קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 103.95 103.95 0.2 5123930
FOREST אגח מדורג ! 124.67 124.67 -0.8 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 103.49 103.49 0.29 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.22 109.22 0.05 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 103.48 103.48 0.29 5125133
איביאי ! אגח חברות 114.72 114.72 -0.64 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 119.1 119.1 0.16 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1054.34 1054.34 0.2 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 134.02 134.02 -0.09 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.19 104.19 -0.08 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 100.73 100.73 -3.86 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 178.1 178.1 -0.42 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 123.73 123.73 -2.08 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 278.45 278.47 0.04 5100193
אלומות ! אגח חברות 149.84 149.84 0.05 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.2 169.2 -0.05 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 172.09 172.09 -0.02 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 170.51 170.51 -0.01 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.05 121.05 -0.05 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.03 126.03 0.05 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 191.55 191.55 -0.22 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.21 102.21 -0.07 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 175.54 175.54 0.11 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.63 105.63 -0.1 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.61 113.61 0.2 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 813.3 813.3 0.32 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 114.74 114.74 0.12 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.44 126.44 0.13 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.87 133.87 0.17 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 104.49 104.49 -0.2 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 172.87 172.87 0.13 5107453
הראל ! אגח תאגידים 236.92 239.29 0.15 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 193.68 193.68 0.15 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.46 127.46 0.13 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 103.11 103.11 0.17 5119441
הראל ניהול אגח 152.07 152.07 0.19 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.77 100.77 0.03 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.03 158.03 0.11 5107156
הראל פרימיום 500.95 505.96 -0.07 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 127.45 127.45 0.14 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 126.03 126.03 0.19 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.25 112.25 -0.18 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.14 125.14 0.06 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.65 106.65 0.09 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.53 173.53 0.09 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 144.89 144.89 0.09 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 119.88 119.88 0.13 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 111.75 111.75 -0.21 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 180.28 180.28 0.25 5107479
כרמים ! אגח חברות 114.01 114.01 -0.64 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 133.4 133.4 -0.54 5108188
