מנהל
מנהל סה"כ נכסים מספר הקרנות
מנהל
מיטב דש 33567.8 176 16
ילין לפידות 27196 57 88
מגדל 26748.4 236 28
פסגות 24305.8 168 84
אלטשולר שחם 19902.7 63 60
הראל-פיא 18580.7 163 44
מור 18162.9 38 94
איביאי 13573.3 87 8
אקסלנס 11678.3 126 17
אנליסט 9686.5 36 25
אלומות 8908.2 59 64
איילון 7427.5 76 91
אילים 5142.9 26 22
סיגמא 4620.8 29 48
רוטשילד 4021 20 67
אפסילון 2572.9 31 38
פורסט 2550.2 6 95
מודלים 1502.1 23 62
תמיר פישמן 489.6 14 68
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אלומות ! אגח חברות 152.91 152.91 -0.24 5104880
אלומות ! אגח מדינות - נקובה $ 114.99 114.99 1.2 5116025
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 171.77 171.77 -0.15 5104773
אלומות 10/90 171.76 171.76 -0.12 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 255.81 255.81 -0.05 5100284
אלומות 30/70 152.16 152.16 -0.24 5109319
אלומות אגח גלובלית 93.37 93.37 1 5121447
אלומות אגח מדורג ללא מניות 175.8 175.8 -0.24 5104732
אלומות אגח פלוס 106.24 106.24 -0.1 5123195
אלומות גמישה 111.61 111.61 0.23 5123989
אלומות חסכון מדינה + 10% 175.46 175.46 -0.03 5106240
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 164.29 164.29 -0.04 5100318
אלומות מדדית מדינה מנוהלת 244.91 244.91 -0.08 5100409
אלומות מודל כמותי אגח כללי 100.58 100.58 -0.05 5125547
אלומות מודל כמותי אגח ממשלתי 100.61 100.61 0.01 5125554
אלומות מניות ישראל 111.56 111.56 -0.32 5124649
אלומות מניות ערך חול 186.4 186.4 1.79 5107628
אלומות מניות תא 125 149.03 149.03 -0.51 5101068
אלומות סקטורים עולמי 1501.56 1501.56 2.22 5126339
אלומות קבין 20/80 114.81 114.81 0.08 5121439
אלומות קונצרני A פלוס 10% 174.13 174.13 -0.15 5107438
אלומות שקלית מדינה מנוהלת 431.49 431.49 -0.06 5108279
אלומות תיק השקעות 50/50 104.22 104.22 -0.01 5125273
אלומות תיק השקעות ללא מניות 161.27 161.27 -0.15 5110044
אלומות תיק מנוהל 15% 160.43 160.43 -0.07 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 114.69 114.69 0.14 5120951
אלומות תיק מנוהל 25% 124.92 124.92 -0.02 5115308
אלפי בנדק ! אגח חברות 107.71 107.71 -0.22 5123922
אלפי בנדק 10/90 101.76 101.76 -0.18 5125216
אלפי בנדק 20/80 120.35 120.35 -0.02 5121363
אלפי בנדק 30/70 102.05 102.05 -0.14 5125208
אלפי בנדק אסטרטגיות מעוף 103.62 103.62 0.06 5108469
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 104.36 104.36 -0.17 5123914
אקסיומה אגח + 10% 101.12 101.12 -0.19 5125497
אקסיומה אגח + 30% 135.08 135.08 -0.23 5107883
אקסיומה אגח ללא מניות 161.96 161.96 -0.17 5108774
אקסיומה תא 125 167.56 167.56 -0.33 5108865
טנדם ! אגח גלובלי נקוב $ 120.7 120.7 1.06 5114848
טנדם 10/90 104.4 104.4 0.06 5119896
טנדם 20/80 102.3 102.3 0.67 5122247
טנדם גמישה 102.15 102.15 1 5125513
טנדם מניות גלובלי 149.07 149.07 2.05 5114855
כרמים ! אגח חברות 116.23 116.23 -0.18 5108162
כרמים אגח כללי 113.25 113.25 -0.27 5108147
כרמים צמוד מדד מדורג 135.48 135.48 -0.1 5108188
כרמים צמוד ממשלתי בינוני 94.12 94.12 -0.05 5115381
כרמים שקלית 111.95 111.95 -0.03 5109079
פורטה ! אגח 101.41 101.41 -0.11 5125570
פורטה 20/80 104.02 104.02 -0.13 5125000
פורטה השקעות 106.03 106.03 -0.03 5124995
פורטה מניות 107.35 107.35 -0.24 5125018
פורטה תיק השקעות עד 10% 100.98 100.98 -0.12 5125562
קבין השקעות - קרן ממונפת 211.82 211.82 1.82 5115050
קבין מניות חול 123.8 123.8 1.52 5122411
תלתן 10/90 87.28 87.28 -0.14 5108287
תלתן 20/80 101.61 101.61 -0.14 5125489
תלתן אגח ללא מניות 106.19 106.19 -0.11 5123187
תלתן גמישה 103.98 103.98 -0.08 5124797
תלתן מניות חול 96.59 96.59 1.82 5108261