קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.35 104.35 0.05 5123930
FOREST אגח מדורג ! 126.03 126.03 -0.03 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 102.48 102.48 0.08 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.55 109.55 -0.01 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 102.29 102.29 0.11 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.54 115.54 -0.01 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 119.34 119.34 0.01 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1052.92 1052.92 0.04 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 135.04 135.04 -0.05 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 105.19 105.19 -0.01 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 105.06 105.06 0 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 175.42 175.42 0.07 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.81 126.81 -0.06 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 272.46 272.47 0.11 5100193
אלומות ! אגח חברות 150.47 150.47 0.07 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.87 169.87 0.02 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 173.22 173.22 0.01 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 171.55 171.55 0.02 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.35 121.35 -0.02 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.67 126.67 -0.02 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 192.35 192.35 -0.02 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 103.07 103.07 -0.06 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 176.43 176.43 -0.01 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.98 105.98 0.02 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.67 113.67 0.02 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 811.34 811.34 -0.04 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 115.16 115.16 -0.01 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.99 126.99 -0.01 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 134.02 134.02 0.02 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 105.55 105.55 0.05 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 173.34 173.34 -0.03 5107453
הראל ! אגח תאגידים 237.32 239.69 -0.04 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 194.67 194.67 -0.07 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.89 127.89 -0.02 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 103.47 103.47 -0.04 5119441
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.84 100.84 -0.02 5120340
הראל פיא אגח חברות תזרימיות 153.36 153.36 0 5112560
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.67 158.67 0 5107156
הראל פרימיום 500.53 505.54 0.05 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 128.22 128.22 0.02 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 126.15 126.15 0.01 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.8 112.8 -0.04 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.74 125.74 -0.02 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 107.3 107.3 -0.04 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.92 173.92 -0.02 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.33 145.33 -0.02 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 120.27 120.27 0 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 112.61 112.61 -0.04 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.59 179.59 -0.01 5107479
כוון אגח חברות + 10% 167.65 167.65 0.05 5109632
כרמים ! אגח חברות 114.12 114.12 0.04 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.35 134.35 -0.04 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.99 189.99 -0.03 5104849
