קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 103.74 103.74 -0.21 5123930
FOREST אגח מדורג ! 125.68 125.68 -0.08 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 103.19 103.19 -0.47 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.16 109.16 -0.22 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 103.18 103.18 -0.55 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.46 115.46 -0.16 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 118.91 118.91 -0.23 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1052.22 1052.22 -0.25 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 134.14 134.14 -0.21 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.27 104.27 -0.21 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 104.77 104.77 -0.09 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 178.86 178.86 -0.18 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.36 126.36 -0.05 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 278.34 278.36 -0.3 5100193
אלומות ! אגח חברות 149.77 149.77 -0.31 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.28 169.28 -0.24 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 172.12 172.12 -0.28 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 170.53 170.53 -0.3 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.11 121.11 -0.09 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 125.97 125.97 -0.16 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 191.97 191.97 0.12 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.28 102.28 -0.16 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 175.35 175.35 -0.15 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.74 105.74 -0.28 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.38 113.38 -0.21 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 810.69 810.69 -0.28 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 114.6 114.6 -0.18 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.27 126.27 -0.19 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.64 133.64 -0.28 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 104.7 104.7 -0.3 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 172.64 172.64 -0.19 5107453
הראל ! אגח תאגידים 236.57 238.94 -0.2 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 193.39 193.39 -0.2 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.29 127.29 -0.16 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 102.94 102.94 -0.22 5119441
הראל ניהול אגח 151.78 151.78 -0.26 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.74 100.74 -0.05 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 157.85 157.85 -0.16 5107156
הראל פרימיום 501.28 506.29 -0.09 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 127.27 127.27 -0.15 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 125.79 125.79 -0.19 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.45 112.45 -0.05 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.06 125.06 -0.14 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.55 106.55 -0.14 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.37 173.37 -0.15 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 144.76 144.76 -0.13 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 119.73 119.73 -0.16 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 111.99 111.99 -0.06 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.83 179.83 -0.23 5107479
