5118773
אניגמה אגח ללא מניות 136.19 136.19 0.17 5116637
אניגמה מניות אירופה 128.04 128.24 1.21 5122809
אניגמה מניות חול 114.45 114.56 1.36 5121603
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.95 112.95 0.09 5118765
אניגמה תיק מנוהל 15/85 106.47 106.47 0.04 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.19 123.19 0.03 5118260
הורייזן 30/70 117.15 117.15 0.21 5118948
הורייזן אגח דינמית 122.24 122.24 0.2 5118955
הורייזן מניות חול 105.28 105.31 1.32 5120860
הורייזן מניות ישראל 121.62 121.62 -0.07 5118930
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 119.72 119.72 0.08 5115449
טופ אלפא מניות 161.69 161.69 -0.16 5114152
טופ אלפא מניות חול 203.78 203.88 1.05 5115456
להבה ! אגח + 10% 156.85 156.86 0.04 5109608
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.19 109.19 0.06 5121280
מיטב ! 10/90 תיק חול מוגנת מטח 109.88 109.9 0.6 5121694
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 156.71 156.71 0.1 5107131
מיטב ! אגח בינלאומי 135.61 135.62 1.1 5102561
מיטב ! אגח גלובאלי מוגנת מטח 101.19 101.19 0.53 5121041
מיטב ! אגח דולר 138.17 138.2 1.18 5108683
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 246.91 246.91 0.05 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 103.44 103.44 0.15 5123948
מיטב ! אקטיבית 10/90 133.25 133.26 0.08 5114798
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 141.45 141.45 0.13 5116397
מיטב ! הזדמנויות 150 150.01 -0.03 5104161
מיטב ! מדינה מנוהלת 127.03 127.03 0.1 5114780
מיטב ! מודל פנימי 203.98 203.98 0.09 5111687
מיטב ! מודל שקלי עד 3 שנים 319.35 319.35 0.08 5120738
מיטב ! קונצרני פלוס 152.56 152.56 0 5114640
מיטב ! ריבית משתנה 110.74 110.74 0.05 5102090
מיטב ! ריבית משתנה פלוס 10% 137.1 137.1 -0.02 5107735
מיטב ! תיק קונצרני 138.93 138.93 0.11 5107396
מיטב 10/90 108.24 108.25 0.06 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.51 84.51 0.15 5115480
מיטב 15/85 104.34 104.34 0.01 5123864
מיטב 20/80 108.98 108.98 0.06 5122601
מיטב 20/80 פלוס 153.3 153.31 0.07 5106109
מיטב 25/75 פלוס 100 100.2 0 5125117
מיטב 30/70 179.46 179.46 0.26 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 93.98 93.98 0.03 5118716
מיטב High Yield ! ללא מניות 223.82 223.84 -0.02 5106992
מיטב LONG RUN 187.68 188.63 0.32 5102207
מיטב אגח 105.82 105.82 0.12 5123138
מיטב אגח + 10% 105.96 105.96 0.09 5123872
מיטב אגח + 20% 117.54 117.54 0.07 5118237
מיטב אגח +15% 96.11 96.11 0.03 5105580
מיטב אגח בניהול ממוקד 114.37 114.37 0.1 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 147.01 147.02 0.05 5103767
מיטב אגח חול + 15% 99.09 99.11 1.21 5120902
מיטב אגח חול מוגנת מטח 100.13 100.15 0.54 5119367
מיטב אגח חול פלוס נקוב $ 101.02 101.03 1.19 5115795
מיטב אגח חול ריבית משתנה מוגנת מטח פלוס 103.76 103.77 0.5 5122650
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 595.82 595.83 0.13 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 104.04 104.04 0.14 5123880
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 187.35 187.35 0.07 5102082
מיטב אקטיבית 25/75 181.34 181.34 0.04 5104211
מיטב ביוטכנולוגיה 265.01 265.08 1.48 5101019
מיטב גז ונפט עד 120% 214.07 214.07 -0.51 5101951
מיטב גלובאלית 468.12 468.27 1.13 5105150
מיטב גמישה 297.81 297.82 -0.07 5104765
מיטב דש ! אגד חוץ נקוב $ 124.91 124.92 1.24 5105713
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 172.62 172.62 0.08 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 521.06 521.07 0.12 5520028
מיטב דש תיק השקעות סולידי 111.43 111.43 0.1 5116405
מיטב השקעות 267.44 267.47 1.15 5102256
מיטב זהב 72.08 72.09 1.61 5100961
מיטב חול 170.39 170.4 1 5105887
מיטב חול מוגנת מטח 121.4 121.42 0.66 5121736
מיטב חושן 147.53 147.53 0.07 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.33 174.33 0 5100052
מיטב ישיר כספית 132.02 132.02 0 5106323
מיטב כספית 1002.6 1003.6 0 5123898
מיטב כספית דולרית לריבית עולה 65.83 65.83 1.09 5100672
מיטב כספית לריבית עולה 1004.85 1004.85 0 5120944
מיטב כספית פרימיום 113.63 113.63 0 5110937
מיטב מדדית 514.33 514.33 0.11 5108626
מיטב מדורגות 227.56 227.56 0.17 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 125 125 0.12 5114509
