קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.21 104.21 -0.08 5123930
FOREST אגח מדורג ! 126.02 126.02 -0.06 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 102.45 102.45 -0.1 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.4 109.4 -0.1 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 102.31 102.31 -0.07 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.44 115.44 -0.09 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 119.3 119.3 -0.05 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1051.04 1051.04 -0.1 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 134.76 134.76 -0.13 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 105.04 105.04 -0.11 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 105.05 105.05 -0.03 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 175.55 175.55 0.07 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.68 126.68 -0.03 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 272.71 272.73 0.12 5100193
אלומות ! אגח חברות 150.45 150.45 0 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.81 169.81 -0.04 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 173.03 173.03 -0.08 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 171.39 171.39 -0.06 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.19 121.19 -0.08 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.53 126.53 -0.05 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 192.34 192.34 0.07 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.88 102.88 -0.09 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 176.28 176.28 -0.05 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.88 105.88 -0.08 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.61 113.61 -0.05 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 810.1 810.1 -0.12 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 115.06 115.06 -0.07 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.9 126.9 -0.06 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.93 133.93 -0.07 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 105.46 105.46 -0.09 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 173.15 173.15 -0.08 5107453
הראל ! אגח תאגידים 236.95 239.32 -0.11 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 194.34 194.34 -0.11 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.81 127.81 -0.08 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 103.31 103.31 -0.09 5119441
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.81 100.81 -0.04 5120340
הראל פיא אגח חברות תזרימיות 153.29 153.29 -0.08 5112560
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.59 158.59 -0.06 5107156
הראל פרימיום 498.57 503.56 -0.18 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 128.15 128.15 -0.05 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 126.11 126.11 -0.05 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.76 112.76 -0.01 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.7 125.7 -0.06 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 107.23 107.23 -0.06 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.78 173.78 -0.08 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.25 145.25 -0.02 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 120.2 120.2 -0.07 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 112.5 112.5 -0.02 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.42 179.42 -0.1 5107479
כוון אגח חברות + 10% 167.36 167.36 -0.13 5109632
כרמים ! אגח חברות 114.08 114.08 -0.02 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.22 134.22 -0.07 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.83 189.83 -0.09 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 5125695
מגדל ! תיק עד 3 שנים Total Return 135.81 135.81 -0.03 5115175
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 125.66 125.66 -0.12 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 113.35 113.35 -0.11 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 150.2 150.2 -0.06 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.89 111.89 -0.11 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.68 139.68 -0.04 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.84 148.84 -0.04 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.3 162.3 -0.04 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 188.22 188.22 -0.1 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.06 174.06 -0.23 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.61 117.61 -0.09 5118633
