קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.21 104.21 -0.08 5123930
FOREST אגח מדורג ! 126.02 126.02 -0.06 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 102.45 102.45 -0.1 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.4 109.4 -0.1 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 102.31 102.31 -0.07 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.44 115.44 -0.09 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 119.3 119.3 -0.05 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1051.04 1051.04 -0.1 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 134.76 134.76 -0.13 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 105.04 105.04 -0.11 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 105.05 105.05 -0.03 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 175.55 175.55 0.07 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.68 126.68 -0.03 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 272.71 272.73 0.12 5100193
אלומות ! אגח חברות 150.45 150.45 0 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.81 169.81 -0.04 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 173.03 173.03 -0.08 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 171.39 171.39 -0.06 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.19 121.19 -0.08 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.53 126.53 -0.05 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 192.34 192.34 0.07 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.88 102.88 -0.09 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 176.28 176.28 -0.05 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.88 105.88 -0.08 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.61 113.61 -0.05 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 810.1 810.1 -0.12 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 115.06 115.06 -0.07 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.9 126.9 -0.06 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.93 133.93 -0.07 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 105.46 105.46 -0.09 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 173.15 173.15 -0.08 5107453
הראל ! אגח תאגידים 236.95 239.32 -0.11 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 194.34 194.34 -0.11 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.81 127.81 -0.08 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 103.31 103.31 -0.09 5119441
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.81 100.81 -0.04 5120340
הראל פיא אגח חברות תזרימיות 153.29 153.29 -0.08 5112560
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.59 158.59 -0.06 5107156
הראל פרימיום 498.57 503.56 -0.18 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 128.15 128.15 -0.05 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 126.11 126.11 -0.05 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.76 112.76 -0.01 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.7 125.7 -0.06 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 107.23 107.23 -0.06 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.78 173.78 -0.08 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.25 145.25 -0.02 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 120.2 120.2 -0.07 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 112.5 112.5 -0.02 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.42 179.42 -0.1 5107479
