קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איביאי אגח $ חול נקוב $ 25.22 25.22 -0.29 5101902
איביאי אגח עולמי נקוב $ 100.52 100.52 -0.28 5117429
אילים ! אגח חול נקוב $ 132.18 132.18 -0.16 5110648
אלומות ! אגח מדינות - נקובה $ 114.37 114.37 -0.1 5116025
אלטשולר אגח גלובלי נקובה בדולר 115.39 115.39 -0.32 5116017
אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות דולרי הבנק הבינלאומי 120.92 120.92 -0.26 5103718
הראל אגח מדינות חול - נקובה $ 119.03 119.03 -0.32 5103247
הראל בונד נקובה ב - $ 35.78 35.78 -0.31 5113568
הראל פיא בונד נ.$- 30 נבחרות 211.53 211.53 -0.33 5110655
טנדם ! אגח גלובלי נקוב $ 119.84 119.84 -0.33 5114848
ילין לפידות ! אגח חול נקוב $ 108.16 108.16 -0.22 5121710
מגדל אגח $ בינלאומי - נקובה דולר 142.16 142.16 -0.28 5103585
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הדולרי הבנק הבינלאומי 96.45 96.45 -0.29 5116132
מודלים תיק השקעות חול 20/80 נקובה $ 106.8 106.8 -0.19 5121009
מיטב אגח חול פלוס נקוב $ 101.44 101.44 -0.13 5115795
פסגות ! תיק אגח חול נקובה $ 131.58 131.58 -0.34 5111661
פסגות אגח מדורג - נקובה $ 105.33 105.33 -0.38 5115647
פסגות ספיר נקובה $ 110.68 110.68 -0.12 5119730
רוטשילד 90/10 נקובה $ 29.02 29.02 -0.19 5105614
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
T 1 3/8 12/15/19 US TREAS 37.47 3205.48
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 35.79 3062.01
iShares 1-3 Year Treasury 7.21 616.92
COMPANY& WFC 2.55 12/07/ 5.29 452.78
iShares 1-3 Year Credit B 5.27 450.49
DEVE& IBRD 1 1/8 11/27/1 5.16 441.32
iShares Floating Rate Bon 3.81 326.24