קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.35 104.35 0.05 5123930
FOREST אגח מדורג ! 126.03 126.03 -0.03 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 102.48 102.48 0.08 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.55 109.55 -0.01 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 102.29 102.29 0.11 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.54 115.54 -0.01 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 119.34 119.34 0.01 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1052.92 1052.92 0.04 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 135.04 135.04 -0.05 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 105.19 105.19 -0.01 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 105.06 105.06 0 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 175.42 175.42 0.07 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.81 126.81 -0.06 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 272.46 272.47 0.11 5100193
אלומות ! אגח חברות 150.47 150.47 0.07 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.87 169.87 0.02 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 173.22 173.22 0.01 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 171.55 171.55 0.02 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.35 121.35 -0.02 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.67 126.67 -0.02 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 192.35 192.35 -0.02 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 103.07 103.07 -0.06 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 176.43 176.43 -0.01 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.98 105.98 0.02 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.67 113.67 0.02 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 811.34 811.34 -0.04 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 115.16 115.16 -0.01 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.99 126.99 -0.01 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 134.02 134.02 0.02 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 105.55 105.55 0.05 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 173.34 173.34 -0.03 5107453
הראל ! אגח תאגידים 237.32 239.69 -0.04 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 194.67 194.67 -0.07 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.89 127.89 -0.02 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 103.47 103.47 -0.04 5119441
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.84 100.84 -0.02 5120340
הראל פיא אגח חברות תזרימיות 153.36 153.36 0 5112560
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.67 158.67 0 5107156
הראל פרימיום 500.53 505.54 0.05 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 128.22 128.22 0.02 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 126.15 126.15 0.01 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.8 112.8 -0.04 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.74 125.74 -0.02 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 107.3 107.3 -0.04 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.92 173.92 -0.02 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.33 145.33 -0.02 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 120.27 120.27 0 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 112.61 112.61 -0.04 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.59 179.59 -0.01 5107479
כוון אגח חברות + 10% 167.65 167.65 0.05 5109632
כרמים ! אגח חברות 114.12 114.12 0.04 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.35 134.35 -0.04 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.99 189.99 -0.03 5104849
מגדל ! תיק עד 3 שנים Total Return 135.88 135.88 0 5115175
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 125.74 125.74 0.01 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 113.63 113.63 -0.04 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 150.31 150.31 -0.01 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 112.03 112.03 -0.05 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.76 139.76 -0.01 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.86 148.86 0.03 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.37 162.37 -0.01 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 188.48 188.48 -0.02 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.24 174.24 -0.04 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.69 117.69 -0.02 5118633
