חשיפה למט''ח
% חשיפה % שינוי יומי % שינוי שנתי
חשיפה למט''ח
ללא חשיפה 0.02 3.3 0
עד 10% 0.09 6.12 1
עד 30% 0.05 6.44 2
עד 50% -0.08 6.8 3
עד 120% -0.46 6.15 4
עד 200% -0.16 -13.71 5
מעל 200% -0.32 23.48 6
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
מגדל דולר אגרסיבית 884.8 884.8 0.06 5131230
שקדי שוקי הון גמישה 108 108 -0.71 5122833