קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.19 104.19 0.06 5123930
FOREST אגח מדורג ! 126 126 -0.04 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 104.23 104.23 -0.26 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.67 109.67 0.16 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 104.35 104.35 -0.32 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.97 115.97 0.01 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 119.54 119.54 -0.02 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1058.84 1058.84 -0.04 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 134.83 134.83 0.01 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.78 104.78 0.03 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 104.99 104.99 -0.01 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 179.54 179.54 0.14 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.53 126.53 0.02 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 279.88 279.9 0.27 5100193
אלומות ! אגח חברות 150.87 150.87 -0.01 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 170.12 170.12 -0.03 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 173.26 173.26 -0.07 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 171.68 171.68 0.06 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.38 121.38 0.03 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.38 126.38 0 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 191.4 191.4 0.17 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.74 102.74 0.03 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 175.86 175.86 -0.01 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 106.47 106.47 -0.06 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 114.04 114.04 -0.05 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 816.44 816.44 0.2 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 115.12 115.12 -0.02 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.86 126.86 0 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 134.42 134.42 -0.05 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 105.42 105.42 -0.08 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 173.36 173.36 0.03 5107453
הראל ! אגח תאגידים 237.74 240.12 -0.01 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 194.38 194.38 0 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.78 127.78 -0.02 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 103.45 103.45 0.01 5119441
הראל ניהול אגח 152.74 152.74 0.02 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.9 100.9 0.01 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.45 158.45 -0.01 5107156
הראל פרימיום 501.83 506.85 0.15 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 127.74 127.74 0.02 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 126.37 126.37 0.01 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.49 112.49 0.21 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.51 125.51 -0.01 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.95 106.95 -0.01 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.98 173.98 0.06 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.15 145.15 0.03 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 120.2 120.2 0.05 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 112.02 112.02 0.22 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 180.61 180.61 0.24 5107479
כרמים ! אגח חברות 115.28 115.28 0.02 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.68 134.68 0.02 5108188
מגדל ! אגח חברות 190.62 190.62 0.01 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.67 101.67 0.04 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 126.37 126.37 -0.16 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 113.2 113.2 -0.01 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 152.35 152.35 0.02 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.9 111.9 0.01 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.93 139.93 -0.04 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 149.1 149.1 -0.06 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.48 162.48 0.01 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 189.02 189.02 -0.03 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 175.2 175.2 -0.1 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.64 117.64 -0.04 5118633
מור אגח חברות 100.51 100.51 0.1 5125901
