קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 103.95 103.95 0.2 5123930
FOREST אגח מדורג ! 124.67 124.67 -0.8 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 103.49 103.49 0.29 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.22 109.22 0.05 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 103.48 103.48 0.29 5125133
איביאי ! אגח חברות 114.72 114.72 -0.64 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 119.1 119.1 0.16 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1054.34 1054.34 0.2 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 134.02 134.02 -0.09 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.19 104.19 -0.08 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 100.73 100.73 -3.86 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 178.1 178.1 -0.42 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 123.73 123.73 -2.08 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 278.45 278.47 0.04 5100193
אלומות ! אגח חברות 149.84 149.84 0.05 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.2 169.2 -0.05 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 172.09 172.09 -0.02 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 170.51 170.51 -0.01 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.05 121.05 -0.05 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.03 126.03 0.05 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 191.55 191.55 -0.22 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.21 102.21 -0.07 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 175.54 175.54 0.11 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.63 105.63 -0.1 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.61 113.61 0.2 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 813.3 813.3 0.32 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 114.74 114.74 0.12 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.44 126.44 0.13 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.87 133.87 0.17 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 104.49 104.49 -0.2 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 172.87 172.87 0.13 5107453
הראל ! אגח תאגידים 236.92 239.29 0.15 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 193.68 193.68 0.15 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.46 127.46 0.13 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 103.11 103.11 0.17 5119441
הראל ניהול אגח 152.07 152.07 0.19 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.77 100.77 0.03 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.03 158.03 0.11 5107156
הראל פרימיום 500.95 505.96 -0.07 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 127.45 127.45 0.14 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 126.03 126.03 0.19 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.25 112.25 -0.18 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.14 125.14 0.06 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.65 106.65 0.09 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.53 173.53 0.09 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 144.89 144.89 0.09 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 119.88 119.88 0.13 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 111.75 111.75 -0.21 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 180.28 180.28 0.25 5107479
כרמים ! אגח חברות 114.01 114.01 -0.64 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 133.4 133.4 -0.54 5108188
מגדל ! אגח חברות 188.98 188.98 -0.47 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.47 101.47 0.03 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 125.44 125.44 0.23 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 112.76 112.76 0.28 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 152.15 152.15 0.1 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.69 111.69 0.03 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 138.06 138.06 -0.97 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 147.89 147.89 -0.42 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 159.79 159.79 -1.46 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 188.28 188.28 0.17 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 172.79 172.79 -1.26 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.3 117.3 0.1 5118633
מור אגח חברות 100.33 100.33 0.18 5125901
