חשיפה למט''ח
% חשיפה % שינוי יומי % שינוי שנתי
חשיפה למט''ח
ללא חשיפה -0.04 3.22 0
עד 10% -0.05 5.86 1
עד 30% -0.03 6.21 2
עד 50% 0.05 6.8 3
עד 120% 0.94 6.41 4
עד 200% -0.33 -13.9 5
מעל 200% 0.91 23.93 6
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 105.4 105.4 -0.08 5123930
MTF ! אינדקס HY -BBB 114 114 -0.14 5123351
MTF אגח מאוזנת 109.91 109.91 -0.05 5118989
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 103.63 103.63 0.01 5122841
MTF אינדקס AA ומעלה צמוד 105.09 105.09 -0.08 5123278
MTF אינדקס AA ומעלה שקלי 106.25 106.25 -0.07 5123260
MTF אינדקס השקעה לרשויות מקומיות 101.67 101.67 -0.01 5124870
MTF אינדקס צמוד A 106.84 106.84 -0.06 5123344
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 105.24 105.24 -0.57 5124771
MTF אינדקס שקלי A 110.34 110.34 -0.27 5123369
MTF מדדיות ממשלתיות 115.35 115.35 0.01 5117866
MTF מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים סד -2 98.73 98.73 0 5121686
MTF מדדיות ממשלתיות 5-10 124.16 124.16 0 5116819
MTF משולבת צמודים 106.2 106.2 -0.03 5117106
MTF משולבת שקלית 121.05 121.05 -0.04 5117080
MTF צמוד בינוני 100.03 100.03 -0.03 5121405
MTF קונצרני 2-5 שנים 118.87 118.87 -0.1 5117890
MTF ר. קבועה ממשלתית 2-5 שנים שקלית סד-1 134.4 134.4 0 5112446
MTF ר.קבועה ממשלתית 2-5 שנים שקלית סד- 2 102.77 102.77 0.01 5122973
MTF שקלי 1-2 שנים 103.55 103.55 -0.05 5121421
MTF שקלי 1-4 שנים 106.72 106.72 -0.07 5121561
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות סד - 2 103.35 103.35 0.03 5123393
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות סד-1 123.74 123.74 0.03 5117874
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתית 5+ 155.65 155.65 0.04 5116801
MTF תיק אגח ללא מניות 104.45 104.45 -0.03 5121413
MTF תל בונד - צמודות 5-15 102.91 102.91 -0.12 5125349
MTF תל בונד - צמודות סד-1 121.88 121.88 -0.07 5116900
MTF תל בונד - ריבית משתנה 107.69 107.69 -0.06 5116330
MTF תל בונד - שקלי 0-3 101.03 101.03 -0.14 5125372
MTF תל בונד - שקלי 3-5 101.57 101.57 -0.16 5125331
MTF' תל בונד - שקלי 5-15 101.68 101.68 -0.19 5125364
MTF תל בונד - תשואות סד - 2 115.22 115.22 -0.09 5122635
MTF תל בונד - תשואות שקל 116.04 116.04 -0.33 5122320
MTF תל בונד 20 סד - 2 108.57 108.57 -0.1 5123039
MTF תל בונד 20 סד -1 140.13 140.13 -0.1 5112388
MTF תל בונד 60 סד - 2 108.59 108.59 -0.08 5122262
MTF תל בונד 60 סד-1 139.25 139.25 -0.08 5112420
MTF תל בונד צמודות בנקים 107.5 107.5 -0.05 5117817
MTF תל בונד צמודות יתר סד - 2 105.6 105.6 -0.06 5123047
MTF תל בונד צמודות יתר סד -1 122.75 122.75 -0.05 5116918
MTF תל בונד צמודות סד - 2 105.98 105.98 -0.08 5123518
MTF תל בונד שקלי 143.56 143.56 -0.16 5115415
MTF תל בונד שקלי - 50 101.66 101.66 -0.05 5125125
MTF תל בונד תשואות סד-1 123.33 123.33 -0.08 5117924
MTF' תל בונד-צמודות 3-5 101.87 101.87 -0.06 5125356
PTF BBB עד A מאוזן 114.67 114.67 -0.2 5122452
PTF אינדקס A מאוזן 111.13 111.13 -0.16 5122460
PTF אינדקס AA ומעלה מאוזן 107.29 107.29 -0.07 5122478
PTF מדדיות 5-10 שנים ממשלתיות 114.66 114.66 0 5117833