מור נבחרת אגח 141.83 141.83 -0.04 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.6 158.6 0.01 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 251.51 251.51 0.04 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 107.14 107.14 -0.01 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 155.66 155.66 0.06 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 620.92 620.92 0.29 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.7 105.7 0 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 175.51 175.51 0.01 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 525.46 525.46 0.01 5520028
מיטב מדורגות 231.25 231.25 -0.02 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.54 126.54 0.02 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.3 113.3 0.01 5114434
סיגמא ! אגח חברות 165.42 165.42 0.04 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 101.58 101.58 -0.04 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 554.1 554.1 0.01 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.74 123.74 0.04 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.51 79.51 -0.01 5107321
פורטה ! אגח 100.87 100.87 0 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 159.14 159.14 -0.02 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.52 152.52 0.01 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 145.64 145.64 -0.05 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 129.37 129.37 0.01 5112487
פסגות Bond picking 115.66 115.66 0.19 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1125.28 1125.28 -0.03 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.86 142.86 0.01 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.11 138.11 0.2 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 3012.83 3012.83 0.18 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 96.58 96.58 -0.06 5118880
פסגות קונצרני פלוס 108.49 108.49 0.26 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.35 147.35 -0.02 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.64 127.64 0.02 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 99.99 99.99 -0.03 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1017.94 1017.94 -0.1 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 118.36 118.36 -0.01 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 853.12 853.12 -0.05 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.3 100.3 0.02 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.69 116.69 -0.04 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 119.29 119.29 -0.28 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.7 464.7 0 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.97 133.97 -0.05 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 161.27 161.27 -0.01 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 192.86 192.86 0.04 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.83 139.83 -0.07 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.75 69.75 -0.03 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 102.41 102.41 -0.11 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.73 102.73 0.03 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 106.28 106.28 -0.01 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.99 101.99 -0.05 5125067
תמהיל אגח חברות 221.92 221.92 -0.09 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 107.53 107.53 -0.07 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.61 104.61 0.01 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גזית גלוב אגח י 4.72 14251.7 1260488|4
מז טפ הנפק 35 3.37 10160.16 2310118|4
בי קומיונק אגחג 3.33 10047.08 1139203|4
פועלים הנפ הת י 2.82 8511.3 1940402|4
מליסרון אגח ה 2.63 7931.03 3230091|4
ממשל שקלית 0122 2.51 7576.67 1123272|4
איידיאייהנ הת ג 2.37 7137.97 1127349|4
מליסרון אגח ח 2.12 6405.42 3230166|4
פועלים הנ אגח34 2.09 6308.23 1940576|4
דלק קב אגח יט 1.92 5795.5 1121326|4
אלון רבוע אגח ד 1.59 4803.65 1139583|4
חשמל אגח 26 1.58 4772.78 6000202|4
פועלים הנ אגח32 1.57 4725.23 1940535|4
מליסרון אגח ו 1.5 4523.4 3230125|4
מגה אור אגח ה 1.46 4410.44 1132687|4
מז טפ הנפק 41 1.4 4233 2310175|4
פועלים הנ הת טו 1.39 4193 1940543|4
דלק קב אגח יח 1.35 4076.2 1115823|4
מז טפ הנפק 38 1.3 3926.03 2310142|4
מז טפ הנפק 44 1.29 3883.84 2310209|4
פועלים הנ אגח33 1.26 3793.71 1940568|4
לאומי אגח 177 1.22 3681.31 6040315|4
מליסרון אגח יג 1.2 3629.02 3230224|4
שלמה החז אגח טו 1.2 3625.96 1410273|4
וילאר אגח ו 1.17 3518.64 4160115|4
ארפורט אגח ד 1.12 3374.4 1130426|4
מז טפ הנפק 39 1.11 3347.8 2310159|4
לוינשט נכ אגח ב 1.08 3265.4 1139716|4