כוון אגח חברות + 10% 167.36 167.36 -0.13 5109632
כרמים ! אגח חברות 114.08 114.08 -0.02 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.22 134.22 -0.07 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.83 189.83 -0.09 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 5125695
מגדל ! תיק עד 3 שנים Total Return 135.81 135.81 -0.03 5115175
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 125.66 125.66 -0.12 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 113.35 113.35 -0.11 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 150.2 150.2 -0.06 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.89 111.89 -0.11 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.68 139.68 -0.04 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.84 148.84 -0.04 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.3 162.3 -0.04 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 188.22 188.22 -0.1 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.06 174.06 -0.23 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.61 117.61 -0.09 5118633
מור נבחרת אגח 141.76 141.76 -0.09 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.24 158.24 -0.06 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.47 250.47 -0.06 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 105.16 105.16 -0.09 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 154.18 154.18 0.03 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 612.53 612.53 -0.03 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.58 105.58 -0.06 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.46 174.46 -0.02 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 526.58 526.59 -0.1 5520028
מיטב מדורגות 230.93 230.93 -0.06 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.25 126.25 -0.06 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.04 113.04 -0.04 5114434
סיגמא ! אגח חברות 165.41 165.41 -0.05 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.12 100.12 -0.07 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 554.16 554.16 -0.06 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.82 123.82 -0.05 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.66 79.66 -0.03 5107321
פורטה ! אגח 99.98 99.98 -0.02 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 159.29 159.29 -0.08 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.18 152.18 -0.09 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 146.93 146.93 -0.12 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 129.35 129.35 -0.06 5112487
פסגות Bond picking 116.25 116.25 0.03 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1130.78 1130.78 -0.13 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.95 142.95 -0.09 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.59 138.59 -0.02 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2956.33 2956.33 0.06 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 97.65 97.65 0.18 5118880
