קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.19 104.19 0.06 5123930
FOREST אגח מדורג ! 126 126 -0.04 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 104.23 104.23 -0.26 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.67 109.67 0.16 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 104.35 104.35 -0.32 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.97 115.97 0.01 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 119.54 119.54 -0.02 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1058.84 1058.84 -0.04 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 134.83 134.83 0.01 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.78 104.78 0.03 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 104.99 104.99 -0.01 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 179.54 179.54 0.14 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.53 126.53 0.02 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 279.88 279.9 0.27 5100193
אלומות ! אגח חברות 150.87 150.87 -0.01 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 170.12 170.12 -0.03 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 173.26 173.26 -0.07 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 171.68 171.68 0.06 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.38 121.38 0.03 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.38 126.38 0 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 191.4 191.4 0.17 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.74 102.74 0.03 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 175.86 175.86 -0.01 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 106.47 106.47 -0.06 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 114.04 114.04 -0.05 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 816.44 816.44 0.2 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 115.12 115.12 -0.02 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.86 126.86 0 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 134.42 134.42 -0.05 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 105.42 105.42 -0.08 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 173.36 173.36 0.03 5107453
הראל ! אגח תאגידים 237.74 240.12 -0.01 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 194.38 194.38 0 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.78 127.78 -0.02 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 103.45 103.45 0.01 5119441
הראל ניהול אגח 152.74 152.74 0.02 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.9 100.9 0.01 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.45 158.45 -0.01 5107156
הראל פרימיום 501.83 506.85 0.15 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 127.74 127.74 0.02 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 126.37 126.37 0.01 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.49 112.49 0.21 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.51 125.51 -0.01 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.95 106.95 -0.01 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.98 173.98 0.06 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.15 145.15 0.03 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 120.2 120.2 0.05 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 112.02 112.02 0.22 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 180.61 180.61 0.24 5107479
כרמים ! אגח חברות 115.28 115.28 0.02 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.68 134.68 0.02 5108188
מגדל ! אגח חברות 190.62 190.62 0.01 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.67 101.67 0.04 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 126.37 126.37 -0.16 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 113.2 113.2 -0.01 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 152.35 152.35 0.02 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.9 111.9 0.01 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.93 139.93 -0.04 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 149.1 149.1 -0.06 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.48 162.48 0.01 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 189.02 189.02 -0.03 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 175.2 175.2 -0.1 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.64 117.64 -0.04 5118633
מור אגח חברות 100.51 100.51 0.1 5125901
מור נבחרת אגח 141.83 141.83 -0.04 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.6 158.6 0.01 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 251.51 251.51 0.04 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 107.14 107.14 -0.01 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 155.66 155.66 0.06 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 620.92 620.92 0.29 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.7 105.7 0 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 175.51 175.51 0.01 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 525.46 525.46 0.01 5520028
מיטב מדורגות 231.25 231.25 -0.02 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.54 126.54 0.02 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.3 113.3 0.01 5114434
סיגמא ! אגח חברות 165.42 165.42 0.04 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 101.58 101.58 -0.04 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 554.1 554.1 0.01 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.74 123.74 0.04 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.51 79.51 -0.01 5107321
