קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.19 104.19 0.06 5123930
FOREST אגח מדורג ! 126 126 -0.04 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 104.23 104.23 -0.26 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.67 109.67 0.16 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 104.35 104.35 -0.32 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.97 115.97 0.01 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 119.54 119.54 -0.02 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1058.84 1058.84 -0.04 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 134.83 134.83 0.01 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.78 104.78 0.03 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 104.99 104.99 -0.01 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 179.54 179.54 0.14 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.53 126.53 0.02 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 279.88 279.9 0.27 5100193
אלומות ! אגח חברות 150.87 150.87 -0.01 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 170.12 170.12 -0.03 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 173.26 173.26 -0.07 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 171.68 171.68 0.06 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.38 121.38 0.03 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.38 126.38 0 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 191.4 191.4 0.17 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.74 102.74 0.03 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 175.86 175.86 -0.01 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 106.47 106.47 -0.06 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 114.04 114.04 -0.05 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 816.44 816.44 0.2 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 115.12 115.12 -0.02 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.86 126.86 0 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 134.42 134.42 -0.05 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 105.42 105.42 -0.08 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 173.36 173.36 0.03 5107453
הראל ! אגח תאגידים 237.74 240.12 -0.01 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 194.38 194.38 0 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.78 127.78 -0.02 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 103.45 103.45 0.01 5119441
הראל ניהול אגח 152.74 152.74 0.02 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.9 100.9 0.01 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.45 158.45 -0.01 5107156
הראל פרימיום 501.83 506.85 0.15 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 127.74 127.74 0.02 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 126.37 126.37 0.01 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.49 112.49 0.21 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.51 125.51 -0.01 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.95 106.95 -0.01 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.98 173.98 0.06 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.15 145.15 0.03 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 120.2 120.2 0.05 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 112.02 112.02 0.22 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 180.61 180.61 0.24 5107479