מגדל ! אגח חברות 188.98 188.98 -0.47 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.47 101.47 0.03 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 125.44 125.44 0.23 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 112.76 112.76 0.28 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 152.15 152.15 0.1 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.69 111.69 0.03 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 138.06 138.06 -0.97 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 147.89 147.89 -0.42 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 159.79 159.79 -1.46 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 188.28 188.28 0.17 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 172.79 172.79 -1.26 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.3 117.3 0.1 5118633
מור אגח חברות 100.33 100.33 0.18 5125901
מור נבחרת אגח 141.51 141.51 0.1 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 156.3 156.31 -1.09 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 247.77 247.77 -1.11 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 106.85 106.85 -0.05 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 151.43 151.43 -2.55 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 616.43 616.43 -0.23 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 104.5 104.5 -0.85 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.31 174.31 -0.35 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 522.57 522.57 -0.2 5520028
מיטב מדורגות 229.54 229.54 -0.23 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 124.06 124.06 -1.63 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.18 113.18 0.04 5114434
סיגמא ! אגח חברות 164.82 164.82 0.14 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 101.13 101.13 0.28 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 552.22 552.22 0.14 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.33 123.33 0.14 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.24 79.24 0.14 5107321
פורטה ! אגח 100.33 100.33 -0.06 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 158.64 158.64 0.12 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.18 152.18 0.14 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 145.22 145.22 0.07 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 129.12 129.12 0.21 5112487
פסגות Bond picking 115.4 115.4 -0.22 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1121.62 1121.62 0.22 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.47 142.47 0.09 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 137.86 137.86 -0.15 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2995.44 2995.44 0.27 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 96 96 -0.16 5118880
פסגות קונצרני פלוס 108.27 108.27 0.19 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.09 147.09 0.11 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.3 127.3 0.13 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 99.38 99.38 -0.29 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1013.65 1013.65 0.12 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 118.03 118.03 0.2 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 850.14 850.14 0.11 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.15 100.15 0.06 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.23 116.23 0.13 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 118.49 118.49 0.24 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.26 464.26 0.03 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.46 133.46 0.1 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 160.76 160.76 0.12 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 192.4 192.4 0.26 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.45 139.45 0.11 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.56 69.56 0.06 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 101.45 101.45 -0.26 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.19 102.19 -0.24 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 105.57 105.57 -0.05 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 100 100 -1.41 5125067