כרמים ! אגח חברות 114.74 114.74 -0.22 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.12 134.12 -0.19 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.87 189.87 -0.16 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.44 101.44 -0.09 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 125.15 125.15 -0.44 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 112.45 112.45 -0.27 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 152 152 -0.09 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.66 111.66 -0.05 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.41 139.41 -0.15 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.52 148.52 -0.17 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.15 162.15 -0.07 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 187.96 187.96 -0.24 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.99 174.99 0.05 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.18 117.18 -0.14 5118633
מור אגח חברות 100.15 100.15 -0.16 5125901
מור נבחרת אגח 141.37 141.37 -0.09 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.02 158.02 -0.17 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.56 250.56 -0.17 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 106.9 106.9 -0.07 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 155.39 155.39 -0.11 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 617.85 617.85 -0.25 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.4 105.4 -0.12 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.92 174.92 -0.17 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 523.64 523.64 -0.15 5520028
מיטב מדורגות 230.08 230.08 -0.22 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.11 126.11 -0.14 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.14 113.14 -0.06 5114434
סיגמא ! אגח חברות 164.59 164.59 -0.22 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.85 100.85 -0.32 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 551.45 551.45 -0.23 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.16 123.16 -0.2 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.13 79.13 -0.24 5107321
פורטה ! אגח 100.39 100.39 -0.2 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 158.45 158.45 -0.16 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 151.97 151.97 -0.17 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 145.12 145.12 -0.1 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 128.85 128.85 -0.17 5112487
פסגות Bond picking 115.66 115.66 -0.05 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1119.21 1119.21 -0.24 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.34 142.34 -0.19 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.07 138.07 -0.07 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2987.29 2987.29 -0.26 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 96.15 96.15 -0.19 5118880
