קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 103.74 103.74 -0.21 5123930
FOREST אגח מדורג ! 125.68 125.68 -0.08 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 103.19 103.19 -0.47 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.16 109.16 -0.22 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 103.18 103.18 -0.55 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.46 115.46 -0.16 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 118.91 118.91 -0.23 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1052.22 1052.22 -0.25 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 134.14 134.14 -0.21 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.27 104.27 -0.21 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 104.77 104.77 -0.09 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 178.86 178.86 -0.18 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.36 126.36 -0.05 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 278.34 278.36 -0.3 5100193
אלומות ! אגח חברות 149.77 149.77 -0.31 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.28 169.28 -0.24 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 172.12 172.12 -0.28 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 170.53 170.53 -0.3 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.11 121.11 -0.09 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 125.97 125.97 -0.16 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 191.97 191.97 0.12 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.28 102.28 -0.16 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 175.35 175.35 -0.15 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.74 105.74 -0.28 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.38 113.38 -0.21 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 810.69 810.69 -0.28 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 114.6 114.6 -0.18 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.27 126.27 -0.19 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.64 133.64 -0.28 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 104.7 104.7 -0.3 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 172.64 172.64 -0.19 5107453
הראל ! אגח תאגידים 236.57 238.94 -0.2 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 193.39 193.39 -0.2 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.29 127.29 -0.16 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 102.94 102.94 -0.22 5119441
הראל ניהול אגח 151.78 151.78 -0.26 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.74 100.74 -0.05 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 157.85 157.85 -0.16 5107156
הראל פרימיום 501.28 506.29 -0.09 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 127.27 127.27 -0.15 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 125.79 125.79 -0.19 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.45 112.45 -0.05 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.06 125.06 -0.14 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.55 106.55 -0.14 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.37 173.37 -0.15 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 144.76 144.76 -0.13 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 119.73 119.73 -0.16 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 111.99 111.99 -0.06 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.83 179.83 -0.23 5107479
כרמים ! אגח חברות 114.74 114.74 -0.22 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.12 134.12 -0.19 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.87 189.87 -0.16 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.44 101.44 -0.09 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 125.15 125.15 -0.44 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 112.45 112.45 -0.27 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 152 152 -0.09 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.66 111.66 -0.05 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.41 139.41 -0.15 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.52 148.52 -0.17 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.15 162.15 -0.07 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 187.96 187.96 -0.24 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.99 174.99 0.05 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.18 117.18 -0.14 5118633
