קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 103.95 103.95 0.2 5123930
FOREST אגח מדורג ! 124.67 124.67 -0.8 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 103.49 103.49 0.29 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.22 109.22 0.05 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 103.48 103.48 0.29 5125133
איביאי ! אגח חברות 114.72 114.72 -0.64 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 119.1 119.1 0.16 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1054.34 1054.34 0.2 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 134.02 134.02 -0.09 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.19 104.19 -0.08 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 100.73 100.73 -3.86 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 178.1 178.1 -0.42 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 123.73 123.73 -2.08 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 278.45 278.47 0.04 5100193
אלומות ! אגח חברות 149.84 149.84 0.05 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.2 169.2 -0.05 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 172.09 172.09 -0.02 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 170.51 170.51 -0.01 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.05 121.05 -0.05 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.03 126.03 0.05 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 191.55 191.55 -0.22 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.21 102.21 -0.07 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 175.54 175.54 0.11 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.63 105.63 -0.1 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.61 113.61 0.2 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 813.3 813.3 0.32 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 114.74 114.74 0.12 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.44 126.44 0.13 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.87 133.87 0.17 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 104.49 104.49 -0.2 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 172.87 172.87 0.13 5107453
הראל ! אגח תאגידים 236.92 239.29 0.15 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 193.68 193.68 0.15 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.46 127.46 0.13 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 103.11 103.11 0.17 5119441
הראל ניהול אגח 152.07 152.07 0.19 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.77 100.77 0.03 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.03 158.03 0.11 5107156
הראל פרימיום 500.95 505.96 -0.07 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 127.45 127.45 0.14 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 126.03 126.03 0.19 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.25 112.25 -0.18 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.14 125.14 0.06 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.65 106.65 0.09 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.53 173.53 0.09 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 144.89 144.89 0.09 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 119.88 119.88 0.13 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 111.75 111.75 -0.21 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 180.28 180.28 0.25 5107479
כרמים ! אגח חברות 114.01 114.01 -0.64 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 133.4 133.4 -0.54 5108188