פסגות קונצרני פלוס 107.22 107.22 -0.12 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.76 147.76 -0.02 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.82 127.82 -0.09 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1011.9 1011.9 -0.12 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 117.89 117.89 -0.11 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 851.49 851.49 -0.09 5112396
קסם אקסלנס ! תיק קונצרני 127.63 127.63 -0.09 5115217
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.45 100.45 -0.06 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.62 116.62 -0.09 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 118.19 118.19 -0.06 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.25 464.25 -0.02 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.81 133.81 -0.08 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 161.25 161.25 -0.1 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 192.23 192.23 -0.17 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.71 139.71 -0.04 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.68 69.68 -0.06 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 102.18 102.18 -0.07 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.37 102.37 -0.06 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 106.37 106.37 -0.1 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.87 101.87 0 5125067
תמהיל אגח חברות 218.82 218.82 -0.07 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.66 106.66 -0.14 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.52 104.52 -0.04 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 1121 14.63 64334.72 1127646|4
אקסטל אגח א 2.55 11207.9 1132299|4
סלע נדלן אגח א 2.42 10628.88 1128586|4
מניבים ריט אגחא 2.33 10228 1140581|4
תכ.תלבנדצמודיתר 2.32 10227.06 1127802|3
קס.תלבנ40 2.24 9847.39 1109230|3
אנגל משאב אגח ח 1.83 8040.75 7710171|4
צור אגח ח 1.52 6671.94 7300148|4
פז נפט אגח ג 1.52 6689.15 1114073|4
ליברטי אגח ד 1.38 6082.1 1130475|4
ישראמקו אגח א 1.38 6064.2 2320174|4
אלון רבוע אגח ד 1.33 5866.3 1139583|4
אול-יר אגח ג 1.28 5608.9 1140136|4
דורסל אגח ג 1.21 5324.4 1139427|4
INKIA ENERGY 8 3/8 04/21 1.18 5186.45
מ.ק.מ 1017 1.14 4999.5 8171019|4
סלע נדלן אגח ב 1.12 4923.22 1132927|4
קס.תלבנדצמיתר 1.12 4945.62 1127836|3
ריט 1 אגח ג 1.12 4929.09 1120021|4
אידיביפת אגח יב 1.09 4785.88 7980311|4
דיסק השק אגח ט 1.09 4787.1 6390249|4
לוינשט נכ אגח ב 1.05 4608 1139716|4
נייר חדרה אגח 6 1.04 4563.02 6320105|4
חלל תקש אגח טז 1.03 4512.02 1139922|4
רבוע נדלן אגח ה 0.98 4300 1130467|4
לוזון קב אגח ו 0.98 4313.63 4730123|4
איידיאייהנ הת ד 0.96 4232.06 1133099|4
אגוד הנפ התח יח 0.93 4111.54 1121854|4
אידיבי פת אגח ט 0.92 4047.4 7980154|4
דיסק השק אגח ו 0.9 3951.9 6390207|4
תדיראן הול אגח2 0.84 3689.78 2580066|4
קס.תלבנדתשוא 0.81 3578.97 1128545|3
גזית גלוב אגח ד 0.81 3541.32 1260397|4
מגה אור אגח ד 0.8 3501.55 1130632|4
קס.פק.שקל(1) 0.79 3494.5 1128909|3
גלובל כנפ אגח ב 0.78 3429.22 1136969|4
ירושליםהנ אגחיד 0.7 3082.64 1123587|4
סאני תקש אגח יא 0.68 2971.77 1134493|4
מ.ק.מ 1127 0.68 2999.4 8171126|4
מ.ק.מ 118 0.68 2998.8 8180119|4
וויי בוקס אגח א 0.66 2912.78 4860094|4
מליסרון אגח יג 0.66 2919.12 3230224|4
אופטיבייס אגח א 0.66 2908.6 1136209|4
אשטרום נכ אגח 8 0.64 2829.75 2510162|4
ממן אגח ב 0.62 2718.45 2380046|4
איאסאראר אגח ד 0.62 2732.25 3650132|4
פועלים הנפ הת י 0.6 2620.8 1940402|4
דור אלון אגח ה 0.6 2642.64 1136761|4
