קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.35 104.35 0.05 5123930
FOREST אגח מדורג ! 126.03 126.03 -0.03 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 102.48 102.48 0.08 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.55 109.55 -0.01 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 102.29 102.29 0.11 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.54 115.54 -0.01 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 119.34 119.34 0.01 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1052.92 1052.92 0.04 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 135.04 135.04 -0.05 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 105.19 105.19 -0.01 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 105.06 105.06 0 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 175.42 175.42 0.07 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.81 126.81 -0.06 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 272.46 272.47 0.11 5100193
אלומות ! אגח חברות 150.47 150.47 0.07 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.87 169.87 0.02 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 173.22 173.22 0.01 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 171.55 171.55 0.02 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.35 121.35 -0.02 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.67 126.67 -0.02 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 192.35 192.35 -0.02 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 103.07 103.07 -0.06 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 176.43 176.43 -0.01 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.98 105.98 0.02 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.67 113.67 0.02 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 811.34 811.34 -0.04 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 115.16 115.16 -0.01 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.99 126.99 -0.01 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 134.02 134.02 0.02 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 105.55 105.55 0.05 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 173.34 173.34 -0.03 5107453
הראל ! אגח תאגידים 237.32 239.69 -0.04 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 194.67 194.67 -0.07 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.89 127.89 -0.02 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 103.47 103.47 -0.04 5119441
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.84 100.84 -0.02 5120340
הראל פיא אגח חברות תזרימיות 153.36 153.36 0 5112560
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.67 158.67 0 5107156
הראל פרימיום 500.53 505.54 0.05 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 128.22 128.22 0.02 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 126.15 126.15 0.01 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.8 112.8 -0.04 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.74 125.74 -0.02 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 107.3 107.3 -0.04 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.92 173.92 -0.02 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.33 145.33 -0.02 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 120.27 120.27 0 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 112.61 112.61 -0.04 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.59 179.59 -0.01 5107479
כוון אגח חברות + 10% 167.65 167.65 0.05 5109632
כרמים ! אגח חברות 114.12 114.12 0.04 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.35 134.35 -0.04 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.99 189.99 -0.03 5104849
מגדל ! תיק עד 3 שנים Total Return 135.88 135.88 0 5115175
