קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אינדקס AA ומעלה צמוד 102.67 102.67 -0.05 5123278
MTF אינדקס צמוד A 103.66 103.66 -0.07 5123344
MTF תל בונד - צמודות 118.89 118.89 -0.06 5116900
MTF תל בונד - תשואות סד - 2 110.88 110.88 -0.09 5122635
MTF תל בונד 20 סד - 2 105.37 105.37 -0.07 5123039
MTF תל בונד 20 סד -1 136.09 136.09 -0.07 5112388
MTF תל בונד 60 סד - 2 105.96 105.96 -0.06 5122262
MTF תל בונד 60 סד-1 135.87 135.87 -0.05 5112420
MTF תל בונד צמודות בנקים 106.28 106.28 -0.03 5117817
MTF תל בונד צמודות יתר סד - 2 102.98 102.98 -0.04 5123047
MTF תל בונד צמודות יתר סד -1 119.79 119.79 -0.04 5116918
MTF תל בונד צמודות סד - 2 103.32 103.32 -0.05 5123518
MTF תל בונד תשואות 118.76 118.76 -0.09 5117924
PTF מדדי תל בונד + 10% 107.44 107.44 -0.09 5119912
PTF תל בונד 20 149.58 149.58 -0.07 5111463
PTF תל בונד 60 141.92 141.92 -0.06 5112206
PTF תל בונד צמודות 114.61 114.61 -0.05 5117486
PTF תל בונד צמודות יתר 115.98 115.98 -0.04 5117494
PTF תל בונד תשואות 119.03 119.03 -0.09 5117957
איביאי סל תל בונד 20 134.47 134.47 -0.07 5113014
איביאי סל תל בונד 40 131.55 131.55 -0.05 5114327
איביאי סל תל בונד 60 128.23 128.23 -0.05 5115100
איביאי סל תל בונד צמודות 122.17 122.17 -0.05 5117023
איביאי סל תל בונד צמודות - בנקים 102.51 102.51 -0.04 5118559
איביאי סל תל בונד צמודות - יתר 123.84 123.84 -0.04 5117049
איביאי סל תל בונד תשואות 462.23 462.23 -0.1 5126818
איילון ! תיק קונצרני 112.05 112.05 -0.1 5106299
אקסלנס תיק השקעות קונצרני 1291.05 1291.05 -0.09 5112313
הראל אינדקס קונצרני A צמוד 103.95 103.95 -0.06 5123112
הראל מחקה תל בונד 20 118.37 118.37 -0.07 5117270
הראל מחקה תל בונד 60 105.4 105.4 -0.06 5121835
הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים 102.51 102.51 -0.03 5122544
הראל מחקה תל בונד צמודות יתר 123.78 123.78 -0.04 5114939
הראל מחקה תל בונד תשואות 119.35 119.35 -0.1 5117254
מגדל אגח חברות מדורג 117.85 117.85 -0.04 5117932
מגדל תיק השקעות קונצרני 141.58 141.58 -0.06 5106190
פסגות אגח ממוצע A 115.71 115.71 0.03 5117940
פסגות אגח ממוצע AA 112.04 112.04 -0.02 5116512
קסם KTF 00 תל בונד 20 122.95 122.95 -0.07 5115589
קסם KTF תל בונד 40 130.04 130.04 -0.04 5113303
קסם KTF תל בונד 60 112.55 112.55 -0.05 5118021
קסם KTF תל בונד צמודות 114.57 114.57 -0.05 5117437
קסם KTF תל בונד צמודות יתר 120.14 120.14 -0.04 5115605
קסם KTF תל בונד תשואות 117.12 117.12 -0.09 5118120
תכלית TTF תל בונד 60 118.55 118.55 -0.05 5117361
תכלית TTF תל בונד צמודות - יתר 115.44 115.44 -0.04 5117569
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים 101.48 101.48 -0.03 5118757
תכלית TTF תל בונד תשואות 124.59 124.59 -0.1 5116371
תכליתTTF תל בונד 20 89.57 89.57 -0.07 5115472
תל בונד 40 MTF 135.49 135.49 -0.04 5112404
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
פועלים הנ אגח32 6.02 6846.38 1940535|4
פועלים הנ הת יד 6.01 6834.14 1940501|4
פועלים הנ אגח33 6 6830.06 1940568|4
מז טפ הנפק 35 5.42 6163.54 2310118|4
גזית גלוב אגח ד 5.03 5725.83 1260397|4
מז טפ הנפק 43 4.55 5177.42 2310191|4
לאומי התח נד יד 3.98 4529.97 6040299|4
פועל הנ שה נד 1 3.83 4357.28 1940444|4
מז טפ הנפק 38 3.78 4305.86 2310142|4
מז טפ הנפק הת30 3.34 3803.42 2310068|4
ארפורט אגח ה 3.32 3772.87 1133487|4
שכון ובי אגח 8 3.03 3443.35 1135888|4
לאומי שה נד 200 3.01 3428.64 6040141|4
לאומי שה נד 300 2.31 2628.17 6040257|4
עזריאלי אגח ג 2.26 2572.79 1136324|4
עזריאלי אגח ב 2.22 2522.8 1134436|4
דלק קב אגח יח 2.03 2313.77 1115823|4
שופרסל אגח ו 2.01 2289.31 7770217|4
מליסרון אגח ו 1.99 2267.24 3230125|4
בינל הנפק התחכא 1.98 2257.59 1126598|4
חשמל אגח 25 1.9 2166.13 6000160|4
נכסים ובנ אגח ו 1.86 2119.24 6990188|4
סלקום אגח ח 1.82 2070.67 1132828|4
מליסרון אגח ח 1.8 2050.21 3230166|4
כללביט אגח ג 1.73 1971.15 1120120|4
גזית גלוב אגח י 1.65 1875.81 1260488|4
רבוע נדלן אגח ד 1.48 1684.99 1119999|4
נורסטאר אגח י 1.47 1671.84 7230345|4
לאומי התח נד ח 1.46 1659.11 6040232|4
בינל הנפק התח כ 1.43 1628.59 1121953|4
ירושליםהנפ אגחט 1.39 1582.14 1127422|4
אלוני חץ אגח ח 1.39 1581.76 3900271|4
מבני תעש אגח יח 1.38 1570.35 2260479|4
דלק קב אגח יג 1.35 1533.09 1105543|4
סלקום אגח ו 1.32 1503.76 1125996|4
דקסיה הנפ אגח ב 1.29 1462.44 1095066|4
דלק קב אגח יט 1.22 1393.24 1121326|4
גזית גלוב אגח ג 1.21 1373.73 1260306|4
דקסיה הנ אגח י 1.14 1298.99 1134147|4
אמות אגח א 0 0 1097385|4
שלמה החז אגח יד 0 0 1410265|4
פועלים הנפ הת ט 0 0 1940386|4
גזית גלוב אגח ט 0 0 1260462|4
אלוני חץ אגח ו 0 0 3900206|4
מליסרון אגח ה 0 0 3230091|4
דיסקונט מנ הת ד 0 0 7480049|4
נכסים ובנ אגח ג 0 0 6990139|4
מ.ק.מ 617 -0.42 -482.5 8170615|4