סלקום אגח ח 0.6 2636.7 1132828|4
נכסים ובנ אגח ו 0.57 2518.07 6990188|4
אביב ארלן אגח ה 0.53 2336.19 1060110|4
ריט 1 אגח ד 0.53 2317.2 1129899|4
אשטרום נכ אגח10 0.51 2240.49 2510204|4
WCC 5 3/8 12/15/21 WESCO 0.5 2180.03
רילייטד אגח א 0.5 2189.4 1134923|4
אלומיי אגח א 0.49 2173.6 1130947|4
בזן אגח ו 0.49 2145.78 2590396|4
אספן גרופ אגח ו 0.48 2106.4 3130291|4
איידיאו אגח ז 0.47 2072.77 5050240|4
ביג אגח ז 0.47 2065.09 1136084|4
אגוד הנפ אגח ח 0.46 2014 1133503|4
אנלייט אנר אגחב 0.46 2039.4 7200090|4
חלל תקש אגח ט 0.45 1993.1 1131424|4
נויטס ממון אגחב 0.45 1982.4 1141373|4
ארפורט אגח ג 0.45 1976.8 1122670|4
אידיביפת אגח יא 0.43 1871.24 7980303|4
אבגול אגח ג 0.42 1867.14 1133289|4
שופרסל אגח ה 0.41 1807.65 7770209|4
לוזון קב אגח ח 0.4 1779.75 4730164|4
אלוני חץ אגח ח 0.39 1699.22 3900271|4
אפריקה נכס אגחז 0.39 1724.16 1132232|4
ברם אגח א 0.39 1734.25 1135730|4
אדגר אגח ט 0.39 1701.15 1820190|4
לייטסטון אגח א 0.38 1656 1133891|4
אגוד הנפ התח יט 0.38 1689.12 1124080|4
אמות אגח ב 0.37 1632.68 1126630|4
נייר חדרה אגח 5 0.37 1643.2 6320097|4
דה זראסאי אגח ב 0.36 1572 1131028|4
אדגר אגח ח 0.36 1593.6 1820174|4
קורנרסטון אגח א 0.35 1548.45 1139732|4
פריון נט אג יב 0.35 1537.5 1133537|4
גינדי אגח ד 0.35 1543.2 1136514|4
דורסל אגח ב 0.35 1558 1132711|4
הכש חב בטוחאגח1 0.35 1557.78 1122092|4
אמות אגח ג 0.34 1509.23 1117357|4
אלקו אגח יא 0.34 1486.44 6940167|4
פועלים הנ הת יא 0.33 1455.36 1940410|4
ירושליםהנפ אגחט 0.3 1336.92 1127422|4
גירון אגח ד 0.29 1269.73 1130681|4
פרטנר אגח ד 0.29 1267.96 1118835|4
אינטרנט זהבאגחד 0.29 1263.98 1131614|4
אלקטרה אגח ד 0.29 1281.5 7390149|4
ישרס אגח יג 0.29 1296.72 6130181|4
אלביט הד אגח ח 0.28 1253.13 1131267|4
טמפו משק אגח ב 0.28 1219.23 1133511|4
אלדן תחבו אגח א 0.27 1180.33 1134840|4
ביג אגח ה 0.27 1207.91 1129279|4
GPS 5.95 04/12/21 0.27 1195.96
דיסקונט מנ הת ב 0.27 1203.48 7480023|4
פטרוכימים אגח 1 0.26 1140.49 7560154|4
אשדר אגח ד 0.26 1163.17 1135607|4
דה לסר אגח ד 0.26 1130.4 1132059|4
יוניטרוניק אגח4 0.25 1115.5 1127620|4
אפריל נדלןאגח 1 0.24 1066.4 1127265|4
גלובל כנפ אגח א 0.24 1063.53 1121482|4
קיי.בי.אס אגח א 0.24 1046.5 1137918|4
ארפורט אגח ז 0.23 994.82 1140110|4
הלמןאלדובי אגחא 0.23 1027.86 1133313|4
נאוסיטי אגח א 0.23 1022.53 1102375|4
הכשרת ישוב אג16 0.23 1010.54 6120166|4
אספן גרופ אגח ה 0.23 1009.96 3130275|4
טן דלק אגח ג 0.22 962.64 1131457|4
חלל תקש אגח ו 0.22 956.97 1135151|4
TGI 4 7/8 04/01/21 TRIUMP 0.2 882.73
אזורים אגח 11 0.19 819.38 7150352|4
גזית גלוב אגחיב 0.19 821.02 1260603|4
רבוע נדלן אגח ד 0.19 851.4 1119999|4
אפריקה מג אגח ב 0.18 778.19 1126093|4
נויטס ממון אגחא 0.18 793.84 1141365|4
אדגר אגח ז 0.18 801.86 1820158|4
חממה סחר אגח ג 0.17 738.57 1129360|4
סקורפיו אגח א 0.17 734.15 1113398|4
פלסטו שק אגח ד 0.17 767.63 7270119|4
אזורים אגח 9 0.17 768.44 7150337|4
דלתא אגח א 0.16 686.28 6270144|4
בזן אגח ז 0.16 698.09 2590438|4
אגוד הנפ התח יז 0.16 714.33 1120823|4
טמפו משק אגח א 0.16 695.11 1118306|4
דה זראסאי אגח א 0.16 688.14 1127901|4
צמח המרמן אגח ג 0.16 682.37 1127653|4
שלמה נדלן אגח ג 0.15 664.97 1137439|4
אשטרום נכ אגח 9 0.15 680.64 2510170|4
ישרס אגח יא 0.15 663.78 6130165|4
דלתא אגח ה 0.14 621.7 6270136|4
פולאר השק אגח ו 0.14 615.96 6980247|4
אשטרום נכ אגח 7 0.14 611.93 2510139|4
אלוני חץ אגח ו 0.14 621.46 3900206|4