כרמים ! אגח חברות 115.28 115.28 0.02 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.68 134.68 0.02 5108188
מגדל ! אגח חברות 190.62 190.62 0.01 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.67 101.67 0.04 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 126.37 126.37 -0.16 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 113.2 113.2 -0.01 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 152.35 152.35 0.02 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.9 111.9 0.01 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.93 139.93 -0.04 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 149.1 149.1 -0.06 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.48 162.48 0.01 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 189.02 189.02 -0.03 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 175.2 175.2 -0.1 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.64 117.64 -0.04 5118633
מור אגח חברות 100.51 100.51 0.1 5125901
מור נבחרת אגח 141.83 141.83 -0.04 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.6 158.6 0.01 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 251.51 251.51 0.04 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 107.14 107.14 -0.01 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 155.66 155.66 0.06 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 620.92 620.92 0.29 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.7 105.7 0 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 175.51 175.51 0.01 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 525.46 525.46 0.01 5520028
מיטב מדורגות 231.25 231.25 -0.02 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.54 126.54 0.02 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.3 113.3 0.01 5114434
סיגמא ! אגח חברות 165.42 165.42 0.04 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 101.58 101.58 -0.04 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 554.1 554.1 0.01 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.74 123.74 0.04 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.51 79.51 -0.01 5107321
פורטה ! אגח 100.87 100.87 0 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 159.14 159.14 -0.02 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.52 152.52 0.01 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 145.64 145.64 -0.05 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 129.37 129.37 0.01 5112487
פסגות Bond picking 115.66 115.66 0.19 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1125.28 1125.28 -0.03 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.86 142.86 0.01 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.11 138.11 0.2 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 3012.83 3012.83 0.18 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 96.58 96.58 -0.06 5118880