מור נבחרת אגח 141.76 141.76 -0.09 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.24 158.24 -0.06 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.47 250.47 -0.06 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 105.16 105.16 -0.09 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 154.18 154.18 0.03 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 612.53 612.53 -0.03 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.58 105.58 -0.06 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.46 174.46 -0.02 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 526.58 526.59 -0.1 5520028
מיטב מדורגות 230.93 230.93 -0.06 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.25 126.25 -0.06 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.04 113.04 -0.04 5114434
סיגמא ! אגח חברות 165.41 165.41 -0.05 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.12 100.12 -0.07 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 554.16 554.16 -0.06 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.82 123.82 -0.05 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.66 79.66 -0.03 5107321
פורטה ! אגח 99.98 99.98 -0.02 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 159.29 159.29 -0.08 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.18 152.18 -0.09 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 146.93 146.93 -0.12 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 129.35 129.35 -0.06 5112487
פסגות Bond picking 116.25 116.25 0.03 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1130.78 1130.78 -0.13 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.95 142.95 -0.09 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.59 138.59 -0.02 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2956.33 2956.33 0.06 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 97.65 97.65 0.18 5118880
פסגות קונצרני פלוס 107.22 107.22 -0.12 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.76 147.76 -0.02 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.82 127.82 -0.09 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1011.9 1011.9 -0.12 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 117.89 117.89 -0.11 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 851.49 851.49 -0.09 5112396
קסם אקסלנס ! תיק קונצרני 127.63 127.63 -0.09 5115217
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.45 100.45 -0.06 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.62 116.62 -0.09 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 118.19 118.19 -0.06 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.25 464.25 -0.02 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.81 133.81 -0.08 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 161.25 161.25 -0.1 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 192.23 192.23 -0.17 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.71 139.71 -0.04 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.68 69.68 -0.06 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 102.18 102.18 -0.07 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.37 102.37 -0.06 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 106.37 106.37 -0.1 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.87 101.87 0 5125067
תמהיל אגח חברות 218.82 218.82 -0.07 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.66 106.66 -0.14 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.52 104.52 -0.04 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
אידיביפת אגח יד 3.73 7530.75 7980337|4
אידיבי פת אגח ט 2.69 5435.08 7980154|4
דלק קב אג לב 2.49 5035 1138874|4
ג''י.אף.אי אגח ב 2.26 4558.05 1140540|4
דיסק השק אגח ו 2.19 4417.81 6390207|4
לאומי אגח 177 2.18 4409.48 6040315|4
אקסטל אגח ב 2.03 4097.01 1135367|4
פועלים הנ אגח33 1.96 3951.65 1940568|4
מז טפ הנפק 38 1.96 3953.81 2310142|4
חלל תקש אג יז 1.91 3864 1140888|4
סאות'רן אגח א 1.87 3769.56 1140094|4
