קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.35 104.35 0.05 5123930
FOREST אגח מדורג ! 126.03 126.03 -0.03 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 102.48 102.48 0.08 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.55 109.55 -0.01 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 102.29 102.29 0.11 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.54 115.54 -0.01 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 119.34 119.34 0.01 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1052.92 1052.92 0.04 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 135.04 135.04 -0.05 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 105.19 105.19 -0.01 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 105.06 105.06 0 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 175.42 175.42 0.07 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.81 126.81 -0.06 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 272.46 272.47 0.11 5100193
אלומות ! אגח חברות 150.47 150.47 0.07 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.87 169.87 0.02 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 173.22 173.22 0.01 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 171.55 171.55 0.02 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.35 121.35 -0.02 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.67 126.67 -0.02 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 192.35 192.35 -0.02 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 103.07 103.07 -0.06 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 176.43 176.43 -0.01 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.98 105.98 0.02 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.67 113.67 0.02 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 811.34 811.34 -0.04 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 115.16 115.16 -0.01 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.99 126.99 -0.01 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 134.02 134.02 0.02 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 105.55 105.55 0.05 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 173.34 173.34 -0.03 5107453
הראל ! אגח תאגידים 237.32 239.69 -0.04 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 194.67 194.67 -0.07 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.89 127.89 -0.02 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 103.47 103.47 -0.04 5119441
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.84 100.84 -0.02 5120340
הראל פיא אגח חברות תזרימיות 153.36 153.36 0 5112560
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.67 158.67 0 5107156
הראל פרימיום 500.53 505.54 0.05 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 128.22 128.22 0.02 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 126.15 126.15 0.01 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.8 112.8 -0.04 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.74 125.74 -0.02 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 107.3 107.3 -0.04 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.92 173.92 -0.02 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.33 145.33 -0.02 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 120.27 120.27 0 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 112.61 112.61 -0.04 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.59 179.59 -0.01 5107479
כוון אגח חברות + 10% 167.65 167.65 0.05 5109632