פורטה ! אגח 100.87 100.87 0 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 159.14 159.14 -0.02 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.52 152.52 0.01 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 145.64 145.64 -0.05 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 129.37 129.37 0.01 5112487
פסגות Bond picking 115.66 115.66 0.19 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1125.28 1125.28 -0.03 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.86 142.86 0.01 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.11 138.11 0.2 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 3012.83 3012.83 0.18 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 96.58 96.58 -0.06 5118880
פסגות קונצרני פלוס 108.49 108.49 0.26 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.35 147.35 -0.02 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.64 127.64 0.02 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 99.99 99.99 -0.03 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1017.94 1017.94 -0.1 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 118.36 118.36 -0.01 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 853.12 853.12 -0.05 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.3 100.3 0.02 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.69 116.69 -0.04 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 119.29 119.29 -0.28 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.7 464.7 0 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.97 133.97 -0.05 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 161.27 161.27 -0.01 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 192.86 192.86 0.04 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.83 139.83 -0.07 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.75 69.75 -0.03 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 102.41 102.41 -0.11 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.73 102.73 0.03 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 106.28 106.28 -0.01 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.99 101.99 -0.05 5125067
תמהיל אגח חברות 221.92 221.92 -0.09 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 107.53 107.53 -0.07 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.61 104.61 0.01 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
דיסק השק אגח ו 2.9 965.05 6390207|4
אקסטל אגח ב 2.45 813.48 1135367|4
הכשרת ישוב אג20 2.41 802.58 6120216|4
אספן גרופ אגח ו 2.28 757.82 3130291|4
אדגר אגח ח 2.19 729.82 1820174|4
פועלים הנפ הת י 2.17 721.65 1940402|4
לאומי אגח 177 2.11 703.01 6040315|4
סאות'רן אגח א 1.91 635.4 1140094|4
דוניץ אג א 1.87 621.1 4000055|4
מישורים אגח ד 1.77 589.54 1132729|4
דלק קב אגח יג 1.76 585.09 1105543|4
ישפרו אגח ב 1.72 572.91 7430069|4
דקסיה הנפ אגח ב 1.67 556.37 1095066|4
מגה אור אגח ד 1.65 547.61 1130632|4
פועלים הנ אגח33 1.63 542.64 1940568|4
הכשרת ישוב אג17 1.6 532.7 6120182|4
פלסטו קרגל אג 2 1.56 519 7270127|4
דלק קב אג לב 1.52 505 1138874|4
ג''י.אף.אי אגח ב 1.51 500.75 1140540|4
מבני תעש אגח יז 1.5 498.02 2260446|4
סלקום אגח ו 1.5 500.28 1125996|4
דה זראסאי אגח א 1.5 499.58 1127901|4
נכסים ובנ אגח ו 1.5 497.43 6990188|4
דלק קב אגח יח 1.49 496.01 1115823|4
בזן אגח א 1.48 490.78 2590255|4
אלרוב נדלן אגחג 1.47 489.53 3870102|4
ארפורט אגח ד 1.47 487.72 1130426|4
גזית גלוב אגחיא 1.45 481.4 1260546|4
גב ים אגח ו 1.44 477.75 7590128|4
דה לסר אגח ד 1.43 475.1 1132059|4
אפריקה נכס אגחז 1.4 465.81 1132232|4
ריט 1 אגח ד 1.38 460.72 1129899|4
אקסטל אגח א 1.37 456.15 1132299|4
הפניקס אגח 2 1.36 452.48 7670177|4
ישרס אגח יג 1.34 446.23 6130181|4
שכון ובינוי אגח 6 1.34 445.97 1129733|4
כלכלית ים אגחיב 1.34 446.88 1980358|4
ווסיג'י אגח א 1.26 420.48 1141209|4
הוט אגח א 1.26 418.62 1123256|4
לאומי התח נד ח 1.22 407.33 6040232|4
אדגר אגח ט 1.17 390.83 1820190|4
אלקטרה נדלןאגחד 1.16 384.79 1121227|4
הראל הנפק אגח ד 1.1 366.16 1119213|4
אלוני חץ אגח ו 1.09 362.88 3900206|4
אול-יר אגח ד 1.08 359.55 1141274|4
צ''וזן נכס אגח א 1.08 358.68 1141894|4
בראק אן וי אגחא 1.05 348.93 1122860|4
אלקטרה אגח ג 1.04 345.93 7390131|4
אשטרום נכ אגח 7 1.01 334.63 2510139|4
מנרב אגח ב 1 333.01 1550052|4
כללביט אגח א 0.94 313.82 1097138|4
אמות אגח א 0.94 313.33 1097385|4
נורסטאר אגח יא 0.94 311.7 7230352|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.92 304.83 1119825|4
ביג אגח ג 0.9 299.21 1106947|4
אדגר אגח ז 0.9 299.04 1820158|4
דרבן אגח ד 0.9 300.75 4110094|4
ג'י.אף.איי אגח א 0.87 289.44 1134915|4
שלמה החז אגח טז 0.84 280.33 1410281|4
אפריקה נכס אגחו 0.82 272.72 1129550|4
מנורה מב אגח א 0.81 269.48 5660048|4
ירושליםהנפ אגחט 0.78 259.56 1127422|4
הפניקס אגח 1 0.76 253.26 7670102|4
שופרסל אגח ד 0.75 251.14 7770191|4
ארפורט אגח ג 0.74 244.78 1122670|4
בזן אגח ז 0.73 243.39 2590438|4
שטראוס אגח ב 0.73 243.4 7460140|4
אשדר אגח א 0.7 232.74 1104330|4
רבוע נדלן אגח ג 0.66 218.09 1115724|4
אפריקה נכס אגחה 0.66 219.3 1122233|4
סלקום אגח ח 0.63 208.36 1132828|4
לוזון קב אגח ו 0.63 208.02 4730123|4
וילאר אגח ד 0.6 199.92 4160099|4
גב ים אגח ה 0.55 182.46 7590110|4
לוינשט נכ אגח ב 0.52 173.78 1139716|4
אלוני חץ אגח ח 0.46 152.81 3900271|4
הכשרת ישוב אג16 0.44 147.33 6120166|4
אלרוב נדלן אגחא 0.42 139.39 3870078|4
שכון ובינוי אגח 4 0.4 134.26 1117910|4
כלכלית ים אגח ו 0.38 125.77 1980192|4
הכשרת ישוב אג13 0.29 97.24 6120125|4
פז נפט אגח ו 0.28 94.22 1139542|4
לוזון קב אגח ז 0.26 87.09 4730149|4
רבוע נדלן אגח ה 0.26 86.61 1130467|4
אופטיבייס אגח א 0.21 68.97 1136209|4
אזורים אגח 8 0.14 45.79 7150246|4
בינלהנפ שה נד ב 0.12 39.8 1091164|4
פלסטו שק אגח ג 0.09 31.58 7270101|4
אינטרנט זהבאגחג 0.07 21.85 1120880|4
סאמיט אגח ז 0 0 1133479|4