מגדל ! תיק עד 3 שנים Total Return 135.88 135.88 0 5115175
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 125.74 125.74 0.01 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 113.63 113.63 -0.04 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 150.31 150.31 -0.01 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 112.03 112.03 -0.05 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.76 139.76 -0.01 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.86 148.86 0.03 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.37 162.37 -0.01 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 188.48 188.48 -0.02 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.24 174.24 -0.04 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.69 117.69 -0.02 5118633
מור נבחרת אגח 141.88 141.88 -0.04 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.3 158.3 0 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.79 250.79 -0.01 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 105.29 105.29 -0.08 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 154.14 154.14 0.01 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 612.85 612.86 0.02 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.64 105.64 0 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.49 174.49 0.01 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 527.15 527.15 -0.03 5520028
מיטב מדורגות 231.15 231.15 0 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.38 126.38 -0.02 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.09 113.09 0.01 5114434
סיגמא ! אגח חברות 165.55 165.55 0 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.16 100.16 0.08 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 554.61 554.61 -0.01 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.89 123.89 0.01 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.65 79.65 0.06 5107321
פורטה ! אגח 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 159.49 159.49 -0.01 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.29 152.29 0.03 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 147.13 147.13 -0.07 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 129.45 129.45 0.02 5112487
פסגות Bond picking 116.14 116.14 -0.03 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1131.59 1131.59 0.03 5110721
פסגות מדפ מדורג 143.01 143.01 0.03 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.83 138.83 -0.05 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2960.23 2960.23 0 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 97.13 97.13 0.02 5118880
פסגות קונצרני פלוס 107.45 107.45 0.02 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.74 147.74 0.06 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.98 127.98 -0.01 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1012.94 1012.94 -0.01 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 118.07 118.07 0.02 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 851.97 851.97 -0.02 5112396
קסם אקסלנס ! תיק קונצרני 127.78 127.78 0.01 5115217
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.52 100.52 -0.02 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.73 116.73 0.01 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 118.1 118.1 0.08 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.3 464.3 -0.01 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.91 133.91 0.02 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 161.5 161.5 -0.04 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 192.53 192.53 0.04 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.68 139.68 0.04 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.7 69.7 -0.01 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 102.18 102.18 0.07 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.48 102.48 -0.04 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 106.52 106.52 0.01 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.8 101.8 0.07 5125067