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 125.74 125.74 0.01 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 113.63 113.63 -0.04 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 150.31 150.31 -0.01 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 112.03 112.03 -0.05 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.76 139.76 -0.01 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.86 148.86 0.03 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.37 162.37 -0.01 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 188.48 188.48 -0.02 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.24 174.24 -0.04 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.69 117.69 -0.02 5118633
מור נבחרת אגח 141.88 141.88 -0.04 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.3 158.3 0 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.79 250.79 -0.01 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 105.29 105.29 -0.08 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 154.14 154.14 0.01 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 612.85 612.86 0.02 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.64 105.64 0 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.49 174.49 0.01 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 527.15 527.15 -0.03 5520028
מיטב מדורגות 231.15 231.15 0 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.38 126.38 -0.02 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.09 113.09 0.01 5114434
סיגמא ! אגח חברות 165.55 165.55 0 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.16 100.16 0.08 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 554.61 554.61 -0.01 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.89 123.89 0.01 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.65 79.65 0.06 5107321
פורטה ! אגח 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 159.49 159.49 -0.01 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.29 152.29 0.03 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 147.13 147.13 -0.07 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 129.45 129.45 0.02 5112487
פסגות Bond picking 116.14 116.14 -0.03 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1131.59 1131.59 0.03 5110721
פסגות מדפ מדורג 143.01 143.01 0.03 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.83 138.83 -0.05 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2960.23 2960.23 0 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 97.13 97.13 0.02 5118880
פסגות קונצרני פלוס 107.45 107.45 0.02 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.74 147.74 0.06 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.98 127.98 -0.01 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1012.94 1012.94 -0.01 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 118.07 118.07 0.02 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 851.97 851.97 -0.02 5112396
קסם אקסלנס ! תיק קונצרני 127.78 127.78 0.01 5115217
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.52 100.52 -0.02 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.73 116.73 0.01 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 118.1 118.1 0.08 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.3 464.3 -0.01 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.91 133.91 0.02 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 161.5 161.5 -0.04 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 192.53 192.53 0.04 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.68 139.68 0.04 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.7 69.7 -0.01 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 102.18 102.18 0.07 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.48 102.48 -0.04 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 106.52 106.52 0.01 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.8 101.8 0.07 5125067
תמהיל אגח חברות 219.15 219.15 0.07 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.78 106.78 0.05 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.56 104.56 0 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גזית גלוב אגח י 3.23 8733.84 1260488|4
מליסרון אגח ה 2.33 6310.42 3230091|4
מז טפ הנפק 35 2.3 6237.5 2310118|4