מיטב מדינה אקטיבית + 15% 122.1 122.1 0.04 5111307
מיטב מדינה בניהול ממוקד 102.94 102.94 0.07 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 124.45 124.45 0.07 5115142
מיטב מדינה ומדורגות 102.41 102.82 0.09 5123955
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 106 106 0.04 5120308
מיטב מדינה פלוס 99.09 99.09 0.07 5121496
מיטב מודל + 15% 103.2 103.21 0.01 5107727
מיטב ממשלתית טהורה 102.95 102.95 0.07 5108931
מיטב מניות 1047.71 1047.77 -0.52 5113618
מיטב מניות Buy Side 197.15 197.15 0.49 5104153
מיטב מניות MID CAP 357.45 357.45 -0.48 5103296
מיטב מניות אירופה 107.74 107.91 1.15 5122486
מיטב מניות בניהול ממוקד 1178.91 1178.95 -0.13 5113758
מיטב מניות גלובלית 117.96 118 -0.55 5101464
מיטב מניות ומדדי US 495.9 495.99 1.37 5520044
מיטב מניות חול 450.52 450.73 1.25 5126933
מיטב מניות ישראל 310.12 310.13 -0.28 5100474
מיטב מניות ממוקדת יתר 605.48 605.5 0.08 5113964
מיטב מניות תא 125 פלוס 208.04 208.04 -0.56 5103692
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.32 117.33 0.08 5114772
מיטב צמודה 103.84 103.84 0.09 5122619
מיטב צמודה + 5% 320.14 320.14 0.06 5114830
מיטב שקלית 122.36 122.36 0.09 5115498
מיטב שקלית 2-6 שנים 166.79 166.79 0.07 5101563
מיטב שקלית עד שנתיים 101.46 101.87 0.04 5123120
מיטב שקלית פלוס 107.19 107.2 0.1 5123146
מיטב תא 125 100.03 100.03 -0.51 5124946
מיטב תא 125+ אסטרטגיה חכמה 89.55 89.55 -0.36 5104567
מיטב תא All-Share 100.15 100.15 -0.63 5124938
מיטב תיק אגח +30% 137.12 137.12 0.05 5112917
מיטב תיק אגח ללא מניות 154.28 154.28 0.12 5105069
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 54.66 55.21 0.02 5102330
מיטב תיק מנוהל + 15% 107.27 107.27 0.07 5102603
מיטב תיק עד שנתיים 112.43 112.43 0.05 5114434
פיטנגו אגח כללי 163.97 163.97 0.02 5109137
פיטנגו מניות כללי 72.89 72.89 0.32 5109129
תכלית MSCI WORLD TTF 104.11 104.11 1.41 5124573
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 102.86 102.86 0.14 5124458
תכלית TTF ! אינדקס קונצרני HY- BBB 101.71 101.71 0.08 5124409
תכלית TTF 10/90 88.7 88.7 0.03 5115837
תכלית TTF 100 NASDAQ מגודרת מטח 134.15 134.15 0.22 5123179
תכלית TTF 15/85 126.74 126.74 0.08 5117346
תכלית TTF 20/80 111.77 111.77 0.1 5114483
תכלית TTF 500 S&P 285.45 285.45 1.19 5113998
תכלית TTF 500 S&P מגודרת מטח 119.56 119.56 0.18 5123161
תכלית TTF 600 STOXX EUROPE מגודרת מטח 115.76 115.76 0.62 5123153
תכלית TTF DAX 30 108.6 108.6 1.44 5124557
תכלית TTF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE 106.59 106.59 1.24 5124581
תכלית TTF STOXX EUROPE 600 113.54 113.54 1.41 5124524
תכלית TTF אגח כללי משולבת 105.95 105.95 0.13 5120829
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 100.44 100.44 0.2 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 101.44 101.44 0.12 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 104.09 104.09 0.23 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 99.92 99.92 0.16 5125067
תכלית TTF ממשלתי שקלי ר קבועה 2-5 שנים 65.96 65.96 0.03 5108857
תכלית TTF סל גרמניה מגודר מטח 120.41 120.41 0.68 5122007
תכלית TTF סל מניות חול 105.72 105.72 1.4 5121322
תכלית TTF צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים 100.84 100.84 0.05 5117379
תכלית TTF צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים 103.88 103.88 0.23 5119383
תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות + 5 שנים 120.6 120.6 0.22 5119375
תכלית TTF תא 125 111.79 111.79 -0.39 5114657
תכלית TTF תא 35 86.14 86.14 -0.34 5109418
תכלית TTF תא 90 115.16 115.16 -0.53 5118740
תכלית TTF תל אביב SME 60 93.21 93.21 0.54 5124540
תכלית TTF תל בונד 60 118.32 118.32 0.17 5117361
תכלית TTF תל בונד צמודות - יתר 115.15 115.15 0.19 5117569
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים 101.31 101.31 0.09 5118757
תכלית TTF תל בונד ריבית משתנה 103.34 103.34 0.06 5120845
תכלית TTF תל בונד שקלי 151.5 151.5 0.19 5114491
תכלית TTF תל בונד תשואות 124.32 124.32 0.3 5116371
תכלית TTF תל בונד תשואות שקלי 111.04 111.04 0.23 5118732
תכלית 20/90 TTF 117.88 117.88 0.2 5118724
תכליתTTF תל בונד 20 89.4 89.4 0.2 5115472
תמהיל אגח חברות 214.51 214.51 0.23 5107602
תמהיל שקלית פלוס 152.71 152.72 0.15 5109467