קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.19 104.19 0.06 5123930
FOREST אגח מדורג ! 126 126 -0.04 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 104.23 104.23 -0.26 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.67 109.67 0.16 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 104.35 104.35 -0.32 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.97 115.97 0.01 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 119.54 119.54 -0.02 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1058.84 1058.84 -0.04 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 134.83 134.83 0.01 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.78 104.78 0.03 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 104.99 104.99 -0.01 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 179.54 179.54 0.14 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.53 126.53 0.02 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 279.88 279.9 0.27 5100193
אלומות ! אגח חברות 150.87 150.87 -0.01 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 170.12 170.12 -0.03 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 173.26 173.26 -0.07 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 171.68 171.68 0.06 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.38 121.38 0.03 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.38 126.38 0 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 191.4 191.4 0.17 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.74 102.74 0.03 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 175.86 175.86 -0.01 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 106.47 106.47 -0.06 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 114.04 114.04 -0.05 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 816.44 816.44 0.2 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 115.12 115.12 -0.02 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.86 126.86 0 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 134.42 134.42 -0.05 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 105.42 105.42 -0.08 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 173.36 173.36 0.03 5107453
הראל ! אגח תאגידים 237.74 240.12 -0.01 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 194.38 194.38 0 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.78 127.78 -0.02 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 103.45 103.45 0.01 5119441
הראל ניהול אגח 152.74 152.74 0.02 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.9 100.9 0.01 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.45 158.45 -0.01 5107156
הראל פרימיום 501.83 506.85 0.15 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 127.74 127.74 0.02 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 126.37 126.37 0.01 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.49 112.49 0.21 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.51 125.51 -0.01 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.95 106.95 -0.01 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.98 173.98 0.06 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.15 145.15 0.03 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 120.2 120.2 0.05 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 112.02 112.02 0.22 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 180.61 180.61 0.24 5107479
כרמים ! אגח חברות 115.28 115.28 0.02 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.68 134.68 0.02 5108188
מגדל ! אגח חברות 190.62 190.62 0.01 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.67 101.67 0.04 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 126.37 126.37 -0.16 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 113.2 113.2 -0.01 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 152.35 152.35 0.02 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.9 111.9 0.01 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.93 139.93 -0.04 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 149.1 149.1 -0.06 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.48 162.48 0.01 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 189.02 189.02 -0.03 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 175.2 175.2 -0.1 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.64 117.64 -0.04 5118633