PTF מדדית 2-5 שנים ממשלתיות 128.77 128.77 0 5111240
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 103.91 103.91 0.01 5120084
PTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5 + שנים 159.82 159.82 0.04 5111489
PTF מקם 113.18 113.18 0 5111265
PTF ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 145.35 145.35 0 5111422
PTF תא 125 146.49 146.49 -0.16 5112628
PTF תל בונד 20 153.94 153.94 -0.1 5111463
PTF תל בונד 60 145.41 145.41 -0.08 5112206
PTF תל בונד צמודות 117.55 117.55 -0.08 5117486
PTF תל בונד צמודות יתר 118.92 118.92 -0.05 5117494
PTF תל בונד ריבית משתנה 104.36 104.36 -0.06 5120563
PTF תל בונד שקלי 152.34 152.34 -0.16 5113071
PTF תל בונד תשואות 123.68 123.68 -0.08 5117957
אי בי אי ! ריבית משתנה 129.46 129.46 -0.09 5113048
אי.בי.אי סל תל בונד תשואות שקלי 115.09 115.09 -0.33 5122395
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 105.38 105.38 -0.63 5125133
איביאי ! מדדית ללא מניות 139.81 139.81 -0.06 5111638
איביאי כספית פטורה 134.45 134.45 0 5103510
איביאי מקמ 120.57 120.57 0 5107305
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1276.94 1276.94 -0.04 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 117.16 117.16 0.01 5117627
איביאי סל מקמ 109.49 109.49 -0.01 5112982
איביאי סל צמוד ממשלתי 2-5 שנים 112.77 112.77 -0.01 5113006
איביאי סל צמוד ממשלתי 5-10 137.81 137.81 0 5115118
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשלתי 2-5 שנים 133.43 133.43 0.01 5113022
איביאי סל שקלי ריבית משתנה ממשלתי 110.73 110.73 -0.01 5112990
איביאי סל שקלי ריבית קבועה ממשלתי 5+ שנים 153.07 153.07 0.04 5116967
איביאי סל תל בונד 20 138.44 138.44 -0.1 5113014
איביאי סל תל בונד 40 134.21 134.21 -0.06 5114327
איביאי סל תל בונד 60 131.41 131.41 -0.08 5115100
איביאי סל תל בונד צמודות 125.21 125.21 -0.07 5117023
איביאי סל תל בונד צמודות - בנקים 103.69 103.69 -0.05 5118559
איביאי סל תל בונד צמודות - יתר 126.87 126.87 -0.05 5117049
איביאי סל תל בונד שקלי 152.92 152.92 -0.16 5114319
איביאי סל תל בונד תשואות 479.88 479.88 -0.08 5126818
איביאי שקל קצר 116.54 116.54 -0.03 5111620
איביאי שקלים ללא מניות 383.2 383.2 -0.06 5126586
איילון אקסטרים תא 35 פי 3 149.16 149.76 -0.29 5117692
איילון בונד ריבית משתנה 109.74 109.74 -0.08 5117775
איילון כספית 102.04 102.04 0 5117700
איילון שקלית 2 + שנים 149.5 149.5 -0.05 5113642
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 127.14 127.14 -0.02 5114178
אילים מדדית מנוהלת 940.53 940.53 -0.01 5126834
אילים מדינה מנוהלת 122.28 122.28 -0.07 5109335
אלומות מדדית מדינה מנוהלת 244.91 244.91 -0.08 5100409
אלומות שקלית מדינה מנוהלת 431.49 431.49 -0.06 5108279
אלטשולר אגח מדינה צמודי מדד ללא מניות 159.21 159.21 -0.04 5108667
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 103.77 103.77 -0.05 5119235
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 103.58 103.58 0.04 5122122
אלטשולר שחם יתר 377.8 377.8 -0.08 5105903
אלטשולר שחם כספים תרומה למען הקהילה 123.93 123.93 -0.01 5105820