פסגות קונצרני פלוס 108.06 108.06 -0.19 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 146.93 146.93 -0.17 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.14 127.14 -0.16 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 99.67 99.67 -0.11 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1012.48 1012.48 -0.2 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 117.8 117.8 -0.21 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 849.2 849.2 -0.17 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.09 100.09 -0.07 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.08 116.08 -0.21 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 118.21 118.21 -0.39 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.14 464.14 -0.04 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.33 133.33 -0.19 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 160.57 160.57 -0.17 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 191.91 191.91 -0.23 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.29 139.29 -0.17 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.52 69.52 -0.11 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 101.71 101.71 -0.32 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.44 102.44 -0.11 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 105.62 105.62 -0.28 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.43 101.43 -0.27 5125067
תמהיל אגח חברות 220.06 220.06 -0.3 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.8 106.8 -0.31 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.41 104.41 -0.06 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מויניאן אגח א 2.03 840.02 1135656|4
אדמה אגח ב 1.64 681.73 1110915|4
קיי.בי.אס אגח א 1.39 577.03 1137918|4
חשמל אגח 29 1.38 571.88 6000236|4
בזק אגח 6 1.34 555.38 2300143|4
חשמל אגח 27 1.33 552.23 6000210|4
וורטון אגח א 1.25 518.82 1140169|4
רילייטד אגח א 1.24 515.26 1134923|4
מז טפ הנפק 37 1.22 504.71 2310134|4
דה זראסאי אגח ג 1.21 503.62 1137975|4
לייטסטון אגח א 1.2 497.81 1133891|4
סאות'רן אגח א 0.96 395.88 1140094|4
אול-יר אגח ב 0.84 350.02 1139781|4
צ''וזן נכס אגח א 0.84 348.93 1141894|4
ג'י.אף.איי אגח א 0.84 350.03 1134915|4
שופרסל אגח ו 0.83 344.86 7770217|4
ספנסר אגח א 0.8 330.87 1133800|4
אנקור אגח א 0.8 329.74 1141118|4
סטרוברי אגח א 0.79 327.69 1136951|4
סלקום אגח ח 0.75 311.39 1132828|4
אקסטל אגח א 0.73 302.04 1132299|4
אקסטל אגח ב 0.72 296.48 1135367|4
בזק אגח 10 0.71 294.91 2300184|4
ווטרסטון אגח א 0.69 287.05 1140987|4
ג''י.אף.אי אגח ב 0.69 284.47 1140540|4
דה לסר אגח ד 0.69 286.25 1132059|4
קורנרסטון אגח א 0.68 281.73 1139732|4
פועלים הנ אגח34 0.68 281.84 1940576|4
יואייארסי אגח א 0.67 275.87 1141837|4
נובל אגח א 0.65 267.69 1141860|4
קרסו אגח ב 0.64 267.26 1139591|4
אשטרום קב אגח ב 0.62 256.87 1132331|4
פועלים הנ אגח32 0.62 255.96 1940535|4
אמדיג''י אגח ב 0.61 252.77 1140557|4
נמקו אגח א 0.61 251.14 1139575|4
אשדר אגח ד 0.61 251.75 1135607|4
נורסטאר אגח י 0.61 252.25 7230345|4
ספנסר אגח ב 0.6 247.36 1139898|4
אלבר אגח טז 0.6 248.55 1139823|4
יוניברסל אגח א 0.6 248.9 1141639|4
ווסיג'י אגח א 0.6 247.94 1141209|4
