קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
הראל פיא דולרית 139.43 139.43 -0.09 5110150
מגדל דולר אגרסיבית 979.64 979.64 -0.19 5131230
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
קס.פק.דולר(3) 9.76 5505.05 1129071|3
הר.פק.דולר 9 5075 1129014|3
בזן אגח ו 8.67 4889.01 2590396|4
פס.פק.דולרבעוני 8.25 4651.05 1128891|3
פס.פק.דולר(3) 7.99 4504.44 1129139|3
תכ.פק.דולר(1) 7.72 4357.25 1128966|3
תכ.פק.דולר(2) 5.86 3302.79 1129022|3
קס.פק.דולר 4.83 2722.03 1128917|3
פס.פק.דולר(1) 4.79 2703.88 1129006|3
חברהלישראלאגח11 4.1 2312.19 5760244|4
פס.פק.דולר(2) 4.07 2297.09 1129113|3
אבנר אגח א 3.48 1965.03 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 3.07 1731.12 4750089|4
הר.ספ500 2.55 1439.01 1116441|3
Cisco Systems Inc 2.19 1232.99
גזית גלוב אגח א 1.78 1003.04 1260165|4
ISRELE 6 7/8 06/21/23 1.56 878.47
גלובל כנפ אגח ב 1.5 847.04 1136969|4
BPLN 4 1/2 10/01/20 1.39 782.23
CREDIT SUISSE NEW YORK 1.34 756.22
CNOOC 1 5/8 04/30/17 1.28 723.85
תכ.נסדק100 1.08 608.88 1095728|3
כיל 1.01 571.65 281014|1
בזן 0.62 348.29 2590248|1
מר 0.6 338.45 338012|1
כלל ביוטכנו 0.41 231.66 1104280|1
פועלים 0.36 204.75 662577|1
נפטא 0.34 194.11 643015|1
לאומי 0.31 174.56 604611|1
דיסקונט א 0.21 116.4 691212|1
C0365.0M705-USD 0.04 24.6
P0365.0M705-USD -0.15 -82.8