קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתית 5+ 152.61 152.61 0.07 5116801
PTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5 + שנים 156.77 156.77 0.07 5111489
PTF ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 144.78 144.78 -0.01 5111422
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשלתי 2-5 שנים 132.9 132.9 -0.01 5113022
איביאי סל שקלי ריבית קבועה ממשלתי 5+ שנים 150.11 150.11 0.08 5116967
איילון שקלית 2 + שנים 148.5 148.5 0.01 5113642
הראל סל שקלי ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 97.36 97.36 -0.01 5104286
הראל פיא שקלית ארוכה 340.8 340.8 0.06 5100565
מגדל דיקלה שקלים ארוכים 310.48 310.48 0.13 5101571
מיטב שקלית 2-6 שנים 167.59 167.59 0.03 5101563
פסגות שקלית ארוכה 2 + שנים 430.26 430.26 0.08 5110887
קסם KTF ממשלתי שקלי ר. קבוע 2-5 שנים 133.97 133.97 -0.01 5113444
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 5+ 138.92 138.92 0.07 5118039
תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות + 5 שנים 121.21 121.21 0.07 5119375
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 21.92 16882.24 1125400|4
ממשל שקלית 1026 21.54 16585.46 1099456|4
ממשל שקלית 0323 19.35 14902.58 1126747|4
ממשל שקלית 0324 15.7 12087.85 1130848|4
ממשל שקלית 0825 13.67 10526.92 1135557|4
ממשל שקלית 0327 6.47 4984.11 1139344|4
ממשל שקלית 0347 1.35 1037.2 1140193|4