מור אגח חברות 100.51 100.51 0.1 5125901
מור נבחרת אגח 141.83 141.83 -0.04 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.6 158.6 0.01 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 251.51 251.51 0.04 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 107.14 107.14 -0.01 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 155.66 155.66 0.06 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 620.92 620.92 0.29 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.7 105.7 0 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 175.51 175.51 0.01 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 525.46 525.46 0.01 5520028
מיטב מדורגות 231.25 231.25 -0.02 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.54 126.54 0.02 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.3 113.3 0.01 5114434
סיגמא ! אגח חברות 165.42 165.42 0.04 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 101.58 101.58 -0.04 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 554.1 554.1 0.01 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.74 123.74 0.04 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.51 79.51 -0.01 5107321
פורטה ! אגח 100.87 100.87 0 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 159.14 159.14 -0.02 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.52 152.52 0.01 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 145.64 145.64 -0.05 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 129.37 129.37 0.01 5112487
פסגות Bond picking 115.66 115.66 0.19 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1125.28 1125.28 -0.03 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.86 142.86 0.01 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.11 138.11 0.2 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 3012.83 3012.83 0.18 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 96.58 96.58 -0.06 5118880
פסגות קונצרני פלוס 108.49 108.49 0.26 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.35 147.35 -0.02 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.64 127.64 0.02 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 99.99 99.99 -0.03 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1017.94 1017.94 -0.1 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 118.36 118.36 -0.01 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 853.12 853.12 -0.05 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.3 100.3 0.02 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.69 116.69 -0.04 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 119.29 119.29 -0.28 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.7 464.7 0 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.97 133.97 -0.05 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 161.27 161.27 -0.01 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 192.86 192.86 0.04 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.83 139.83 -0.07 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.75 69.75 -0.03 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 102.41 102.41 -0.11 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.73 102.73 0.03 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 106.28 106.28 -0.01 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.99 101.99 -0.05 5125067
תמהיל אגח חברות 221.92 221.92 -0.09 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 107.53 107.53 -0.07 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.61 104.61 0.01 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
דיסק השק אגח י 3 3548.06 6390348|4
דלק קידוחיםאגחא 2.81 3316.4 4750089|4
חשמל אגח 27 2.64 3119.44 6000210|4
אידיבי פת אגח ט 2.62 3095.97 7980154|4
אידיביפת אגח יב 2.56 3023.22 7980311|4
אידיביפת אגח יג 2.56 3029.2 7980329|4
חלל תקש אגח טז 2.56 3023.46 1139922|4
אפריקה נכס אגחז 2.47 2921.51 1132232|4
בזן אגח ו 2.46 2910.56 2590396|4
בזן אגח ד 2.35 2776.46 2590362|4
סקייליין אגח א 2.35 2779.47 1138775|4
מירלנד אגח ז 2.19 2586.84 1139559|4
אלדן תחבו אגח ב 1.89 2236.84 1138254|4
אנגל משאב אגח ח 1.84 2169.32 7710171|4
דלק קב אגח לא 1.83 2158.17 1134790|4
פז נפט אגח ד 1.71 2014.57 1132505|4
