קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.35 104.35 0.05 5123930
FOREST אגח מדורג ! 126.03 126.03 -0.03 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 102.48 102.48 0.08 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.55 109.55 -0.01 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 102.29 102.29 0.11 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.54 115.54 -0.01 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 119.34 119.34 0.01 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1052.92 1052.92 0.04 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 135.04 135.04 -0.05 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 105.19 105.19 -0.01 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 105.06 105.06 0 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 175.42 175.42 0.07 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.81 126.81 -0.06 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 272.46 272.47 0.11 5100193
אלומות ! אגח חברות 150.47 150.47 0.07 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.87 169.87 0.02 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 173.22 173.22 0.01 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 171.55 171.55 0.02 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.35 121.35 -0.02 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.67 126.67 -0.02 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 192.35 192.35 -0.02 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 103.07 103.07 -0.06 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 176.43 176.43 -0.01 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.98 105.98 0.02 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.67 113.67 0.02 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 811.34 811.34 -0.04 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 115.16 115.16 -0.01 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.99 126.99 -0.01 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 134.02 134.02 0.02 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 105.55 105.55 0.05 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 173.34 173.34 -0.03 5107453
הראל ! אגח תאגידים 237.32 239.69 -0.04 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 194.67 194.67 -0.07 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.89 127.89 -0.02 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 103.47 103.47 -0.04 5119441
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.84 100.84 -0.02 5120340
הראל פיא אגח חברות תזרימיות 153.36 153.36 0 5112560
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.67 158.67 0 5107156
הראל פרימיום 500.53 505.54 0.05 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 128.22 128.22 0.02 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 126.15 126.15 0.01 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.8 112.8 -0.04 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.74 125.74 -0.02 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 107.3 107.3 -0.04 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.92 173.92 -0.02 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.33 145.33 -0.02 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 120.27 120.27 0 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 112.61 112.61 -0.04 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.59 179.59 -0.01 5107479
כוון אגח חברות + 10% 167.65 167.65 0.05 5109632
כרמים ! אגח חברות 114.12 114.12 0.04 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.35 134.35 -0.04 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.99 189.99 -0.03 5104849
מגדל ! תיק עד 3 שנים Total Return 135.88 135.88 0 5115175
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 125.74 125.74 0.01 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 113.63 113.63 -0.04 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 150.31 150.31 -0.01 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 112.03 112.03 -0.05 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.76 139.76 -0.01 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.86 148.86 0.03 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.37 162.37 -0.01 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 188.48 188.48 -0.02 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.24 174.24 -0.04 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.69 117.69 -0.02 5118633
