קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 103.74 103.74 -0.21 5123930
FOREST אגח מדורג ! 125.68 125.68 -0.08 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 103.19 103.19 -0.47 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.16 109.16 -0.22 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 103.18 103.18 -0.55 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.46 115.46 -0.16 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 118.91 118.91 -0.23 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1052.22 1052.22 -0.25 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 134.14 134.14 -0.21 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.27 104.27 -0.21 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 104.77 104.77 -0.09 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 178.86 178.86 -0.18 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.36 126.36 -0.05 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 278.34 278.36 -0.3 5100193
אלומות ! אגח חברות 149.77 149.77 -0.31 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.28 169.28 -0.24 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 172.12 172.12 -0.28 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 170.53 170.53 -0.3 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.11 121.11 -0.09 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 125.97 125.97 -0.16 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 191.97 191.97 0.12 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.28 102.28 -0.16 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 175.35 175.35 -0.15 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.74 105.74 -0.28 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.38 113.38 -0.21 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 810.69 810.69 -0.28 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 114.6 114.6 -0.18 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.27 126.27 -0.19 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.64 133.64 -0.28 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 104.7 104.7 -0.3 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 172.64 172.64 -0.19 5107453
הראל ! אגח תאגידים 236.57 238.94 -0.2 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 193.39 193.39 -0.2 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.29 127.29 -0.16 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 102.94 102.94 -0.22 5119441
הראל ניהול אגח 151.78 151.78 -0.26 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.74 100.74 -0.05 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 157.85 157.85 -0.16 5107156
הראל פרימיום 501.28 506.29 -0.09 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 127.27 127.27 -0.15 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 125.79 125.79 -0.19 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.45 112.45 -0.05 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.06 125.06 -0.14 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.55 106.55 -0.14 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.37 173.37 -0.15 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 144.76 144.76 -0.13 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 119.73 119.73 -0.16 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 111.99 111.99 -0.06 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.83 179.83 -0.23 5107479
כרמים ! אגח חברות 114.74 114.74 -0.22 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.12 134.12 -0.19 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.87 189.87 -0.16 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.44 101.44 -0.09 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 125.15 125.15 -0.44 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 112.45 112.45 -0.27 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 152 152 -0.09 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.66 111.66 -0.05 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.41 139.41 -0.15 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.52 148.52 -0.17 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.15 162.15 -0.07 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 187.96 187.96 -0.24 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.99 174.99 0.05 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.18 117.18 -0.14 5118633
מור אגח חברות 100.15 100.15 -0.16 5125901
מור נבחרת אגח 141.37 141.37 -0.09 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.02 158.02 -0.17 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.56 250.56 -0.17 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 106.9 106.9 -0.07 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 155.39 155.39 -0.11 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 617.85 617.85 -0.25 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.4 105.4 -0.12 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.92 174.92 -0.17 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 523.64 523.64 -0.15 5520028
מיטב מדורגות 230.08 230.08 -0.22 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.11 126.11 -0.14 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.14 113.14 -0.06 5114434
סיגמא ! אגח חברות 164.59 164.59 -0.22 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.85 100.85 -0.32 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 551.45 551.45 -0.23 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.16 123.16 -0.2 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.13 79.13 -0.24 5107321
