חשיפה למט''ח
% חשיפה % שינוי יומי % שינוי שנתי
חשיפה למט''ח
ללא חשיפה 0.08 1.67 0
עד 10% 0.06 3.24 1
עד 30% 0.1 4.16 2
עד 50% 0.19 4.18 3
עד 120% 0.82 5.08 4
עד 200% 0.54 -5.52 5
מעל 200% 0.77 13.73 6
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 102.11 102.11 0.18 5123930
MTF ! אינדקס HY -BBB 108.46 108.46 0.07 5123351
MTF אגח מאוזנת 107.67 107.67 0.14 5118989
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 101.95 101.95 0.13 5122841
MTF אינדקס AA ומעלה צמוד 102.47 102.47 0.15 5123278
MTF אינדקס AA ומעלה שקלי 104.03 104.03 0.15 5123260
MTF אינדקס השקעה לרשויות מקומיות 100.47 100.47 0.1 5124870
MTF אינדקס צמוד A 103.38 103.38 0.24 5123344
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 99.37 99.37 0.23 5124771
MTF אינדקס שקלי A 106.6 106.6 0.24 5123369
MTF מדדיות ממשלתיות 112.77 112.77 0.1 5117866
MTF מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים סד -2 97.42 97.42 0.05 5121686
MTF מדדיות ממשלתיות 5-10 121.57 121.57 0.24 5116819
MTF משולבת צמודים 104.41 104.41 0.09 5117106
MTF משולבת שקלית 119.89 119.89 0.07 5117080
MTF צמוד בינוני 98.35 98.35 0.09 5121405
MTF קונצרני 2-5 שנים 115.55 115.55 0.2 5117890
MTF ר. קבועה ממשלתית 2-5 שנים שקלית סד-1 133.81 133.81 0.02 5112446
MTF ר.קבועה ממשלתית 2-5 שנים שקלית סד- 2 102.27 102.27 0.03 5122973
MTF שקלי 1-2 שנים 102.72 102.72 0.06 5121421
MTF שקלי 1-4 שנים 105.37 105.37 0.09 5121561
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות סד - 2 101.97 101.97 0.11 5123393
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות סד-1 122.13 122.13 0.11 5117874
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתית 5+ 151.87 151.87 0.22 5116801
MTF תיק אגח ללא מניות 102.65 102.65 0.12 5121413
MTF תל בונד - צמודות 118.65 118.65 0.18 5116900
MTF תל בונד - ריבית משתנה 107.1 107.1 0.05 5116330
MTF תל בונד - תשואות סד - 2 110.63 110.63 0.29 5122635
MTF תל בונד - תשואות שקל 111.69 111.69 0.22 5122320
MTF תל בונד 20 סד - 2 105.17 105.17 0.2 5123039
MTF תל בונד 20 סד -1 135.84 135.84 0.2 5112388
MTF תל בונד 60 סד - 2 105.75 105.75 0.16 5122262
MTF תל בונד צמודות בנקים 106.1 106.1 0.09 5117817
MTF תל בונד צמודות יתר סד - 2 102.72 102.72 0.19 5123047
MTF תל בונד צמודות יתר סד -1 119.5 119.5 0.19 5116918
MTF תל בונד צמודות סד - 2 103.1 103.1 0.17 5123518
MTF תל בונד שקלי 139.72 139.72 0.19 5115415
MTF תל בונד תשואות 118.5 118.5 0.3 5117924
PTF BBB עד A מאוזן 110.25 110.25 0.25 5122452
PTF אינדקס A מאוזן 107.52 107.52 0.24 5122460
PTF אינדקס AA ומעלה מאוזן 104.9 104.9 0.15 5122478
PTF מדדיות 5-10 שנים ממשלתיות 112.26 112.26 0.23 5117833
PTF מדדית 2-5 שנים ממשלתיות 127.09 127.09 0.06 5111240
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 102.59 102.59 0.12 5120084
PTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5 + שנים 156.07 156.07 0.22 5111489
PTF מקם 113.15 113.15 0 5111265
PTF ר קבועה 2-5 ש ממשלתיות 144.74 144.74 0.02 5111422
PTF תא 125 132.78 132.78 -0.4 5112628
PTF תל בונד 20 149.31 149.31 0.2 5111463
PTF תל בונד 60 141.66 141.66 0.17 5112206
PTF תל בונד צמודות 114.37 114.37 0.18 5117486
PTF תל בונד צמודות יתר 115.7 115.7 0.19 5117494
PTF תל בונד ריבית משתנה 103.71 103.71 0.06 5120563
PTF תל בונד שקלי 148.35 148.35 0.18 5113071
PTF תל בונד תשואות 118.77 118.77 0.3 5117957
אי בי אי ! ריבית משתנה 128.16 128.16 0.03 5113048
אי.בי.אי סל תל בונד תשואות שקלי 110.82 110.82 0.22 5122395
אי.בי.אי. תל בונד גלובל 5125133
איביאי ! מדדית ללא מניות 137.64 137.64 0.15 5111638
איביאי כספית פטורה 134.41 134.41 0 5103510
איביאי מקמ 120.78 120.78 0.01 5107305
