קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתית 5+ 154.3 154.3 0.44 5116801
PTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5 + שנים 158.46 158.46 0.44 5111489
PTF ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 145.21 145.21 0.04 5111422
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשלתי 2-5 שנים 133.29 133.29 0.05 5113022
איביאי סל שקלי ריבית קבועה ממשלתי 5+ שנים 151.75 151.75 0.44 5116967
איילון שקלית 2 + שנים 149.07 149.07 0.24 5113642
הראל סל שקלי ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 97.56 97.56 0.04 5104286
הראל פיא שקלית ארוכה 344.47 344.47 0.46 5100565
מגדל דיקלה שקלים ארוכים 314.05 314.05 0.49 5101571
מיטב שקלית 2-6 שנים 168.14 168.14 0.14 5101563
פסגות שקלית ארוכה 2 + שנים 433.15 433.15 0.31 5110887
קסם KTF ממשלתי שקלי ר. קבוע 2-5 שנים 134.37 134.37 0.04 5113444
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 5+ 140.44 140.44 0.44 5118039
תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות + 5 שנים 122.57 122.57 0.44 5119375
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 21.89 16373.42 1125400|4
ממשל שקלית 1026 21.14 15814.4 1099456|4
ממשל שקלית 0323 18.84 14094.7 1126747|4
ממשל שקלית 0324 15.33 11465.28 1130848|4
ממשל שקלית 0825 13.39 10019.43 1135557|4
ממשל שקלית 0327 7.03 5258.8 1139344|4
ממשל שקלית 0347 1.75 1309.5 1140193|4
ממשל שקלית 1122 0.63 474.24 1141225|4