ארזים אגח 4 0.14 630.54 1380104|4
גזית גלוב אגחיא 0.14 611.35 1260546|4
גירון אגח ג 0.14 621.83 1125681|4
דקסיה הנפ נד יג 0.13 555.55 1125194|4
ביג אגח ג 0.13 571.73 1106947|4
אלדן תחבו אגח ב 0.13 563.47 1138254|4
דלק קידוחיםאגחא 0.13 586.5 4750089|4
הפניקס אגח 1 0.13 583.33 7670102|4
לאומי התח נד יב 0.12 542.25 6040273|4
כנפיים אגח ה 0.12 543.21 5430095|4
אגוד הנפ אגח ט 0.12 510.65 1139492|4
שנפ אגח ב 0.12 510.65 1140086|4
וואן טכנ אגח ג 0.12 525.8 1610187|4
הכש חב בטוחאגח2 0.12 510 1131218|4
רקח אגח ב 0.11 465.07 1124510|4
לוינשט נכ אגח א 0.11 465.82 1119098|4
צמח המרמן אגח ד 0.11 474.3 1134873|4
אלרוב נדלן אגחב 0.11 485.19 3870094|4
סינרג'יכב אגח ג 0.11 496.66 7780281|4
גב ים אגח ו 0.1 445.69 7590128|4
מבני תעש אגח טז 0.1 446.27 2260438|4
נורסטאר אגח ח 0.1 418.74 7230295|4
ספנסר אגח א 0.1 451.8 1133800|4
גאון אחז אגח ב 0.09 412.13 1133727|4
מישורים אגח ג 0.09 404.67 1127513|4
איידיאייהנ הת ג 0.09 377.06 1127349|4
אמיליה פת אגח א 0.09 381.43 5890066|4
חברה לישראלאגח9 0.09 411.4 5760202|4
מליסרון אגח ה 0.08 348.68 3230091|4
אבגול אגח ב 0.08 351.82 1126317|4
דלק קב אגח יט 0.08 354.69 1121326|4
דמרי אגח ו 0.07 315.03 1136936|4
חלל תקש אגח ח 0.07 298.88 1131416|4
גזית גלוב אגח ג 0.07 302.48 1260306|4
צנור המזהת אגח2 0.07 302.86 4540126|4
הכשרת ישוב אג17 0.07 320.91 6120182|4
לוי אגח ו 0.07 288.9 7190150|4
רפק אגח ה 0.07 311.14 7690118|4
דיסקונט מנ הת ד 0.06 249.53 7480049|4
אפקון החז אגח ג 0.06 265.48 5780093|4
איאסאראר אגח יד 0.06 260.75 3650074|4
בית הזהב אגח ב 0.06 273.08 2350072|4
אלעזרא אגח ב 0.06 282.52 1128289|4
אגוד הנפ אגח ו 0.05 227.96 1126762|4
ירושליםהנפ נד10 0.05 209.34 1127414|4
בראק אן וי אגחא 0.05 240.06 1122860|4
אמות אגח א 0.05 229 1097385|4
מליבו אגח ג 0.05 202.53 1139302|4
כלכלית ים אגחיב 0.05 225.51 1980358|4
לידר השק אגח ה 0.05 218.42 3180221|4
נייר חדרה אגח 3 0.05 232.77 6320071|4
ישפרו אגח ב 0.05 221.32 7430069|4
דיסקונט מנ הת ה 0.05 217.2 7480031|4
גזית גלוב אגח ט 0.04 187.47 1260462|4
אשדר אגח א 0.04 191.63 1104330|4
ויתניה אגח ג 0.04 162.04 1120773|4
אפריקה נכס אגחה 0.04 188.78 1122233|4
אלבר אגח יג 0.04 163.73 1127588|4
אשדר אגח ג 0.03 119.26 1123884|4
כללביט אגח ג 0.03 130.66 1120120|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.03 112.83 1095066|4
חפציבה גר אגח ג 0.03 125.73 1099969|4
פלאזה סנט אגח ב 0.03 123.28 1109503|4
שלמה החז אגח טו 0.03 138.32 1410273|4
חלל תקש אג יז 0.03 138 1140888|4
צור אגח ז 0.03 136.26 7300114|4
אזורים אגח 8 0.03 121.74 7150246|4
דלק אנרגיה אגחה 0.03 119.08 5650114|4
לאומי התח נד ח 0.02 101.1 6040232|4
גזית גלוב אגח ה 0.02 75.14 1260421|4
קמור אגח ו 0.02 68.37 1320118|4
פניקס הון התח א 0.02 98.5 1115104|4
דור אלון אגח ג 0.02 75.17 1115245|4
חפציבה גר אג ב 0.02 66.49 1099951|4
דמרי אגח ד 0.02 85.69 1129667|4
אפריל נדלן ב-ל 0.01 64.19
אביב ארלן אגח ד 0.01 34.1 1060086|4
הראל הנפק אגח ה 0.01 24.69 1119221|4
קמור אג ח-ס 0.01 46.23 1320134|4
שטראוס אגח ב 0.01 65.14 7460140|4
חבס אגח 4 0.01 24.56 4150124|4
וילאר אגח ה 0.01 53.07 4160107|4
לוזון קב אגח ז 0.01 36.12 4730149|4
מליסרון אגח יב 0.01 51.85 3230216|4
מבני תעש אגח ט 0.01 62.32 2260180|4
גב ים אגח ז 0.01 41.24 7590144|4
קמור ח חש21/11 0 19.46
ארזם אג4 חש71/7 0 8.64
אפריקה מג אגח ג 0 10.24 1135698|4
הראל הנפק אגח א 0 9.53 1099738|4
חפציבה גר אגח א 0 11.12 1099944|4