קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.35 104.35 0.05 5123930
FOREST אגח מדורג ! 126.03 126.03 -0.03 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 102.48 102.48 0.08 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.55 109.55 -0.01 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 102.29 102.29 0.11 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.54 115.54 -0.01 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 119.34 119.34 0.01 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1052.92 1052.92 0.04 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 135.04 135.04 -0.05 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 105.19 105.19 -0.01 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 105.06 105.06 0 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 175.42 175.42 0.07 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.81 126.81 -0.06 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 272.46 272.47 0.11 5100193
אלומות ! אגח חברות 150.47 150.47 0.07 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.87 169.87 0.02 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 173.22 173.22 0.01 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 171.55 171.55 0.02 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.35 121.35 -0.02 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.67 126.67 -0.02 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 192.35 192.35 -0.02 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 103.07 103.07 -0.06 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 176.43 176.43 -0.01 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.98 105.98 0.02 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.67 113.67 0.02 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 811.34 811.34 -0.04 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 115.16 115.16 -0.01 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.99 126.99 -0.01 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 134.02 134.02 0.02 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 105.55 105.55 0.05 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 173.34 173.34 -0.03 5107453
הראל ! אגח תאגידים 237.32 239.69 -0.04 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 194.67 194.67 -0.07 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.89 127.89 -0.02 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 103.47 103.47 -0.04 5119441
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.84 100.84 -0.02 5120340
הראל פיא אגח חברות תזרימיות 153.36 153.36 0 5112560
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.67 158.67 0 5107156
הראל פרימיום 500.53 505.54 0.05 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 128.22 128.22 0.02 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 126.15 126.15 0.01 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.8 112.8 -0.04 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.74 125.74 -0.02 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 107.3 107.3 -0.04 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.92 173.92 -0.02 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.33 145.33 -0.02 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 120.27 120.27 0 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 112.61 112.61 -0.04 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.59 179.59 -0.01 5107479
כוון אגח חברות + 10% 167.65 167.65 0.05 5109632
כרמים ! אגח חברות 114.12 114.12 0.04 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.35 134.35 -0.04 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.99 189.99 -0.03 5104849
מגדל ! תיק עד 3 שנים Total Return 135.88 135.88 0 5115175
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 125.74 125.74 0.01 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 113.63 113.63 -0.04 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 150.31 150.31 -0.01 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 112.03 112.03 -0.05 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.76 139.76 -0.01 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.86 148.86 0.03 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.37 162.37 -0.01 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 188.48 188.48 -0.02 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.24 174.24 -0.04 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.69 117.69 -0.02 5118633
מור נבחרת אגח 141.88 141.88 -0.04 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.3 158.3 0 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.79 250.79 -0.01 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 105.29 105.29 -0.08 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 154.14 154.14 0.01 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 612.85 612.86 0.02 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.64 105.64 0 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.49 174.49 0.01 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 527.15 527.15 -0.03 5520028
מיטב מדורגות 231.15 231.15 0 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.38 126.38 -0.02 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.09 113.09 0.01 5114434
