קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.35 104.35 0.05 5123930
FOREST אגח מדורג ! 126.03 126.03 -0.03 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 102.48 102.48 0.08 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.55 109.55 -0.01 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 102.29 102.29 0.11 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.54 115.54 -0.01 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 119.34 119.34 0.01 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1052.92 1052.92 0.04 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 135.04 135.04 -0.05 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 105.19 105.19 -0.01 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 105.06 105.06 0 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 175.42 175.42 0.07 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.81 126.81 -0.06 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 272.46 272.47 0.11 5100193
אלומות ! אגח חברות 150.47 150.47 0.07 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.87 169.87 0.02 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 173.22 173.22 0.01 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 171.55 171.55 0.02 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.35 121.35 -0.02 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.67 126.67 -0.02 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 192.35 192.35 -0.02 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 103.07 103.07 -0.06 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 176.43 176.43 -0.01 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.98 105.98 0.02 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.67 113.67 0.02 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 811.34 811.34 -0.04 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 115.16 115.16 -0.01 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.99 126.99 -0.01 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 134.02 134.02 0.02 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 105.55 105.55 0.05 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 173.34 173.34 -0.03 5107453
הראל ! אגח תאגידים 237.32 239.69 -0.04 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 194.67 194.67 -0.07 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.89 127.89 -0.02 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 103.47 103.47 -0.04 5119441
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.84 100.84 -0.02 5120340
הראל פיא אגח חברות תזרימיות 153.36 153.36 0 5112560
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.67 158.67 0 5107156
הראל פרימיום 500.53 505.54 0.05 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 128.22 128.22 0.02 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 126.15 126.15 0.01 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.8 112.8 -0.04 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.74 125.74 -0.02 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 107.3 107.3 -0.04 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.92 173.92 -0.02 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.33 145.33 -0.02 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 120.27 120.27 0 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 112.61 112.61 -0.04 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.59 179.59 -0.01 5107479
כוון אגח חברות + 10% 167.65 167.65 0.05 5109632
כרמים ! אגח חברות 114.12 114.12 0.04 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.35 134.35 -0.04 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.99 189.99 -0.03 5104849
מגדל ! תיק עד 3 שנים Total Return 135.88 135.88 0 5115175
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 125.74 125.74 0.01 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 113.63 113.63 -0.04 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 150.31 150.31 -0.01 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 112.03 112.03 -0.05 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.76 139.76 -0.01 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.86 148.86 0.03 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.37 162.37 -0.01 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 188.48 188.48 -0.02 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.24 174.24 -0.04 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.69 117.69 -0.02 5118633
