קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.21 104.21 -0.08 5123930
FOREST אגח מדורג ! 126.02 126.02 -0.06 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 102.45 102.45 -0.1 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.4 109.4 -0.1 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 102.31 102.31 -0.07 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.44 115.44 -0.09 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 119.3 119.3 -0.05 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1051.04 1051.04 -0.1 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 134.76 134.76 -0.13 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 105.04 105.04 -0.11 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 105.05 105.05 -0.03 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 175.55 175.55 0.07 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.68 126.68 -0.03 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 272.71 272.73 0.12 5100193
אלומות ! אגח חברות 150.45 150.45 0 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.81 169.81 -0.04 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 173.03 173.03 -0.08 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 171.39 171.39 -0.06 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.19 121.19 -0.08 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.53 126.53 -0.05 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 192.34 192.34 0.07 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.88 102.88 -0.09 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 176.28 176.28 -0.05 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.88 105.88 -0.08 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.61 113.61 -0.05 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 810.1 810.1 -0.12 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 115.06 115.06 -0.07 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.9 126.9 -0.06 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.93 133.93 -0.07 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 105.46 105.46 -0.09 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 173.15 173.15 -0.08 5107453
הראל ! אגח תאגידים 236.95 239.32 -0.11 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 194.34 194.34 -0.11 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.81 127.81 -0.08 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 103.31 103.31 -0.09 5119441
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.81 100.81 -0.04 5120340
הראל פיא אגח חברות תזרימיות 153.29 153.29 -0.08 5112560
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.59 158.59 -0.06 5107156
הראל פרימיום 498.57 503.56 -0.18 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 128.15 128.15 -0.05 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 126.11 126.11 -0.05 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.76 112.76 -0.01 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.7 125.7 -0.06 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 107.23 107.23 -0.06 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.78 173.78 -0.08 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.25 145.25 -0.02 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 120.2 120.2 -0.07 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 112.5 112.5 -0.02 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.42 179.42 -0.1 5107479
כוון אגח חברות + 10% 167.36 167.36 -0.13 5109632
כרמים ! אגח חברות 114.08 114.08 -0.02 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.22 134.22 -0.07 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.83 189.83 -0.09 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 5125695
מגדל ! תיק עד 3 שנים Total Return 135.81 135.81 -0.03 5115175
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 125.66 125.66 -0.12 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 113.35 113.35 -0.11 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 150.2 150.2 -0.06 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.89 111.89 -0.11 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.68 139.68 -0.04 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.84 148.84 -0.04 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.3 162.3 -0.04 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 188.22 188.22 -0.1 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.06 174.06 -0.23 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.61 117.61 -0.09 5118633
מור נבחרת אגח 141.76 141.76 -0.09 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.24 158.24 -0.06 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.47 250.47 -0.06 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 105.16 105.16 -0.09 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 154.18 154.18 0.03 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 612.53 612.53 -0.03 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.58 105.58 -0.06 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.46 174.46 -0.02 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 526.58 526.59 -0.1 5520028