כרמים ! אגח חברות 114.12 114.12 0.04 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.35 134.35 -0.04 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.99 189.99 -0.03 5104849
מגדל ! תיק עד 3 שנים Total Return 135.88 135.88 0 5115175
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 125.74 125.74 0.01 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 113.63 113.63 -0.04 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 150.31 150.31 -0.01 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 112.03 112.03 -0.05 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.76 139.76 -0.01 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.86 148.86 0.03 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.37 162.37 -0.01 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 188.48 188.48 -0.02 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.24 174.24 -0.04 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.69 117.69 -0.02 5118633
מור נבחרת אגח 141.88 141.88 -0.04 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.3 158.3 0 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.79 250.79 -0.01 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 105.29 105.29 -0.08 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 154.14 154.14 0.01 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 612.85 612.86 0.02 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.64 105.64 0 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.49 174.49 0.01 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 527.15 527.15 -0.03 5520028
מיטב מדורגות 231.15 231.15 0 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.38 126.38 -0.02 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.09 113.09 0.01 5114434
סיגמא ! אגח חברות 165.55 165.55 0 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.16 100.16 0.08 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 554.61 554.61 -0.01 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.89 123.89 0.01 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.65 79.65 0.06 5107321
פורטה ! אגח 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 159.49 159.49 -0.01 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.29 152.29 0.03 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 147.13 147.13 -0.07 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 129.45 129.45 0.02 5112487
פסגות Bond picking 116.14 116.14 -0.03 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1131.59 1131.59 0.03 5110721
פסגות מדפ מדורג 143.01 143.01 0.03 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.83 138.83 -0.05 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2960.23 2960.23 0 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 97.13 97.13 0.02 5118880
פסגות קונצרני פלוס 107.45 107.45 0.02 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.74 147.74 0.06 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.98 127.98 -0.01 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1012.94 1012.94 -0.01 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 118.07 118.07 0.02 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 851.97 851.97 -0.02 5112396
קסם אקסלנס ! תיק קונצרני 127.78 127.78 0.01 5115217