אלטשולר שחם צמוד בינוני 134.58 134.58 -0.04 5111000
אלטשולר שחם ריבית משתנה 121.12 121.12 0 5111026
אלטשולר שחם תל בונד 177.31 177.31 -0.02 5110085
אלטשולר שקלית בינונית 113.67 113.67 0.04 5115035
אלטשולר שקלית ללא מניות 318.94 318.94 0.04 5100813
אנליסט 00 מדדית ללא מניות 116.07 116.07 -0.02 5116363
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 106.64 106.64 -0.04 5119607
אנליסט כספית 336.84 336.84 0 5120852
אנליסט כספית ללא נעמ 100.45 100.55 0 5121140
אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות 130.59 130.59 -0.15 5115225
אפסילון אגח מדינה צמוד מדד 161.57 161.57 0 5105978
אפסילון מבחר מדדי תל בונד 125.16 125.16 -0.1 5116942
אפסילון שקלים ללא מניות 268.86 268.86 0 5126602
הראל אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים) 100.88 100.88 -0.03 5124912
הראל אינדקס קונצרני A צמוד 107.12 107.12 -0.06 5123112
הראל אינדקס קונצרני A שקלי 110.34 110.34 -0.27 5123559
הראל אינדקס קונצרני מאוזן מחמ 2-4 שנים 106.3 106.3 -0.12 5123104
הראל כספית שקלית 100.37 100.37 -0.01 5119409
הראל מחקה מדדי מדינה 141.52 141.52 0.01 5113121
הראל מחקה מדדי צמודים 117.77 117.77 -0.03 5116793
הראל מחקה מדדי שקלים 131.89 131.89 -0.03 5117007
הראל מחקה מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות 102.18 102.18 0 5117247
הראל מחקה מדדיות 5- 10 שנים ממשלתיות 121.01 121.01 0 5116785
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 103.8 103.8 0.01 5121819
הראל מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 118.25 118.25 0.01 5117262
הראל מחקה תל בונד - ריבית משתנה 103.6 103.6 -0.06 5122551
הראל מחקה תל בונד - תשואות שקלי 117.13 117.13 -0.33 5118682
הראל מחקה תל בונד 20 121.9 121.9 -0.1 5117270
הראל מחקה תל בונד 60 108.1 108.1 -0.08 5121835
הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים 103.69 103.69 -0.04 5122544
הראל מחקה תל בונד צמודות יתר 126.81 126.81 -0.06 5114939
הראל מחקה תל בונד שקלי 134.05 134.05 -0.16 5117288
הראל מחקה תל בונד תשואות 123.92 123.92 -0.09 5117254
הראל סל מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 114.12 114.12 -0.01 5111877
הראל סל מדדיות ממשלתיות 5-10 שנים 171.95 171.95 -0.01 5103288
הראל סל שקלי ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 97.6 97.6 0 5104286
הראל פיא פקמ כספית 109.35 109.35 0 5113741
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מניות 148.07 148.07 -0.15 5107503
הראל פיא שקלי עד שנתיים 116.08 116.08 0.01 5112263
הראל פיא שקלית ארוכה 350.26 350.26 0.08 5100565
הראל פיא שקלית ללא מניות 253.09 253.09 -0.03 5100110
הראל צמודים ממשלתיים 108.23 108.77 0 5115985
הראל שקלים פלטינום 421.95 421.95 -0.07 5111596
הראל שקלית ממשלתית 129.09 129.74 0 5116009
הראל שקלית סולידית 61.03 61.03 0.03 5106596
ילין לפידות ! מדפ שקלי 128.12 128.12 -0.03 5116777
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 146.01 146.01 -0.03 5111935
ילין לפידות מדינה ללא מניות 107.35 107.35 -0.02 5118369
ילין לפידות ריבית משתנה פלוס 124.51 124.51 -0.04 5114905
ילין לפידות שקלית 1-4 שנים 113.56 113.56 -0.02 5117296
ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות 125.62 125.62 -0.03 5115712
כרמים צמוד מדד מדורג 135.48 135.48 -0.1 5108188
כרמים צמוד ממשלתי בינוני 94.12 94.12 -0.05 5115381
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 114.81 114.81 -0.08 5116280
מגדל M.Q.Model בונד שקלי ישראלי מדורג 183.1 183.1 -0.13 5131412
מגדל אגח חברות A ומעלה 140.71 140.71 -0.09 5112669
מגדל אגח חברות מדורג 121.42 121.42 -0.1 5117932
מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות 166.38 166.38 0.07 5104419
מגדל בונד שקלי A ומעלה 150.09 150.09 -0.14 5112677
מגדל דיקלה שקלים ארוכים 317.36 317.36 0.08 5101571
מגדל כספית מגמת ריבית 100.25 100.25 0 5122353
מגדל כספית פרימיום 116.59 116.59 -0.01 5103619
מגדל כספית שקלית 142.26 142.26 -0.01 5102991
מגדל שקלית 1-2 שנים 308.12 308.12 -0.05 5131370
מגדל שקלית 2-4 שנים 213.25 213.25 -0.02 5103163
מגדל שקלית ללא מניות 136.86 136.86 -0.04 5103676
מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים MTF סד-1 114.15 114.15 -0.01 5112362
מודלים שקלית ממשלתית 223.52 223.52 0 5101340
מור בונד שקלי 150.56 150.56 -0.07 5114020
מור כספית 100.56 100.62 0 5119813
מור מדדית מדינה ללא מניות 106.74 106.74 -0.02 5117510
מור מדינה מנוהלת 107.53 107.53 -0.03 5118641
מור ריבית משתנה 103.85 103.85 -0.04 5121579
מור שקלית מדינה ללא מניות 148.21 148.21 -0.05 5109756
מיטב ישיר כספית 132.07 132.07 0 5106323
מיטב כספית 1004.07 1005.07 0 5123898
מיטב כספית לריבית עולה 1005.5 1005.5 0 5120944
מיטב כספית פרימיום 113.68 113.68 0 5110937
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 127.21 127.21 -0.04 5114509
מיטב שקלית 123.98 123.98 0 5115498
מיטב שקלית 2-6 שנים 169.36 169.36 0.02 5101563
מיטב שקלית עד שנתיים 102.08 102.08 -0.01 5123120
מקמ MTF 110.71 110.71 -0.01 5112685
סיגמא ! אגח חברות 167.35 167.35 -0.08 5108428
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 559.93 559.93 -0.06 5115506
סיגמא אגח כללי ללא מניות 156.5 156.5 -0.08 5109871
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 125.1 125.1 -0.1 5113501
סיגמא בונד שקלי 80.45 80.45 -0.09 5107321
סיגמא ממשלתי ללא מניות 93.64 93.64 -0.02 5116041
סיגמא שקלית 1-2 שנים 101.41 101.41 0.01 5124029
פסגות ! שקלים 1-4 שנים 65.1 65.1 -0.08 5109061
פסגות אגח ממוצע AA 114.17 114.17 -0.07 5116512
פסגות אלפא שקלית ללא מניות 184.31 184.31 0.01 5110804
פסגות כספית ללא נעמ 101.19 101.19 -0.01 5118294
פסגות כספית ממוקדת 100.81 100.81 -0.01 5118518
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 135.76 135.76 -0.03 5111257
פסגות צמוד בינוני 104.41 104.41 -0.01 5118211
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 148.67 148.67 -0.03 5111224
פסגות שקלים 103.06 103.06 -0.01 5122031
פסגות שקלית 1-3 שנים 129.43 129.43 -0.02 5116454
פסגות שקלית ארוכה 2 + שנים 438.43 438.43 0.08 5110887
פסגות תיק צמוד מדד 126.46 126.46 -0.01 5111208
קסם KTF 00 תל בונד 20 126.58 126.58 -0.11 5115589
קסם KTF ממשלתי צמוד 136.09 136.09 0.01 5113386
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 שנים 116.02 116.02 -0.01 5118054