מגדל ! אגח חברות 188.98 188.98 -0.47 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.47 101.47 0.03 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 125.44 125.44 0.23 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 112.76 112.76 0.28 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 152.15 152.15 0.1 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.69 111.69 0.03 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 138.06 138.06 -0.97 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 147.89 147.89 -0.42 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 159.79 159.79 -1.46 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 188.28 188.28 0.17 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 172.79 172.79 -1.26 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.3 117.3 0.1 5118633
מור אגח חברות 100.33 100.33 0.18 5125901
מור נבחרת אגח 141.51 141.51 0.1 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 156.3 156.31 -1.09 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 247.77 247.77 -1.11 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 106.85 106.85 -0.05 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 151.43 151.43 -2.55 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 616.43 616.43 -0.23 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 104.5 104.5 -0.85 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.31 174.31 -0.35 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 522.57 522.57 -0.2 5520028
מיטב מדורגות 229.54 229.54 -0.23 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 124.06 124.06 -1.63 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.18 113.18 0.04 5114434
סיגמא ! אגח חברות 164.82 164.82 0.14 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 101.13 101.13 0.28 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 552.22 552.22 0.14 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.33 123.33 0.14 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.24 79.24 0.14 5107321
פורטה ! אגח 100.33 100.33 -0.06 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 158.64 158.64 0.12 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.18 152.18 0.14 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 145.22 145.22 0.07 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 129.12 129.12 0.21 5112487
פסגות Bond picking 115.4 115.4 -0.22 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1121.62 1121.62 0.22 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.47 142.47 0.09 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 137.86 137.86 -0.15 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2995.44 2995.44 0.27 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 96 96 -0.16 5118880
פסגות קונצרני פלוס 108.27 108.27 0.19 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.09 147.09 0.11 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.3 127.3 0.13 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 99.38 99.38 -0.29 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1013.65 1013.65 0.12 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 118.03 118.03 0.2 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 850.14 850.14 0.11 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.15 100.15 0.06 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.23 116.23 0.13 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 118.49 118.49 0.24 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.26 464.26 0.03 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.46 133.46 0.1 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 