קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.21 104.21 -0.08 5123930
FOREST אגח מדורג ! 126.02 126.02 -0.06 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 102.45 102.45 -0.1 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.4 109.4 -0.1 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 102.31 102.31 -0.07 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.44 115.44 -0.09 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 119.3 119.3 -0.05 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1051.04 1051.04 -0.1 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 134.76 134.76 -0.13 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 105.04 105.04 -0.11 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 105.05 105.05 -0.03 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 175.55 175.55 0.07 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.68 126.68 -0.03 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 272.71 272.73 0.12 5100193
אלומות ! אגח חברות 150.45 150.45 0 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.81 169.81 -0.04 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 173.03 173.03 -0.08 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 171.39 171.39 -0.06 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.19 121.19 -0.08 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.53 126.53 -0.05 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 192.34 192.34 0.07 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.88 102.88 -0.09 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 176.28 176.28 -0.05 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.88 105.88 -0.08 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.61 113.61 -0.05 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 810.1 810.1 -0.12 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 115.06 115.06 -0.07 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.9 126.9 -0.06 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.93 133.93 -0.07 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 105.46 105.46 -0.09 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 173.15 173.15 -0.08 5107453
הראל ! אגח תאגידים 236.95 239.32 -0.11 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 194.34 194.34 -0.11 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.81 127.81 -0.08 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 103.31 103.31 -0.09 5119441
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.81 100.81 -0.04 5120340
הראל פיא אגח חברות תזרימיות 153.29 153.29 -0.08 5112560
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.59 158.59 -0.06 5107156
הראל פרימיום 498.57 503.56 -0.18 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 128.15 128.15 -0.05 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 126.11 126.11 -0.05 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.76 112.76 -0.01 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.7 125.7 -0.06 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 107.23 107.23 -0.06 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.78 173.78 -0.08 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.25 145.25 -0.02 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 120.2 120.2 -0.07 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 112.5 112.5 -0.02 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.42 179.42 -0.1 5107479
כוון אגח חברות + 10% 167.36 167.36 -0.13 5109632
כרמים ! אגח חברות 114.08 114.08 -0.02 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.22 134.22 -0.07 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.83 189.83 -0.09 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 5125695
מגדל ! תיק עד 3 שנים Total Return 135.81 135.81 -0.03 5115175