מור נבחרת אגח 141.88 141.88 -0.04 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.3 158.3 0 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.79 250.79 -0.01 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 105.29 105.29 -0.08 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 154.14 154.14 0.01 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 612.85 612.86 0.02 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.64 105.64 0 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.49 174.49 0.01 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 527.15 527.15 -0.03 5520028
מיטב מדורגות 231.15 231.15 0 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.38 126.38 -0.02 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.09 113.09 0.01 5114434
סיגמא ! אגח חברות 165.55 165.55 0 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.16 100.16 0.08 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 554.61 554.61 -0.01 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.89 123.89 0.01 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.65 79.65 0.06 5107321
פורטה ! אגח 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 159.49 159.49 -0.01 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.29 152.29 0.03 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 147.13 147.13 -0.07 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 129.45 129.45 0.02 5112487
פסגות Bond picking 116.14 116.14 -0.03 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1131.59 1131.59 0.03 5110721
פסגות מדפ מדורג 143.01 143.01 0.03 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.83 138.83 -0.05 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2960.23 2960.23 0 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 97.13 97.13 0.02 5118880
פסגות קונצרני פלוס 107.45 107.45 0.02 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.74 147.74 0.06 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.98 127.98 -0.01 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1012.94 1012.94 -0.01 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 118.07 118.07 0.02 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 851.97 851.97 -0.02 5112396
קסם אקסלנס ! תיק קונצרני 127.78 127.78 0.01 5115217
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.52 100.52 -0.02 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.73 116.73 0.01 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 118.1 118.1 0.08 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.3 464.3 -0.01 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.91 133.91 0.02 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 161.5 161.5 -0.04 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 192.53 192.53 0.04 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.68 139.68 0.04 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.7 69.7 -0.01 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 102.18 102.18 0.07 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.48 102.48 -0.04 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 106.52 106.52 0.01 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.8 101.8 0.07 5125067
תמהיל אגח חברות 219.15 219.15 0.07 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.78 106.78 0.05 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.56 104.56 0 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
דיסק השק אגח ו 2.75 3434.32 6390207|4
דלק קידוחיםאגחא 2.7 3374.16 4750089|4
חשמל אגח 27 2.53 3162.83 6000210|4
אידיבי פת אגח ט 2.52 3145.81 7980154|4
אידיביפת אגח יב 2.43 3035.89 7980311|4
אידיביפת אגח יג 2.43 3028.05 7980329|4
חלל תקש אגח טז 2.38 2973.28 1139922|4
פז נפט אגח ד 2.33 2906.03 1132505|4
אפריקה נכס אגחז 2.3 2873.58 1132232|4
בזן אגח ד 2.3 2865.23 2590362|4
בזן אגח ו 2.27 2832.84 2590396|4
סקייליין אגח א 2.18 2723.37 1138775|4
אלדן תחבו אגח ב 1.8 2250.43 1138254|4
מירלנד אגח ז 1.77 2204.93 1139559|4
דלק קב אגח לא 1.75 2178.46 1134790|4
בזן אגח ה 1.73 2154.97 2590388|4
חשמל אגח 26 1.56 1942.94 6000202|4
תעש אוירית אגחד 1.51 1882.65 1133131|4
מליסרון אגח ט 1.5 1872.27 3230174|4
הכש חב בטוחאגח1 1.43 1785.94 1122092|4
אנגל משאב אגח ח 1.41 1757.31 7710171|4
גב ים אגח ו 1.41 1759.71 7590128|4