פסגות קונצרני פלוס 108.49 108.49 0.26 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.35 147.35 -0.02 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.64 127.64 0.02 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 99.99 99.99 -0.03 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1017.94 1017.94 -0.1 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 118.36 118.36 -0.01 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 853.12 853.12 -0.05 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.3 100.3 0.02 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.69 116.69 -0.04 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 119.29 119.29 -0.28 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.7 464.7 0 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.97 133.97 -0.05 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 161.27 161.27 -0.01 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 192.86 192.86 0.04 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.83 139.83 -0.07 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.75 69.75 -0.03 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 102.41 102.41 -0.11 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.73 102.73 0.03 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 106.28 106.28 -0.01 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.99 101.99 -0.05 5125067
תמהיל אגח חברות 221.92 221.92 -0.09 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 107.53 107.53 -0.07 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.61 104.61 0.01 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
סלקום אגח ו 5.32 21663.68 1125996|4
פרטנר אגח ג 4.72 19211.67 1118827|4
ביג אגח ג 4.64 18901.75 1106947|4
דלק קב אגח יד 4.2 17100.06 1115062|4
רבוע נדלן אגח ד 3.95 16096.53 1119999|4
סלקום אגח ז 3.78 15388.83 1126002|4
דלק אנרגיה אגחה 3.72 15138 5650114|4
פרטנר אגח ה 2.98 12127.49 1118843|4
דלק קב אגח לא 2.73 11119.83 1134790|4
אידיבי פת אגח ט 1.77 7195.87 7980154|4
פז נפט אגח ג 1.72 6988.64 1114073|4
שופרסל אגח ב 1.71 6945.73 7770142|4
רבוע נדלן אגח ג 1.41 5723.54 1115724|4
חברה לישראל אגח 9 1.4 5698.13 5760202|4
אקסטל אגח א 1.37 5578.61 1132299|4
דקסיה הנפ נד יד 1.33 5421.43 1129907|4
מזרחי טפחות שה א 1.33 5399.7 6950083|4
חברה לישראל אגח 7 1.16 4738.05 5760160|4
דיסק השק אגח י 1.04 4235.62 6390348|4
מליסרון אגח ח 1.04 4237.77 3230166|4
ביג אגח ה 0.95 3873.33 1129279|4
סלע נדלן אגח א 0.94 3836.8 1128586|4
אגוד הנפ התח יח 0.92 3763.99 1121854|4
סלקום אגח ח 0.92 3754.79 1132828|4
ישפרו אגח ב 0.9 3646.82 7430069|4
אפריקה אגח כו 0.89 3616.75 6110365|4
מגה אור אגח ה 0.89 3604.59 1132687|4
ממשל שקלית 1026 0.89 3619.2 1099456|4
רבוע נדלן אגח ה 0.86 3507.31 1130467|4
אדרי-אל אגח ב 0.84 3407.62 1123371|4
אשטרום נכ אגח 7 0.83 3387.37 2510139|4
אגוד הנפ התח יט 0.82 3333.87 1124080|4
חלל תקש אגח ו 0.81 3308.35 1135151|4
אפריקה אגח כז 0.8 3252.15 6110431|4
ישרס אגח יד 0.79 3220.62 6130199|4
נכסים ובנ אגח ד 0.79 3213.81 6990154|4
הכשרת ישוב אג17 0.76 3103.51 6120182|4
דלשה קפיטל אגחב 0.73 2982.92 1137314|4
בי קומיונק אגחב 0.65 2657.14 1120872|4
נייר חדרה אגח 5 0.65 2632.67 6320097|4
אקסטל אגח ב 0.64 2619.67 1135367|4
ג'י.אף.איי אגח א 0.64 2601.75 1134915|4
אשטרום נכ אגח 9 0.63 2545.59 2510170|4
ירושליםהנפ אגחט 0.62 2536.92 1127422|4
דקסיה הנפ נד יג 0.6 2426.24 1125194|4
איידיאו אגח ז 0.6 2463.3 5050240|4
דיסק מנ שה נד 1 0.59 2409.75 7480098|4
דלק קב אגח יט 0.56 2273.6 1121326|4
אינטרנט זהבאגחד 0.54 2217.94 1131614|4
נכסים ובנ אגח ו 0.54 2199.34 6990188|4
נכסים ובנ אגח ג 0.51 2057.66 6990139|4
פטרוכימים אגח ג 0.48 1970.91 7560055|4