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.52 100.52 -0.02 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.73 116.73 0.01 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 118.1 118.1 0.08 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.3 464.3 -0.01 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.91 133.91 0.02 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 161.5 161.5 -0.04 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 192.53 192.53 0.04 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.68 139.68 0.04 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.7 69.7 -0.01 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 102.18 102.18 0.07 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.48 102.48 -0.04 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 106.52 106.52 0.01 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.8 101.8 0.07 5125067
תמהיל אגח חברות 219.15 219.15 0.07 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.78 106.78 0.05 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.56 104.56 0 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מז טפ הנפק 37 3.64 1148.37 2310134|4
מויניאן אגח א 3.49 1100.33 1135656|4
פועלים הנ אגח34 2.8 882.26 1940576|4
פועלים הנ אגח32 2.71 856.14 1940535|4
לייטסטון אגח א 2.44 768.36 1133891|4
קיי.בי.אס אגח א 2.41 759.47 1137918|4
בזק אגח 6 2.34 738.01 2300143|4
גזית גלוב אגחיא 2.23 704.74 1260546|4
רילייטד אגח א 2.2 692.84 1134923|4
דיסק השק אגח ו 2.02 638.57 6390207|4
אשטרום קב אגח ב 1.91 601.81 1132331|4
אול-יר אגח ב 1.69 533 1139781|4
מז טפ הנפק 43 1.64 516.94 2310191|4
ספנסר אגח א 1.61 509.42 1133800|4
לאומי התח נד יד 1.48 466.25 6040299|4
דה זראסאי אגח ב 1.34 423.91 1131028|4
נכסים ובנ אגח ז 1.33 419.59 6990196|4
בינל הנפק אגח ח 1.31 412.68 1134212|4
בזן אגח ד 1.26 397.67 2590362|4
שפיר הנדס אגח א 1.21 382.9 1136134|4
אלבר אגח יד 1.21 382.33 1132562|4
אקסטל אגח ב 1.19 374.14 1135367|4
אלדן תחבו אגח ב 1.15 361.66 1138254|4
נמקו אגח א 1.12 353.52 1139575|4
לאומי שה נד 200 1.11 351.53 6040141|4
אמות אגח ב 1.09 344.34 1126630|4
שכון ובי אגח 6 0.97 307.48 1129733|4
סאות'רן אגח א 0.97 304.52 1140094|4
לאומי אגח 177 0.95 300.18 6040315|4
שטראוס אגח ד 0.95 298.67 7460363|4
אדמה אגח ב 0.93 294.23 1110915|4
טאואר אגח ז 0.91 286.18 1138494|4
יוניברסל אגח ב 0.9 284.28 1141647|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.89 281.14 1134915|4
אלבר אגח טו 0.88 277.12 1138536|4
פתאל אגח א 0.87 273.59 1137512|4
עזריאלי אגח ב 0.83 261.57 1134436|4
נורסטאר אגח י 0.83 263.1 7230345|4
פועלים הנ הת טו 0.82 258.14 1940543|4
סטרוברי אגח א 0.8 253.88 1136951|4
אשדר אגח ד 0.74 233.74 1135607|4
מליסרון אגח ו 0.74 234.46 3230125|4
פועלים הנפ הת י 0.73 229.26 1940402|4
ג''י.אף.אי אגח ב 0.72 225.85 1140540|4
דור אלון אגח ה 0.71 223.26 1136761|4
דיסק התח נד יא 0.71 223.86 6910137|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.69 217.28 1136415|4
אפריקה מג אגח ג 0.67 212.23 1135698|4
קורנרסטון אגח א 0.67 211.32 1139732|4
מליסרון אגח ח 0.66 208.98 3230166|4
אמדיג''י אגח ב 0.63 200.09 1140557|4
כללביט אגח ג 0.63 200.04 1120120|4
פועלים הנ הת יד 0.62 194.84 1940501|4
אלקו אגח יא 0.61 193.02 6940167|4
כלכלית ים אגחיג 0.6 189.05 1980366|4
אגוד הנפ אגח ט 0.59 186.09 1139492|4
חשמל אגח 27 0.59 186.87 6000210|4
פועלים הנ אגח33 0.58 182.25 1940568|4
ריט 1 אגח ד 0.58 182.25 1129899|4
עזריאלי אגח ד 0.57 180.74 1138650|4
גזית גלוב אגחיב 0.56 175.63 1260603|4
מז טפ הנפק 39 0.56 176.14 2310159|4
חשמל אגח 28 0.56 175.69 6000228|4
מז טפ הנפק 44 0.55 174.63 2310209|4
לונשטן הנד אגחג 0.54 170.2 5730080|4
קרסו אגח ב 0.53 167.19 1139591|4
דה זראסאי אגח ג 0.53 166.46 1137975|4
ממן אגח ב 0.52 164.35 2380046|4
מז טפ הנפק 35 0.52 162.56 2310118|4
קליין אגח א 0.5 159.26 1136977|4
אקסטל אגח א 0.5 157.58 1132299|4
סלקום אגח ח 0.5 158.38 1132828|4
נכסים ובנ אגח ו 0.5 158.16 6990188|4
גב ים אגח ו 0.5 156.23 7590128|4
אגוד הנפ אגח ז 0.49 156.14 1131762|4