סיגמא ! אגח חברות 165.55 165.55 0 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.16 100.16 0.08 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 554.61 554.61 -0.01 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.89 123.89 0.01 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.65 79.65 0.06 5107321
פורטה ! אגח 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 159.49 159.49 -0.01 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.29 152.29 0.03 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 147.13 147.13 -0.07 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 129.45 129.45 0.02 5112487
פסגות Bond picking 116.14 116.14 -0.03 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1131.59 1131.59 0.03 5110721
פסגות מדפ מדורג 143.01 143.01 0.03 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.83 138.83 -0.05 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2960.23 2960.23 0 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 97.13 97.13 0.02 5118880
פסגות קונצרני פלוס 107.45 107.45 0.02 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.74 147.74 0.06 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.98 127.98 -0.01 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1012.94 1012.94 -0.01 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 118.07 118.07 0.02 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 851.97 851.97 -0.02 5112396
קסם אקסלנס ! תיק קונצרני 127.78 127.78 0.01 5115217
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.52 100.52 -0.02 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.73 116.73 0.01 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 118.1 118.1 0.08 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.3 464.3 -0.01 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.91 133.91 0.02 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 161.5 161.5 -0.04 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 192.53 192.53 0.04 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.68 139.68 0.04 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.7 69.7 -0.01 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 102.18 102.18 0.07 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.48 102.48 -0.04 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 106.52 106.52 0.01 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.8 101.8 0.07 5125067
תמהיל אגח חברות 219.15 219.15 0.07 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.78 106.78 0.05 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.56 104.56 0 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 1026 11.48 2176.8 1099456|4
דיסק השק אגח ו 5.31 1006.66 6390207|4
אדמה אגח ב 3.12 592.12 1110915|4
דלק קידוחיםאגחא 3.09 586.5 4750089|4
נמקו אגח א 2.89 547.04 1139575|4
מז טפ הנפק 35 2.81 532.35 2310118|4
מזרח טפחות שה א 2.53 480.2 6950083|4
דה לסר אגח ד 2.28 431.42 1132059|4
דלק קב אגח כב 2.07 391.92 1106046|4
לוזון קב אגח ח 1.93 366.12 4730164|4
נץ קבוצה אגח 1 1.92 363.58 4550133|4
שלמה החז אגח יד 1.91 362.85 1410265|4
אמדיג''י אגח ב 1.84 349.09 1140557|4
ווסיג''י אגח א 1.82 345.19 1141209|4
הכשרת ישוב אג17 1.8 342.06 6120182|4
אם.אר.פי אגח ג 1.72 325.72 1139278|4
אלרוב נדלן אגחב 1.71 323.46 3870094|4
אלוני חץ אגח ו 1.71 324.77 3900206|4
ספנסר אגח ב 1.68 318.42 1139898|4
מישורים אגח ד 1.68 318.51 1132729|4
פועלים הנ אגח33 1.64 310.2 1940568|4
קליין אגח א 1.63 308.08 1136977|4
אלדן תחבו אגח ב 1.6 303.41 1138254|4
חברה לישראלאגח7 1.6 302.91 5760160|4
ספנסר אגח א 1.58 299.68 1133800|4
אידיביפת אגח יד 1.48 281.15 7980337|4
אשדר אגח א 1.47 279.12 1104330|4
אפריקה מג אגח ב 1.36 258.1 1126093|4
ביג אגח ג 1.34 254.38 1106947|4
אפריקה נכס אגחה 1.34 253.58 1122233|4
הפניקס אגח 1 1.34 253.62 7670102|4
לאומי התח נד ח 1.28 242.64 6040232|4
שלמה נדלן אגח ג 1.27 241.05 1137439|4
סלקום אגח ו 1.19 224.77 1125996|4
לאומי התח נד יב 1.14 216.9 6040273|4
אלקטרה נדלןאגחד 1.12 211.8 1121227|4
מישורים אגח ו 1.1 207.6 1141258|4
רציו מימון אגחא 1.09 207.01 1133552|4
סאות'רן אגח א 1.08 203.76 1140094|4
דלק קב אגח יג 1.05 198.94 1105543|4
דלשה קפיטל אגחג 1.04 197.58 1141605|4
מגוריט אגח א 1.03 194.66 1141712|4
נאוסיטי אגח א 0.98 185.53 1102375|4
אידיביפת אגח יג 0.96 182.05 7980329|4
רכבת ישר אגח ב 0.84 158.41 1134998|4
דה לסר אגח ה 0.84 159.9 1135664|4
אלמוגים אגח ג 0.84 159.45 1136688|4
המשביר 365 אגחד 0.83 156.75 1137298|4
חג'ג' אגח ז 0.83 158.19 8230195|4
אידיבי פת אגח ז 0.82 156.14 7980121|4
אידיבי פת אגח ט 0.61 115.64 7980154|4
לוזון קב אגח ו 0.61 115.03 4730123|4
אביב ארלן אגח ה 0.57 108.66 1060110|4
גירון אגח ג 0.56 106.6 1125681|4
בינל הנפק התחכא 0.56 106.25 1126598|4
אול-יר אגח ב 0.56 106.87 1139781|4
ישראל קנדה אגחה 0.54 102.49 4340154|4
מז טפ הנפק 38 0.53 99.77 2310142|4
לוינסקי אגח א 0.52 97.74 2000107|4
לוזון קב אגח ז 0.51 97.2 4730149|4
אאורה אגח ז 0.49 93.34 3730314|4
ברוקלנד אגח א 0.47 89.71 1132307|4
סאמיט אגח ד 0.47 89.52 1092956|4
אורבנקורפ אגח א 0.39 74 1137041|4
אלדן תחבו אגח א 0.39 73.54 1134840|4
ביג אגח ה 0.29 54.43 1129279|4
פרשקובסקי אגח ט 0.27 50.51 1138890|4
פניקס הון התח א 0.17 32.6 1115104|4
מזרחי ובנו אגחא 0.12 21.8 1102391|4
אדגר אגח ז 0.11 21.8 1820158|4
קבוצת נץ א-ל 0.08 15.83
מבני תעש אגח יד 0.07 13.12 2260412|4
כלכלית ים אגחיג 0.03 4.85 1980366|4
קמור ח חש21/11 0.02 4.59
דקסיה הנפ נד יג 0.02 3.93 1125194|4
גירון אגח ד 0.01 1.37 1130681|4
גמול אגא חש9/21 0 0.03
בראק אן וי אגחא 0 0 1122860|4
הוט אגח א 0 0 1123256|4
דקסיה הנפ אגח ב 0 0 1095066|4
אלעזרא אגח ד 0 0 1139260|4
אנלייט אנר אגחב 0 0 7200090|4
אלקטרוכימ אגח 3 0 0
אנגל משאב אגח ח 0 0.44 7710171|4