מור אגח חברות 100.15 100.15 -0.16 5125901
מור נבחרת אגח 141.37 141.37 -0.09 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.02 158.02 -0.17 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.56 250.56 -0.17 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 106.9 106.9 -0.07 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 155.39 155.39 -0.11 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 617.85 617.85 -0.25 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.4 105.4 -0.12 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.92 174.92 -0.17 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 523.64 523.64 -0.15 5520028
מיטב מדורגות 230.08 230.08 -0.22 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.11 126.11 -0.14 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.14 113.14 -0.06 5114434
סיגמא ! אגח חברות 164.59 164.59 -0.22 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.85 100.85 -0.32 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 551.45 551.45 -0.23 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.16 123.16 -0.2 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.13 79.13 -0.24 5107321
פורטה ! אגח 100.39 100.39 -0.2 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 158.45 158.45 -0.16 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 151.97 151.97 -0.17 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 145.12 145.12 -0.1 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 128.85 128.85 -0.17 5112487
פסגות Bond picking 115.66 115.66 -0.05 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1119.21 1119.21 -0.24 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.34 142.34 -0.19 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.07 138.07 -0.07 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2987.29 2987.29 -0.26 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 96.15 96.15 -0.19 5118880
פסגות קונצרני פלוס 108.06 108.06 -0.19 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 146.93 146.93 -0.17 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.14 127.14 -0.16 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 99.67 99.67 -0.11 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1012.48 1012.48 -0.2 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 117.8 117.8 -0.21 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 849.2 849.2 -0.17 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.09 100.09 -0.07 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.08 116.08 -0.21 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 118.21 118.21 -0.39 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.14 464.14 -0.04 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.33 133.33 -0.19 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 160.57 160.57 -0.17 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 191.91 191.91 -0.23 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.29 139.29 -0.17 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.52 69.52 -0.11 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 101.71 101.71 -0.32 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.44 102.44 -0.11 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 105.62 105.62 -0.28 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.43 101.43 -0.27 5125067
תמהיל אגח חברות 220.06 220.06 -0.3 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.8 106.8 -0.31 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.41 104.41 -0.06 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
אידיביפת אגח יד 3.73 7759.79 7980337|4
אידיבי פת אגח ט 2.8 5830.82 7980154|4
אקסטל אגח ב 2.65 5515.1 1135367|4
דלק קב אג לב 2.42 5040 1138874|4
דיסק השק אגח ו 2.24 4654.92 6390207|4