קסם KTF ממשלתי שקלי ר. קבוע 2-5 שנים 134.51 134.51 0.01 5113444
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 123 123 0.02 5118047
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 5+ 141.66 141.66 0.04 5118039
קסם KTF מקמ 110.61 110.61 0 5113402
קסם KTF תל בונד 40 132.77 132.77 -0.05 5113303
קסם KTF תל בונד 60 115.44 115.44 -0.08 5118021
קסם KTF תל בונד צמודות 117.44 117.44 -0.07 5117437
קסם KTF תל בונד צמודות יתר 123.12 123.12 -0.05 5115605
קסם KTF תל בונד ריבית משתנה 104.19 104.19 -0.06 5121025
קסם KTF תל בונד שקלי 147.96 147.96 -0.18 5114566
קסם KTF תל בונד תשואות 121.7 121.7 -0.08 5118120
קסם KTF תל בונד תשואות שקלי 116.29 116.29 -0.32 5121223
קסם אקסלנס ! שקל עד שנתיים ללא מניות 103.41 103.41 -0.01 5118922
קסם אקסלנס אגח כללי 143.23 144.66 -0.03 5110309
קסם אקסלנס אגח עד 2021 101.43 101.43 -0.02 5121231
קסם אקסלנס כספית 113.31 113.31 -0.01 5110325
קסם אקסלנס כספית לריבית עולה 100.22 100.22 -0.01 5122585
קסם אקסלנס מדדית ממשלתית ללא חברות 161.62 161.62 0.01 5104062
קסם אקסלנס ממשלתי טהור 109.39 109.39 0.03 5117916
קסם אקסלנס מקמ טהור מתגלגל 103.71 103.71 -0.01 5117163
קסם אקסלנס פלטינום 126.66 126.66 -0.03 5113469
קסם אקסלנס צמוד בינוני 101.14 101.14 -0.04 5119664
קסם אקסלנס צמודה ממשלתית טהורה 107 107 -0.02 5117189
קסם אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה 119.52 119.52 0.02 5117122
קסם אקסלנס שקלית עד 4 שנים ללא מניות 219.72 219.72 -0.04 5100581
קסםKTF ממשלתי צמוד 2-5 שנים 113.03 113.03 0 5113329
ר.משתנה ממשלתית שקלית MTF 111.68 111.68 -0.01 5112461
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 105.25 105.25 -0.04 5124458
תכלית TTF ! אינדקס קונצרני HY- BBB 106.75 106.75 -0.14 5124409
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 103.81 103.81 -0.22 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 103.09 103.09 -0.04 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 108.1 108.1 -0.14 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 103.1 103.1 -0.18 5125067
תכלית TTF ממשלתי שקלי ר קבועה 2-5 שנים 66.28 66.28 0 5108857
תכלית TTF צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים 102.2 102.2 0 5117379
תכלית TTF צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים 106.14 106.14 0 5119383
תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות + 5 שנים 123.65 123.65 0.04 5119375
תכלית TTF תא 125 123.33 123.33 -0.16 5114657
תכלית TTF תא 35 94.7 94.7 -0.11 5109418
תכלית TTF תא 90 129.46 129.46 -0.37 5118740
תכלית TTF תל בונד 60 121.58 121.58 -0.08 5117361
תכלית TTF תל בונד צמודות - יתר 118.36 118.36 -0.05 5117569
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים 102.65 102.65 -0.04 5118757
תכלית TTF תל בונד שקלי 155.74 155.74 -0.16 5114491
תכלית TTF תל בונד שקלי- 50 101.16 101.16 -0.05 5125323
תכלית TTF תל בונד תשואות 129.45 129.45 -0.08 5116371
תכליתTTF תל בונד 20 92.28 92.28 -0.11 5115472
תל בונד 40 MTF 138.26 138.26 -0.06 5112404
תמיר פישמן שקלים 222.93 222.93 -0.08 5101225