קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתית 5+ 148.09 148.09 -0.24 5116801
PTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5 + שנים 152.24 152.24 -0.23 5111489
PTF ר קבועה 2-5 ש ממשלתיות 143.64 143.64 -0.06 5111422
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשלתי 2-5 שנים 131.85 131.85 -0.06 5113022
איביאי סל שקלי ריבית קבועה ממשלתי 5+ שנים 145.7 145.7 -0.23 5116967
איילון שקלית 2 + שנים 146.38 146.38 -0.09 5113642
הראל סל שקלי ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 96.77 96.77 -0.06 5104286
הראל פיא שקלית ארוכה 335.1 335.1 -0.05 5100565
מגדל דינמית 491.09 491.09 -0.09 5126594
מגדל דיקלה שקלים ארוכים 301.26 301.26 -0.26 5101571
מיטב שקלית 2-6 שנים 165.14 165.14 -0.1 5101563
פסגות שקלית ארוכה 2 + שנים 417.85 417.85 -0.24 5110887
קסם KTF ממשלתי שקלי ר. קבוע 2-5 שנים 132.88 132.88 -0.06 5113444
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 5+ 134.83 134.83 -0.24 5118039
תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות + 5 שנים 117.59 117.59 -0.24 5119375
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 31.06 6963.5 1123272|4
ממשל שקלית 0120 29.76 6671.42 1115773|4
ממשל שקלית 0519 24.06 5394.31 1131770|4
ממשל שקלית 0421 15.12 3390 1138130|4