פועלים הנ אגח33 2.29 6196.87 1940568|4
ממשל שקלית 0323 1.9 5135.99 1126747|4
דלק קב אגח יט 1.71 4625.53 1121326|4
מליסרון אגח ח 1.71 4619.23 3230166|4
לאומי התח נד יב 1.47 3978.98 6040273|4
פועלים הנפ הת י 1.47 3974.35 1940402|4
בי קומיונק אגחג 1.46 3939.72 1139203|4
הראל הנפק אגח ה 1.41 3820.67 1119221|4
דיסק השק אגח ו 1.24 3358.53 6390207|4
אלון רבוע אגח ד 1.23 3336.32 1139583|4
מז טפ הנפק 44 1.18 3196.31 2310209|4
מז טפ הנפק 41 1.18 3184.24 2310175|4
מז טפ הנפק 39 1.14 3084.72 2310159|4
חשמל אגח 26 1.14 3098.04 6000202|4
פועלים הנ אגח34 1.12 3038.94 1940576|4
אגוד הנפ אגח ח 1.12 3029.48 1133503|4
פועלים הנ אגח30 1.08 2921.74 1940493|4
דלק קידוחים יהש 1.05 2833.4 475020|1
שלמה החז אגח טז 1.04 2813.62 1410281|4
מז טפ הנפק 36 1.04 2807.1 2310126|4
פועלים הנ אגח29 1.03 2777.44 1940485|4
ABT 4 1/8 05/27/20 0.99 2689.5
קרסו אגח ב 0.95 2581.3 1139591|4
דלק קב אגח יח 0.95 2583.86 1115823|4
וואן טכנולוגיות 0.94 2540.17 161018|1
דלק קב אגח כב 0.92 2496.15 1106046|4
ממשל שקלית 0122 0.92 2492.8 1123272|4
ארפורט אגח ד 0.89 2409.06 1130426|4
אלבר אגח יג 0.84 2281.63 1127588|4
אידיביפת אגח יג 0.82 2215.54 7980329|4
אלקטרה נדלןאגחה 0.8 2158.7 1138593|4
איידיאייהנ הת ב 0.8 2170.13 1121581|4
דקסיה הנ אגח יא 0.78 2103.44 1134154|4
אאורה אגח ט 0.77 2071.3 3730397|4
מליסרון אגח ו 0.75 2031.11 3230125|4
Aroundtown Property Holdi 0.73 1971.66
HSBC 4 7/8 08/24/20 0.72 1942.86
בזק אגח 6 0.71 1915.99 2300143|4
אשטרום נכ אגח 8 0.71 1909.75 2510162|4
פועלים הנ אגח32 0.7 1888.93 1940535|4
MRK 2.4 09/15/22 0.68 1848.64
DE 2.3 09/16/19 0.68 1840.07
שלמה החז אגח יד 0.67 1803.31 1410265|4
מגדל הון אגח ה 0.67 1808.87 1139286|4
איידיאייהנ הת ג 0.67 1807.26 1127349|4
איאסאראר אגח ד 0.64 1719.13 3650132|4
מליסרון אגח טז 0.62 1665.46 3230265|4
דור אלון אגח ו 0.61 1650.33 1140656|4
גזית גלוב אגח ד 0.6 1614.65 1260397|4
לוינשט נכ אגח ב 0.6 1624.06 1139716|4
כלכלית ים אגחיד 0.6 1623.58 1980390|4
אלבר אגח טז 0.59 1610.62 1139823|4
אדגר אגח ח 0.58 1581.97 1820174|4
צור אגח ט 0.58 1572.67 7300163|4
אלוני חץ אגח י 0.58 1558.06 3900362|4
מז טפ הנפק 38 0.57 1545.68 2310142|4
דמרי אגח ה 0.55 1482.76 1134261|4
מגדל הון אגח ד 0.54 1457.63 1137033|4
מגה אור אגח ה 0.54 1450.29 1132687|4
אאורה אגח י 0.54 1475.04 3730413|4
ROSW 2 1/4 09/30/19 0.54 1464.88
בזן אגח ז 0.53 1432.78 2590438|4
מנרב אגח ב 0.53 1441.27 1550052|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.52 1408.42 1119825|4
גזית גלוב אגחיב 0.5 1361.47 1260603|4
אורון אגח א 0.49 1327.41 1135714|4
לאומי התח נד ח 0.49 1330.3 6040232|4
הראל השקעות 0.45 1213.3 585018|1
פרוטרום 0.45 1210.88 1081082|1
אשטרום נכ אגח 9 0.44 1178.61 2510170|4
נכסים ובנ אגח ט 0.43 1168.62 6990212|4
ישראל קנדה אגחה 0.42 1146.66 4340154|4
אפריקה נכס אגחו 0.42 1138.06 1129550|4
C 2 1/2 09/26/18 0.41 1099.03
IBM 1 5/8 05/15/20 0.4 1082.06
CO& JPM 1.7 03/01/18 JPM 0.4 1079.69
שלמה החז אגח טו 0.39 1063.79 1410273|4
אשדר אגח א 0.39 1043.65 1104330|4
בי קומיונק אגחב 0.39 1050.79 1120872|4
פועלים 0.38 1037.59 662577|1
רכבת ישר אגח ב 0.38 1033.84 1134998|4
מליסרון אגח יג 0.38 1018.94 3230224|4
אביב ארלן אגח ו 0.37 997.67 1060128|4
MKTLN 2 03/31/20 0.36 978.11
אלרוב נדלן אגחד 0.35 957.5 3870128|4
אשדר אגח ד 0.35 936.61 1135607|4
גירון אגח ד 0.35 952.89 1130681|4
אקסטל אגח א 0.34 907.16 1132299|4
דמרי אגח ו 0.34 928.29 1136936|4
אגוד הנפ אגח ו 0.34 926.69 1126762|4
אפריקה נכס אגחה 0.34 932.4 1122233|4
חשמל אגח 28 0.34 930.64 6000228|4
אאורה אג יג 0.33 906.75 3730405|4
בזן אגח ו 0.33 905.61 2590396|4
אפריקה נכס אגחז 0.33 889.47 1132232|4
מבני תעש אגח יח 0.32 872.44 2260479|4
נתנאל גרופ אגחו 0.32 860.24 4210126|4
BRCKCP 6 1/2 12/05/22 0.32 868.05
מז טפ הנפק 43 0.31 845.25 2310191|4
מבני תעש אגח טו 0.31 833.98 2260420|4
מליבו אגח ג 0.31 833.39 1139302|4
אורבוטק 0.31 845.13
מליסרון 0.3 812.39 323014|1
רבוע נדלן אגח ז 0.3 807.6 1140615|4
הכשרת ישוב אג19 0.3 810.15 6120208|4
ישרס אגח יד 0.3 821.41 6130199|4
צרפתי אגח ח 0.29 789.85 4250189|4
בית הזהב אגח ג 0.29 776.38 2350080|4
אידיביפת אגח יב 0.29 791.85 7980311|4
