קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתית 5+ 150.16 150.16 0.01 5116801
PTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5 + שנים 154.34 154.34 0.01 5111489
PTF ר קבועה 2-5 ש ממשלתיות 144.21 144.21 0.01 5111422
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשלתי 2-5 שנים 132.38 132.38 0.01 5113022
איביאי סל שקלי ריבית קבועה ממשלתי 5+ שנים 147.72 147.72 0.01 5116967
איילון שקלית 2 + שנים 147.25 147.25 0.02 5113642
הראל סל שקלי ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 97.11 97.11 0 5104286
הראל פיא שקלית ארוכה 339.46 339.46 0 5100565
מגדל דינמית 494.22 494.22 0.02 5126594
מגדל דיקלה שקלים ארוכים 305.42 305.42 0 5101571
מיטב שקלית 2-6 שנים 165.94 165.94 -0.01 5101563
פסגות שקלית ארוכה 2 + שנים 423.37 423.37 0.01 5110887
קסם KTF ממשלתי שקלי ר. קבוע 2-5 שנים 133.42 133.42 0.01 5113444
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 5+ 136.7 136.7 0 5118039
תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות + 5 שנים 119.24 119.24 0.01 5119375
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 30.49 48239.85 1123272|4
ממשל שקלית 0120 29.24 46259.91 1115773|4
ממשל שקלית 0519 24.42 38635.78 1131770|4
ממשל שקלית 0421 15.85 25082.54 1138130|4