קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.21 104.21 -0.08 5123930
FOREST אגח מדורג ! 126.02 126.02 -0.06 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 102.45 102.45 -0.1 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.4 109.4 -0.1 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 102.31 102.31 -0.07 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.44 115.44 -0.09 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 119.3 119.3 -0.05 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1051.04 1051.04 -0.1 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 134.76 134.76 -0.13 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 105.04 105.04 -0.11 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 105.05 105.05 -0.03 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 175.55 175.55 0.07 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.68 126.68 -0.03 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 272.71 272.73 0.12 5100193
אלומות ! אגח חברות 150.45 150.45 0 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.81 169.81 -0.04 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 173.03 173.03 -0.08 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 171.39 171.39 -0.06 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.19 121.19 -0.08 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.53 126.53 -0.05 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 192.34 192.34 0.07 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.88 102.88 -0.09 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 176.28 176.28 -0.05 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.88 105.88 -0.08 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.61 113.61 -0.05 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 810.1 810.1 -0.12 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 115.06 115.06 -0.07 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.9 126.9 -0.06 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.93 133.93 -0.07 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 105.46 105.46 -0.09 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 173.15 173.15 -0.08 5107453
הראל ! אגח תאגידים 236.95 239.32 -0.11 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 194.34 194.34 -0.11 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.81 127.81 -0.08 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 103.31 103.31 -0.09 5119441
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.81 100.81 -0.04 5120340
הראל פיא אגח חברות תזרימיות 153.29 153.29 -0.08 5112560
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.59 158.59 -0.06 5107156
הראל פרימיום 498.57 503.56 -0.18 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 128.15 128.15 -0.05 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 126.11 126.11 -0.05 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.76 112.76 -0.01 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.7 125.7 -0.06 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 107.23 107.23 -0.06 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.78 173.78 -0.08 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.25 145.25 -0.02 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 120.2 120.2 -0.07 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 112.5 112.5 -0.02 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.42 179.42 -0.1 5107479
כוון אגח חברות + 10% 167.36 167.36 -0.13 5109632
כרמים ! אגח חברות 114.08 114.08 -0.02 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.22 134.22 -0.07 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.83 189.83 -0.09 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 5125695
מגדל ! תיק עד 3 שנים Total Return 135.81 135.81 -0.03 5115175
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 125.66 125.66 -0.12 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 113.35 113.35 -0.11 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 150.2 150.2 -0.06 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.89 111.89 -0.11 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.68 139.68 -0.04 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.84 148.84 -0.04 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.3 162.3 -0.04 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 188.22 188.22 -0.1 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.06 174.06 -0.23 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.61 117.61 -0.09 5118633
מור נבחרת אגח 141.76 141.76 -0.09 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.24 158.24 -0.06 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.47 250.47 -0.06 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 105.16 105.16 -0.09 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 154.18 154.18 0.03 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 612.53 612.53 -0.03 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.58 105.58 -0.06 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.46 174.46 -0.02 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 526.58 526.59 -0.1 5520028
מיטב מדורגות 230.93 230.93 -0.06 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.25 126.25 -0.06 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.04 113.04 -0.04 5114434
סיגמא ! אגח חברות 165.41 165.41 -0.05 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.12 100.12 -0.07 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 554.16 554.16 -0.06 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.82 123.82 -0.05 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.66 79.66 -0.03 5107321
פורטה ! אגח 99.98 99.98 -0.02 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 159.29 159.29 -0.08 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.18 152.18 -0.09 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 146.93 146.93 -0.12 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 129.35 129.35 -0.06 5112487