ג''י.אף.אי אגח ב 2.22 4621.95 1140540|4
לאומי אגח 177 2.14 4452.14 6040315|4
סאות'רן אגח א 1.9 3947.53 1140094|4
פועלים הנ אגח33 1.88 3912.67 1940568|4
חלל תקש אג יז 1.82 3792.6 1140888|4
ג'י.אף.איי אגח א 1.8 3751.08 1134915|4
אמות אגח ב 1.73 3596.84 1126630|4
נובל אגח א 1.69 3514.88 1141860|4
אפריקה אגח כו 1.69 3522.8 6110365|4
אספן גרופ אגח ו 1.69 3513.37 3130291|4
רציו מימון אגחב 1.67 3477.9 1139443|4
אלביט הד אגח ח 1.62 3359.4 1131267|4
אמ.די.ג'י אגח א 1.62 3378.79 1136415|4
המשביר 365 אג ה 1.56 3240 1141100|4
מז טפ הנפק 38 1.52 3167.92 2310142|4
הכשרת ישוב אג20 1.52 3156.36 6120216|4
מידאס אגח ג 1.51 3145.8 5440169|4
דלק קב אגח יח 1.45 3010.36 1115823|4
בזן אגח ט 1.43 2968.5 2590461|4
אאורה אג יג 1.41 2940.2 3730405|4
אלוני חץ אגח ו 1.4 2907.05 3900206|4
צ''וזן נכס אגח א 1.3 2705.8 1141894|4
דוניץ אג א 1.29 2688.4 4000055|4
אנקור אגח א 1.28 2666.56 1141118|4
יואייארסי אגח א 1.25 2592 1141837|4
אפריקה נכס אגחז 1.25 2592.52 1132232|4
אקסטל אגח א 1.25 2604.61 1132299|4
אול-יר אגח ד 1.2 2495.03 1141274|4
להב אג ז 1.16 2412.3 1360056|4
מליבו אגח ג 1.13 2340 1139302|4
נכסים ובנ אגח ו 1.08 2239.52 6990188|4
ברן אג ב 1.06 2196.24 2860179|4
ארפורט אגח ד 1.05 2180.39 1130426|4
פז נפט אגח ד 1.04 2167.32 1132505|4
פלסטו קרגל אג 2 1.04 2155.26 7270127|4
ברוקלנד אגח ב 1.01 2101.18 1136993|4
ארקו אגח ג 0.98 2043.45 3100245|4
סלקום אגח ו 0.94 1953.43 1125996|4
פז נפט אגח ג 0.94 1948.83 1114073|4
המשביר 365 אגחד 0.92 1907.04 1137298|4
מירלנד אגח ז 0.92 1923.25 1139559|4
ווסיג'י אגח א 0.91 1891.5 1141209|4
אדגר אגח ט 0.9 1878.88 1820190|4
איאסאראר אגח ד 0.9 1876 3650132|4
הוט אגח א 0.89 1857.91 1123256|4
כלכלית ים אגחיג 0.88 1821.27 1980366|4
ארקו החזקות 0.87 1810.91 310011|1
וורטון אגח א 0.86 1797.95 1140169|4
לאומי שה נד 301 0.85 1765.18 6040265|4
מישורים אגח ד 0.8 1666.81 1132729|4
הכשרת ישוב אג17 0.77 1606.2 6120182|4
פולאר השק אגח ו 0.73 1523.39 6980247|4
איאסאראר אגח יח 0.73 1515.45 3650140|4
כלכלית ים אגחיב 0.73 1519.05 1980358|4
פרידנזון אג ז 0.73 1524.67 1136498|4
אלביט הד אגח ט 0.7 1465.34 1131275|4
מידאס אגח ב 0.7 1459.39 5440128|4
אדגר אגח ח 0.69 1430.28 1820174|4
אנלייט אנר אג ד 0.68 1417.88 7200082|4
שלמה החז אגח טז 0.66 1368.44 1410281|4
חנן מור אגח ו 0.65 1346.85 1135250|4
רציו מימון אגחא 0.62 1285.79 1133552|4
וונטייז אג א 0.61 1277.5 1141522|4
דלק קב אג לג 0.6 1256.53 1138882|4
אמות אגח א 0.57 1191.33 1097385|4
אלמוגים אגח ג 0.54 1127.17 1136688|4
דרבן אגח ד 0.54 1118.6 4110094|4
אנלייט אנר אגחב 0.53 1097.64 7200090|4
סלקום אגח ח 0.53 1104.07 1132828|4
ספנסר אגח א 0.51 1068.96 1133800|4
חלל תקש אגח ו 0.51 1064.6 1135151|4
פלסטו שק אגח ד 0.5 1045.4 7270119|4
ביג אגח ג 0.49 1012.12 1106947|4
אשטרום נכ אגח 7 0.48 994.92 2510139|4
אנקור אגח ב 0.44 909.71 1141126|4
שכון ובינוי אגח 6 0.44 907.2 1129733|4
בזן אגח א 0.43 897.65 2590255|4
גלובל כנפ אגח ב 0.39 815.98 1136969|4
לוזון קב אגח ח 0.36 756.79 4730164|4
חג'ג' אגח ה 0.34 707.61 8230161|4
בראק אן וי אגחא 0.32 665.39 1122860|4
נורסטאר אגח יא 0.31 640.08 7230352|4
פריון נט אג יב 0.3 633.88 1133537|4
אופטיבייס אגח א 0.29 596.57 1136209|4
לוי אגח ו 0.28 590.49 7190150|4
גב ים אגח ו 0.24 499.81 7590128|4
ישרס אגח יא 0.21 435.36 6130165|4
אידיביפת אגח יא 0.19 384.89 7980303|4
סאמיט אגח ז 0.19 388.81 1133479|4
הראל הנפק אגח ד 0.18 367.39 1119213|4
נתנאל גרו אג3-ס 0.17 346.44 4210118|4
אלרוב נדלן אגח א 0.15 321.41 3870078|4
אורתם סהר אג י 0.14 299.02 1136787|4
שטראוס אגח ב 0.13 274.86 7460140|4
כלכלית ים אגח ו 0.11 221.48 1980192|4
לוזון קב אגח ו 0.07 137.74 4730123|4
הפניקס אגח 1 0.06 122.16 7670102|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.06 116.32 1121227|4
אפריקה נכס אגחח 0.05 99.85 1142231|4
וילאר אגח ד 0.05 112.65 4160099|4
אורתם סהר אגח ה 0.04 79.2 1128396|4
דה לסר אגח ד 0.03 62.8 1132059|4
ישראל קנדה אגחה 0.03 65.28 4340154|4
אזורים אגח 8 0.02 41.69 7150246|4
מנרב אגח ב 0.02 51.78 1550052|4
שלמה החז אגח יא 0.02 44.06 1410224|4
מבני תעש אגח יז 0.01 11.29 2260446|4
ישרס אגח יג 0.01 11.01 6130181|4
מידאס אפ 4 0.01 21.78 5440151|1
הפניקס אגח 2 0.01 21.77 7670177|4
סקייליין אפ 2 0 2.64 1131572|1
דור אלון אגח ג 0 10.1 1115245|4