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 125.66 125.66 -0.12 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 113.35 113.35 -0.11 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 150.2 150.2 -0.06 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.89 111.89 -0.11 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.68 139.68 -0.04 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.84 148.84 -0.04 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.3 162.3 -0.04 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 188.22 188.22 -0.1 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.06 174.06 -0.23 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.61 117.61 -0.09 5118633
מור נבחרת אגח 141.76 141.76 -0.09 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.24 158.24 -0.06 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.47 250.47 -0.06 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 105.16 105.16 -0.09 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 154.18 154.18 0.03 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 612.53 612.53 -0.03 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.58 105.58 -0.06 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.46 174.46 -0.02 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 526.58 526.59 -0.1 5520028
מיטב מדורגות 230.93 230.93 -0.06 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.25 126.25 -0.06 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.04 113.04 -0.04 5114434
סיגמא ! אגח חברות 165.41 165.41 -0.05 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.12 100.12 -0.07 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 554.16 554.16 -0.06 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.82 123.82 -0.05 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.66 79.66 -0.03 5107321
פורטה ! אגח 99.98 99.98 -0.02 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 159.29 159.29 -0.08 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.18 152.18 -0.09 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 146.93 146.93 -0.12 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 129.35 129.35 -0.06 5112487
פסגות Bond picking 116.25 116.25 0.03 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1130.78 1130.78 -0.13 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.95 142.95 -0.09 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.59 138.59 -0.02 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2956.33 2956.33 0.06 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 97.65 97.65 0.18 5118880
פסגות קונצרני פלוס 107.22 107.22 -0.12 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.76 147.76 -0.02 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.82 127.82 -0.09 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1011.9 1011.9 -0.12 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 117.89 117.89 -0.11 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 851.49 851.49 -0.09 5112396
קסם אקסלנס ! תיק קונצרני 127.63 127.63 -0.09 5115217
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.45 100.45 -0.06 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.62 116.62 -0.09 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 118.19 118.19 -0.06 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.25 464.25 -0.02 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.81 133.81 -0.08 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 161.25 161.25 -0.1 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 192.23 192.23 -0.17 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.71 139.71 -0.04 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.68 69.68 -0.06 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 102.18 102.18 -0.07 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.37 102.37 -0.06 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 106.37 106.37 -0.1 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.87 101.87 0 5125067
תמהיל אגח חברות 218.82 218.82 -0.07 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.66 106.66 -0.14 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.52 104.52 -0.04 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