מור נבחרת אגח 141.88 141.88 -0.04 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.3 158.3 0 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.79 250.79 -0.01 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 105.29 105.29 -0.08 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 154.14 154.14 0.01 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 612.85 612.86 0.02 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.64 105.64 0 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.49 174.49 0.01 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 527.15 527.15 -0.03 5520028
מיטב מדורגות 231.15 231.15 0 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.38 126.38 -0.02 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.09 113.09 0.01 5114434
סיגמא ! אגח חברות 165.55 165.55 0 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.16 100.16 0.08 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 554.61 554.61 -0.01 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.89 123.89 0.01 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.65 79.65 0.06 5107321
פורטה ! אגח 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 159.49 159.49 -0.01 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.29 152.29 0.03 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 147.13 147.13 -0.07 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 129.45 129.45 0.02 5112487
פסגות Bond picking 116.14 116.14 -0.03 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1131.59 1131.59 0.03 5110721
פסגות מדפ מדורג 143.01 143.01 0.03 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.83 138.83 -0.05 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2960.23 2960.23 0 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 97.13 97.13 0.02 5118880
פסגות קונצרני פלוס 107.45 107.45 0.02 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.74 147.74 0.06 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.98 127.98 -0.01 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1012.94 1012.94 -0.01 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 118.07 118.07 0.02 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 851.97 851.97 -0.02 5112396
קסם אקסלנס ! תיק קונצרני 127.78 127.78 0.01 5115217
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.52 100.52 -0.02 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.73 116.73 0.01 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 118.1 118.1 0.08 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.3 464.3 -0.01 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.91 133.91 0.02 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 161.5 161.5 -0.04 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 192.53 192.53 0.04 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.68 139.68 0.04 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.7 69.7 -0.01 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 102.18 102.18 0.07 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.48 102.48 -0.04 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 106.52 106.52 0.01 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.8 101.8 0.07 5125067
תמהיל אגח חברות 219.15 219.15 0.07 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.78 106.78 0.05 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.56 104.56 0 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גזית גלוב אגח י 4.33 14688.39 1260488|4
מליסרון אגח ה 3.26 11063.51 3230091|4
לאומי התח נד יב 3.07 10402.33 6040273|4
מז טפ הנפק 35 2.99 10130.66 2310118|4
בי קומיונק אגחג 2.91 9858.85 1139203|4
פועלים הנפ הת י 2.51 8494.45 1940402|4
ממשל שקלית 0122 2.24 7579.11 1123272|4
איידיאייהנ הת ג 2.11 7155.33 1127349|4
פועלים הנ אגח34 1.89 6421.24 1940576|4
מליסרון אגח ח 1.88 6368.02 3230166|4
דלק קב אגח יט 1.74 5911.5 1121326|4
דלק קב אגח יח 1.73 5850.16 1115823|4
מליסרון אגח ו 1.56 5270.47 3230125|4
חשמל אגח 26 1.47 4982.26 6000202|4
מז טפ הנפק 44 1.41 4788.27 2310209|4
אלון רבוע אגח ד 1.4 4743.17 1139583|4
דלק קב אגח לא 1.39 4717.12 1134790|4
פועלים הנ אגח32 1.39 4704.93 1940535|4
מז טפ הנפק 38 1.37 4657.9 2310142|4
מגה אור אגח ה 1.28 4349.69 1132687|4
מז טפ הנפק 41 1.25 4226.22 2310175|4
פועלים הנ הת טו 1.24 4185.99 1940543|4
קרסו אגח ב 1.23 4181.72 1139591|4
וילאר אגח ו 1.22 4133.12 4160115|4
לאומי אגח 177 1.08 3674.71 6040315|4
אלבר אגח יג 1.08 3654.28 1127588|4
מליסרון אגח יג 1.06 3596.47 3230224|4
שלמה החז אגח טו 1.06 3603.47 1410273|4
ארפורט אגח ד 0.99 3351.86 1130426|4
מז טפ הנפק 39 0.98 3336.11 2310159|4
לוינשט נכ אגח ב 0.95 3213.31 1139716|4
ממשל שקלית 0323 0.94 3174.67 1126747|4
בזן אגח ז 0.94 3175.44 2590438|4
מז טפ הנפק 36 0.9 3058.47 2310126|4
אדגר אגח ח 0.9 3052.4 1820174|4
מגה אור אגח ו 0.89 3021.34 1138668|4