תמהיל אגח חברות 220.81 220.81 0.34 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.85 106.85 0.05 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 102.27 102.27 -2.05 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מז טפ הנפק 35 3.79 9734.84 2310118|4
גזית גלוב אגח י 3.32 8522.98 1260488|4
פועלים הנ אגח33 2.53 6492.81 1940568|4
מליסרון אגח ה 2.11 5424.2 3230091|4
ממשל שקלית 0323 2 5144.98 1126747|4
מליסרון אגח ח 1.82 4681.23 3230166|4
דלק קב אגח יט 1.78 4579.76 1121326|4
פועלים הנפ הת י 1.56 4010.74 1940402|4
בי קומיונק אגחג 1.53 3937.05 1139203|4
הראל הנפק אגח ה 1.48 3807.15 1119221|4
דיסק השק אגח י 1.43 3683.41 6390348|4
AROUNDTOWN PROPERTY HOLDI 1.42 3652.24
מז טפ הנפק 41 1.24 3191.75 2310175|4
מז טפ הנפק 39 1.21 3120.53 2310159|4
פועלים הנ אגח34 1.2 3070.46 1940576|4
אלקטרה נדלןאגחה 1.18 3022.6 1138593|4
אגוד הנפ אגח ח 1.18 3028.28 1133503|4
חשמל אגח 26 1.15 2967.02 6000202|4
פועלים הנ אגח30 1.13 2914.85 1940493|4
שלמה החז אגח טז 1.06 2733.48 1410281|4
פועלים הנ אגח29 1.05 2706.42 1940485|4
וואן טכנולוגיות 1.03 2656.87 161018|1
ABT 4 1/8 05/27/20 1 2558
ממשל שקלית 0122 0.97 2494.4 1123272|4
ארפורט אגח ד 0.95 2430.26 1130426|4
אלון רבוע אגח ד 0.92 2353.49 1139583|4
מז טפ הנפק 44 0.91 2327.75 2310209|4
אידיביפת אגח יג 0.87 2232.3 7980329|4
מז טפ הנפק 45 0.84 2155.71 2310217|4
איידיאייהנ הת ב 0.83 2142.91 1121581|4
דקסיה הנ אגח יא 0.82 2102.4 1134154|4
דלק קב אגח יח 0.81 2091.46 1115823|4
אאורה אגח ט 0.81 2089.15 3730397|4
אלבר אגח יג 0.76 1964.3 1127588|4
פועלים הנ אגח32 0.75 1915.79 1940535|4
HSBC 4 7/8 08/24/20 0.73 1881.96
איידיאייהנ הת ג 0.72 1837.78 1127349|4
מגדל הון אגח ה 0.71 1835.4 1139286|4
בזק אגח 6 0.7 1806.17 2300143|4
DE 2.3 09/16/19 0.69 1768.03
MRK 2.4 09/15/22 0.68 1753.54
מליסרון אגח ו 0.68 1758.23 3230125|4
אשטרום נכ אגח 8 0.68 1746.38 2510162|4
איאסאראר אגח ד 0.66 1686.26 3650132|4
מליסרון אגח טז 0.65 1677.74 3230265|4
לוינשט נכ אגח ב 0.65 1673.23 1139716|4
אלבר אגח טז 0.64 1647.7 1139823|4
כלכלית ים אגחיד 0.64 1650.01 1980390|4
שלמה החז אגח יד 0.64 1637.03 1410265|4
גזית גלוב אגח ד 0.64 1644.93 1260397|4
דור אלון אגח ו 0.63 1626.72 1140656|4
אדגר אגח ח 0.62 1593.71 1820174|4
דלק קב אגח כב 0.62 1585.44 1106046|4
צור אגח ט 0.62 1590.84 7300163|4
אלוני חץ אגח י 0.61 1571.27 3900362|4
אאורה אגח י 0.59 1503.62 3730413|4
אלה פקדון אגח ב 0.59 1524.3 1142215|4
אפריקה נכס אגחח 0.58 1495.75 1142231|4
דמרי אגח ה 0.58 1492.99 1134261|4
מגה אור אגח ה 0.57 1467.88 1132687|4
מגדל הון אגח ד 0.57 1466.69 1137033|4
מנרב אגח ב 0.57 1471.17 1550052|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.56 1428.86 1119825|4
גזית גלוב אגח יב 0.55 1407.86 1260603|4
בזן אגח ז 0.55 1418.49 2590438|4
ROSW 2 1/4 09/30/19 0.55 1409.02
הראל השקעות 0.54 1377.2 585018|1
אורון אגח א 0.52 1329.17 1135714|4
מז טפ הנפק 38 0.48 1238.45 2310142|4
נכסים ובנ אגח ט 0.46 1182.58 6990212|4
ישראל קנדה אגחה 0.45 1166.51 4340154|4
אפריקה נכס אגחו 0.45 1146.18 1129550|4
אורבוטק 0.42 1078.88
C 2 1/2 09/26/18 0.41 1058.67
CO& JPM 1.7 03/01/18 JPM 0.41 1053.96
IBM 1 5/8 05/15/20 0.4 1039.03
פועלים 0.4 1025.55 662577|1
בי קומיונק אגחב 0.4 1023.92 1120872|4
אשדר אגח א 0.4 1034.74 1104330|4
MKTLN 2 03/31/20 0.39 992.22
גירון אגח ד 0.38 967.48 1130681|4
אביב ארלן אגח ו 0.38 984.81 1060128|4
שלמה החז אגח טו 0.37 956.19 1410273|4
אשדר אגח ד 0.37 941.1 1135607|4
אגוד הנפ אגח ו 0.36 933.77 1126762|4
חשמל אגח 28 0.36 931.38 6000228|4
אשטרום נכ אגח 9 0.36 916.13 2510170|4
בזן אגח ו 0.36 912.61 2590396|4
מליסרון אגח יג 0.36 934.74 3230224|4
אאורה אג יג 0.36 919.92 3730405|4
אפריקה נכס אגחז 0.35 895.25 1132232|4
רכבת ישר אגח ב 0.35 893.18 1134998|4
מבני תעש אגח יח 0.34 875.72 2260479|4
דמרי אגח ו 0.33 853.83 1136936|4
נתנאל גרופ אגחו 0.33 856.33 4210126|4
מז טפ הנפק 43 0.33 855.9 2310191|4
BRCKCP 6 1/2 12/05/22 0.33 847.71
הכשרת ישוב אג19 0.32 812.06 6120208|4
מליבו אגח ג 0.32 815.36 1139302|4
מבני תעש אגח טו 0.32 821.07 2260420|4
אורשי אגח א 0.31 785.89 1141654|4
מגה אור אגח ו 0.31 789.48 1138668|4