דיסק השק אגח ו 5.91 3044.5 6390207|4
אידיבי פת אגח ט 4.49 2314.32 7980154|4
אדמה אגח ב 4.13 2127.27 1110915|4
אידיביפת אגח יג 3 1545.5 7980329|4
אפריקה נכס אגחז 2.89 1491.09 1132232|4
שכון ובי אגח 6 2.7 1392.94 1129733|4
פועלים הנ אגח33 2.66 1369.69 1940568|4
לאומי אגח 177 2.62 1349.25 6040315|4
נורסטאר אגח י 2.42 1247.5 7230345|4
הכשרת ישוב אג20 2.31 1190.18 6120216|4
בזן אגח א 2.31 1188.58 2590255|4
כלכלית ים אגחיב 2.19 1129.73 1980358|4
ארפורט אגח ד 2.18 1121.34 1130426|4
אלקו אגח יא 2.17 1119.63 6940167|4
חברהלישראלאגח10 2.14 1104.49 5760236|4
אדגר אגח ח 2.03 1046.71 1820174|4
חברה לישראלאגח7 1.99 1025.55 5760160|4
כלכלית ים אגחיג 1.79 921.6 1980366|4
בזן אגח ה 1.78 919.27 2590388|4
בזן אגח ד 1.71 882.34 2590362|4
אשטרום קב אגח א 1.62 834.36 1132323|4
איידיאו אגח ז 1.62 833.25 5050240|4
טאואר אגח ז 1.44 742.2 1138494|4
גזית גלוב אגחיא 1.3 670.27 1260546|4
אידיביפת אגח יד 1.24 639.11 7980337|4
אשטרום קב אגח ב 1.22 631.51 1132331|4
אידיביפת אגח יב 1.2 618.45 7980311|4
גזית גלוב אגח ד 1.16 597.2 1260397|4
נכסים ובנ אגח ז 1.08 556.83 6990196|4
נייר חדרה אגח 6 1.06 544.13 6320105|4
נכסים ובנ אגח ד 1.05 542.82 6990154|4
אמות אגח ג 1.05 539.1 1117357|4
פתאל אגח א 1.04 535.62 1137512|4
פנינסולה אגח א 1.03 533.03 3330073|4
כנפיים אגח ז 1.02 524.62 5430137|4
דיסק השק אגח ט 0.99 510.62 6390249|4
מז טפ הנפק 37 0.99 509.85 2310134|4
רציו מימון אגחב 0.93 481.02 1139443|4
אדגר אגח ז 0.84 431.96 1820158|4
נכסים ובנ אגח ו 0.84 434.77 6990188|4
שכון ובי אגח 7 0.82 425.27 1129741|4
בזן אגח ז 0.79 406.92 2590438|4
הכשרת ישוב אג17 0.78 403.92 6120182|4
דיסקונט שה א 0.77 394.91 6910095|4
נכסים ובנ אגח ט 0.75 385.39 6990212|4
דיסק מנ שה נד 1 0.75 386.86 7480098|4
דלק קב אגח יג 0.75 384.62 1105543|4
פועלים הנ אגח29 0.74 380.68 1940485|4
אפריקה נכס אגחו 0.72 373.5 1129550|4
נורסטאר אגח ט 0.69 354.84 7230303|4
סאני תקש אגח יא 0.68 348.68 1134493|4
דלק קב אגח יח 0.64 332.19 1115823|4
אשטרום נכ אגח10 0.64 330.74 2510204|4
הכשרת ישוב אג19 0.64 329.8 6120208|4
אזורים אגח 11 0.62 317.81 7150352|4
מישורים אגח ד 0.62 319.55 1132729|4
לאומי שה נד 300 0.61 313.73 6040257|4
דלק קב אגח יט 0.58 299.89 1121326|4
בראק אן וי אגחב 0.56 287.38 1128347|4
דור אלון אגח ה 0.54 278.84 1136761|4
מגה אור אגח ד 0.54 279.01 1130632|4
דקסיה הנפ נד יד 0.53 272.58 1129907|4
אשטרום קב אגח ג 0.53 272.24 1140102|4
הראל הנפק אגח ד 0.52 269.02 1119213|4
פרטנר אגח ו 0.51 264.46 1141415|4
אדגר אגח ט 0.51 263.65 1820190|4
פועל הנ שה נד 1 0.49 252.77 1940444|4
מנורה הון אגח א 0.49 251.3 1103670|4
נורסטאר אגח ח 0.49 255.1 7230295|4
תדיראן הול אגח2 0.48 249.53 2580066|4
דלק קב אגח כב 0.43 220.5 1106046|4
פועלים הנ הת טז 0.36 185 1940550|4
סלקום אגח ט 0.32 165.84 1132836|4
טמפו משק אגח ב 0.32 164.84 1133511|4
דלק קב אגח לא 0.32 165.75 1134790|4
דורסל אגח ג 0.3 153.47 1139427|4
כלכלית ים אגח ו 0.29 149.27 1980192|4
גלובל כנפ אגח א 0.28 143.02 1121482|4
אשדר אגח ד 0.22 114.32 1135607|4
טמפו משק אגח א 0.2 100.74 1118306|4
דמרי אגח ד 0.19 97.9 1129667|4
הכשרת ישוב אג15 0.19 99.55 6120158|4
אפריקה נכס אגחה 0.17 89.04 1122233|4
אשדר אגח א 0.17 89.38 1104330|4
מגה אור אגח ה 0.16 83.29 1132687|4
דרבן אגח ד 0.16 83.47 4110094|4
שכון ובי אגח 4 0.12 60.21 1117910|4
ויקטורי אגח א 0.11 59.13 1136126|4
מנרב אגח א 0.11 58.46 1550037|4
כנפיים אגח ה 0.11 54.61 5430095|4
כלכלית ים אגחיא 0.09 45.05 1980341|4
אשדר אגח ג 0.09 46.13 1123884|4
וואן טכנ אגח ג 0.08 41.98 1610187|4
אגוד הנפ אגח ז 0.07 36.74 1131762|4
שופרסל אגח ב 0.06 29.95 7770142|4
ויתניה אגח ד 0.05 26.87 1139476|4
שכון ובי אגח 5 0.04 19.38 1125210|4
הכשרת ישוב אג13 0.04 19.83 6120125|4
שופרסל אגח ה 0.03 15.55 7770209|4
אשטרום נכ אגח 7 0.01 4.21 2510139|4
אספן גרופ אגח ה 0 0 3130275|4
מליסרון אגח טו 0 0 3230240|4
אפריקה מג אגח ב 0 0 1126093|4
גמול אגא חש9/21 0 0.03
דלק קב אגח יד 0 1.34 1115062|4
שכון ובי אגח 8 0 0 1135888|4
צמח המרמן אגח ד 0 0 1134873|4
אזורים אגח 10 0 0 7150345|4
יואל אגח 4 0 0.01 5830120|4
רוטשטיין אגח ד 0 0 5390091|4
צרפתי אגח ז 0 0 4250163|4
צרפתי אגח ח 0 0 4250189|4
אאורה אגח ח 0 0 3730355|4
חג'ג' אגח ו 0 0 8230179|4