מנהל
מנהל סה"כ נכסים מספר הקרנות
מנהל
מיטב דש 31690.5 167 16
מגדל 26616.1 226 28
ילין לפידות 26195.3 52 88
פסגות 24208.9 162 84
אלטשולר שחם 20250.5 61 60
הראל-פיא 16993.9 150 44
מור 16629.8 30 94
אקסלנס 11695.2 120 17
איביאי 10742.7 86 8
אילים 10058.7 19 22
אנליסט 8444 35 25
אלומות 7359.1 53 64
איילון 4997.1 78 91
רוטשילד 3487.9 17 67
סיגמא 2784.1 25 48
פורסט 2585.3 5 95
אפסילון 2568.3 31 38
מודלים 1597.1 23 62
תמיר פישמן 813.2 17 68
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אלומות ! אגח חברות 147.85 147.85 0.19 5104880
אלומות ! אגח מדינות - נקובה $ 114.77 114.77 0.15 5116025
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 167.36 167.36 0.1 5104773
אלומות 10/90 167.77 167.77 0.13 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.94 252.94 0.1 5100284
אלומות 30/70 145.77 145.77 0.2 5109319
אלומות אגח גלובלית 96.72 96.72 0.01 5121447
אלומות אגח מדורג ללא מניות 170.08 170.08 0.12 5104732
אלומות אגח פלוס 104.36 104.36 0.16 5123195
אלומות גמישה 106.38 106.38 0 5123989
אלומות חסכון מדינה + 10% 172.17 172.17 0.12 5106240
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 163.05 163.05 0.22 5100318
אלומות מדדית מדינה מנוהלת 238.42 238.42 0.19 5100409
אלומות מניות ישראל 101.03 101.03 -0.44 5124649
אלומות מניות ערך חול 178.7 178.7 -0.41 5107628
אלומות מניות תא 125 133.45 133.45 -0.51 5101068
אלומות מסלול 15 137.9 137.9 0.16 5107446
אלומות מסלול ללא מניות 131.49 131.49 0.18 5108956
אלומות סקטורים עולמי 1395.16 1395.16 -0.02 5126339
אלומות קבין 20/80 110.21 110.21 0.14 5121439
אלומות קונצרני A פלוס 10% 168.96 168.96 0.11 5107438
אלומות שקלית מדינה מנוהלת 425.56 425.56 0.2 5108279
אלומות תיק השקעות ללא מניות 157.91 157.91 0.26 5110044
אלומות תיק מנוהל 15% 155.55 155.55 0.34 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 109.32 109.32 0.15 5120951
אלומות תיק מנוהל 25% 120.04 120.04 0.21 5115308
אלפי בנדק ! אגח חברות 103.56 103.56 0.2 5123922
אלפי בנדק 20/80 114.93 114.93 0.17 5121363
אלפי בנדק אסטרטגיות מעוף 96.38 96.38 0.45 5108469
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.42 101.42 0.2 5123914
אקסיומה אגח + 30% 128.74 128.74 0.2 5107883
אקסיומה אגח ללא מניות 158.58 158.58 0.14 5108774
אקסיומה תא 125 151.64 151.64 0.36 5108865
אקסיומה תא 35 בינארית 107.12 107.12 0.69 5107370
טנדם ! אגח גלובלי 98.46 98.46 -0.02 5117528
טנדם ! אגח גלובלי נקוב $ 119.39 119.39 0.02 5114848
טנדם 20/80 תיק גלובלי- מגודרת מטח 101.15 101.15 -0.21 5122247
טנדם מניות גלובלי 138.64 138.64 0.04 5114855
טנדם מסלול 10/90 102.5 102.5 0.03 5119896
כרמים ! אגח חברות 111.86 111.86 0.14 5108162
כרמים אגח כללי 109.19 109.19 0.16 5108147
כרמים צמוד מדד מדורג 132.02 132.02 0.07 5108188
כרמים צמוד ממשלתי בינוני 92.87 92.87 -0.08 5115381
כרמים שקלית 111.53 111.53 0.1 5109079
פורטה 20/80 100.17 100.17 0.04 5125000
פורטה השקעות 100.17 100.17 0.08 5124995
פורטה מניות 100.44 100.44 0.05 5125018
קבין השקעות - קרן ממונפת 192.36 192.36 0.24 5115050
קבין מניות חול 113.34 113.34 0.26 5122411
תלתן 10/90 84.93 84.93 0.19 5108287
תלתן אגח ללא מניות 103.67 103.67 0.15 5123187
תלתן גמישה 99.4 99.4 -0.01 5124797
תלתן מניות חול 84.65 84.65 -0.48 5108261