קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתית 5+ 147.86 147.86 -0.16 5116801
PTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5 + שנים 152 152 -0.16 5111489
PTF ר קבועה 2-5 ש ממשלתיות 143.57 143.57 -0.05 5111422
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשלתי 2-5 שנים 131.79 131.79 -0.05 5113022
איביאי סל שקלי ריבית קבועה ממשלתי 5+ שנים 145.47 145.47 -0.16 5116967
איילון שקלית 2 + שנים 146.24 146.24 -0.1 5113642
הראל סל שקלי ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 96.72 96.72 -0.05 5104286
הראל פיא שקלית ארוכה 334.95 334.95 -0.04 5100565
מגדל דינמית 490.67 490.67 -0.09 5126594
מגדל דיקלה שקלים ארוכים 300.66 300.66 -0.2 5101571
מיטב שקלית 2-6 שנים 164.99 164.99 -0.09 5101563
פסגות שקלית ארוכה 2 + שנים 416.99 416.99 -0.21 5110887
קסם KTF ממשלתי שקלי ר. קבוע 2-5 שנים 132.82 132.82 -0.05 5113444
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 5+ 134.63 134.63 -0.15 5118039
תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות + 5 שנים 117.41 117.41 -0.15 5119375
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 39.93 25145.43 1125400|4
ממשל שקלית 0120 25.79 16244.94 1115773|4
ממשל שקלית 0825 14.34 9029.93 1135557|4
ממשל שקלית 0519 12.98 8175.06 1131770|4
ממשל שקלית 0324 1.72 1082.9 1130848|4
ממשל שקלית 0421 1.61 1014.6 1138130|4
לאומי אגח 178 1.35 847.77 6040323|4
ממשל שקלית 0122 1.12 707.43 1123272|4
מגדל הון אגח ד 0.49 311.1 1137033|4
בזק אגח 9 0.34 212.38 2300176|4
כיל אגח ה 0.33 209.1 2810299|4