הפניקס אגח 1 0.47 1903.1 7670102|4
סלקום אגח ט 0.46 1891.43 1132836|4
אדגר אגח ט 0.43 1767.71 1820190|4
כלכלית ים אגחיג 0.43 1731.13 1980366|4
מז טפ הנפק 39 0.42 1729.63 2310159|4
מליסרון אגח י 0.42 1696.1 3230190|4
שופרסל אגח ו 0.41 1657.88 7770217|4
אורון אגח א 0.4 1626.54 1135714|4
אלדן תחבו אגח א 0.39 1594.69 1134840|4
רילייטד אגח א 0.38 1540.96 1134923|4
נכסים ובנ אגח ז 0.38 1547.96 6990196|4
אזורים אגח 9 0.38 1549.95 7150337|4
ספנסר אגח א 0.37 1499.29 1133800|4
אפריקה מג אגח ב 0.36 1452.88 1126093|4
ישרס אגח יא 0.36 1449.11 6130165|4
דלק קב אגח יג 0.35 1430.22 1105543|4
קרדן נדלן אגח ב 0.35 1430.02 1133610|4
אדגר אגח ח 0.34 1378.32 1820174|4
אבגול אגח ב 0.32 1287.86 1126317|4
דה לסר אגח ב 0.31 1247.81 1118587|4
פלאזה סנט אגח ב 0.3 1231.9 1109503|4
בראק אן וי אגחג 0.3 1214 1133040|4
צמח המרמן אגח ג 0.29 1194.07 1127653|4
אלוני חץ אגח ו 0.29 1196.01 3900206|4
גירון אגח ג 0.28 1130.16 1125681|4
גזית גלוב אגח ט 0.28 1127.69 1260462|4
חנן מור אגח ו 0.27 1081.04 1135250|4
אשדר אגח א 0.27 1117.02 1104330|4
אגוד הנ שה נד 1 0.27 1104.12 1115278|4
הכש חב בטוחאגח1 0.26 1042.69 1122092|4
מגה אור אגח ד 0.26 1062.45 1130632|4
שלמה החז אגח טז 0.26 1065.4 1410281|4
מליסרון אגח יג 0.26 1062.11 3230224|4
לוזון קב אגח ו 0.26 1067.83 4730123|4
שופרסל אגח ה 0.26 1077.05 7770209|4
אזורים אגח 8 0.25 1007.17 7150246|4
אלבר אגח יג 0.25 1031.55 1127588|4
לוינשט נכ אגח א 0.25 1022.27 1119098|4
אפריקה אגח כח 0.24 987.2 6110480|4
אשטרום נכ אגח 8 0.24 986.2 2510162|4
אספן גרופ אגח ה 0.23 933.99 3130275|4
מויניאן אגח א 0.23 925.08 1135656|4
בראק אן וי אגחא 0.22 889.96 1122860|4
כנפיים אגח ה 0.22 909.15 5430095|4
לונשטן הנד אגחג 0.22 896.51 5730080|4
הכשרת ישוב אג16 0.21 848.13 6120166|4
מידאס אגח ב 0.21 838.8 5440128|4
אידיביפת אגח יא 0.21 839.88 7980303|4
נייר חדרה אגח 3 0.2 798.35 6320071|4
דיסקונט שה א 0.2 824 6910095|4
ירושליםהנפ אגחח 0.2 794.16 1121201|4
גאון אחז אגח ב 0.19 778.26 1133727|4
נייר חדרה אגח 6 0.19 770.65 6320105|4
מליסרון אגח יא 0.19 755.24 3230208|4
ממן אגח ב 0.19 781.12 2380046|4
כלכלית ים אגח ו 0.19 766.51 1980192|4
הפניקס אגח 2 0.19 791.41 7670177|4
נורסטאר אגח ח 0.18 725.97 7230295|4
פועלים הנפ הת י 0.18 717.74 1940402|4
דרבן אגח ד 0.18 738.77 4110094|4
יוניברסל אגח א 0.18 730.4 1141639|4
אמות אגח א 0.17 695.4 1097385|4
מז טפ הנפק 38 0.17 673.15 2310142|4
בזן אגח ד 0.17 703.51 2590362|4
פועלים הנ שה נד 1 0.16 644.47 1940444|4
ביג אגח ד 0.16 639.4 1118033|4
איידיאייהנ הת ב 0.16 631.38 1121581|4
אלמוגים אגח ב 0.16 639.38 1129402|4
דה לסר אגח ג 0.15 622.74 1127299|4
מבני תעש אגח ט 0.15 627.04 2260180|4
בזן אגח א 0.15 608.5 2590255|4
דלתא אגח ה 0.15 614.39 6270136|4
חג'ג' אגח ו 0.15 620.87 8230179|4
נורסטאר אגח ט 0.14 554.56 7230303|4
בזן אגח ו 0.14 589.15 2590396|4
בזן אגח ז 0.14 588.06 2590438|4
דלק קב אגח יח 0.14 578.68 1115823|4
הוט אגח א 0.13 526.17 1123256|4
פורמולה אגח א 0.13 528.33 2560142|4
מבני תעש אגח ח 0.13 511.72 2260131|4
פטרוכימים אגח ב 0.13 548.82 7560048|4
פועלים הנ אגח33 0.12 500.2 1940568|4
מליסרון אגח ו 0.12 474.76 3230125|4
אשדר אגח ג 0.12 472.25 1123884|4
פרטנר 0.12 493.95 1083484|1
אשדר אגח ד 0.12 508.39 1135607|4
דמרי אגח ד 0.12 482.83 1129667|4
סלע נדלן אגח ב 0.11 437.61 1132927|4
גזית גלוב אגח ג 0.11 428.07 1260306|4
אפריקה מג אגח ג 0.11 434.23 1135698|4