פרטנר אגח ג 0.59 244.17 1118827|4
שופרסל אגח ד 0.59 244.33 7770191|4
דור אלון אגח ה 0.58 239.38 1136761|4
שלמה החז אגח טז 0.58 240.03 1410281|4
בזן אגח ז 0.56 231.92 2590438|4
דיסק התח נד יא 0.56 232.71 6910137|4
שלמה החז אגח יד 0.55 227.43 1410265|4
אפריקה מג אגח ג 0.55 226.95 1135698|4
פועלים הנ הת יד 0.54 223.41 1940501|4
נורסטאר אגח יא 0.54 224.66 7230352|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.53 219.55 1136415|4
פז נפט אגח ו 0.53 221.52 1139542|4
עזריאלי אגח ד 0.51 210.45 1138650|4
גזית גלוב אגח יב 0.51 212.82 1260603|4
גזית גלוב אגח יא 0.5 206.61 1260546|4
אלקו אגח יא 0.5 206.02 6940167|4
קליין אגח א 0.5 206.82 1136977|4
נורסטאר אגח ט 0.5 208.47 7230303|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.49 201.05 1136803|4
אול-יר אגח ג 0.49 201.95 1140136|4
כלכלית ים אגחיג 0.48 200.87 1980366|4
שלמה נדלן אגח ג 0.48 197.53 1137439|4
אינטרנט זהבאגחד 0.48 198.01 1131614|4
דיסק השק אגח ו 0.47 193.48 6390207|4
בזן אגח א 0.47 193.49 2590255|4
קופרליין אגח ב 0.46 189.61 1140177|4
אלרוב נדלן אגח ד 0.45 186.28 3870128|4
קופרליין אגח א 0.45 184.71 1136589|4
מגה אור אגח ו 0.44 184.25 1138668|4
וילאר אגח ז 0.44 180.89 4160149|4
נכסים ובנ אגח ז 0.44 180.69 6990196|4
ממן אגח ב 0.43 177.07 2380046|4
אול-יר אגח ד 0.43 176.42 1141274|4
כללביט אגח ט 0.43 176.64 1136050|4
בינל הנפק אגח ח 0.43 176.48 1134212|4
גב ים אגח ו 0.43 176.94 7590128|4
רכבת ישר אגח ב 0.42 172.37 1134998|4
מבני תעש אגח יט 0.42 172.26 2260487|4
בזן אגח ד 0.42 172.29 2590362|4
אדגר אגח ח 0.41 168.42 1820174|4
פניקס הון אגח ה 0.41 168.08 1135417|4
דלשה קפיטל אגחב 0.41 171.76 1137314|4
אגוד הנפ אגח ז 0.41 168 1131762|4
בראק אן וי אגחב 0.4 164.09 1128347|4
דלק קב אגח יד 0.4 163.94 1115062|4
רכבת ישר אגח א 0.4 163.99 1134980|4
פניקס הון אגח ד 0.4 163.99 1133529|4
ישרס אגח טו 0.4 163.94 6130207|4
חשמל אגח 28 0.4 167.82 6000228|4
מז טפ הנפק 45 0.39 159.84 2310217|4
פניקס הון אגח ו 0.39 163.36 1136696|4
פז נפט אגח ה 0.39 161.36 1139534|4
אלדן תחבו אגח ב 0.38 155.93 1138254|4
אלבר אגח יג 0.38 155.7 1127588|4
איידיאו אגח ח 0.38 156.52 5050265|4
לונשטן הנד אגחג 0.38 155.9 5730080|4
גב ים אגח ח 0.38 159.44 7590151|4
שטראוס אגח ה 0.38 155.5 7460389|4
נכסים ובנ אגח ד 0.37 151.31 6990154|4
הראל הנפק אגח ה 0.37 151.43 1119221|4
סלקום אגח ו 0.37 151.39 1125996|4
דה לסר אגח ה 0.37 155.15 1135664|4
אלבר אגח טו 0.36 151.22 1138536|4
אמות אגח ג 0.36 147.37 1117357|4
מגה אור אגח ד 0.36 151.17 1130632|4
כללביט אגח ז 0.36 147.56 1132950|4
הכשרת ישוב אג18 0.36 147.2 6120190|4
יוניברסל אגח ב 0.36 147.64 1141647|4
מבני תעש אגח טו 0.35 143.15 2260420|4
דמרי אגח ו 0.35 146.57 1136936|4
ביג אגח ח 0.34 139.26 1138924|4
ריט 1 אגח ג 0.34 143 1120021|4
הוט אגח ב 0.34 142.81 1123264|4
ביג אגח ט 0.33 138.05 1141050|4
אזורים אגח 10 0.33 138.52 7150345|4
דלתא אגח א 0.32 134.64 6270144|4
אזורים אגח 11 0.31 130.22 7150352|4
אזורים אגח 12 0.31 130.16 7150360|4
או פי סי אגח א 0.31 129.88 1141589|4
הראל הנפ אגח יא 0.31 129.61 1136316|4
מנורה הון התח ד 0.3 125.66 1135920|4
פניקס הון אגח ב 0.3 125.84 1120799|4
מנרב אגח א 0.3 125.82 1550037|4
שטראוס אגח ד 0.3 125.98 7460363|4
דיסקונט מנ הת ה 0.29 121.81 7480031|4
נאוי אגח ב 0.29 121.9 2080166|4