מור נבחרת אגח 141.51 141.51 0.1 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 156.3 156.31 -1.09 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 247.77 247.77 -1.11 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 106.85 106.85 -0.05 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 151.43 151.43 -2.55 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 616.43 616.43 -0.23 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 104.5 104.5 -0.85 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.31 174.31 -0.35 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 522.57 522.57 -0.2 5520028
מיטב מדורגות 229.54 229.54 -0.23 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 124.06 124.06 -1.63 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.18 113.18 0.04 5114434
סיגמא ! אגח חברות 164.82 164.82 0.14 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 101.13 101.13 0.28 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 552.22 552.22 0.14 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.33 123.33 0.14 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.24 79.24 0.14 5107321
פורטה ! אגח 100.33 100.33 -0.06 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 158.64 158.64 0.12 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.18 152.18 0.14 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 145.22 145.22 0.07 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 129.12 129.12 0.21 5112487
פסגות Bond picking 115.4 115.4 -0.22 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1121.62 1121.62 0.22 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.47 142.47 0.09 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 137.86 137.86 -0.15 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2995.44 2995.44 0.27 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 96 96 -0.16 5118880
פסגות קונצרני פלוס 108.27 108.27 0.19 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.09 147.09 0.11 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.3 127.3 0.13 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 99.38 99.38 -0.29 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1013.65 1013.65 0.12 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 118.03 118.03 0.2 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 850.14 850.14 0.11 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.15 100.15 0.06 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.23 116.23 0.13 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 118.49 118.49 0.24 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.26 464.26 0.03 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.46 133.46 0.1 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 160.76 160.76 0.12 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 192.4 192.4 0.26 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.45 139.45 0.11 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.56 69.56 0.06 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 101.45 101.45 -0.26 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.19 102.19 -0.24 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 105.57 105.57 -0.05 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 100 100 -1.41 5125067
תמהיל אגח חברות 220.81 220.81 0.34 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.85 106.85 0.05 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 102.27 102.27 -2.05 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
קרסו אגח ב 3.54 3258.4 1139591|4
פס.תלבנד60ס3 2.54 2341.71 1134550|3
אזורים אגח 9 2.39 2199.36 7150337|4
אלה פקדון אגח ב 2.37 2179.03 1142215|4
ארפורט אגח ג 2.23 2051.89 1122670|4
אדגר אגח ח 2.21 2034.49 1820174|4
בינל הנפק אגח ט 2.17 2000.03 1135177|4
אשטרום קב אגח א 2.03 1870.16 1132323|4
גזית גלוב אגח ד 2.01 1853.36 1260397|4
ווטרסטון אגח א 1.96 1804.78 1140987|4
דה לסר אגח ב 1.93 1773.57 1118587|4
גלובל כנפ אגח א 1.91 1764.16 1121482|4
אפריקה נכס אגחו 1.91 1760.86 1129550|4
ביג אגח ג 1.89 1741.69 1106947|4
מיטב דש אגח ג 1.78 1640.04 1121763|4
פס.תלבנד20ס3 1.77 1631.31 1134535|3
רבד אגח א 1.7 1564.91 5260070|4
ג'י.אף.איי אגח א 1.68 1546.37 1134915|4
אלבר אגח יג 1.63 1502.02 1127588|4
פועלים הנ אגח34 1.42 1306.15 1940576|4
הפניקס אגח 1 1.4 1292.75 7670102|4
גזית גלוב אגח ט 1.39 1280.48 1260462|4
רילייטד אגח א 1.38 1274.15 1134923|4
בינל הנפק התח כ 1.37 1261.48 1121953|4
אספן גרופ אגח ה 1.36 1253.14 3130275|4
אלרוב נדלן אגח ד 1.32 1218.31 3870128|4
דרבן אגח ד 1.29 1192.87 4110094|4
אדגר אגח ז 1.27 1172.87 1820158|4
פועלים הנפ הת י 1.23 1133 1940402|4