בזן אגח ה 1.68 1983.56 2590388|4
הכש חב בטוחאגח1 1.63 1925.7 1122092|4
חשמל אגח 26 1.59 1876.03 6000202|4
תעש אוירית אגחד 1.58 1868.96 1133131|4
מליסרון אגח ט 1.57 1856.99 3230174|4
אפריל נדלןאגח 1 1.49 1756.73 1127265|4
גב ים אגח ו 1.48 1745.57 7590128|4
פז נפט אגח ג 1.43 1691.4 1114073|4
אנלייט אנר אגחב 1.41 1663.75 7200090|4
כלכלית ים אגחיד 1.37 1623.75 1980390|4
אלעזרא אגח ב 1.36 1607.22 1128289|4
מבני תעש אגח יח 1.35 1599.23 2260479|4
חברה לישראל אגח 11 1.24 1461.88 5760244|4
רבוע נדלן אגח ד 1.14 1343.03 1119999|4
יוניברסל אגח ב 1.13 1330.51 1141647|4
יוניברסל אגח א 1.09 1286.68 1141639|4
אלומיי אגח א 1.08 1271.66 1130947|4
רבוע נדלן אגח ה 1.05 1243.34 1130467|4
בזן אגח ט 1 1180.41 2590461|4
אדגר אגח ז 0.98 1161.22 1820158|4
בזן אגח א 0.98 1161.39 2590255|4
רפק אגח ה 0.92 1090.18 7690118|4
שופרסל אגח ד 0.91 1080.26 7770191|4
ביג אגח ד 0.88 1044.36 1118033|4
מגה אור אגח ג 0.86 1017.07 1127323|4
רוטשטיין אגח ד 0.86 1019.29 5390091|4
אפריקה מג אגח ב 0.84 991.97 1126093|4
אלדן תחבו אגח א 0.83 983.08 1134840|4
אאורה אגח י 0.83 979 3730413|4
כיל אגח ה 0.83 984.44 2810299|4
אדגר אגח ט 0.8 947.11 1820190|4
גאון אחז אגח ב 0.75 887.8 1133727|4
הכש חב בטוחאגח2 0.73 863.75 1131218|4
לונשטן הנד אגחג 0.7 826.54 5730080|4
ויתניה אגח ד 0.69 814.88 1139476|4
חשמל אגח 29 0.67 794.37 6000236|4
אזורים אגח 12 0.66 777.69 7150360|4
דיסק השק אגח ט 0.65 772.41 6390249|4
קיי.בי.אס אגח א 0.62 729.36 1137918|4
אשדר אגח ד 0.6 713.96 1135607|4
סקיילקס אגח ו-ל 0.57 679.02
אזורים אגח 9 0.55 649.69 7150337|4
נכסים ובנ אגח ז 0.54 637.04 6990196|4
דרבן אגח ד 0.54 639.72 4110094|4
ב.יאיר אגח 14 0.51 597.79 1138817|4
אלעזרא אגח ד 0.5 595.88 1139260|4
אידיבי פת אגח ז 0.49 578.54 7980121|4
שלמה החז אגח טז 0.47 555.68 1410281|4
רציו מימון אגחא 0.47 549.43 1133552|4
אביב בניה אגח 5 0.46 546.02 4440087|4
אאורה אגח ט 0.46 544 3730397|4
אפקון החז אגח ג 0.45 530.03 5780093|4
מליסרון אגח יג 0.43 511.67 3230224|4
דיסק השק אגח ח 0.42 491.46 6390223|4
אלבר אגח טו 0.41 483.55 1138536|4
צמח המרמן אגח ד 0.4 477.9 1134873|4
פתאל אגח ב 0.39 464.69 1140854|4
קרסו אגח א 0.38 448.42 1136464|4
ארפורט אגח ד 0.38 449.65 1130426|4
טיב טעם 0.38 446.1 103010|1
מליסרון אגח יד 0.38 445.84 3230232|4
כיל 0.37 440.4 281014|1
אורבנקורפ אגח א 0.37 432.22 1137041|4
גולד אגח ג 0.36 422.91 1490051|4
דלק אנרגיה אגחה 0.36 420.07 5650114|4
רבד אגח א 0.35 411.74 5260070|4
פרשקובסקי אגח י 0.35 409.05 1139997|4
ריט 1 0.35 415.21 1098920|1
אלון רבוע אגח ד 0.34 400.48 1139583|4
ישפרו אגח ב 0.34 405.85 7430069|4
רבוע נדלן אגח ז 0.33 384.11 1140615|4
גניגר 0.33 390.45 1095892|1
דורסל אגח ב 0.3 353.8 1132711|4
סאני תקש אגח יא 0.3 349.3 1134493|4
רוטשטיין אגח ה 0.3 353.67 5390117|4
אאורה אגח יא 0.29 342.16 3730421|4
פז נפט 0.29 345 1100007|1
גירון אגח ג 0.28 336.32 1125681|4
ריט 1 אגח ד 0.27 324.2 1129899|4
ביג אגח ח 0.27 314.25 1138924|4
לוזון קב אגח ז 0.25 297.62 4730149|4
לוי אגח ו 0.25 300.42 7190150|4
פס.תאבנקים(2) 0.22 263.28 1096437|3
נכסים ובנ אגח ג 0.2 233.88 6990139|4
אלקטרה אגח ד 0.2 240.15 7390149|4
כלכלית ים אגח ו 0.2 237.09 1980192|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.19 227.64 1136803|4
בזן אגח ז 0.17 201.59 2590438|4
מבני תעש אגח טו 0.16 190.88 2260420|4
תדיראן הול אגח2 0.15 179.33 2580066|4
שלמה החז אגח טו 0.15 182.84 1410273|4
אפריקה נכס אגחה 0.15 181.07 1122233|4
אלעזרא אגח ג 0.13 154.19 1133776|4
דיסק השק אגח ו 0.13 157.71 6390207|4
אלקו אגח יא 0.12 138.75 6940167|4
אורתם סהר אגח ד 0.12 136.04 1121060|4
אלומיי אגח ב 0.11 133.97 1140326|4
עזריאלי אגח ד 0.11 132.38 1138650|4
סלע נדלן אגח ג 0.1 122.77 1138973|4
ברן אג ב 0.09 106.48 2860179|4
גמול השק אגח ב 0.08 95.16 1116755|4
קרסו 0.07 87.06 1123850|1
בזן 0.07 77.26 2590248|1
צנור המזהת אגח2 0.07 79.52 4540126|4
אזורים אגח 8 0.06 73.69 7150246|4
ירושלים 0.06 64.99 726018|1
אורתם סהר אגח ה 0.06 70.31 1128396|4
פריון נט אג יב 0.05 57.8 1133537|4
אשדר אגח א 0.05 55.41 1104330|4
חד 0.05 61.45 351015|1
פרידנזון אג ז 0.05 54.71 1136498|4
אורתם סהר אג י 0.05 64.68 1136787|4
לוזון קב אגח ח 0.04 52.81 4730164|4
בוני תיכון אגחו 0.04 51.25 5310107|4
צרפתי אגח ז 0.03 36.91 4250163|4
סאמיט אגח ח 0.03 40.28 1138940|4
אלרוב נדלן אגחב 0.02 25.7 3870094|4
שלמה החז אגח יד 0.01 8.79 1410265|4
חבס אגח 4 0 2.17 4150124|4
כלכלית ים אגחיא 0 0.18 1980341|4