פסגות Bond picking 116.25 116.25 0.03 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1130.78 1130.78 -0.13 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.95 142.95 -0.09 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.59 138.59 -0.02 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2956.33 2956.33 0.06 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 97.65 97.65 0.18 5118880
פסגות קונצרני פלוס 107.22 107.22 -0.12 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.76 147.76 -0.02 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.82 127.82 -0.09 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1011.9 1011.9 -0.12 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 117.89 117.89 -0.11 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 851.49 851.49 -0.09 5112396
קסם אקסלנס ! תיק קונצרני 127.63 127.63 -0.09 5115217
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.45 100.45 -0.06 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.62 116.62 -0.09 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 118.19 118.19 -0.06 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.25 464.25 -0.02 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.81 133.81 -0.08 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 161.25 161.25 -0.1 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 192.23 192.23 -0.17 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.71 139.71 -0.04 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.68 69.68 -0.06 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 102.18 102.18 -0.07 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.37 102.37 -0.06 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 106.37 106.37 -0.1 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.87 101.87 0 5125067
תמהיל אגח חברות 218.82 218.82 -0.07 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.66 106.66 -0.14 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.52 104.52 -0.04 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0120 4.21 5495.52 1115773|4
לאומי אגח 177 3 3912.1 6040315|4
תכ.תלבונדשקל(2) 2.73 3562.59 1116524|3
דיסק השק אגח ו 2.65 3453.59 6390207|4
ישרס אגח יג 2.27 2962.03 6130181|4
פז נפט אגח ג 2.25 2939.81 1114073|4
מבני תעש אגח יז 1.93 2516.73 2260446|4
עזריאלי אגח ב 1.77 2305.06 1134436|4
אמות אגח ב 1.67 2180.79 1126630|4
מיטב דש אגח ג 1.65 2151.9 1121763|4
אלקו אגח יא 1.63 2124.74 6940167|4
חג'ג' אגח ז 1.63 2120.25 8230195|4
מליסרון אגח יג 1.53 1999.39 3230224|4
שופרסל אגח ה 1.45 1888.39 7770209|4
אפריקה נכס אגחז 1.44 1875.02 1132232|4
פועלים הנ אגח33 1.43 1861.2 1940568|4
סלע נדלן אגח ב 1.41 1833.11 1132927|4
אידיבי פת אגח ט 1.41 1840.99 7980154|4
סאות'רן אגח א 1.37 1782.9 1140094|4
אמדיג''י אגח ב 1.36 1775.37 1140557|4
מגה אור אגח ד 1.34 1745.39 1130632|4
אידיביפת אגח יד 1.34 1747.13 7980337|4
פנינסולה אגח א 1.31 1704.76 3330073|4
ארפורט אגח ד 1.29 1677.15 1130426|4
דמרי אגח ו 1.28 1669.66 1136936|4
חג'ג' אגח ה 1.25 1626.86 8230161|4
ביג אגח ה 1.23 1601.11 1129279|4
וורטון אגח א 1.22 1595.89 1140169|4
לוזון קב אגח ח 1.21 1576.35 4730164|4
אלון רבוע אגח ד 1.16 1514.57 1139583|4
שנפ אגח ב 1.15 1504.37 1140086|4
סלע נדלן אגח א 1.14 1485.98 1128586|4
וילאר אגח ח 1.13 1467.25 4160156|4
קרסו אגח א 1.12 1456.38 1136464|4
צרפתי אגח ח 1.07 1388.79 4250189|4
ריט 1 אגח ד 1.06 1379.89 1129899|4
פורמולה אגח א 1.05 1363.45 2560142|4
מגה אור אגח ה 1.02 1325.43 1132687|4
הכשרת ישוב אג18 1 1307.64 6120190|4
נכסים ובנ אגח ו 1 1306.17 6990188|4
ישראל קנדה אגחה 0.98 1282.04 4340154|4
פתאל אגח א 0.98 1278.26 1137512|4
בי קומיונק אגחב 0.96 1246.03 1120872|4
אביב ארלן אגח ה 0.92 1195.26 1060110|4
ביג אגח ח 0.92 1195.45 1138924|4
אזורים אגח 9 0.9 1170.91 7150337|4
אשטרום קב אגח ב 0.89 1164.13 1132331|4
כנפיים אגח ז 0.88 1150.89 5430137|4
צור אגח ח 0.87 1130.37 7300148|4
שכון ובי אגח 7 0.87 1140.42 1129741|4
מבני תעש אגח טו 0.87 1127.85 2260420|4
גלובל כנפ אגח ב 0.85 1114.09 1136969|4
ממן אגח ב 0.82 1066.06 2380046|4
קרדן נדלן אגח ב 0.8 1043.72 1133610|4
אלביט הד אגח ח 0.79 1028.25 1131267|4
הפניקס אגח 2 0.77 1000.96 7670177|4
צור אגח ט 0.75 976.1 7300163|4
אביב ארלן אגח ו 0.75 980.19 1060128|4
גירון אגח ד 0.72 933.99 1130681|4
אמות אגח ה 0.72 938.17 1138114|4
דלתא אגח ה 0.72 943.65 6270136|4
תדיראן הול אגח2 0.71 925.12 2580066|4
אספן גרופ אגח ה 0.7 914.46 3130275|4
צמח המרמן אגח ד 0.69 901.17 1134873|4
אקסטל אגח א 0.68 882.46 1132299|4
סאני תקש אגח יא 0.67 872.97 1134493|4
אשטרום נכ אגח 8 0.67 879.24 2510162|4
מז טפ הנפק 43 0.67 873.92 2310191|4
אדגר אגח ט 0.66 861.92 1820190|4
איאסאראר אגח יח 0.64 839.93 3650140|4
גב ים אגח ז 0.64 835.11 7590144|4
פרשקובסקי אגח ז 0.63 820.25 1135581|4
ברן אג ב 0.62 803.93 2860179|4
גב ים אגח ו 0.61 795.8 7590128|4
אשטרום קב אגח א 0.6 784.53 1132323|4
חנן מור אגח ז 0.55 716.79 1139187|4
מליבו אגח ג 0.55 722.84 1139302|4
אול-יר אגח ג 0.55 713.86 1140136|4
חנן מור אגח ו 0.53 689.23 1135250|4
נתנאל גרופ אגחו 0.53 687.55 4210126|4
רוטשטיין אגח ד 0.51 667.78 5390091|4
אלקטרה נדלןאגחה 0.51 664.23 1138593|4
אפריקה מג אגח ג 0.49 641.57 1135698|4
דורסל אגח ב 0.49 635.5 1132711|4
אאורה אגח ט 0.48 628.04 3730397|4
לונשטן הנד אגחג 0.47 608.82 5730080|4
חנן מור אגח ח 0.47 606.59 1140870|4
סאמיט אגח ח 0.4 515.36 1138940|4
טאואר אגח ז 0.39 511.72 1138494|4
אאורה אגח ח 0.39 510.28 3730355|4
דלק קב אגח לא 0.39 508.54 1134790|4
אאורה אגח י 0.39 508.28 3730413|4
בית הזהב אגח ב 0.38 500.8 2350072|4
קורנרסטון אגח א 0.37 486.21 1139732|4
הכשרת ישוב אג16 0.35 452.3 6120166|4
ברם אגח א 0.33 428.91 1135730|4
דמרי אגח ה 0.33 426.87 1134261|4
מגדל הון אגח ד 0.27 355.49 1137033|4
אידיביפת אגח יג 0.27 358.25 7980329|4
יוניטרוניק אגח5 0.23 293.88 1133453|4
צרפתי אגח ז 0.2 263.74 4250163|4
ברוקלנד אגח א 0.12 156.39 1132307|4
ארקו אגח ג 0 0 3100245|4