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1260.89 1260.89 0.08 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 115.4 115.4 0.13 5117627
איביאי סל מקמ 109.54 109.54 0.01 5112982
איביאי סל צמוד ממשלתי 2-5 שנים 111.35 111.35 0.05 5113006
איביאי סל צמוד ממשלתי 5-10 134.97 134.97 0.24 5115118
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשלתי 2-5 שנים 132.86 132.86 0.02 5113022
איביאי סל שקלי ריבית משתנה ממשלתי 110.67 110.67 -0.03 5112990
איביאי סל שקלי ריבית קבועה ממשלתי 5+ שנים 149.39 149.39 0.21 5116967
איביאי סל תל בונד 20 134.23 134.23 0.2 5113014
איביאי סל תל בונד 40 131.3 131.3 0.13 5114327
איביאי סל תל בונד 60 127.99 127.99 0.17 5115100
איביאי סל תל בונד צמודות 121.91 121.91 0.17 5117023
איביאי סל תל בונד צמודות - בנקים 102.34 102.34 0.09 5118559
איביאי סל תל בונד צמודות - יתר 123.54 123.54 0.19 5117049
איביאי סל תל בונד שקלי 148.88 148.88 0.18 5114319
איביאי סל תל בונד תשואות 461.23 461.23 0.29 5126818
איביאי שקל קצר 116.08 116.08 0.03 5111620
איביאי שקלים ללא מניות 379.15 379.15 0.11 5126586
איילון אקסטרים תא 35 פי 3 114.96 115.42 -0.73 5117692
איילון בונד ריבית משתנה 109.09 109.09 0.04 5117775
איילון כספית 102 102 0 5117700
איילון שקלית 1-2 שנים 152.76 152.76 0.02 5101829
איילון שקלית 2 + שנים 148.05 148.05 0.14 5113642
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 125.86 125.86 0 5114178
אילים מדדית מנוהלת 929.55 929.55 0.11 5126834
אילים מדינה מנוהלת 120.68 120.68 0.08 5109335
אלומות מדדית מדינה מנוהלת 238.74 238.74 0.13 5100409
אלומות שקלית מדינה מנוהלת 426.12 426.12 0.13 5108279
אלטשולר אגח מדינה צמודי מדד ללא מניות 157.42 157.42 0.11 5108667
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 101.66 101.66 0.11 5119235
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 102.21 102.21 0.19 5122122
אלטשולר שחם יתר 368.46 368.46 -0.03 5105903
אלטשולר שחם כספים תרומה למען הקהילה 123.96 123.96 -0.01 5105820
אלטשולר שחם צמוד בינוני 133.12 133.12 0.1 5111000
אלטשולר שחם ריבית משתנה 121.05 121.05 -0.02 5111026
אלטשולר שחם תל בונד 174.59 174.59 0.1 5110085
אלטשולר שקלית בינונית 113.69 113.69 0.01 5115035
אלטשולר שקלית ללא מניות 316.64 316.64 0.09 5100813
אנליסט 00 מדדית ללא מניות 114.13 114.13 0.15 5116363
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 105.1 105.1 0.12 5119607
אנליסט כספית 336.72 336.72 0 5120852
אנליסט כספית ללא נעמ 100.4 100.5 0 5121140
אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות 127.4 127.4 0.13 5115225
אפסילון אגח מדינה צמוד מדד 159.78 159.78 0.12 5105978
אפסילון מבחר מדדי תל בונד 121.55 121.55 0.16 5116942
אפסילון שקלים ללא מניות 266.26 266.26 0.09 5126602
אקסלנס ! שקל עד שנתיים ללא מניות 103.17 103.17 0.02 5118922
אקסלנס אגח כללי 141.93 143.35 0.05 5110309
אקסלנס אגח עד 2021 100.58 100.58 0.03 5121231
אקסלנס כספית 113.32 113.32 0 5110325
אקסלנס כספית לריבית עולה 100.21 100.21 0 5122585
אקסלנס מדדית ממשלתית ללא חברות 159.84 159.84 0.13 5104062
אקסלנס ממשלתי טהור 108.41 108.41 0.07 5117916
אקסלנס מקמ טהור מתגלגל 103.8 103.8 0.01 5117163
אקסלנס פלטינום 124.95 124.95 0.12 5113469
אקסלנס צמוד בינוני 99.78 99.78 0.07 5119664
אקסלנס צמודה ממשלתית טהורה 105.6 105.6 0.12 5117189
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה 118.76 118.76 0.08 5117122
אקסלנס שקלית עד 4 שנים ללא מניות 217.86 217.86 0.08 5100581
הראל אינדקס קונצרני A צמוד 103.67 103.67 0.24 5123112
הראל אינדקס קונצרני A שקלי 106.66 106.66 0.24 5123559
הראל אינדקס קונצרני מאוזן מחמ 2-4 שנים 103.72 103.72 0.15 5123104
הראל כספית שקלית 100.35 100.35 0 5119409