גזית גלוב אגח ט 0.29 774.11 1260462|4
אורשי אגח א 0.29 777.25 1141654|4
מגה אור אגח ו 0.29 775.62 1138668|4
איידיאייהנ הת ד 0.29 793.7 1133099|4
גלובל כנפ אגח ב 0.28 760.49 1136969|4
אדגר אגח ז 0.28 770.32 1820158|4
הוט אגח א 0.28 764.79 1123256|4
דרבן אגח ד 0.28 766.82 4110094|4
לאומי שה נד 301 0.27 735.94 6040265|4
פורמולה אג ב 0.27 730.42 2560159|4
נובה 0.27 724.79 1084557|1
דקסיה הנפ אגח ב 0.26 700.28 1095066|4
ישרס אגח יג 0.26 712.15 6130181|4
אזורים אגח 12 0.26 699.01 7150360|4
מבני תעש אגח יט 0.25 670.14 2260487|4
חג'ג' אגח ז 0.25 673.89 8230195|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.25 667.62 1121227|4
פרשקובסקי אגח ט 0.25 670.77 1138890|4
פז נפט אגח ד 0.25 679.21 1132505|4
מגוריט אגח א 0.24 638.48 1141712|4
פועלים הנ הת טו 0.24 645.89 1940543|4
פועלים הנ הת יד 0.24 645.13 1940501|4
פועלים הנ אגח31 0.24 656.78 1940527|4
פנינסולה אגח א 0.24 637.78 3330073|4
נכסים ובנ אגח ד 0.24 640.48 6990154|4
רוטשטיין אגח ה 0.24 640.5 5390117|4
נכסים ובנ אגח ז 0.23 632.64 6990196|4
פתאל אגח ב 0.23 626.25 1140854|4
עמיר שיווק 0.23 616.7 1092204|1
שלאג 0.23 616.23 1090547|1
נטו מלינדה 0.22 596.51 1105097|1
פרשקובסקי אגח ח 0.22 598.63 1138296|4
שכון ובי אגח 8 0.22 601.88 1135888|4
איידיאו אגח ח 0.22 586.96 5050265|4
צור אגח ח 0.22 592.87 7300148|4
ביג אגח ד 0.21 555.63 1118033|4
אדרי-אל אגח ב 0.2 548.3 1123371|4
דיסקונט א 0.2 536.28 691212|1
בוני תיכון אגחט 0.2 553.79 5310123|4
נתנאל גרופ אגחח 0.2 531.61 4210134|4
צור אגח ז 0.19 520.79 7300114|4
ממן אגח ב 0.19 507.56 2380046|4
בזן אגח ה 0.19 502.53 2590388|4
CEVA Inc 0.19 516.03
אקויטל 0.19 507.38 755017|1
מגה אור 0.19 509.73 1104488|1
כלכלית ים אגח ו 0.19 502.91 1980192|4
סאמיט אגח ו 0.18 479.09 1130939|4
אנזימוטק 0.18 491.93
אטיוניטי 0.18 494.82
בוניתיכון אגחיג 0.18 476.81 5310164|4
רבד אגח ב 0.18 490.9 5260088|4
רבוע נדלן אגח ד 0.17 451.89 1119999|4
הראל הנפק אגח ד 0.17 458.34 1119213|4
רדוור מר 01 שח 0.16 440.26 1083476|1
טלדור 0.16 446.43 477018|1
ארקו החזקות 0.15 396.09 310011|1
רבוע נדלן 0.15 393.56 1098565|1
מירלנד אגח ז 0.15 414.26 1139559|4
גירון אגח ה 0.14 386.91 1133784|4
לאומי שה נד 201 0.14 384.89 6040158|4
BAC 5.65 05/01/18 0.14 375.69
KOREA DEVELOPMENT BANK KD 0.13 361.57
לאומי התח נד יד 0.13 345.25 6040299|4
מז טפ הנפק 40 0.13 354.58 2310167|4
מז טפ הנפק הת31 0.13 354.75 2310076|4
מדוונד 0.13 339.82
פז נפט 0.13 359.23 1100007|1
אלרון 0.13 360.26 749077|1
קו מנחה 0.12 319.8 271015|1
סלקום אגח ט 0.12 333.89 1132836|4
אפריקה מג אגח ג 0.12 327.02 1135698|4
ויקטורי אגח א 0.12 336.59 1136126|4
מבני תעש אגח יד 0.12 324.32 2260412|4
מליסרון אגח ט 0.12 314.31 3230174|4
בוני תיכון אגחי 0.12 333.24 5310131|4
אאורה אגח יא 0.12 320.03 3730421|4
חד 0.11 307.68 351015|1
ביג 0.11 303.12 1097260|1
אמות 0.11 289.5 1097278|1
קורנית 0.11 298.47
סודהסטרים 0.1 279.5 1121300|1
לאומי 0.1 272.31 604611|1
חג'ג' 0.1 270.02 823013|1
ארקו אגח ג 0.1 259.4 3100245|4
חג'ג' אגח ו 0.1 280.1 8230179|4
סאמיט 0.09 246 1081686|1
אטראו שוקי הון 0.09 255.64 1096106|1
מישורים אגח ד 0.09 243.51 1132729|4
וויקסקום 0.09 230.32
פועלים הנפ הת ט 0.08 229.31 1940386|4
שלמה החז אגח יא 0.08 213.9 1410224|4
הפניקס 0.08 206.7 767012|1
סיליקום 0.07 193.11 1082692|1
סלקום אגח ו 0.07 196.97 1125996|4
חג'ג' אגח ה 0.07 191.96 8230161|4
רבד אגח ג 0.07 192.21 5260096|4
בינל הנפק אגח ג 0.06 171.25 1093681|4
מר 0.05 141.14 338012|1
שטראוס אגח ב 0.05 125.65 7460140|4
וויטסמוק 0.04 104.94 216010|1
סיירן 0.04 119.6 1083237|1
אבן קיסר 0.04 103.92
ירושליםהנפ אגחח 0.04 121.78 1121201|4
דה זראסאי אגח ב 0.04 111.47 1131028|4
רשי אגח א 0.03 74.06 1104355|4
אלון גז 0.03 74.64 1117688|1
אפריקה נכסים 0.03 86.43 1091354|1
הפניקס אגח 2 0.03 69.52 7670177|4
אפקון החז אגח ג 0.03 88.79 5780093|4
תדאה 0.02 53.12 142018|1
אלומיי אגח א 0.02 45.42 1130947|4
ויקטורי אפ 1 0.01 34.61 1136118|1
מעין ונצר אגב-ש 0.01 19 1135185|4
ביג אגח ג 0.01 28.37 1106947|4
גליל מור אגח א 0.01 22.27 1108877|4
מישורים אגח ב 0.01 22.74 1120351|4
AFI Development PLC 0.01 32.41
AFI Development PLC 0.01 28.81
אם.אר.פי 0 2.76 1083633|1