הכשרת ישוב אג20 0.29 121.96 6120216|4
אשטרום נכ אגח10 0.29 121.43 2510204|4
הוט אגח א 0.29 121.86 1123256|4
שכון ובינוי אגח 6 0.29 121.8 1129733|4
טאואר אגח ז 0.29 121.83 1138494|4
סלקום אגח יא 0.29 121.78 1139252|4
ריט 1 אגח ה 0.29 121.42 1136753|4
הראל הנפק אגח ט 0.29 122.18 1134030|4
הראל הנפק אגח י 0.29 121.65 1134048|4
ארפורט אגח ה 0.28 117.81 1133487|4
פתאל אגח א 0.28 117.73 1137512|4
סאמיט אגח ט 0.28 117.22 1141555|4
מליסרון אגח ז 0.27 113.71 3230141|4
אלבר אגח יד 0.27 113.52 1132562|4
הראל הנפק אגח ז 0.27 113.72 1126077|4
ארפורט אגח ג 0.27 113.55 1122670|4
ביג אגח ד 0.27 109.88 1118033|4
הראל הנפק אגח ו 0.26 109.31 1126069|4
אגוד הנפ התח יט 0.26 109.57 1124080|4
אשטרום קב אגח ג 0.26 108.21 1140102|4
פועלים הנ הת טז 0.25 105.07 1940550|4
מליסרון אגח יג 0.25 102.59 3230224|4
צמח המרמן אגח ד 0.25 105.13 1134873|4
אידיבי פת אגח ז 0.25 104.93 7980121|4
שטראוס אגח ב 0.24 100.85 7460140|4
שכון ובינוי אגח 8 0.24 100.51 1135888|4
הראל הנפ אגח יב 0.24 100.57 1138163|4
הראל הנפ אגח יג 0.24 100.41 1138171|4
אגוד הנ שה נד 1 0.24 100.01 1115278|4
מגה אור אגח ה 0.24 100.84 1132687|4
מליסרון אגח טז 0.24 100.52 3230265|4
אזורים אגח 9 0.24 100.75 7150337|4
מליסרון אגח יא 0.23 96.23 3230208|4
מנרב אגח ב 0.23 96.57 1550052|4
שפיר הנדס אגח ב 0.23 96.64 1141951|4
פרטנר אגח ו 0.23 96.51 1141415|4
ביג אגח ג 0.23 96.6 1106947|4
מרכנתיל הנ אגחב 0.23 96.74 1138205|4
ריט 1 אגח ו 0.22 92.45 1138544|4
דור אלון אגח ו 0.22 90.58 1140656|4
שלמה החז אגח יז 0.22 92.23 1410299|4
שלמה החז אגח טו 0.21 88.32 1410273|4
אלדן תחבו אגח ד 0.21 88.49 1140821|4
אלרוב נדלן אגח ב 0.21 88.92 3870094|4
דיסק השק אגח ט 0.21 88.18 6390249|4
מנורה מב אגח ג 0.21 88.21 5660063|4
ויתניה אגח ד 0.21 87.97 1139476|4
סלקום אגח ז 0.21 88.24 1126002|4
אפריקה נכס אגחו 0.21 88.27 1129550|4
דיסקונט מנ הת ב 0.21 85.02 7480023|4
אידיבי פת אגח ט 0.21 88.53 7980154|4
ישפרו אגח ב 0.2 84.08 7430069|4
חברה לישראל אגח 9 0.2 83.96 5760202|4
פנינסולה אגח א 0.2 83.9 3330073|4
דמרי אגח ז 0.2 84.15 1141191|4
ישרס אגח יא 0.19 79.74 6130165|4
אמות אגח א 0.19 79.68 1097385|4
אשדר אגח א 0.19 79.96 1104330|4
עזריאלי אגח ג 0.19 79.97 1136324|4
אלקטרה אגח ג 0.19 79.85 7390131|4
אידיבי פת אגח י 0.19 78.82 7980162|4
עזריאלי אגח ב 0.18 75.73 1134436|4
אמות אגח ד 0.18 75.7 1133149|4
מנורה הון אגח א 0.18 76.05 1103670|4
אפריקה נכס אגחה 0.18 75.76 1122233|4
הראל הנפק אגח ח 0.18 75.73 1128875|4
מישורים אגח ד 0.18 76 1132729|4
מליסרון אגח י 0.18 75.62 3230190|4
אשטרום נכ אגח 7 0.18 75.74 2510139|4
פתאל אגח ג 0.18 75.52 1141852|4
פועלים הנ הת טו 0.18 75.71 1940543|4
כלכלית ים אגח ו 0.17 71.45 1980192|4
דלשה קפיטל אגחג 0.17 71.67 1141605|4
יואל אגח 4 0.17 71.39 5830120|4
איידיאייהנ הת ד 0.17 71.37 1133099|4
אבגול אגח ב 0.17 71.35 1126317|4
הראל הנפק אגח ד 0.17 71.54 1119213|4
אגוד הנפ אגח ו 0.16 64.3 1126762|4
ביג אגח ו 0.16 66.94 1132521|4
ישרוטל אגח א 0.16 67.28 1139419|4
הכשרת ישוב אג17 0.16 67.38 6120182|4
שלמה החז אגח יח 0.16 67.44 1410307|4
מבני תעש אגח ט 0.15 63.04 2260180|4
ווסיג'י אגח ב 0.15 63.96 1141217|4
נכסים ובנ אגח ו 0.15 63.03 6990188|4
הכשרת ישוב אג19 0.15 63.08 6120208|4
אאורה אגח י 0.15 62.85 3730413|4
סלקום אגח י 0.15 63.09 1139245|4