אפריל נדלןאגח 1 1.4 1746.19 1127265|4
פז נפט אגח ג 1.36 1694.54 1114073|4
אנלייט אנר אגחב 1.36 1691.3 7200090|4
מבני תעש אגח יח 1.32 1645.44 2260479|4
אלעזרא אגח ב 1.29 1606.21 1128289|4
כלכלית ים אגחיד 1.27 1590.28 1980390|4
חברהלישראלאגח11 1.15 1441.29 5760244|4
כיל אגח ה 1.1 1374.49 2810299|4
רבוע נדלן אגח ה 1.09 1365.17 1130467|4
בוני תיכון אגחט 1.06 1318.48 5310123|4
יו.טי.אס אגח ט 1.05 1313.79 4590162|4
אלומיי אגח א 1.03 1280.43 1130947|4
רבוע נדלן אגח ד 1 1249.37 1119999|4
שופרסל אגח ד 0.95 1180.17 7770191|4
בזן אגח ט 0.93 1162.65 2590461|4
אדגר אגח ז 0.93 1155.83 1820158|4
אלדן תחבו אגח א 0.93 1162.72 1134840|4
בזן אגח א 0.92 1154.11 2590255|4
ביג אגח ד 0.83 1038.51 1118033|4
מגה אור אגח ג 0.81 1012.17 1127323|4
אפריקה מג אגח ב 0.81 1012.5 1126093|4
לונשטן הנד אגחג 0.76 953.37 5730080|4
אאורה אגח י 0.75 938.59 3730413|4
יו.טי.אס אגח ח 0.74 917.77 4590147|4
אדגר אגח ט 0.74 918.42 1820190|4
גאון אחז אגח ב 0.71 887.72 1133727|4
אלקו אגח יא 0.69 867.21 6940167|4
הכש חב בטוחאגח2 0.68 846.44 1131218|4
חשמל אגח 29 0.64 793.54 6000236|4
ויתניה אגח ד 0.63 790.8 1139476|4
עזריאלי אגח ד 0.62 777.52 1138650|4
דיסק השק אגח ט 0.62 771.83 6390249|4
אזורים אגח 12 0.62 769.24 7150360|4
רוטשטיין אגח ד 0.59 737.58 5390091|4
קיי.בי.אס אגח א 0.59 732.21 1137918|4
אשדר אגח ד 0.56 701.75 1135607|4
לוזון קב אגח ח 0.54 676.93 4730164|4
סקיילקס אגח ו-ל 0.52 652.11
דרבן אגח ד 0.51 631.11 4110094|4
נכסים ובנ אגח ז 0.5 624.65 6990196|4
שופרסל 0.5 624.15 777037|1
ב.יאיר אגח 14 0.48 595.47 1138817|4
אלעזרא אגח ד 0.48 595.37 1139260|4
אזורים אגח 9 0.47 583.3 7150337|4
אידיבי פת אגח ז 0.46 570.99 7980121|4
שלמה החז אגח טז 0.46 574.33 1410281|4
אביב בניה אגח 5 0.45 555.74 4440087|4
דיסקונט שה א 0.45 562.33 6910095|4
רציו מימון אגחא 0.44 546.57 1133552|4
ישראמקו יהש 0.44 550.02 232017|1
אאורה אגח ט 0.43 537.05 3730397|4
אפקון החז אגח ג 0.42 528.12 5780093|4
בזק 0.42 528.5 230011|1
פריון נט אג יב 0.42 518.43 1133537|4
כיל 0.41 510.3 281014|1
מליסרון אגח יג 0.41 505.56 3230224|4
אלבר אגח טו 0.4 498.08 1138536|4
מיילן 0.39 489.93 1136704|1
טיב טעם 0.39 487.64 103010|1
דיסק השק אגח ח 0.39 486.25 6390223|4
ארפורט אגח ד 0.38 472.8 1130426|4
קרסו אגח א 0.38 475.38 1136464|4
צמח המרמן אגח ד 0.38 469.67 1134873|4
פתאל אגח ב 0.37 458.25 1140854|4
אורבנקורפ אגח א 0.35 432.22 1137041|4
מליסרון אגח יד 0.35 439.97 3230232|4
גולד אגח ג 0.34 419.33 1490051|4
לוזון קב אגח ז 0.34 427.64 4730149|4
רבד אגח א 0.33 408.22 5260070|4
דלק אנרגיה אגחה 0.33 416.98 5650114|4
ישפרו אגח ב 0.32 402.82 7430069|4
מבני תעש אגח טו 0.31 382.27 2260420|4
ריט 1 0.31 392.6 1098920|1
גניגר 0.3 368.25 1095892|1
רבוע נדלן אגח ז 0.3 374.96 1140615|4
פז נפט 0.29 356.94 1100007|1
דורסל אגח ב 0.28 350.75 1132711|4
ריט 1 אגח ד 0.27 331.82 1129899|4
גירון אגח ג 0.27 335.12 1125681|4
סאני תקש אגח יא 0.27 338.48 1134493|4
פרשקובסקי אגח י 0.27 331.49 1139997|4
אלון רבוע אגח ד 0.26 320.71 1139583|4
אאורה אגח יא 0.26 329.63 3730421|4
רפק אגח ה 0.25 314.33 7690118|4
לוי אגח ו 0.25 317.14 7190150|4
ביג אגח ח 0.25 310.93 1138924|4
אדמה אגח ב 0.24 296.6 1110915|4
שלמה נדלן אגח ג 0.22 272.99 1137439|4
פס.תאבנקים(2) 0.2 250.33 1096437|3
נכסים ובנ אגח ג 0.19 233.73 6990139|4
כלכלית ים אגח ו 0.19 235.51 1980192|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.18 226.72 1136803|4
אלומיי אגח ב 0.18 222.63 1140326|4
שלמה החז אגח טו 0.16 201.38 1410273|4
בזן אגח ז 0.16 205.23 2590438|4
מבני תעש אגח יד 0.15 192.67 2260412|4
תדיראן הול אגח2 0.14 178.03 2580066|4
אלרוב נדלן אגחב 0.14 176.49 3870094|4
אפריקה נכס אגחה 0.14 179.43 1122233|4
אלעזרא אגח ג 0.12 152.53 1133776|4
בזן 0.12 153.53 2590248|1
רוטשטיין אגח ה 0.11 131.73 5390117|4
אורתם סהר אגח ד 0.11 136.04 1121060|4
סאמיט אגח ח 0.1 127.7 1138940|4
סלע נדלן אגח ג 0.1 120.92 1138973|4
ברן אג ב 0.09 109.89 2860179|4
גמול השק אגח ב 0.08 95.16 1116755|4
קרסו 0.08 100.65 1123850|1
אורתם סהר אגח ה 0.06 70.31 1128396|4
ירושלים 0.06 74.35 726018|1
צנור המזהת אגח2 0.06 79.92 4540126|4
אזורים אגח 8 0.06 73.55 7150246|4
חד 0.05 62.33 351015|1
אורתם סהר אג י 0.05 64.68 1136787|4
אשדר אגח א 0.04 54.82 1104330|4
בוני תיכון אגחו 0.04 50.39 5310107|4
הכשרת ישוב אג12 0.04 49.01 6120117|4
צרפתי אגח ז 0.03 36.6 4250163|4
מישורים אגח ב 0.01 7.66 1120351|4
שלמה החז אגח יד 0.01 9.67 1410265|4
הלמןאלדובי אגחא 0 0 1133313|4
חבס אגח 4 0 2.17 4150124|4
כלכלית ים אגחיא 0 0.18 1980341|4