הראל מחקה מדדי מדינה 139.32 139.32 0.15 5113121
הראל מחקה מדדי צמודים 115.2 115.2 0.18 5116793
הראל מחקה מדדי שקלים 129.49 129.49 0.15 5117007
הראל מחקה מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות 100.83 100.83 0.05 5117247
הראל מחקה מדדיות 5- 10 שנים ממשלתיות 118.49 118.49 0.23 5116785
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 102.44 102.44 0.12 5121819
הראל מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 117.71 117.71 0.02 5117262
הראל מחקה תל בונד - ריבית משתנה 102.97 102.97 0.06 5122551
הראל מחקה תל בונד - תשואות שקלי 112.77 112.77 0.21 5118682
הראל מחקה תל בונד 20 118.16 118.16 0.2 5117270
הראל מחקה תל בונד 60 105.19 105.19 0.16 5121835
הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים 102.34 102.34 0.09 5122544
הראל מחקה תל בונד צמודות יתר 123.48 123.48 0.19 5114939
הראל מחקה תל בונד שקלי 130.47 130.47 0.18 5117288
הראל מחקה תל בונד תשואות 119.1 119.1 0.29 5117254
הראל סל מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 113.02 113.02 0.05 5111877
הראל סל מדדיות ממשלתיות 5-10 שנים 168.83 168.83 0.23 5103288
הראל סל שקלי ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 97.43 97.43 0.02 5104286
הראל פיא פקמ כספית 109.35 109.35 0 5113741
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מניות 144.74 144.74 0.15 5107503
הראל פיא שקלי עד שנתיים 115.98 115.98 0.02 5112263
הראל פיא שקלית ארוכה 341.19 341.19 0.13 5100565
הראל פיא שקלית ללא מניות 250.04 250.04 0.09 5100110
הראל צמודים ממשלתיים 106.66 107.19 0.1 5115985
הראל שקלים פלטינום 416.64 416.64 0.08 5111596
הראל שקלית ממשלתית 127.97 128.61 0.12 5116009
הראל שקלית סולידית 61.07 61.07 0 5106596
ילין לפידות ! מדפ שקלי 126.26 126.26 0.11 5116777
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 144.1 144.1 0.1 5111935
ילין לפידות מדינה ללא מניות 106.32 106.32 0.09 5118369
ילין לפידות ריבית משתנה פלוס 123.81 123.81 -0.01 5114905
ילין לפידות שקלית 1-4 שנים 112.94 112.94 0.08 5117296
ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות 124.52 124.52 0.09 5115712
כרמים צמוד מדד מדורג 132.21 132.21 0.14 5108188
כרמים צמוד ממשלתי בינוני 92.92 92.92 0.05 5115381
מגדל אגח חברות A ומעלה 138.04 138.04 0.1 5112669
מגדל אגח חברות מדורג 117.56 117.56 0.23 5117932
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 112.97 112.97 0.12 5116280
מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות 164.36 164.36 0.05 5104419
מגדל בונד שקלי A ומעלה 147.53 147.53 0.16 5112677
מגדל דיקלה שקלים ארוכים 309.05 309.05 0.19 5101571
מגדל כספית מגמת ריבית 100.19 100.19 -0.01 5122353
מגדל כספית פרימיום 116.54 116.54 0 5103619
מגדל כספית שקלית 142.21 142.21 0 5102991
מגדל שקלית 1-2 שנים 306 306 0.06 5131370
מגדל שקלית 2-4 שנים 211.38 211.38 0.12 5103163
מגדל שקלית ללא מניות 135.53 135.53 0.11 5103676
מגדל תל בונד- ריבית משתנה 180.44 180.44 0.04 5131412
מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים MTF 112.69 112.69 0.05 5112362
מודלים שקלית ממשלתית 223.64 223.64 0.02 5101340
מור בונד שקלי 148.52 148.52 0.11 5114020
מור כספית 100.47 100.53 0 5119813
מור מדדית מדינה ללא מניות 105.29 105.29 0.12 5117510
מור מדינה מנוהלת 106.4 106.4 0.08 5118641
מור ריבית משתנה 103.31 103.31 0.02 5121579
מור שקלית מדינה ללא מניות 146.97 146.97 0.08 5109756
מיטב ישיר כספית 132.02 132.02 0 5106323
מיטב כספית 1002.6 1003.6 0 5123898
מיטב כספית לריבית עולה 1004.85 1004.85 0 5120944
מיטב כספית פרימיום 113.63 113.63 0 5110937
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 125 125 0.12 5114509
מיטב שקלית 122.36 122.36 0.09 5115498