מור נבחרת אגח 141.88 141.88 -0.04 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.3 158.3 0 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.79 250.79 -0.01 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 105.29 105.29 -0.08 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 154.14 154.14 0.01 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 612.85 612.86 0.02 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.64 105.64 0 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.49 174.49 0.01 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 527.15 527.15 -0.03 5520028
מיטב מדורגות 231.15 231.15 0 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.38 126.38 -0.02 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.09 113.09 0.01 5114434
סיגמא ! אגח חברות 165.55 165.55 0 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.16 100.16 0.08 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 554.61 554.61 -0.01 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.89 123.89 0.01 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.65 79.65 0.06 5107321
פורטה ! אגח 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 159.49 159.49 -0.01 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.29 152.29 0.03 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 147.13 147.13 -0.07 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 129.45 129.45 0.02 5112487
פסגות Bond picking 116.14 116.14 -0.03 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1131.59 1131.59 0.03 5110721
פסגות מדפ מדורג 143.01 143.01 0.03 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.83 138.83 -0.05 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2960.23 2960.23 0 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 97.13 97.13 0.02 5118880
פסגות קונצרני פלוס 107.45 107.45 0.02 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.74 147.74 0.06 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.98 127.98 -0.01 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1012.94 1012.94 -0.01 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 118.07 118.07 0.02 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 851.97 851.97 -0.02 5112396
קסם אקסלנס ! תיק קונצרני 127.78 127.78 0.01 5115217
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.52 100.52 -0.02 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.73 116.73 0.01 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 118.1 118.1 0.08 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.3 464.3 -0.01 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.91 133.91 0.02 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 161.5 161.5 -0.04 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 192.53 192.53 0.04 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.68 139.68 0.04 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.7 69.7 -0.01 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 102.18 102.18 0.07 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.48 102.48 -0.04 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 106.52 106.52 0.01 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.8 101.8 0.07 5125067
תמהיל אגח חברות 219.15 219.15 0.07 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.78 106.78 0.05 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.56 104.56 0 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
פס.תלבנד60ס3 2.58 2306.04 1134550|3
אזורים אגח 9 2.43 2169.67 7150337|4
גלובל כנפ אגח א 2.39 2139.34 1121482|4
ארפורט אגח ג 2.28 2036.7 1122670|4
דה זראסאי אגח א 2.24 2002.93 1127901|4
אשטרום קב אגח א 2.19 1956.31 1132323|4
בינל הנפק אגח ט 2.07 1850.44 1135177|4
גזית גלוב אגח ד 2.03 1819.24 1260397|4
דה לסר אגח ב 2.01 1801.3 1118587|4
ביג אגח ג 1.98 1772.21 1106947|4
אפריקה נכס אגחו 1.96 1748.38 1129550|4
אלבר אגח יג 1.95 1744.67 1127588|4
ווטרסטון אגח א 1.92 1719.9 1140987|4
אדגר אגח ח 1.87 1669.37 1820174|4
פס.תלבנד20ס3 1.79 1603.69 1134535|3
רבד אגח א 1.74 1554.64 5260070|4
ג'י.אף.אי אגח א 1.73 1547.78 1134915|4
פועלים הנ אגח34 1.45 1292.74 1940576|4
רילייטד אגח א 1.44 1291.25 1134923|4
הפניקס אגח 1 1.44 1288.28 7670102|4
גזית גלוב אגח ט 1.42 1270.74 1260462|4
בינל הנפק התח כ 1.4 1251.19 1121953|4
אספן גרופ אגח ה 1.39 1242.25 3130275|4
אלרוב נדלן אגחד 1.33 1187.84 3870128|4
דרבן אגח ד 1.31 1175.48 4110094|4
אדגר אגח ז 1.3 1160.16 1820158|4
פועלים הנפ הת י 1.26 1122.72 1940402|4
גזית גלוב אגח י 1.2 1074 1260488|4
לונשטן הנד אגחג 1.17 1049.11 5730080|4
וילאר אגח ו 1.14 1016.41 4160115|4
ביג אגח ד 1.14 1015.33 1118033|4