תמהיל אגח חברות 219.15 219.15 0.07 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.78 106.78 0.05 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.56 104.56 0 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
פס.תלבנדשקס3 3.87 4706.66 1134568|3
תכ.תלבונדשקל(2) 3.23 3931.25 1116524|3
פס.בונדמאגר 2.62 3183.31 1132588|3
דיסק השק אגח ו 1.99 2421.22 6390207|4
פועלים הנ הת יד 1.92 2336.08 1940501|4
תכ.תלבצמבנק 1.7 2074.37 1130301|3
פס.תלבנד60ס3 1.61 1957.94 1134550|3
הר.בונד-בנקים 1.57 1912.12 1130343|3
ארפורט אגח ד 1.57 1907.56 1130426|4
פועלים הנ אגח32 1.3 1583.36 1940535|4
לאומי התח נד יב 1.19 1451.3 6040273|4
חברהלישראלאגח11 1.17 1421.73 5760244|4
גזית גלוב אגח ט 1.12 1358.45 1260462|4
תכ.אינתבתשש 1.08 1308.95 1137736|3
דלק קב אגח יח 1.04 1262.33 1115823|4
דלק קידוחיםאגחא 1.03 1252.94 4750089|4
דלק קב אגח לא 1 1222.65 1134790|4
פועלים הנפ הת י 0.94 1148.04 1940402|4
מז טפ הנפק 37 0.9 1089.93 2310134|4
תכ.מאגר 0.87 1054.14 1132513|3
פס.תלבנד40ס3 0.85 1035.69 1134543|3
פרטנר אגח ו 0.82 1001 1141415|4
לאומי אגח 178 0.82 994.08 6040323|4
לאומי שה נד 201 0.81 991.17 6040158|4
בי קומיונק אגחג 0.8 970.34 1139203|4
מז טפ הנפק 36 0.8 973.22 2310126|4
אלון רבוע אגח ד 0.79 957.99 1139583|4
בזק אגח 9 0.77 942.62 2300176|4
מז טפ הנפק 39 0.74 899.4 2310159|4
דמרי אגח ז 0.74 901.35 1141191|4
כלכלית ים אגחיג 0.73 887.17 1980366|4
מגדל הון אגח ד 0.72 873.56 1137033|4
אמות אגח ג 0.71 857.83 1117357|4
הר.בונד-תשואות 0.7 857.13 1128578|3
גזית גלוב אגחיא 0.7 856.25 1260546|4
חשמל אגח 26 0.69 835.47 6000202|4
שכון ובי אגח 8 0.68 827.2 1135888|4
חשמל אגח 27 0.67 811.65 6000210|4
אלביט מערכ אגחא 0.66 808.9 1119635|4
וורטון אגח א 0.66 803.33 1140169|4
מז טפ הנפק 38 0.66 808.84 2310142|4
מז טפ הנפק 35 0.66 804.01 2310118|4
דרבן אגח ד 0.66 801.88 4110094|4
נכסים ובנ אגח ז 0.64 784.71 6990196|4
תמר פטרו אגח א 0.63 765.6 1141332|4
מויניאן אגח א 0.63 771.42 1135656|4
פניקס הון אגח ה 0.63 771.09 1135417|4
תכ.תברמשת 0.61 742.8 1134634|3
מבני תעש אגח כ 0.61 744.38 2260495|4
מז טפ הנפק 43 0.6 734.54 2310191|4
בינל הנפק התחכא 0.6 730.51 1126598|4
פס.בונדצמודיתר 0.59 723.05 1127752|3
בזק אגח 7 0.59 712.68 2300150|4
גזית גלוב אגח ד 0.59 723.21 1260397|4
לאומי שה נד 301 0.59 715.6 6040265|4
איידיאו אגח ח 0.59 715.5 5050265|4
דיסק מנ שה נד 1 0.59 717.36 7480098|4
פועלים הנ הת יא 0.58 703.29 1940410|4
ביג אגח ה 0.58 705.33 1129279|4
לייטסטון אגח א 0.58 711.59 1133891|4
קרדן נדלן אגח ב 0.57 690.24 1133610|4
מליסרון אגח יג 0.57 698.36 3230224|4
אדגר אגח ז 0.56 680.61 1820158|4
אזורים אגח 10 0.56 686.32 7150345|4
אדגר אגח ח 0.55 663.5 1820174|4
בינל הנפק אגח ח 0.55 666.32 1134212|4
אלדן תחבו אגח א 0.55 668.99 1134840|4
אמות אגח ה 0.55 663.65 1138114|4
פועלים הנ אגח33 0.54 655.02 1940568|4
אלרוב נדלן אגחד 0.54 655.28 3870128|4
דיסקונט שה א 0.54 660.52 6910095|4
איידיאו אגח ז 0.54 660.87 5050240|4
חברה לישראלאגח7 0.53 650.25 5760160|4
לאומי התח נד ח 0.53 649.94 6040232|4
מליסרון אגח יא 0.53 639.29 3230208|4
בזן אגח ה 0.53 640.05 2590388|4
בזן אגח א 0.53 645.87 2590255|4
מנרב אגח ב 0.53 650.56 1550052|4
פועלים הנ אגח34 0.52 628.22 1940576|4
מישורים אגח ד 0.52 636.15 1132729|4
כללביט אגח י 0.51 625.5 1136068|4
פריון נט אג יב 0.5 612.6 1133537|4
אשטרום קב אגח ב 0.5 604.95 1132331|4
ירושליםהנפ אגחט 0.5 604.18 1127422|4