מיטב שקלית 2-6 שנים 166.79 166.79 0.07 5101563
מיטב שקלית עד שנתיים 101.46 101.87 0.04 5123120
מקמ MTF 110.71 110.71 0 5112685
סיגמא ! אגח חברות 162.32 162.32 0.16 5108428
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 544.67 544.67 0.15 5115506
סיגמא אגח כללי ללא מניות 153.5 153.5 0.18 5109871
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 122.16 122.16 0.16 5113501
סיגמא בונד שקלי 78.71 78.71 0.17 5107321
סיגמא ממשלתי ללא מניות 92.6 92.6 0.12 5116041
סיגמא שקלית 1-2 שנים 100.98 100.98 0.04 5124029
פסגות ! שקלים 1-4 שנים 64.19 64.19 0.08 5109061
פסגות אגח ממוצע AA 111.84 111.84 0.13 5116512
פסגות אלפא שקלית ללא מניות 184.63 184.63 0.01 5110804
פסגות כספית ללא נעמ 101.17 101.17 -0.01 5118294
פסגות כספית ממוקדת 100.81 100.81 0 5118518
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 134.01 134.01 0.13 5111257
פסגות צמוד בינוני 103.07 103.07 0.09 5118211
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 146.35 146.35 0.1 5111224
פסגות שקלים 102.54 102.54 0.04 5122031
פסגות שקלית 1-3 שנים 128.28 128.28 0.09 5116454
פסגות שקלית ארוכה 2 + שנים 427.52 427.52 0.16 5110887
פסגות תיק צמוד מדד 124.28 124.28 0.21 5111208
קסם KTF 00 תל בונד 20 122.72 122.72 0.2 5115589
קסם KTF ממשלתי צמוד 133.06 133.06 0.11 5113386
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 שנים 113.53 113.53 0.23 5118054
קסם KTF ממשלתי שקלי ר. קבוע 2-5 שנים 133.91 133.91 0.03 5113444
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 121.34 121.34 0.11 5118047
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 5+ 138.22 138.22 0.2 5118039
קסם KTF מקמ 110.58 110.58 0 5113402
קסם KTF תל בונד 40 129.77 129.77 0.12 5113303
קסם KTF תל בונד 60 112.33 112.33 0.16 5118021
קסם KTF תל בונד צמודות 114.32 114.32 0.17 5117437
קסם KTF תל בונד צמודות יתר 119.85 119.85 0.19 5115605
קסם KTF תל בונד ריבית משתנה 103.53 103.53 0.06 5121025
קסם KTF תל בונד שקלי 144 144 0.17 5114566
קסם KTF תל בונד תשואות 116.83 116.83 0.27 5118120
קסם KTF תל בונד תשואות שקלי 111.83 111.83 0.22 5121223
קסםKTF ממשלתי צמוד 2-5 שנים 111.51 111.51 0.04 5113329
ר.משתנה ממשלתית שקלית MTF 111.57 111.57 -0.04 5112461
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 102.86 102.86 0.14 5124458
תכלית TTF ! אינדקס קונצרני HY- BBB 101.71 101.71 0.08 5124409
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 100.44 100.44 0.2 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 101.44 101.44 0.12 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 104.09 104.09 0.23 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 99.92 99.92 0.16 5125067
תכלית TTF ממשלתי שקלי ר קבועה 2-5 שנים 65.96 65.96 0.03 5108857
תכלית TTF צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים 100.84 100.84 0.05 5117379
תכלית TTF צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים 103.88 103.88 0.23 5119383
תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות + 5 שנים 120.6 120.6 0.22 5119375
תכלית TTF תא 125 111.79 111.79 -0.39 5114657
תכלית TTF תא 35 86.14 86.14 -0.34 5109418
תכלית TTF תא 90 115.16 115.16 -0.53 5118740
תכלית TTF תל בונד 60 118.32 118.32 0.17 5117361
תכלית TTF תל בונד צמודות - יתר 115.15 115.15 0.19 5117569
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים 101.31 101.31 0.09 5118757
תכלית TTF תל בונד שקלי 151.5 151.5 0.19 5114491
תכלית TTF תל בונד תשואות 124.32 124.32 0.3 5116371
תכליתTTF תל בונד 20 89.4 89.4 0.2 5115472
תל בונד 40 MTF 135.23 135.23 0.13 5112404
תל בונד 60 MTF 135.61 135.61 0.17 5112420
תמיר פישמן שקלים 219.62 219.62 0.07 5101225