160.76 160.76 0.12 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 192.4 192.4 0.26 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.45 139.45 0.11 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.56 69.56 0.06 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 101.45 101.45 -0.26 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.19 102.19 -0.24 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 105.57 105.57 -0.05 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 100 100 -1.41 5125067
תמהיל אגח חברות 220.81 220.81 0.34 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.85 106.85 0.05 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 102.27 102.27 -2.05 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
פס.בונדמאגר 3.64 4163.18 1132588|3
פס.תלבנדשקס3 3.63 4148.41 1134568|3
תכ.תלבונדשקל(2) 3.51 4005.62 1116524|3
מז טפ הנפק 35 2.24 2557.72 2310118|4
פועלים הנ הת יד 2.05 2340.2 1940501|4
תכ.תלבצמבנק 1.84 2101.72 1130301|3
פס.תלבנד60ס3 1.75 2000.8 1134550|3
הר.בונד-בנקים 1.69 1936.54 1130343|3
מז טפ הנפק 45 1.64 1874.97 2310217|4
ארפורט אגח ד 1.61 1844.63 1130426|4
דיסק השק אגח י 1.45 1658.62 6390348|4
מז טפ הנפק 37 1.36 1552.13 2310134|4
גזית גלוב אגח ט 1.19 1362.85 1260462|4
תכ.אינתבתשש 1.17 1338.65 1137736|3
מז טפ הנפק 38 1.14 1298.95 2310142|4
אמות אגח ה 1.12 1284.84 1138114|4
פועלים הנפ הת י 1.11 1272.09 1940402|4
דלק קב אגח לא 1.07 1217.63 1134790|4
דלק קידוחיםאגחא 0.99 1127.92 4750089|4
גזית גלוב אגח ד 0.96 1093.44 1260397|4
תכ.מאגר 0.94 1075.2 1132513|3
פס.תלבנד40ס3 0.92 1054.12 1134543|3
פרטנר אגח ו 0.89 1011.85 1141415|4
לאומי אגח 178 0.88 999.85 6040323|4
חברה לישראל אגח 11 0.87 989.55 5760244|4
חברה לישראל אגח 7 0.87 990.32 5760160|4
גב ים אגח ח 0.85 969.37 7590151|4
דיסק מנ שה נד 1 0.81 921.41 7480098|4
לאומי שה נד 201 0.81 920.29 6040158|4
אגוד הנ נדחה כא 0.81 922.86 1141878|4
מליסרון אגח יג 0.8 912.99 3230224|4
אמות אגח ג 0.77 884.05 1117357|4
חשמל אגח 26 0.74 849.96 6000202|4
חשמל אגח 27 0.73 834.89 6000210|4
נכסים ובנ אגח ז 0.7 799.7 6990196|4
תכ.תברמשת 0.66 748.6 1134634|3
מז טפ הנפק 43 0.65 745.81 2310191|4
הכשרת ישוב אג21 0.65 744.52 6120224|4
לאומי שה נד 301 0.64 732.49 6040265|4
ארפורט אגח ג 0.64 731.68 1122670|4
בינל הנפק התחכא 0.64 730.8 1126598|4
לייטסטון אגח א 0.63 717.96 1133891|4
פועלים הנ הת יא 0.62 705.2 1940410|4
בזן אגח א 0.61 693.17 2590255|4
רילייטד אגח א 0.61 700.19 1134923|4
ביג אגח ה 0.61 699.5 1129279|4
אזורים אגח 9 0.61 695.08 7150337|4
אזורים אגח 10 0.61 691.86 7150345|4
כללביט אגח י 0.6 686.47 1136068|4
מגדל הון אגח ד 0.59 676.17 1137033|4
אפריקה מג אגח ב 0.59 672.11 1126093|4
דרבן אגח ד 0.59 677.77 4110094|4
מבני תעש אגח כ 0.58 657.16 2260495|4
מליסרון אגח ו 0.57 652.92 3230125|4
פועלים הנ שה נד 1 0.57 650.99 1940444|4
דמרי אגח ז 0.57 645.64 1141191|4
הר.בונד-תשואה 0.57 646.06 1137769|3
מליסרון אגח י 0.56 642.71 3230190|4
מז טפ הנפק 39 0.55 632.56 2310159|4
בזק אגח 7 0.55 628.3 2300150|4
תמר פטרו אגח א 0.55 631.61 1141332|4
כלכלית ים אגחיג 0.54 614.89 1980366|4
אמות אגח ד 0.54 622.19 1133149|4
תעש אוירית אגחג 0.54 614.65 1127547|4
אדגר אגח ט 0.53 602.63 1820190|4
אשטרום קב אגח ב 0.52 596.06 1132331|4
פריון נט אג יב 0.52 594.95 1133537|4
בינל הנפק אגח ח 0.5 569.1 1134212|4
מז טפ הנפק 41 0.5 571.84 2310175|4
שלמה החז אגח טז 0.49 558.95 1410281|4
קרדן נדלן אגח ב 0.49 556.86 1133610|4
מויניאן אגח א 0.49 556.85 1135656|4
דלק קב אגח יח 0.49 565.4 1115823|4
וורטון אגח א 0.48 545.35 1140169|4
אשטרום נכ אגח 9 0.48 549.27 2510170|4
בזן אגח ד 0.48 546.94 2590362|4