ג'י.אף.אי אגח א 1.86 3754.49 1134915|4
דלק קב אגח יח 1.84 3719.1 1115823|4
אמות אגח ב 1.75 3542.17 1126630|4
אפריקה אגח כו 1.69 3403.18 6110365|4
אספן גרופ אגח ו 1.68 3382.65 3130291|4
רציו מימון אגחב 1.68 3391.8 1139443|4
אלביט הד אגח ח 1.64 3308.25 1131267|4
מידאס אגח ג 1.57 3173.7 5440169|4
אמ.די.ג'י אגח א 1.53 3085.02 1136415|4
הכשרת ישוב אג20 1.49 3015.13 6120216|4
בזן אגח ט 1.48 2985.3 2590461|4
אאורה אג יג 1.44 2898.09 3730405|4
אלוני חץ אגח ו 1.43 2888.94 3900206|4
אפריקה נכס אגחז 1.38 2788.68 1132232|4
המשביר 365 אג ה 1.26 2536.38 1141100|4
אקסטל אגח א 1.24 2505.86 1132299|4
אנקור אגח א 1.2 2430.84 1141118|4
מליבו אגח ג 1.18 2391.75 1139302|4
להב אג ז 1.18 2386.5 1360056|4
אול-יר אגח ד 1.16 2340.03 1141274|4
ברן אג ב 1.11 2238.6 2860179|4
נכסים ובנ אגח ו 1.09 2199.25 6990188|4
ברוקלנד אגח ב 1.09 2193.3 1136993|4
פלסטו קרגל אג 2 1.08 2186.84 7270127|4
ארפורט אגח ד 1.07 2161.36 1130426|4
פז נפט אגח ד 1.06 2149.23 1132505|4
הוט אגח א 1 2016.27 1123256|4
ארקו אגח ג 0.98 1969.35 3100245|4
פז נפט אגח ג 0.97 1955.29 1114073|4
סלקום אגח ו 0.96 1940.12 1125996|4
איאסאראר אגח ד 0.95 1912.58 3650132|4
כלכלית ים אגחיג 0.91 1842.88 1980366|4
אדגר אגח ט 0.9 1814.56 1820190|4
המשביר 365 אגחד 0.9 1818.3 1137298|4
מירלנד אגח ז 0.89 1799.75 1139559|4
ווסיג''י אגח א 0.89 1800.69 1141209|4
וורטון אגח א 0.88 1776.6 1140169|4
לאומי שה נד 301 0.88 1771.5 6040265|4
ארקו החזקות 0.82 1645.98 310011|1
פרידנזון אג ז 0.81 1633.07 1136498|4
מבני תעש אגח יד 0.8 1606.98 2260412|4
מישורים אגח ד 0.8 1625.47 1132729|4
הכשרת ישוב אג17 0.79 1604.55 6120182|4
איאסאראר אגח יח 0.76 1536.45 3650140|4
כלכלית ים אגחיב 0.76 1534.05 1980358|4
פולאר השק אגח ו 0.74 1501.57 6980247|4
מידאס אגח ב 0.73 1468.52 5440128|4
אנלייט אנר אג ד 0.71 1434.45 7200082|4
אדגר אגח ח 0.7 1412.6 1820174|4
שלמה החז אגח טז 0.7 1408.57 1410281|4
חנן מור אגח ו 0.66 1335.04 1135250|4
רציו מימון אגחא 0.63 1268.81 1133552|4
ספנסר אגח א 0.62 1242.45 1133800|4
דלק קב אג לג 0.62 1255.3 1138882|4
וונטייז אג א 0.61 1238.75 1141522|4
אלביט הד אגח ט 0.61 1222.59 1131275|4
חג'ג' אגח ו 0.61 1231.82 8230179|4
אמות אגח א 0.58 1179.52 1097385|4
נפטא אג ז 0.55 1107.75 6430136|4
דרבן אגח ד 0.55 1102.29 4110094|4
חג'ג' אגח ז 0.54 1084.89 8230195|4
אנלייט אנר אגחב 0.54 1092.82 7200090|4
סלקום אגח ח 0.54 1088.28 1132828|4
אלמוגים אגח ג 0.54 1098.44 1136688|4
חלל תקש אגח ו 0.53 1063.3 1135151|4
חג'ג' אגח ה 0.53 1063 8230161|4
פלסטו שק אגח ד 0.51 1023.5 7270119|4
ביג אגח ג 0.51 1029.85 1106947|4
אשטרום נכ אגח 7 0.49 983.52 2510139|4
שכון ובי אגח 6 0.45 908 1129733|4
בזן אגח א 0.44 886.03 2590255|4
גלובל כנפ אגח ב 0.43 874.54 1136969|4
דה זראסאי אגח א 0.36 729.74 1127901|4
לוזון קב אגח ח 0.36 721.66 4730164|4
בראק אן וי אגחא 0.33 656.42 1122860|4
פריון נט אג יב 0.32 638.86 1133537|4
נורסטאר אגח יא 0.31 617.1 7230352|4
לוי אגח ו 0.29 595.67 7190150|4
אופטיבייס אגח א 0.29 585.16 1136209|4
ישראל קנדה אגחה 0.26 516.95 4340154|4
נתנאל גרופ אג 3 0.26 530 4210118|4
גב ים אגח ו 0.25 497.51 7590128|4
הכשרת ישוב אג15 0.22 443.98 6120158|4
ישרס אגח יא 0.21 433.09 6130165|4
אפריקה נכס אגחה 0.2 408.5 1122233|4
סאמיט אגח ז 0.19 384.22 1133479|4
אנקור אגח ב 0.19 387.48 1141126|4
אידיביפת אגח יא 0.19 383.94 7980303|4
הראל הנפק אגח ד 0.18 368.71 1119213|4
שניב אגח ב 0.17 343.53 1128271|4
אלרוב נדלן אגחא 0.16 318.67 3870078|4
אורתם סהר אג י 0.15 299.02 1136787|4
נתנאל גרופ אגחו 0.14 276.54 4210126|4
שטראוס אגח ב 0.14 272.68 7460140|4
הכשרת ישוב אג16 0.13 260.78 6120166|4
אידיבי פת אגח ז 0.12 237.33 7980121|4
פלאזה סנט אגח ב 0.12 234.46 1109503|4
כלכלית ים אגח ו 0.11 220.81 1980192|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.08 153.47 1121227|4
הכשרת ישוב אג13 0.08 170.93 6120125|4
יואל אגח 3 0.07 145.37 5830104|4
לוזון קב אגח ו 0.07 142.97 4730123|4
וילאר אגח ד 0.06 111.72 4160099|4
הפניקס אגח 1 0.06 121.74 7670102|4
אורתם סהר אגח ה 0.04 79.2 1128396|4
שלמה החז אגח יא 0.04 87.39 1410224|4
מנרב אגח ב 0.03 50.5 1550052|4
דה לסר אגח ד 0.03 61.23 1132059|4
מידאס אפ 4 0.03 53.82 5440151|1
אזורים אגח 8 0.02 41.39 7150246|4
ישרס אגח יג 0.01 10.81 6130181|4
הפניקס אגח 2 0.01 21.76 7670177|4
דור אלון אגח ג 0.01 10.12 1115245|4
מבני תעש אגח יז 0.01 11.05 2260446|4
סקייליין אפ 2 0 2.54 1131572|1