פורטה ! אגח 100.39 100.39 -0.2 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 158.45 158.45 -0.16 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 151.97 151.97 -0.17 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 145.12 145.12 -0.1 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 128.85 128.85 -0.17 5112487
פסגות Bond picking 115.66 115.66 -0.05 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1119.21 1119.21 -0.24 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.34 142.34 -0.19 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.07 138.07 -0.07 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2987.29 2987.29 -0.26 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 96.15 96.15 -0.19 5118880
פסגות קונצרני פלוס 108.06 108.06 -0.19 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 146.93 146.93 -0.17 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.14 127.14 -0.16 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 99.67 99.67 -0.11 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1012.48 1012.48 -0.2 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 117.8 117.8 -0.21 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 849.2 849.2 -0.17 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.09 100.09 -0.07 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.08 116.08 -0.21 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 118.21 118.21 -0.39 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.14 464.14 -0.04 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.33 133.33 -0.19 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 160.57 160.57 -0.17 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 191.91 191.91 -0.23 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.29 139.29 -0.17 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.52 69.52 -0.11 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 101.71 101.71 -0.32 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.44 102.44 -0.11 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 105.62 105.62 -0.28 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.43 101.43 -0.27 5125067
תמהיל אגח חברות 220.06 220.06 -0.3 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.8 106.8 -0.31 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.41 104.41 -0.06 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכ.תלבונד20(3) 3.36 633.71 1107549|3
אדמה אגח ב 3.22 606.92 1110915|4
ממשל שקלית 1026 2.95 556.6 1099456|4
דיסק השק אגח ו 2.95 555.2 6390207|4
מז טפ הנפק 35 2.85 537.8 2310118|4
מזרחי טפחות שה א 2.59 487.2 6950083|4
אלרוב נדלן אגח ב 2.31 436 3870094|4
פטרוכימים אגח ח 2.28 428.81 7560188|4
דה לסר אגח ד 2.22 419.2 1132059|4
דלק קב אגח כב 2.1 396.36 1106046|4
נץ קבוצה אגח 1 2 376.53 4550133|4
נמקו אגח א 1.95 366.97 1139575|4
יואייארסי אגח א 1.93 362.88 1141837|4
ווסיג'י אגח א 1.92 362.6 1141209|4
אמדיג''י אגח ב 1.89 356.33 1140557|4
הכשרת ישוב אג17 1.82 342.41 6120182|4
שלמה החז אגח יד 1.75 329.39 1410265|4
אלוני חץ אגח ו 1.73 326.8 3900206|4
מישורים אגח ד 1.73 326.61 1132729|4
אם.אר.פי אגח ג 1.7 320.8 1139278|4
לוזון קב אגח ח 1.7 319.95 4730164|4
חברה לישראל אגח 7 1.63 306.19 5760160|4
פועלים הנ אגח33 1.63 307.14 1940568|4
אפריקה מג אגח ב 1.63 307.81 1126093|4
אלדן תחבו אגח ב 1.62 305.02 1138254|4
אנקור אגח א 1.58 297.42 1141118|4
אידיביפת אגח יד 1.54 290.84 7980337|4
אשדר אגח א 1.47 276.74 1104330|4
ספנסר אגח א 1.37 257.83 1133800|4
אפריקה נכס אגחה 1.36 255.45 1122233|4
הפניקס אגח 1 1.35 254.5 7670102|4
ביג אגח ג 1.33 250 1106947|4
שלמה נדלן אגח ג 1.3 245.08 1137439|4
גזית גלוב אגח יא 1.3 244.76 1260546|4
אשטרום קב אגח ג 1.28 241.25 1140102|4
סלקום אגח ו 1.2 226.31 1125996|4
מישורים אגח ו 1.16 217.98 1141258|4
נובל אגח א 1.15 216.3 1141860|4
אפריקה נכס אגחז 1.15 216.92 1132232|4
מויניאן אגח א 1.13 212.94 1135656|4
סאות'רן אגח א 1.13 213.38 1140094|4
רציו מימון אגחא 1.11 209.78 1133552|4
אינטרנט זהבאגחד 1.11 208.62 1131614|4
אול-יר אגח ג 1.1 206.96 1140136|4
דלשה קפיטל אגחג 1.09 206.18 1141605|4
מגוריט אגח א 1.05 197.56 1141712|4
דלק קב אגח יג 1.05 197.01 1105543|4
אידיביפת אגח יג 0.97 183.43 7980329|4
ג'י.אף.איי אגח א 0.88 165.79 1134915|4
לייטסטון אגח א 0.87 164.53 1133891|4
אלמוגים אגח ג 0.87 163.62 1136688|4
נכסים ובנ אגח ט 0.87 163.92 6990212|4
אשטרום נכ אגח 9 0.85 160.55 2510170|4
חג'ג' אגח ז 0.85 160.46 8230195|4
דה לסר אגח ה 0.85 160.54 1135664|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.85 160.54 1121227|4
מליסרון אגח יא 0.84 158.69 3230208|4
אידיבי פת אגח ז 0.84 158.96 7980121|4
נאוסיטי אגח א 0.77 144.37 1102375|4
רכבת ישר אגח ב 0.73 136.86 1134998|4
אידיבי פת אגח ט 0.66 124.06 7980154|4
לוזון קב אגח ו 0.59 110.82 4730123|4
בינל הנפק התחכא 0.57 107.03 1126598|4
אביב ארלן אגח ה 0.56 106.37 1060110|4
דיסק השק אגח י 0.56 106.23 6390348|4
אזורים אגח 12 0.55 104.17 7150360|4
ישראל קנדה אגחה 0.55 104.27 4340154|4
לוינסקי אגח א 0.53 98.92 2000107|4
גזית גלוב אגח ה 0.53 100.33 1260421|4
סאמיט אגח ד 0.48 90.37 1092956|4
מז טפ הנפק 38 0.42 79.94 2310142|4
פרשקובסקי אגח ז 0.35 65.22 1135581|4
אלדן תחבו אגח א 0.34 64.9 1134840|4
ביג אגח ה 0.29 55.22 1129279|4
פרשקובסקי אגח ט 0.27 50.59 1138890|4
לוזון קב אגח ז 0.25 48 4730149|4
רבוע נדלן אגח ד 0.19 36.27 1119999|4
אורבנקורפ אגח א 0.15 28.74 1137041|4
אדגר אגח ז 0.12 22.03 1820158|4
קבוצת נץ א-ל 0.08 15.83
כלכלית ים אגחיג 0.03 4.79 1980366|4
פניקס הון התח א 0.03 5.68 1115104|4
דקסיה הנפ נד יג 0.02 3.95 1125194|4
קמור ח חש21/11 0.02 4.59
גירון אגח ד 0.01 1.39 1130681|4
גמול אגא חש9/21 0 0.03
יוניברסל אגח א 0 0 1141639|4
אלקטרוכימ אגח 3 0 0
אנגל משאב אגח ח 0 0.45 7710171|4