וורטון אגח א 0.49 154.18 1140169|4
גזית גלוב אגח ד 0.48 152.36 1260397|4
מבני תעש אגח טו 0.43 136.47 2260420|4
דמרי אגח ו 0.43 136.49 1136936|4
הכשרת ישוב אג18 0.43 137.17 6120190|4
אזורים אגח 10 0.41 129.15 7150345|4
מנרב אגח א 0.4 127.37 1550037|4
אזורים אגח 11 0.39 122.21 7150352|4
הפניקס אגח 2 0.37 117.31 7670177|4
פועל הנ שה נד 1 0.36 113.89 1940444|4
מז טפ הנפק 38 0.36 115.01 2310142|4
רבוע נדלן אגח ה 0.36 112.22 1130467|4
דיסק התח נד י 0.35 109.82 6910129|4
דלק קב אגח יט 0.34 106.21 1121326|4
איידיאו אגח ז 0.34 108.37 5050240|4
אול-יר אגח ג 0.34 106.74 1140136|4
הראל הנפק אגח ה 0.33 104.33 1119221|4
ארפורט אגח ה 0.32 102.5 1133487|4
ישרס אגח יג 0.32 100.32 6130181|4
מיטב דש אגח ג 0.31 99.01 1121763|4
מליסרון אגח יג 0.31 98.24 3230224|4
דה לסר אגח ד 0.3 94.02 1132059|4
אשטרום קב אגח א 0.3 93.77 1132323|4
אינטרנט זהבאגחד 0.28 88.76 1131614|4
בראק אן וי אגחב 0.28 88.83 1128347|4
סלע נדלן אגח ב 0.27 83.89 1132927|4
מליסרון אגח יא 0.27 83.87 3230208|4
דה לסר אגח ה 0.26 83.34 1135664|4
ביג אגח ה 0.25 78.98 1129279|4
דלק קב אגח כב 0.25 78.88 1106046|4
אספן גרופ אגח ו 0.25 79.56 3130291|4
אדגר אגח ח 0.23 71.81 1820174|4
אנקור אגח א 0.23 71.13 1141118|4
מגה אור אגח ד 0.23 72.83 1130632|4
דה זראסאי אגח א 0.22 70.28 1127901|4
עזריאלי אגח ג 0.22 68.8 1136324|4
אלרוב נדלן אגחד 0.22 70.24 3870128|4
לאומי שה נד 300 0.22 69.34 6040257|4
נורסטאר אגח ט 0.21 66.75 7230303|4
ווטרסטון אגח א 0.21 67.64 1140987|4
ווסיג''י אגח א 0.19 58.89 1141209|4
ספנסר אגח ב 0.19 60.42 1139898|4
בינל הנפק התחכא 0.19 58.5 1126598|4
חשמל אגח 29 0.19 61.39 6000236|4
נורסטאר אגח יא 0.17 53.49 7230352|4
הראל הנפק אגח ח 0.17 53.58 1128875|4
אלבר אגח טז 0.16 51.69 1139823|4
אול-יר אגח ד 0.16 51.93 1141274|4
מליסרון אגח ה 0.16 49.73 3230091|4
גזית גלוב אגח י 0.16 49.51 1260488|4
בזק אגח 10 0.16 51.05 2300184|4
הכשרת ישוב אג20 0.16 49.81 6120216|4
מליסרון אגח י 0.15 48.71 3230190|4
קופרליין אגח ב 0.15 46.32 1140177|4
קופרליין אגח א 0.15 46.23 1136589|4
דלשה קפיטל אגחב 0.14 44.74 1137314|4
בינל הנפק התח כ 0.14 43.37 1121953|4
פז נפט אגח ו 0.14 42.99 1139542|4
לאומי התח נד ח 0.14 43.81 6040232|4
ארפורט אגח ז 0.13 39.95 1140110|4
אלוני חץ אגח ח 0.13 42.13 3900271|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.12 38.76 1095066|4
בינל הנפק אגח ט 0.12 36.77 1135177|4
דקסיה הנ אגח י 0.11 35.33 1134147|4
סלע נדלן אגח א 0.11 35.11 1128586|4
מליסרון אגח ט 0.11 33.82 3230174|4
מליסרון אגח יד 0.1 31.12 3230232|4
מז טפ הנפק הת31 0.1 30.52 2310076|4
גזית גלוב אגח ט 0.1 32.48 1260462|4
ארפורט אגח ד 0.1 32.44 1130426|4
דיסקונט מנ הת ד 0.1 33.07 7480049|4
דיסקונט מנ הת ב 0.09 27.29 7480023|4
אמות אגח ד 0.09 28.42 1133149|4
אלוני חץ אגח ו 0.09 28.62 3900206|4
מז טפ הנפק 42 0.08 26.75 2310183|4
גזית גלוב אגח ג 0.08 26.77 1260306|4
פניקס הון אגח ה 0.08 24.82 1135417|4
כללביט אגח ט 0.08 25.99 1136050|4
אמות אגח ג 0.08 26.06 1117357|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.08 23.7 1119825|4
ריט 1 אגח ג 0.08 26.7 1120021|4
פניקס הון אגח ב 0.08 26.06 1120799|4
כללביט אגח ז 0.07 22.01 1132950|4
מליסרון אגח ז 0.07 21.02 3230141|4
אמות אגח א 0.06 17.81 1097385|4
ארפורט אגח ג 0.06 19.99 1122670|4
רכבת ישר אגח ב 0.06 19.66 1134998|4
הראל הנפק אגח ט 0.06 18.12 1134030|4
הראל הנפק אגח י 0.05 15.94 1134048|4
הראל הנפק אגח ו 0.05 16.26 1126069|4
הראל הנפק אגח ז 0.05 17.3 1126077|4
מליסרון אגח טז 0.05 14.95 3230265|4
מנורה הון אגח א 0.04 13.36 1103670|4
הראל הנפק אגח ד 0.04 13.37 1119213|4
ריט 1 אגח ה 0.04 12.34 1136753|4
מנורה מב אגח א 0.03 9.01 5660048|4
פועלים הנ אגח31 0.03 9.28 1940527|4
אגוד הנפ אגח ו 0 0.61 1126762|4