לאומי שה נד 200 0.48 549.22 6040141|4
ירושליםהנפ נד11 0.47 538.7 1138551|4
אשדר אגח ד 0.47 534.18 1135607|4
פניקס הון אגח ד 0.47 535.72 1133529|4
שכון ובינוי אגח 8 0.46 522.73 1135888|4
פרטנר אגח ד 0.46 521.46 1118835|4
הכשרת ישוב אג20 0.46 527.77 6120216|4
נכסים ובנ אגח ד 0.46 523.26 6990154|4
שופרסל אגח ה 0.46 523.89 7770209|4
בינל הנפק התחכג 0.45 510.5 1142058|4
כיל אגח ה 0.45 509.38 2810299|4
בזן אגח ו 0.44 502.82 2590396|4
מליסרון אגח יא 0.44 506.74 3230208|4
אשטרום נכ אגח 7 0.44 500.58 2510139|4
בזק אגח 9 0.44 502.29 2300176|4
בזק אגח 6 0.44 500.89 2300143|4
בי קומיונק אגחב 0.44 503.18 1120872|4
הוט אגח ב 0.44 498.16 1123264|4
אקסטל אגח א 0.44 507.05 1132299|4
שלמה נדלן אגח ג 0.44 502.12 1137439|4
יוניברסל אגח ב 0.43 492.42 1141647|4
אלקו אגח יא 0.43 492.39 6940167|4
פועלים הנ אגח29 0.42 483.19 1940485|4
שלמה החז אגח טו 0.41 464.85 1410273|4
אלרוב נדלן אגח ד 0.41 465.78 3870128|4
פז נפט אגח ד 0.41 468.09 1132505|4
הר.בונד-תשואות 0.39 448.53 1128578|3
ביג אגח ג 0.39 440.91 1106947|4
מז טפ הנפק 44 0.39 451.13 2310209|4
מגדל הון אגח ה 0.39 448.65 1139286|4
אול-יר אגח ד 0.38 437.28 1141274|4
אדגר אגח ז 0.37 424.69 1820158|4
אלוני חץ אגח ט 0.37 420.01 3900354|4
אבגול אגח ב 0.37 421.77 1126317|4
סלע נדלן אגח ב 0.37 418.62 1132927|4
קיי.בי.אס אגח א 0.36 408.59 1137918|4
אלוני חץ אגח י 0.36 407.81 3900362|4
אדגר אגח ח 0.36 407.98 1820174|4
דיסקונט שה א 0.36 405.76 6910095|4
הפניקס אגח 2 0.36 407.86 7670177|4
דיסקונט מנ הת ד 0.35 404.53 7480049|4
מישורים אגח ד 0.35 402.12 1132729|4
פניקס הון אגח ה 0.34 385.35 1135417|4
אלדן תחבו אגח א 0.34 392.43 1134840|4
פועלים הנ הת טז 0.34 383.17 1940550|4
סקייליין אגח ב 0.34 385.45 1142033|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.34 391.9 1136803|4
גזית גלוב אגח יא 0.33 381.77 1260546|4
ירושליםהנפ אגחט 0.33 379.71 1127422|4
MS 4 7/8 11/01/22 0.33 379.02
לאומי התח נד400 0.33 372.6 6040331|4
נורסטאר אגח ח 0.32 368.11 7230295|4
דמרי אגח ד 0.32 366.15 1129667|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.32 363.95 1095066|4
ארפורט אגח ז 0.31 350.36 1140110|4
איידיאו אגח ח 0.29 335.27 5050265|4
אינטרנט זהבאגחד 0.29 327.38 1131614|4
חברה לישראל אגח 10 0.29 333.24 5760236|4
אמות אגח א 0.28 322.51 1097385|4
אגוד הנ שה נד 1 0.28 318.36 1115278|4
אלדן תחבו אגח ב 0.28 325.05 1138254|4
דורסל אגח ג 0.28 316.2 1139427|4
ויתניה אגח ד 0.28 317.91 1139476|4
שלמה החז אגח יח 0.28 321.78 1410307|4
מנרב אגח ב 0.28 317.98 1550052|4
אשטרום נכ אגח 8 0.26 294.89 2510162|4
אזורים אגח 8 0.25 288.97 7150246|4
דיסקונט מנ הת ה 0.25 290.16 7480031|4
ישפרו אגח ב 0.24 271.67 7430069|4
שטראוס אגח ד 0.23 262.03 7460363|4
תכ.תלבונד20(1) 0.23 258.99 1102276|3
אגוד הנ שה נד 2 0.22 249.89 1115286|4
דלק קב אגח יד 0.22 251.93 1115062|4
הכשרת ישוב אג15 0.22 252.78 6120158|4
אאורה אגח יא 0.21 234.75 3730421|4
אלון רבוע אגח ד 0.21 238.66 1139583|4
כנפיים אגח ה 0.2 230.47 5430095|4
סלקום אגח ז 0.18 211.3 1126002|4
סלע נדלן אגח א 0.17 194.43 1128586|4
תדיראן הול אגח2 0.17 190.85 2580066|4
נאוי אגח ב 0.17 196.21 2080166|4
ויקטורי אגח א 0.16 184.37 1136126|4
צרפתי אגח ז 0.13 143.05 4250163|4
בי קומיונק אגחג 0.12 133.95 1139203|4
יוניברסל אגח א 0.11 124.89 1141639|4
דקסיה הנ אגח יא 0.09 102.82 1134154|4
סאמיט אגח ו 0.09 108.49 1130939|4
גלובל כנפ אגח א 0.09 108.02 1121482|4
אשדר אגח א 0.08 95.59 1104330|4
שלמה החז אגח יא 0.08 92.84 1410224|4
מליסרון אגח יב 0.08 96.03 3230216|4
שטראוס אגח ב 0.07 74.43 7460140|4
מנורה הון אגח א 0.06 66.19 1103670|4
חשמל אגח 28 0.04 45.52 6000228|4
דיסק התח נד יא 0.03 30.68 6910137|4
ריט 1 אגח ג 0.03 34.69 1120021|4
לוינשט נכ אגח ב 0 0 1139716|4