גזית גלוב אגח י 0.11 435.43 1260488|4
אלקו אגח יא 0.11 457.95 6940167|4
אלקטרה אגח ד 0.11 447.95 7390149|4
גב ים אגח ו 0.1 423.2 7590128|4
ישרס אגח יג 0.1 391.16 6130181|4
אלוני חץ אגח ח 0.1 398.08 3900271|4
ריט 1 אגח ד 0.1 422.33 1129899|4
שלמה החז אגח יד 0.09 352.56 1410265|4
שלמה החז אגח טו 0.09 365.4 1410273|4
הכשרת ישוב אג14 0.09 359.37 6120141|4
פורמולה אג ב 0.08 341.03 2560159|4
פטרוכימים אגח 1 0.08 342.79 7560154|4
אלקטרה אגח ג 0.08 341.21 7390131|4
קליין אגח א 0.08 324.91 1136977|4
חלל תקש אגח ח 0.08 309.51 1131416|4
פז נפט אגח ד 0.08 328.56 1132505|4
מישורים אגח ג 0.08 344.4 1127513|4
גלובל כנפ אגח א 0.07 295.8 1121482|4
טמפו משק אגח א 0.07 279.14 1118306|4
גירון אגח ד 0.07 285.87 1130681|4
סאמיט אגח ו 0.07 298.53 1130939|4
פריון נט אג יב 0.07 287.85 1133537|4
שכון ובינוי אגח 8 0.07 303.47 1135888|4
דלתא אגח א 0.07 286.83 6270144|4
נורסטאר אגח י 0.06 242.4 7230345|4
SOC QUIMICA MINERA DE 0.06 229.93
גלובל כנפ אגח ב 0.06 259.64 1136969|4
מנרב אגח א 0.06 261.06 1550037|4
אלומיי אגח א 0.06 226.09 1130947|4
דה זראסאי אגח א 0.06 258.04 1127901|4
קורנית 0.05 187.93
ביג אגח ו 0.05 219.72 1132521|4
לייטסטון אגח א 0.05 212.04 1133891|4
נורסטאר אגח יא 0.05 207.8 7230352|4
גב ים אגח ה 0.05 213.09 7590110|4
רבד אגח א 0.05 193.36 5260070|4
כלכלית ים אגחיא 0.05 217.27 1980341|4
אאורה אגח ט 0.04 174.08 3730397|4
אלבר אגח יד 0.04 182.57 1132562|4
וואן טכנ אגח ג 0.04 163.7 1610187|4
אדגר אגח ז 0.04 163.29 1820158|4
פועלים הנפ הת ט 0.04 160.6 1940386|4
ארזים אגח 4 0.04 167.37 1380104|4
טאואר אגח ז 0.04 157.17 1138494|4
הוט אגח ב 0.04 151.97 1123264|4
פס.בונדעולמי 0.04 178.02 1124114|3
ארפורט אגח ג 0.04 159.24 1122670|4
גלובל פינ8אגח ד 0.04 164.6 1108620|4
קרדן אןוי אגח ב 0.03 126.88 1113034|4
חפציבה אגח א 0.03 106.6 1095942|4
ביג אגח ז 0.03 119.39 1136084|4
אשטרום קב אגח ב 0.03 141.76 1132331|4
אלרוב נדלן אגחב 0.03 126.02 3870094|4
לידר השק אגח ה 0.03 131.93 3180221|4
לוזון קב אגח ז 0.03 137.17 4730149|4
צנור המזהת אגח2 0.03 114.57 4540126|4
דלתא אגח ב 0.03 115.82 6270151|4
דיסקונט מנ הת א 0.03 126.56 7480015|4
הכשרת ישוב אג13 0.02 77.69 6120125|4
אלרוב נדלן אגחא 0.02 70.81 3870078|4
איאסאראר אגח יד 0.02 64.41 3650074|4
דורסל אגח ב 0.02 65.98 1132711|4
טמפו משק אגח ב 0.02 97.85 1133511|4
דור אלון אגח ה 0.02 87.1 1136761|4
שלמה החז אגח יא 0.02 81.71 1410224|4
כהן פיתוח 0.02 66.56 810010|1
קרדן אןוי אגח א 0.02 69.31 1105535|4
אפריקה נכס אגחה 0.02 61.84 1122233|4
איידיאייהנ הת ג 0.01 33.31 1127349|4
דור אלון אגח ג 0.01 26.26 1115245|4
מליסרון אגח יב 0.01 60.79 3230216|4
מנורה מב אגח א 0.01 54.02 5660048|4
וילאר אגח ד 0.01 55.76 4160099|4
דיסק השק אגח ט 0.01 40.9 6390249|4
חבס אגח 4 0 20.07 4150124|4
אינטרנט זהבאגחג 0 0 1120880|4
פרטנר אגח ד 0 7.86 1118835|4
חפציבה גר אגח א 0 10.2 1099944|4
מזרחי ובנו אגחא 0 7.1 1102391|4
אפסק אג א-ש 0 2.51 1091032|4
חפצח אגא חש90/2 0 13.78
אמפל אמרי אגח ב 0 10.25 1110378|4
אמפלאמ ב חש31/1 0 10.25
חנן מור אגח ה 0 6.41 1129535|4
מגה אור אגח ג 0 9.99 1127323|4
אגוד הנפ אגח ו 0 11.83 1126762|4
אפסק אגא חש1121 0 0.34
אמפלאמ ב חש21/1 0 10.4
שלמה החז אגח יב 0 17.17 1410232|4
ארזם אג4 חש71/7 0 2.29
קמור אג ח-ס 0 4.02 1320134|4
קמור ח חש21/11 0 1.45
סלע נדלן אפ 3 0 3.88 1135565|1
אמפלאמ ב חש51/2 0 10.25
אמפלאמ ב חש41/1 0 10.25
אלביט הד אגח ח 0 0.01 1131267|4
אלביט הד אגח ט 0 0.01 1131275|4