אלבר אגח יד 1.14 1019.12 1132562|4
נאוי אגח ב 1.13 1014.7 2080166|4
אמדיג''י אגח ב 1.12 997.4 1140557|4
דקסיה הנפ נד יד 1.09 976.03 1129907|4
נורסטאר אגח ט 1.09 971.26 7230303|4
פרטנר אגח ה 1.06 951.44 1118843|4
מנורה מב אגח א 1.04 926.68 5660048|4
מליסרון אגח ט 1 892.3 3230174|4
חג'ג' אגח ה 0.94 839.48 8230161|4
דה זראסאי אגח ב 0.93 832.52 1131028|4
אשטרום נכ אגח 9 0.92 822.63 2510170|4
רבוע נדלן אגח ו 0.9 808.18 1140607|4
לוינשט נכ אגח א 0.89 792.08 1119098|4
אדגר אגח ט 0.88 782.53 1820190|4
לאומי שה נד 300 0.88 789.06 6040257|4
דה זראסאי אגח ג 0.84 753.2 1137975|4
מליסרון אגח יג 0.81 723.18 3230224|4
מגה אור אגח ד 0.8 719.16 1130632|4
אשטרום קב אגח ב 0.78 698.62 1132331|4
אלבר אגח טו 0.72 641.3 1138536|4
לאומי התח נד ח 0.71 631.1 6040232|4
רבוע נדלן אגח ד 0.67 595.92 1119999|4
לאומי התח נד יב 0.63 560.99 6040273|4
נכסים ובנ אגח ג 0.62 556.74 6990139|4
פנינסולה אגח א 0.62 551.54 3330073|4
מליסרון אגח ו 0.61 542.98 3230125|4
סלע נדלן אגח א 0.6 535.14 1128586|4
מישורים אגח ד 0.59 526.69 1132729|4
ריט 1 אגח ג 0.58 517.71 1120021|4
שופרסל אגח ב 0.56 501.51 7770142|4
דמרי אגח ד 0.55 494.34 1129667|4
מז טפ הנפק 39 0.54 484.46 2310159|4
ויתניה אגח ג 0.5 449.09 1120773|4
אמות אגח א 0.5 444.76 1097385|4
קרסו אגח ב 0.49 435.58 1139591|4
דיסקונט מנ הת ה 0.49 434.4 7480031|4
רגנסי אגח א 0.48 427.68 5510029|4
רבוע נדלן אגח ג 0.48 427.39 1115724|4
אמות אגח ב 0.48 424.71 1126630|4
קרדן נדלן אגח ב 0.48 432.43 1133610|4
פניקס הון אגח ב 0.47 416.53 1120799|4
ישרס אגח יג 0.45 400.06 6130181|4
הכשרת ישוב אג15 0.45 403.21 6120158|4
ווסיג''י אגח א 0.45 401.25 1141209|4
גב ים אגח ז 0.45 405.85 7590144|4
נמקו אגח א 0.44 390.93 1139575|4
לאומי שה נד 200 0.44 393.08 6040141|4
מבני תעש אגח יד 0.43 385.52 2260412|4
ארפורט אגח ד 0.42 371.77 1130426|4
הכשרת ישוב אג16 0.41 368.88 6120166|4
דיסק השק אגח ו 0.4 358.74 6390207|4
ארפורט אגח ז 0.4 355.42 1140110|4
דה לסר אגח ד 0.39 348.54 1132059|4
חג'ג' אגח ז 0.39 348.02 8230195|4
קיי.בי.אס אגח א 0.38 336.6 1137918|4
סטרוברי אגח א 0.36 322.83 1136951|4
אפריקה נכס אגחז 0.36 323.28 1132232|4
אקסטל אגח א 0.35 317.21 1132299|4
בינל הנפק אגח ח 0.34 301.95 1134212|4
וורטון אגח א 0.34 304.56 1140169|4
גזית גלוב אגח ג 0.34 303.86 1260306|4
פועלים הנפ הת ט 0.34 299.87 1940386|4
דיסקונט מנ הת ב 0.33 297.83 7480023|4
מז טפ הנפק 42 0.32 286.97 2310183|4
גזית גלוב אגחיא 0.32 288.34 1260546|4
אנקור אגח א 0.32 289.2 1141118|4
נכסים ובנ אגח ד 0.32 285.5 6990154|4
מליסרון אגח ה 0.3 264.68 3230091|4
לאומי אגח 177 0.29 257.69 6040315|4
סאמיט אגח ו 0.29 260.39 1130939|4
אגוד הנפ התח יח 0.29 257.08 1121854|4
וילאר אגח ה 0.26 230.1 4160107|4
קורנרסטון אגח א 0.26 231.16 1139732|4
שלמה החז אגח יד 0.25 224.28 1410265|4
לוזון קב אגח ו 0.24 214.49 4730123|4
ישרס אגח יא 0.23 205.99 6130165|4
אלדן תחבו אגח ד 0.23 208.39 1140821|4
אפריקה נכס אגחה 0.23 207.48 1122233|4
אלוני חץ אגח ו 0.22 197.26 3900206|4
אזורים אגח 8 0.21 187.21 7150246|4
סלקום אגח ז 0.2 178.46 1126002|4
הכשרת ישוב אג13 0.16 145.21 6120125|4
גב ים אגח ה 0.16 144.87 7590110|4
הכשרת ישוב אג12 0.15 129.9 6120117|4
מז טפ הנפק 37 0.15 132.61 2310134|4
מבני תעש אגח ח 0.15 130.05 2260131|4
אלרוב נדלן אגחג 0.14 121.38 3870102|4
פועלים הנ הת יא 0.13 117.33 1940410|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.13 114.2 1095066|4
אמות אגח ג 0.1 89.12 1117357|4
גירון אגח ג 0.09 84.16 1125681|4
וילאר אגח ד 0.09 76.92 4160099|4
דיסק השק אגח ח 0.09 81.54 6390223|4
דיסקונט מנ הת א 0.09 79.23 7480015|4
מנורה הון אגח א 0.08 69.33 1103670|4
כללביט אגח ג 0.07 61.93 1120120|4
אזורים אגח 11 0.07 61.77 7150352|4
אלוני חץ אגח ח 0.06 58.07 3900271|4
מליסרון אגח יב 0.06 51.73 3230216|4
אשטרום נכ אגח 7 0.06 57.02 2510139|4
אול-יר אגח ב 0.06 53.44 1139781|4
כללביט אגח א 0.05 45.41 1097138|4
בינל הנפק התח ד 0.05 46.24 1103126|4
דיסקונט מנ הת ד 0.05 40.31 7480049|4
אגוד הנפ אגח ו 0.04 34.93 1126762|4
אשדר אגח ג 0.03 24.95 1123884|4
שלמה החז אגח טו 0.03 28.37 1410273|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.02 14.33 1119825|4
תכ.תלבונד20(1) 0.02 14.71 1102276|3
ויתניה אגח ד 0.02 20.88 1139476|4
אדמה אגח ב 0.01 4.81 1110915|4
מישורים אגח ב 0.01 10.14 1120351|4
שלמה החז אגח יא 0.01 8.02 1410224|4
נייר חדרה אגח 3 0.01 4.85 6320071|4
שלמה החז אגח יב 0 1.56 1410232|4
וואן טכנ אגח ג 0 0.66 1610187|4
בי קומיונק אגחב 0 0 1120872|4
אשדר אגח א 0 3.03 1104330|4
קס.תלבנ40 0 1.51 1109230|3
דה לסר אגח ה 0 0.04 1135664|4
פס.תלבנד40ס3 0 0.03 1134543|3
קס.פק.שקל(1) 0 0.06 1128909|3
קס.פק.שקל(3) 0 0.08 1128933|3
תכ.פק.שקל 0 0.05 1128982|3
פס.פק.שקל 0 0.05 1129162|3