קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתית 5+ 152.61 152.61 0.13 5116801
PTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5 + שנים 156.82 156.82 0.13 5111489
PTF ר קבועה 2-5 ש ממשלתיות 144.89 144.89 0.01 5111422
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשלתי 2-5 שנים 133.01 133.01 0.01 5113022
איביאי סל שקלי ריבית קבועה ממשלתי 5+ שנים 150.13 150.13 0.13 5116967
איילון שקלית 2 + שנים 148.39 148.39 0.07 5113642
הראל סל שקלי ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 97.53 97.53 0.01 5104286
הראל פיא שקלית ארוכה 341.87 341.87 0.06 5100565
מגדל דיקלה שקלים ארוכים 310.82 310.82 0.14 5101571
מיטב שקלית 2-6 שנים 167.16 167.16 0.05 5101563
פסגות שקלית ארוכה 2 + שנים 429.39 429.39 0.12 5110887
קסם KTF ממשלתי שקלי ר. קבוע 2-5 שנים 134.06 134.06 0.01 5113444
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 5+ 138.93 138.93 0.13 5118039
תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות + 5 שנים 121.2 121.2 0.13 5119375
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 22.34 18909.08 1125400|4
ממשל שקלית 1026 22.25 18831.93 1099456|4
ממשל שקלית 0323 20.11 17020.25 1126747|4
ממשל שקלית 0324 15.83 13396.77 1130848|4
ממשל שקלית 0825 13.57 11482.42 1135557|4
ממשל שקלית 0327 5.29 4475.51 1139344|4
ממשל שקלית 0347 0.6 511.31 1140193|4