רבוע נדלן אגח ז 0.31 793.62 1140615|4
איידיאייהנ הת ד 0.31 803.53 1133099|4
אלרוב נדלן אגח ד 0.31 790.34 3870128|4
צרפתי אגח ח 0.31 793.48 4250189|4
דוניץ אג א 0.3 781.7 4000055|4
דרבן אגח ד 0.3 778.17 4110094|4
בית הזהב אגח ג 0.3 782.28 2350080|4
גזית גלוב אגח ט 0.3 780.04 1260462|4
אדגר אגח ז 0.3 778.76 1820158|4
הוט אגח א 0.3 779.36 1123256|4
דלק קידוחים יהש 0.3 779.26 475020|1
מליסרון 0.29 739.35 323014|1
פורמולה אג ב 0.29 742.56 2560159|4
לאומי שה נד 301 0.29 733.31 6040265|4
אידיביפת אגח יד 0.29 755.13 7980337|4
גלובל כנפ אגח ב 0.28 709.56 1136969|4
פז נפט אגח ד 0.27 684.93 1132505|4
מבני תעש אגח יט 0.27 683.05 2260487|4
חג'ג' אגח ז 0.27 683.54 8230195|4
אזורים אגח 12 0.27 705.99 7150360|4
פועלים הנ אגח31 0.26 662.17 1940527|4
פרשקובסקי אגח ט 0.26 671.97 1138890|4
שלאג 0.26 666.78 1090547|1
דקסיה הנפ אגח ב 0.26 679.85 1095066|4
פועלים הנ הת טו 0.25 654.44 1940543|4
פועלים הנ הת יד 0.25 643.4 1940501|4
מגוריט אגח א 0.25 648 1141712|4
פנינסולה אגח א 0.25 637.14 3330073|4
נכסים ובנ אגח ד 0.25 654.66 6990154|4
רוטשטיין אגח ה 0.25 649.03 5390117|4
קרסו אגח ג 0.24 609.72 1141829|4
פתאל אגח ג 0.24 623.56 1141852|4
פתאל אגח ב 0.24 624.76 1140854|4
פרשקובסקי אגח ח 0.24 614.04 1138296|4
שכון ובינוי אגח 8 0.24 608.43 1135888|4
דיסקונט א 0.23 595.2 691212|1
אקסטל אגח א 0.23 603.38 1132299|4
CEVA Inc 0.23 590.89
צור אגח ח 0.23 601.04 7300148|4
מגה אור 0.22 563.94 1104488|1
ביג אגח ד 0.22 562.27 1118033|4
עמיר שיווק 0.22 577.48 1092204|1
אטיוניטי 0.22 569.08
נטו מלינדה 0.21 540.84 1105097|1
אדרי-אל אגח ב 0.21 548.3 1123371|4
נתנאל גרופ אגחח 0.21 531.35 4210134|4
צור אגח ז 0.2 525.01 7300114|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.2 506.02 1121227|4
נובה 0.2 504.5 1084557|1
רדוור מר 01 שח 0.19 496.72 1083476|1
אקויטל 0.19 492.64 755017|1
סאמיט אגח ו 0.19 483.51 1130939|4
בוניתיכון אגחיג 0.19 476.34 5310164|4
רבד אגח ב 0.18 466.31 5260088|4
רבוע נדלן אגח ד 0.18 458.38 1119999|4
הראל הנפק אגח ד 0.18 456.69 1119213|4
פרוטרום 0.18 462 1081082|1
מירלנד אגח ז 0.17 442.69 1139559|4
ממן אגח ב 0.17 439.08 2380046|4
טלדור 0.16 411.25 477018|1
אלרון 0.15 378.56 749077|1
פז נפט 0.15 389.28 1100007|1
לאומי שה נד 201 0.15 384.81 6040158|4
BAC 5.65 05/01/18 0.14 357.08
מז טפ הנפק 40 0.14 359.8 2310167|4
KOREA DEVELOPMENT BANK KD 0.14 350.25
מז טפ הנפק הת31 0.14 348.8 2310076|4
ויקטורי אגח א 0.13 340.18 1136126|4
אפריקה מג אגח ג 0.13 326.35 1135698|4
סלקום אגח ט 0.13 336.76 1132836|4
קו מנחה 0.13 344.6 271015|1
אאורה אגח יא 0.13 326.12 3730421|4
לאומי התח נד יד 0.13 339.29 6040299|4
מליסרון אגח ט 0.12 312.98 3230174|4
ביג 0.12 296.88 1097260|1
אמות 0.12 310.35 1097278|1
סודהסטרים 0.12 317.98 1121300|1
קורנית 0.11 289.54
חד 0.11 285.19 351015|1
לאומי 0.11 281.3 604611|1
סאמיט 0.11 286.9 1081686|1
אטראו שוקי הון 0.11 282.81 1096106|1
חג'ג' אגח ו 0.11 274.61 8230179|4
ארקו אגח ג 0.1 269.16 3100245|4
חג'ג' 0.1 246.24 823013|1
סיליקום 0.1 253.03 1082692|1
מדוונד 0.1 249.3
מישורים אגח ד 0.1 249.7 1132729|4
גירון אגח ה 0.09 242.2 1133784|4
פועלים הנפ הת ט 0.09 231.16 1940386|4
הפניקס 0.09 237.12 767012|1
סלקום אגח ו 0.08 198.32 1125996|4
חג'ג' אגח ה 0.08 195.52 8230161|4
רבד אגח ג 0.08 200.87 5260096|4
ישרס אגח יד 0.08 203.86 6130199|4
וויקסקום 0.07 188.07
סיירן 0.07 170.4 1083237|1
בינל הנפק אגח ג 0.07 172.06 1093681|4
מר 0.05 132.18 338012|1
רבוע נדלן 0.05 138.1 1098565|1
ארקו החזקות 0.04 112.98 310011|1
אפריקה נכסים 0.04 98.28 1091354|1
שלמה החז אגח יא 0.04 107.85 1410224|4
ירושליםהנפ אגחח 0.03 81.3 1121201|4
אבן קיסר 0.03 87.47
אפקון החז אגח ג 0.03 89.16 5780093|4
הפניקס אגח 2 0.03 69.55 7670177|4
מזרחי טפחות שה א 0.02 42.98 6950083|4
וויטסמוק 0.02 54.25 216010|1
תדאה 0.02 48.4 142018|1
ביג אגח ג 0.01 27.88 1106947|4
ויקטורי אפ 1 0.01 28.72 1136118|1
מעין ונצר אגב-ש 0.01 19 1135185|4
AFI Development PLC 0.01 26.55
AFI Development PLC 0.01 36.14
גליל מור אגח א 0 9.93 1108877|4
אם.אר.פי 0 2.82 1083633|1