פועלים הנ הת יג 0.5 603.48 1940436|4
הכשרת ישוב אג20 0.5 610.86 6120216|4
דיסק התח נד יב 0.48 588.5 6910160|4
ויתניה אגח ד 0.48 585.2 1139476|4
אשטרום נכ אגח 9 0.48 580.14 2510170|4
בזק אגח 6 0.48 580.37 2300143|4
כיל אגח ה 0.48 586.48 2810299|4
בזן אגח ו 0.47 567.97 2590396|4
שלמה החז אגח טו 0.47 573.35 1410273|4
שלמה החז אגח טז 0.47 572.64 1410281|4
אלקו אגח יא 0.47 577.12 6940167|4
תעש אוירית אגחג 0.45 544.79 1127547|4
רילייטד אגח א 0.45 552.85 1134923|4
שופרסל אגח ה 0.44 535.88 7770209|4
פניקס הון אגח ד 0.43 522.39 1133529|4
בינל הנפק התחכב 0.43 527.16 1138585|4
אאורה אגח יא 0.42 510.69 3730421|4
בי קומיונק אגחב 0.42 516.09 1120872|4
אזורים אגח 9 0.42 516.51 7150337|4
לאומי שה נד 200 0.41 498.21 6040141|4
אשדר אגח ד 0.41 504.36 1135607|4
בזן אגח ד 0.41 503.13 2590362|4
שלמה החז אגח יח 0.41 498.6 1410307|4
דיסקונט מנ הת ד 0.4 488.16 7480049|4
מזרח טפחות שה א 0.39 478.48 6950083|4
אלדן תחבו אגח ב 0.39 475.85 1138254|4
פז נפט אגח ד 0.38 463.82 1132505|4
פועלים הנ אגח29 0.38 458.93 1940485|4
מליסרון אגח ו 0.38 459.79 3230125|4
נורסטאר אגח ח 0.38 457.54 7230295|4
מליסרון אגח ד 0.37 446.3 3230083|4
פועל הנ שה נד 1 0.37 448.94 1940444|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.36 441.32 1095066|4
אמות אגח א 0.36 433.49 1097385|4
ירושליםהנפ נד11 0.35 424 1138551|4
אינטרנט זהבאגחד 0.34 408.96 1131614|4
קיי.בי.אס אגח א 0.33 406 1137918|4
אדגר אגח ט 0.33 404.21 1820190|4
ארפורט אגח ג 0.32 394.77 1122670|4
נכסים ובנ אגח ג 0.32 386.87 6990139|4
נכסים ובנ אגח ד 0.32 385.79 6990154|4
MS 4 7/8 11/01/22 0.32 391.7
אדמה אגח ב 0.31 380.47 1110915|4
פרטנר אגח ד 0.31 372.73 1118835|4
שלמה נדלן אגח ב 0.31 377.07 1129436|4
ביג אגח ג 0.3 360.54 1106947|4
ארפורט אגח ז 0.3 365.05 1140110|4
מז טפ הנפק 41 0.3 366.55 2310175|4
בינל הנפק התח כ 0.29 350.1 1121953|4
דמרי אגח ד 0.29 348.99 1129667|4
ישרס אגח יג 0.29 358.16 6130181|4
אלוני חץ אגח י 0.29 353.03 3900362|4
יו.טי.אס אגח ח 0.28 339.26 4590147|4
דה זראסאי אגח ב 0.27 323.66 1131028|4
דלשה קפיטל אגחב 0.27 330.14 1137314|4
חברהלישראלאגח10 0.27 333.98 5760236|4
הפניקס אגח 2 0.27 324.62 7670177|4
דיסקונט מנ הת ה 0.24 289.33 7480031|4
אזורים אגח 8 0.24 287.18 7150246|4
אבגול אגח ב 0.24 296.67 1126317|4
רבוע נדלן אגח ו 0.24 291.29 1140607|4
מגדל הון אגח ה 0.23 283.42 1139286|4
אגוד הנפ נדחה כ 0.22 265.32 1139153|4
אלוני חץ אגח ח 0.22 272.27 3900271|4
שטראוס אגח ד 0.22 264.78 7460363|4
הכשרת ישוב אג15 0.21 257.23 6120158|4
מבני תעש אגח יד 0.21 260.28 2260412|4
אפריקה מג אגח ב 0.21 255.54 1126093|4
הוט אגח ב 0.21 253.88 1123264|4
אגוד הנ שה נד 2 0.21 250.71 1115286|4
תכ.תלבונד20(1) 0.21 252.46 1102276|3
דלק קב אגח יד 0.21 255.88 1115062|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.2 248.77 1136803|4
כנפיים אגח ה 0.19 228.03 5430095|4
יואל אגח 3 0.18 219.68 5830104|4
ישפרו אגח ב 0.18 222.46 7430069|4
סלע נדלן אגח ב 0.18 220.92 1132927|4
דלק קב אגח טו 0.17 208.14 1115070|4
אגוד הנ שה נד 1 0.17 207.79 1115278|4
ויתניה אגח ג 0.17 209.94 1120773|4
סלקום אגח ז 0.17 210.76 1126002|4
סלע נדלן אגח א 0.16 190.39 1128586|4
אגוד הנפ התח יז 0.16 189.96 1120823|4
אשטרום קב אגח ג 0.16 197.23 1140102|4
נאוי אגח ב 0.16 197.98 2080166|4
מבני תעש אגח יז 0.16 189.61 2260446|4
מליסרון אגח יב 0.16 193.46 3230216|4
שלמה החז אגח יא 0.15 184.22 1410224|4
ויקטורי אגח א 0.15 185.34 1136126|4
צרפתי אגח ז 0.12 141.87 4250163|4
מליסרון אגח ה 0.11 133.56 3230091|4
גלובל כנפ אגח א 0.11 130.75 1121482|4
סאמיט אגח ו 0.09 106.8 1130939|4
שטראוס אגח ב 0.05 65.51 7460140|4
אינטרנט זהבאגחג 0.04 53.46 1120880|4
דה לסר אגח ב 0.04 50.58 1118587|4
ריט 1 אגח ג 0.03 36.06 1120021|4
ישרס אגח יא 0.02 19.75 6130165|4
יו.טי.אס אגח ט 0 3.56 4590162|4