כלכלית ים אגחיד 0.88 2989.78 1980390|4
אאורה אגח יא 0.86 2911.85 3730421|4
פועלים הנ אגח33 0.84 2863 1940568|4
אלוני חץ אגח י 0.83 2811.56 3900362|4
דמרי אגח ה 0.8 2722.67 1134261|4
אלקטרה נדלןאגחה 0.79 2673.65 1138593|4
בי קומיונק אגחב 0.77 2601.85 1120872|4
אשטרום נכ אגח 8 0.77 2614.81 2510162|4
אשדר אגח א 0.76 2589.19 1104330|4
מגדל הון אגח ד 0.74 2518.27 1137033|4
מנרב אגח ב 0.73 2474.5 1550052|4
מבני תעש אגח טו 0.7 2356.69 2260420|4
שלמה החז אגח יד 0.69 2352 1410265|4
גירון אגח ד 0.69 2337.29 1130681|4
לאומי התח נד ח 0.66 2251.1 6040232|4
אפריקה נכס אגחו 0.65 2203.15 1129550|4
דור אלון אגח ו 0.65 2192.71 1140656|4
אורון אגח א 0.64 2158.39 1135714|4
בינל הנפק התחכא 0.64 2183.16 1126598|4
ירושליםהנפ אגחח 0.62 2114.58 1121201|4
ישרס אגח יא 0.6 2024.74 6130165|4
מז טפ הנפק הת31 0.59 2013.84 2310076|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.59 1983.63 1119825|4
סלקום אגח ט 0.57 1947.84 1132836|4
גזית גלוב אגח ד 0.57 1915.62 1260397|4
אגוד הנפ אגח ו 0.56 1911.42 1126762|4
אשדר אגח ד 0.54 1830.42 1135607|4
דקסיה הנ אגח יא 0.53 1784.69 1134154|4
פרטנר אגח ד 0.53 1781.13 1118835|4
פועלים הנ אגח29 0.53 1802.07 1940485|4
נכסים ובנ אגח ט 0.52 1767.41 6990212|4
נכסים ובנ אגח ז 0.5 1705.36 6990196|4
מז טפ הנפק 43 0.5 1709.99 2310191|4
גירון אגח ו 0.5 1702.74 1139849|4
פתאל אגח ב 0.49 1653.22 1140854|4
אגוד הנפ אגח ח 0.49 1670.74 1133503|4
לאומי התח נד יג 0.49 1658.03 6040281|4
אאורה אגח ט 0.49 1652.1 3730397|4
סאמיט אגח ז 0.46 1550.41 1133479|4
מבני תעש אגח יט 0.45 1514.49 2260487|4
ישרס אגח יד 0.45 1522.59 6130199|4
בזק אגח 6 0.43 1468.05 2300143|4
פועלים הנ אגח31 0.42 1431.15 1940527|4
אפריקה נכס אגחה 0.42 1435.99 1122233|4
לונשטן הנד אגחג 0.4 1345.81 5730080|4
סלקום אגח ו 0.38 1299.48 1125996|4
הראל הנפק אגח א 0.37 1247.76 1099738|4
גזית גלוב אגח ט 0.37 1254.06 1260462|4
הכשרת ישוב אג19 0.37 1258.23 6120208|4
אלרוב נדלן אגחד 0.37 1250.84 3870128|4
אאורה אגח י 0.36 1225.05 3730413|4
שופרסל אגח ו 0.36 1228.03 7770217|4
לאומי שה נד 201 0.34 1136.22 6040158|4
דרבן אגח ד 0.33 1106.66 4110094|4
גזית גלוב אגחיב 0.33 1134.22 1260603|4
מליסרון אגח ט 0.32 1094.15 3230174|4
אדגר אגח ז 0.32 1082.66 1820158|4
בית הזהב אגח ג 0.3 1024.65 2350080|4
איידיאייהנ הת ד 0.29 982.28 1133099|4
אזורים אגח 12 0.29 992.45 7150360|4
אורשי אגח א 0.27 926.44 1141654|4
אשטרום נכ אגח10 0.27 911.88 2510204|4
שלמה החז אגח טז 0.26 873.13 1410281|4
שנפ אגח ב 0.26 876.28 1140086|4
רבוע נדלן אגח ז 0.25 863.69 1140615|4
רבוע נדלן אגח ג 0.25 853.97 1115724|4
פנינסולה אגח א 0.25 851.38 3330073|4
ביג אגח ד 0.24 802.55 1118033|4
סאמיט אגח ו 0.24 800.2 1130939|4
איידיאו אגח ז 0.23 762.48 5050240|4
וואן טכנ אגח ג 0.23 790.8 1610187|4
ממן אגח ב 0.23 772.14 2380046|4
מבני תעש אגח יד 0.23 765.43 2260412|4
אקסטל אגח א 0.22 748.67 1132299|4
שטראוס אגח ב 0.22 757.91 7460140|4
קרדן נדלן אגח ב 0.2 685.2 1133610|4
בינל הנפק אגח ט 0.2 692.04 1135177|4
ארפורט אגח ג 0.2 691.97 1122670|4
פועלים הנ אגח30 0.2 661.48 1940493|4
רבד אגח ב 0.2 668.34 5260088|4
רבד אגח ג 0.19 644.04 5260096|4
לאומי שה נד 301 0.18 600.3 6040265|4
אביב בניה אגח 5 0.18 606.51 4440087|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.18 600.42 1095066|4
פרטנר אגח ג 0.17 566.46 1118827|4
רבוע נדלן אגח ד 0.17 562.6 1119999|4
ביג אגח ה 0.16 544.41 1129279|4
גירון אגח ה 0.16 549.13 1133784|4
כלכלית ים אגח ו 0.16 544.7 1980192|4
בזן אגח ה 0.16 540.42 2590388|4
הוט אגח א 0.14 474.36 1123256|4
נכסים ובנ אגח ד 0.14 474.71 6990154|4
גזית גלוב אגח ג 0.13 430.95 1260306|4
איידיאייהנ הת ב 0.12 401.06 1121581|4
אאורה אגח ח 0.12 417.95 3730355|4
ישרס אגח יג 0.12 415.49 6130181|4
אלקו אגח יא 0.12 418.48 6940167|4
חג'ג' אגח ו 0.11 382.59 8230179|4
רגנסי אגח א 0.11 370.36 5510029|4
מישורים אגח ד 0.11 364.31 1132729|4
שכון ובי אגח 8 0.11 379.34 1135888|4
בינל הנפק אגח ג 0.1 345.62 1093681|4
פז נפט אגח ד 0.09 321.21 1132505|4
שלמה החז אגח יא 0.09 306.13 1410224|4
אדגר אגח ט 0.09 299.22 1820190|4
מנורה מב אגח א 0.08 269.29 5660048|4
חג'ג' אגח ה 0.08 280.3 8230161|4
איידיאו אגח ח 0.07 220.71 5050265|4
רבד אגח א 0.06 209.72 5260070|4
פועלים הנפ הת ט 0.06 200.27 1940386|4
ישרס אגח טו 0.06 204.51 6130207|4
מנורה הון אגח א 0.05 158.85 1103670|4
ביג אגח ג 0.05 158.99 1106947|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.05 178.03 1121227|4
מגה אור אגח ג 0.05 185.13 1127323|4
דה זראסאי אגח ב 0.05 165.44 1131028|4
אלומיי אגח א 0.04 145.89 1130947|4
וילאר אגח ד 0.04 134.67 4160099|4
כלכלית ים אגח ט 0.02 73.27 1980234|4
אזורים אגח 11 0.02 54.63 7150352|4
מבני תעש אגח ט 0.01 39.96 2260180|4
צמח המרמן אגח ג 0.01 32.32 1127653|4
שלמה החז אגח יב 0.01 27.87 1410232|4
ממשל שקלית 0118 0 0 1126218|4