מגה אור אגח ג 0.15 63.15 1127323|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.15 63.2 1121227|4
בראק אן וי אגחא 0.14 58.9 1122860|4
סאמיט אגח ז 0.14 59.05 1133479|4
אורון אגח א 0.14 58.91 1135714|4
אלרוב נדלן אגח ג 0.14 58.9 3870102|4
אלדן תחבו אגח ג 0.14 58.85 1140813|4
רבוע נדלן אגח ו 0.14 58.26 1140607|4
קרסו אגח ג 0.14 58.95 1141829|4
אדגר אגח ז 0.13 52.35 1820158|4
אדגר אגח ט 0.13 54.9 1820190|4
פועלים הנפ הת ט 0.13 54.62 1940386|4
כלכלית ים אגחיב 0.13 54.62 1980358|4
גירון אגח ו 0.13 54.58 1139849|4
הכשרת ישוב אג16 0.13 54.56 6120166|4
מנורה מב אגח א 0.13 54.62 5660048|4
אגוד הנפ אגח ט 0.13 54.83 1139492|4
הראל הנפק אגח א 0.13 54.72 1099738|4
סלע נדלן אגח א 0.13 54.62 1128586|4
סאמיט אגח ו 0.13 54.34 1130939|4
אפריקה נכס אגחז 0.13 54.43 1132232|4
גב ים אגח ה 0.13 54.69 7590110|4
שופרסל אגח ב 0.13 55.05 7770142|4
מיטב דש אגח ג 0.12 49.45 1121763|4
דמרי אגח ה 0.12 50.32 1134261|4
אלוני חץ אגח ח 0.12 50.42 3900271|4
מליסרון אגח ו 0.12 48.79 3230125|4
מבני תעש אגח יח 0.12 50.66 2260479|4
מבני תעש אגח ח 0.11 46.23 2260131|4
ממן אגח ג 0.11 46.11 2380053|4
מז טפ הנפק 42 0.11 46.3 2310183|4
דלשה קפיטל אגחא 0.11 46.11 1137306|4
רבוע נדלן אגח ה 0.11 46.29 1130467|4
אלומיי אגח א 0.11 45 1130947|4
גירון אגח ד 0.11 46.21 1130681|4
טן דלק אגח ג 0.1 42.02 1131457|4
ריט 1 אגח ד 0.1 41.52 1129899|4
בראק אן וי אגחג 0.1 42.86 1133040|4
אפריקה מג אגח ב 0.1 40.51 1126093|4
דקסיה הנפ נד יג 0.1 41 1125194|4
מז טפ הנפק 46 0.1 41.09 2310225|4
כנפיים אגח ז 0.1 40.49 5430137|4
ישרס אגח יג 0.1 42.29 6130181|4
דלתא אגח ה 0.1 41.15 6270136|4
מבני תעש אגח יז 0.1 40.81 2260446|4
פתאל אגח ב 0.1 41.29 1140854|4
רבוע נדלן אגח ז 0.09 37.12 1140615|4
אלומיי אגח ב 0.09 37.51 1140326|4
מגה אור אגח ז 0.09 37.62 1141696|4
אפקון החז אגח ג 0.09 37.58 5780093|4
אאורה אגח ט 0.09 38.24 3730397|4
סאמיט אגח ח 0.09 35.94 1138940|4
חג'ג' אגח ז 0.09 36.41 8230195|4
חג'ג' אגח ה 0.08 34.21 8230161|4
הפניקס אגח 1 0.08 32.5 7670102|4
לוינשט נכ אגח ב 0.08 32.45 1139716|4
גירון אגח ה 0.08 33.51 1133784|4
דקסיה הנ אגח י 0.08 32.06 1134147|4
שכון ובינוי אגח 5 0.08 34.13 1125210|4
הכש חב בטוחאגח1 0.08 33.56 1122092|4
ירושליםהנפ נד10 0.08 33.9 1127414|4
וילאר אגח ח 0.08 35.22 4160156|4
איידיאו אגח ז 0.08 34.98 5050240|4
ישרס אגח טז 0.08 32.95 6130223|4
מבני תעש אגח טז 0.08 34.5 2260438|4
כלכלית ים אגחיד 0.08 32.65 1980390|4
כלכלית ים אגחטו 0.08 32.04 1980416|4
מבני תעש אגח כ 0.07 27.6 2260495|4
נכסים ובנ אגח ח 0.07 27.69 6990204|4
מליסרון אגח יד 0.07 28.3 3230232|4
דקסיה הנפ נד יד 0.07 27.59 1129907|4
אשטרום קב אגח א 0.07 28.08 1132323|4
בינל הנפק התח ד 0.07 29.35 1103126|4
הפניקס אגח 2 0.07 27.33 7670177|4
דיסקונט מנ הת ד 0.07 27.29 7480049|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.06 25.87 1119825|4
סלע נדלן אגח ב 0.06 26.9 1132927|4
ביג אגח ז 0.06 26.06 1136084|4
סלע נדלן אגח ג 0.06 26.59 1138973|4
אספן גרופ אגח ו 0.06 26.06 3130291|4
אשטרום נכ אגח 8 0.05 22.02 2510162|4
לוזון קב אגח ו 0.05 20.93 4730123|4
רבוע נדלן אגח ג 0.05 20.47 1115724|4
פועלים הנ אגח31 0.02 9.35 1940527|4
גזית גלוב אגח ד 0.02 9.01 1260397|4
הכשרת ישוב אפ 3 0 0.02 6120232|1
ביג אגח ה 0 0 1129279|4
שפיר הנדס אגח א 0 0 1136134|4