ממשל שקלית 0323 1.05 3173.61 1126747|4
אלבר אגח יג 1.04 3134.78 1127588|4
בזן אגח ז 1.04 3127.68 2590438|4
מגה אור אגח ו 1.01 3054.07 1138668|4
כלכלית ים אגחיד 0.99 2989.43 1980390|4
אאורה אגח יא 0.98 2971.28 3730421|4
אדגר אגח ח 0.97 2921.21 1820174|4
אלוני חץ אגח י 0.94 2846.89 3900362|4
אלקטרה נדלןאגחה 0.92 2778.05 1138593|4
דמרי אגח ה 0.91 2742.48 1134261|4
אשטרום נכ אגח 8 0.88 2652.05 2510162|4
אשדר אגח א 0.87 2620.6 1104330|4
בי קומיונק אגחב 0.84 2537.26 1120872|4
מגדל הון אגח ד 0.84 2541.99 1137033|4
מנרב אגח ב 0.84 2525.95 1550052|4
מז טפ הנפק 45 0.84 2532.3 2310217|4
שלמה החז אגח יד 0.79 2369.29 1410265|4
גירון אגח ד 0.77 2337.29 1130681|4
דלק קב אגח לא 0.75 2262.72 1134790|4
לאומי התח נד ח 0.75 2267.43 6040232|4
אפריקה נכס אגחו 0.73 2213.91 1129550|4
בינל הנפק התחכא 0.72 2187.09 1126598|4
דור אלון אגח ו 0.72 2185.64 1140656|4
אורון אגח א 0.71 2154.09 1135714|4
אלה פקדון אגח ב 0.69 2084.5 1142215|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.66 1989.35 1119825|4
סלקום אגח ט 0.65 1960 1132836|4
מז טפ הנפק הת31 0.65 1970.83 2310076|4
גזית גלוב אגח ד 0.64 1930.23 1260397|4
אגוד הנפ אגח ו 0.63 1915.92 1126762|4
אשדר אגח ד 0.61 1845.79 1135607|4
מבני תעש אגח טו 0.61 1827.34 2260420|4
פועלים הנ אגח29 0.6 1803.9 1940485|4
דקסיה הנ אגח יא 0.59 1785.22 1134154|4
פרטנר אגח ד 0.59 1778.49 1118835|4
נכסים ובנ אגח ט 0.59 1785.42 6990212|4
מז טפ הנפק 43 0.57 1712.82 2310191|4
אאורה אגח ט 0.55 1665.73 3730397|4
אגוד הנפ אגח ח 0.55 1670.74 1133503|4
פתאל אגח ב 0.55 1649.44 1140854|4
גירון אגח ו 0.52 1562.25 1139849|4
מבני תעש אגח יט 0.51 1534.04 2260487|4
פועלים הנ אגח31 0.48 1436.15 1940527|4
ירושליםהנפ אגחח 0.47 1414.49 1121201|4
סלקום אגח ו 0.43 1299.97 1125996|4
הראל הנפק אגח א 0.42 1267.52 1099738|4
גזית גלוב אגח ט 0.42 1260.05 1260462|4
הכשרת ישוב אג19 0.42 1258 6120208|4
אאורה אגח י 0.41 1247.25 3730413|4
שופרסל אגח ו 0.4 1193.07 7770217|4
סאמיט אגח ז 0.39 1186.72 1133479|4
אלרוב נדלן אגחד 0.38 1143.56 3870128|4
לאומי שה נד 201 0.38 1136.44 6040158|4
גזית גלוב אגחיב 0.38 1139.71 1260603|4
דרבן אגח ד 0.37 1120.8 4110094|4
מליסרון אגח ט 0.36 1081.54 3230174|4
אדגר אגח ז 0.36 1088.4 1820158|4
בית הזהב אגח ג 0.34 1028.45 2350080|4
לונשטן הנד אגחג 0.34 1031.83 5730080|4
פתאל אגח ג 0.33 984.85 1141852|4
איידיאייהנ הת ד 0.33 986.61 1133099|4
אזורים אגח 12 0.33 1000.34 7150360|4
אורשי אגח א 0.31 934.72 1141654|4
קרסו אגח ג 0.29 864.03 1141829|4
שנפ אגח ב 0.29 887.77 1140086|4
רבוע נדלן אגח ז 0.29 867.58 1140615|4
שלמה החז אגח טז 0.28 840.81 1410281|4
בזק אגח 6 0.28 844.88 2300143|4
פנינסולה אגח א 0.28 849.08 3330073|4
ביג אגח ד 0.27 806.38 1118033|4
סאמיט אגח ו 0.27 808.7 1130939|4
אקסטל אגח א 0.26 770.89 1132299|4
וואן טכנ אגח ג 0.26 797.27 1610187|4
שטראוס אגח ב 0.25 761.1 7460140|4
בינל הנפק אגח ט 0.23 695.65 1135177|4
ארפורט אגח ג 0.23 695.94 1122670|4
פועלים הנ אגח30 0.22 662.65 1940493|4
רבד אגח ג 0.22 668.17 5260096|4
רבד אגח ב 0.21 634.81 5260088|4
ישרס אגח יד 0.21 648.43 6130199|4
לאומי שה נד 301 0.2 598.45 6040265|4
אביב בניה אגח 5 0.2 593.83 4440087|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.2 602.47 1095066|4
פרטנר אגח ג 0.19 568.82 1118827|4
רבוע נדלן אגח ד 0.19 568.4 1119999|4
ממן אגח ב 0.19 573.17 2380046|4
כלכלית ים אגח ו 0.17 523.09 1980192|4
קרדן נדלן אגח ב 0.17 505.35 1133610|4
נכסים ובנ אגח ד 0.16 481.73 6990154|4
אלקו אגח יא 0.14 421.53 6940167|4
גזית גלוב אגח ג 0.14 432.93 1260306|4
רבוע נדלן אגח ג 0.14 428.34 1115724|4
הוט אגח א 0.14 435.02 1123256|4
איידיאייהנ הת ב 0.13 404.79 1121581|4
קרסו אגח ב 0.13 378.99 1139591|4
שכון ובינוי אגח 8 0.13 379.34 1135888|4
מישורים אגח ד 0.12 367.81 1132729|4
חג'ג' אגח ו 0.12 373.85 8230179|4
בינל הנפק אגח ג 0.12 347.19 1093681|4
רגנסי אגח א 0.12 372.78 5510029|4
אאורה אגח ח 0.11 329.15 3730355|4
פז נפט אגח ד 0.11 325.36 1132505|4
אדגר אגח ט 0.1 303.99 1820190|4
מנורה מב אגח א 0.09 269.12 5660048|4
חג'ג' אגח ה 0.09 284.12 8230161|4
רבד אגח א 0.07 212.53 5260070|4
ישרס אגח טו 0.07 205.3 6130207|4
פועלים הנפ הת ט 0.07 201.29 1940386|4
אשטרום נכ אגח10 0.06 174.84 2510204|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.06 175.9 1121227|4
מגה אור אגח ג 0.06 187.05 1127323|4
אלומיי אגח א 0.05 145.87 1130947|4
מנורה הון אגח א 0.05 160.19 1103670|4
ביג אגח ג 0.05 155.84 1106947|4
שלמה החז אגח יא 0.05 153.88 1410224|4
לאומי התח נד יד 0.04 128.18 6040299|4
אזורים אגח 11 0.02 54.85 7150352|4
צמח המרמן אגח ג 0.01 32.38 1127653|4
ממשל שקלית 0118 0 0 1126218|4
שלמה החז אגח יב 0 13.94 1410232|4