גזית גלוב אגח י 1.14 1048.07 1260488|4
אספן גרופ אגח ז 1.13 1037.71 3130333|4
ביג אגח ד 1.12 1027.46 1118033|4
אמדיג''י אגח ב 1.11 1018.1 1140557|4
נאוי אגח ב 1.1 1017.8 2080166|4
נורסטאר אגח ט 1.06 978.87 7230303|4
דקסיה הנפ נד יד 1.05 962.88 1129907|4
אלבר אגח יד 1.04 962.34 1132562|4
פרטנר אגח ה 1.04 954.6 1118843|4
מנורה מב אגח א 1.01 933.55 5660048|4
לונשטן הנד אגחג 0.98 902.81 5730080|4
מליסרון אגח ט 0.96 888.53 3230174|4
וילאר אגח ו 0.94 869.42 4160115|4
חג'ג' אגח ה 0.93 855.05 8230161|4
רבוע נדלן אגח ו 0.9 831.34 1140607|4
אשטרום נכ אגח 9 0.88 806.21 2510170|4
אדגר אגח ט 0.88 810.27 1820190|4
אפריקה נכס אגחח 0.87 798.8 1142231|4
לאומי שה נד 300 0.86 791.55 6040257|4
לוינשט נכ אגח א 0.85 785.2 1119098|4
דה זראסאי אגח ג 0.81 749.84 1137975|4
אשטרום קב אגח ב 0.75 695.31 1132331|4
מליסרון אגח יג 0.72 663.42 3230224|4
מגה אור אגח ד 0.69 638.12 1130632|4
אלבר אגח טו 0.67 620.46 1138536|4
רבוע נדלן אגח ד 0.66 604.47 1119999|4
פנינסולה אגח א 0.6 550.99 3330073|4
סלע נדלן אגח א 0.59 544.51 1128586|4
מישורים אגח ד 0.59 540.09 1132729|4
שופרסל אגח ב 0.55 504.58 7770142|4
דמרי אגח ד 0.54 496.12 1129667|4
ריט 1 אגח ג 0.54 498.22 1120021|4
מז טפ הנפק 39 0.53 490.08 2310159|4
מליסרון אגח ו 0.51 470.03 3230125|4
דה לסר אגח ד 0.51 472.47 1132059|4
אמות אגח א 0.49 449.21 1097385|4
אמות אגח ב 0.47 431.27 1126630|4
רגנסי אגח א 0.47 437.36 5510029|4
דיסקונט מנ הת ה 0.47 435.24 7480031|4
ווסיג'י אגח א 0.46 421.49 1141209|4
פניקס הון אגח ב 0.45 415.91 1120799|4
ישרס אגח יג 0.44 407.43 6130181|4
הכשרת ישוב אג15 0.43 400.46 6120158|4
לאומי שה נד 200 0.43 395.83 6040141|4
דיסק השק אגח ו 0.41 378 6390207|4
ארפורט אגח ד 0.41 375.04 1130426|4
נמקו אגח א 0.4 368.56 1139575|4
הכשרת ישוב אג16 0.4 368.4 6120166|4
ארפורט אגח ז 0.39 359.84 1140110|4
חג'ג' אגח ז 0.38 353 8230195|4
קיי.בי.אס אגח א 0.37 340.62 1137918|4
אקסטל אגח א 0.36 327.2 1132299|4
סטרוברי אגח א 0.36 335.15 1136951|4
אפריקה נכס אגחז 0.35 325.38 1132232|4
קרדן נדלן אגח ב 0.35 322.03 1133610|4
בינל הנפק אגח ח 0.33 302.53 1134212|4
וורטון אגח א 0.33 308.22 1140169|4
גזית גלוב אגח ג 0.33 306.11 1260306|4
אנקור אגח א 0.33 307.68 1141118|4
פועלים הנפ הת ט 0.33 302.29 1940386|4
נאוי אגח ד 0.33 300.27 2080190|4
נכסים ובנ אגח ד 0.32 291.82 6990154|4
פועלים הנ הת יא 0.31 288.51 1940410|4
מז טפ הנפק 42 0.31 289.64 2310183|4
גזית גלוב אגח יא 0.31 288.6 1260546|4
אול-יר אגח ב 0.3 280.1 1139781|4
מז טפ הנפק 37 0.3 275.18 2310134|4
מליסרון אגח ה 0.29 268.4 3230091|4
סאמיט אגח ו 0.29 262.79 1130939|4
אגוד הנפ התח יח 0.28 256.88 1121854|4
לאומי אגח 177 0.28 260.19 6040315|4
קורנרסטון אגח א 0.27 245.27 1139732|4
אפריקה נכס אגחה 0.23 209.01 1122233|4
רבוע נדלן אגח ג 0.23 215.03 1115724|4
ישרס אגח יא 0.23 213.55 6130165|4
לוזון קב אגח ו 0.22 206.64 4730123|4
אלוני חץ אגח ו 0.22 198.5 3900206|4
שלמה החז אגח יד 0.22 203.59 1410265|4
אלדן תחבו אגח ד 0.22 201.67 1140821|4
דיסקונט מנ הת ב 0.21 195.47 7480023|4
אזורים אגח 8 0.2 188.58 7150246|4
סלקום אגח ז 0.19 178.85 1126002|4
דלשה קפיטל אגחג 0.17 154.63 1141605|4
הכשרת ישוב אג13 0.15 142.63 6120125|4
גב ים אגח ה 0.15 142.7 7590110|4
מבני תעש אגח ח 0.14 131.42 2260131|4
אלרוב נדלן אגח ג 0.13 121.28 3870102|4
וילאר אגח ה 0.13 118.36 4160107|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.12 110.86 1095066|4
אמות אגח ג 0.1 90.09 1117357|4
דיסקונט מנ הת א 0.09 79.48 7480015|4
דיסק השק אגח ח 0.09 82.09 6390223|4
וילאר אגח ד 0.08 77.56 4160099|4
מנורה הון אגח א 0.08 70.59 1103670|4
כללביט אגח ג 0.07 62.89 1120120|4
אזורים אגח 11 0.07 62.26 7150352|4
אלוני חץ אגח ח 0.06 58.79 3900271|4
אשטרום נכ אגח 7 0.06 57.68 2510139|4
כללביט אגח א 0.05 45.96 1097138|4
בינל הנפק התח ד 0.05 45.45 1103126|4
אגוד הנפ אגח ו 0.04 35.19 1126762|4
הכשרת ישוב אג21 0.04 38.72 6120224|4
דיסקונט מנ הת ד 0.04 33.4 7480049|4
מליסרון אגח יב 0.03 25.7 3230216|4
שלמה החז אגח טו 0.03 25.5 1410273|4
אשדר אגח ג 0.03 25.05 1123884|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.02 14.54 1119825|4
תכ.תלבונד20(1) 0.02 14.97 1102276|3
ויתניה אגח ד 0.02 21.31 1139476|4
אדמה אגח ב 0.01 4.93 1110915|4
נייר חדרה אגח 3 0.01 4.89 6320071|4
הכשרת ישוב אפ 3 0 0.15 6120232|1
הכשרת ישוב אג17 0 0.07 6120182|4
וואן טכנ אגח ג 0 0.59 1610187|4
שלמה החז אגח יא 0 4.04 1410224|4
שלמה החז אגח יב 0 0.78 1410232|4
אשדר אגח א 0 3 1104330|4
קס.תלבנ40 0 1.53 1109230|3
קס.פק.שקל(1) 0 0.06 1128909|3
קס.פק.שקל(3) 0 0.08 1128933|3
תכ.פק.שקל 0 0.05 1128982|3
פס.פק.שקל 0 0.05 1129162|3
בי קומיונק אגחב 0 0 1120872|4
דה לסר אגח ה 0 0.04 1135664|4
פס.תלבנד40ס3 0 0.03 1134543|3