מנהל
מנהל סה"כ נכסים מספר הקרנות
מנהל
מיטב דש 32562.5 164 16
ילין לפידות 26962.9 53 88
מגדל 26809.7 233 28
פסגות 24199.7 161 84
אלטשולר שחם 20034.6 62 60
הראל-פיא 17999.3 153 44
מור 17739.7 31 94
איביאי 12600 87 8
אקסלנס 11694.9 128 17
אנליסט 9321.1 36 25
אלומות 8525.6 54 64
איילון 6675.9 74 91
אילים 6279.4 23 22
סיגמא 4034 26 48
רוטשילד 3892.5 17 67
פורסט 2557.9 6 95
אפסילון 2535.1 31 38
מודלים 1511.7 23 62
תמיר פישמן 787.8 17 68
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אלומות ! אגח חברות 150.35 150.35 -0.04 5104880
אלומות ! אגח מדינות - נקובה $ 114.64 114.64 0.51 5116025
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.8 169.8 -0.04 5104773
אלומות 10/90 169.89 169.89 -0.07 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 254.1 254.1 -0.04 5100284
אלומות 30/70 148.24 148.24 -0.01 5109319
אלומות אגח גלובלית 95.26 95.26 0.42 5121447
אלומות אגח מדורג ללא מניות 172.93 172.93 -0.03 5104732
אלומות אגח פלוס 105.03 105.03 -0.07 5123195
אלומות גמישה 109.12 109.12 0.05 5123989
אלומות חסכון מדינה + 10% 173.63 173.63 -0.15 5106240
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 163.42 163.42 -0.07 5100318
אלומות מדדית מדינה מנוהלת 241.12 241.12 -0.06 5100409
אלומות מניות ישראל 107.51 107.51 0.01 5124649
אלומות מניות ערך חול 174.36 174.36 0.75 5107628
אלומות מניות תא 125 147.65 147.65 0.07 5101068
אלומות סקטורים עולמי 1456.35 1456.35 0.95 5126339
אלומות קבין 20/80 113.18 113.18 0.17 5121439
אלומות קונצרני A פלוס 10% 171.56 171.56 -0.04 5107438
אלומות שקלית מדינה מנוהלת 428.08 428.08 -0.09 5108279
אלומות תיק השקעות 50/50 101.17 101.17 0.17 5125273
אלומות תיק השקעות ללא מניות 159.6 159.6 -0.08 5110044
אלומות תיק מנוהל 15% 158.19 158.19 -0.04 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 112.26 112.26 0.2 5120951
אלומות תיק מנוהל 25% 122.37 122.37 -0.01 5115308
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.73 105.73 -0.05 5123922
אלפי בנדק 10/90 99.93 99.93 -0.03 5125216
אלפי בנדק 20/80 117.66 117.66 0.14 5121363
אלפי בנדק 30/70 99.91 99.91 -0.07 5125208
אלפי בנדק אסטרטגיות מעוף 97.3 97.3 0.06 5108469
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 103.16 103.16 0.04 5123914
אקסיומה אגח + 30% 132.1 132.1 0.06 5107883
אקסיומה אגח ללא מניות 160.63 160.63 -0.04 5108774
אקסיומה תא 125 158.52 158.52 0.3 5108865
טנדם ! אגח גלובלי 97.26 97.26 0.33 5117528
טנדם ! אגח גלובלי נקוב $ 120.18 120.18 0.54 5114848
טנדם 10/90 103.69 103.69 0.16 5119896
טנדם 20/80 101.49 101.49 0.29 5122247
טנדם מניות גלובלי 142.93 142.93 0.93 5114855
כרמים ! אגח חברות 114.08 114.08 -0.03 5108162
כרמים אגח כללי 110.73 110.73 0.07 5108147
כרמים צמוד מדד מדורג 134.16 134.16 -0.01 5108188
כרמים צמוד ממשלתי בינוני 93.81 93.81 -0.02 5115381
כרמים שקלית 111.54 111.54 -0.02 5109079
פורטה 20/80 102.75 102.75 -0.04 5125000
פורטה השקעות 103.54 103.54 0.23 5124995
פורטה מניות 103.98 103.98 0.09 5125018
קבין השקעות - קרן ממונפת 199.11 199.11 1.24 5115050
קבין מניות חול 118.29 118.29 1.12 5122411
תלתן 10/90 86.22 86.22 -0.02 5108287
תלתן 20/80 100.04 100.04 -0.03 5125489
תלתן אגח ללא מניות 105.22 105.22 -0.02 5123187
תלתן גמישה 100.08 100.08 0.19 5124797
תלתן מניות חול 92.96 92.96 1.36 5108261