מיטב מדורגות 230.93 230.93 -0.06 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.25 126.25 -0.06 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.04 113.04 -0.04 5114434
סיגמא ! אגח חברות 165.41 165.41 -0.05 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.12 100.12 -0.07 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 554.16 554.16 -0.06 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.82 123.82 -0.05 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.66 79.66 -0.03 5107321
פורטה ! אגח 99.98 99.98 -0.02 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 159.29 159.29 -0.08 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.18 152.18 -0.09 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 146.93 146.93 -0.12 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 129.35 129.35 -0.06 5112487
פסגות Bond picking 116.25 116.25 0.03 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1130.78 1130.78 -0.13 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.95 142.95 -0.09 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.59 138.59 -0.02 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2956.33 2956.33 0.06 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 97.65 97.65 0.18 5118880
פסגות קונצרני פלוס 107.22 107.22 -0.12 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.76 147.76 -0.02 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.82 127.82 -0.09 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1011.9 1011.9 -0.12 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 117.89 117.89 -0.11 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 851.49 851.49 -0.09 5112396
קסם אקסלנס ! תיק קונצרני 127.63 127.63 -0.09 5115217
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.45 100.45 -0.06 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.62 116.62 -0.09 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 118.19 118.19 -0.06 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.25 464.25 -0.02 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.81 133.81 -0.08 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 161.25 161.25 -0.1 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 192.23 192.23 -0.17 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.71 139.71 -0.04 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.68 69.68 -0.06 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 102.18 102.18 -0.07 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.37 102.37 -0.06 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 106.37 106.37 -0.1 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.87 101.87 0 5125067
תמהיל אגח חברות 218.82 218.82 -0.07 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.66 106.66 -0.14 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.52 104.52 -0.04 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
לאומי שה נד 200 4.88 8310.51 6040141|4
דלק קב אגח לא 4.29 7301.84 1134790|4
בזק אגח 9 3.84 6534.79 2300176|4
אלוני חץ אגח ט 3.61 6150.51 3900354|4
דיסק מנ שה נד 1 3.56 6062.84 7480098|4
נכסים ובנ אגח ט 3.35 5695.23 6990212|4
תעש אוירית אגחג 3.31 5641.08 1127547|4
פז נפט אגח ג 3.04 5170.49 1114073|4
מליסרון אגח יג 2.82 4805.92 3230224|4
בינל הנפק אגח ח 2.81 4779.38 1134212|4
אדמה אגח ב 2.7 4603.15 1110915|4
דיסקונט מנ הת ה 2.63 4468.58 7480031|4
לאומי התח נד400 2.59 4406.81 6040331|4
ארפורט אגח ז 2.5 4256.9 1140110|4
אגוד הנ שה נד 2 2.49 4236.15 1115286|4
דיסקונט שה א 2.46 4193.12 6910095|4
מז טפ הנפק 40 2.42 4115.86 2310167|4
בינל הנפק התח כ 2.19 3720.08 1121953|4
מרכנתיל הנ אגחב 2.06 3498.41 1138205|4
פז נפט אגח ה 2.05 3494.7 1139534|4
אלביט מערכ אגחא 2.02 3442.1 1119635|4
פועלים הנ הת יא 2.01 3417.95 1940410|4
דיסק התח נד יא 1.91 3246.53 6910137|4
בזק אגח 6 1.61 2734.59 2300143|4
מז טפ הנפק 37 1.6 2718.32 2310134|4
ירושליםהנ אגחיד 1.37 2330.6 1123587|4
אגוד הנפ התח יט 1.35 2290.75 1124080|4
פועל הנ שה נד 1 1.27 2157.58 1940444|4
ארפורט אגח ג 1.24 2115.51 1122670|4
גזית גלוב אגח ט 1.23 2097.29 1260462|4
חשמל אגח 26 1.19 2027.17 6000202|4
מז טפ הנפק 39 1.18 2000.01 2310159|4
גזית גלוב אגח ג 1.17 1986.72 1260306|4
דקסיה הנפ אגח ז 1.06 1809.07 1119825|4
מליסרון אגח ו 0.9 1536.38 3230125|4
כללביט אגח ח 0.89 1516.35 1132968|4
וילאר אגח ה 0.84 1426.93 4160107|4
אגוד הנ שה נד 1 0.83 1420.29 1115278|4
הוט אגח ב 0.8 1355.89 1123264|4
אמות אגח ג 0.79 1339.16 1117357|4
דלתא אגח ה 0.79 1344.57 6270136|4
כיל אגח ה 0.77 1314.71 2810299|4
אמות אגח ה 0.7 1186.79 1138114|4
מז טפ הנפק 41 0.68 1156.32 2310175|4
לאומי שה נד 201 0.63 1065.84 6040158|4
שטראוס אגח ד 0.63 1073.02 7460363|4
אלקטרה אגח ד 0.6 1023.6 7390149|4
מז טפ הנפק 44 0.58 980 2310209|4
דיסקונט מנ הת ב 0.57 974.71 7480023|4
מגדל הון אגח ה 0.56 953.11 1139286|4
פועלים הנ אגח29 0.56 954.94 1940485|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.56 948.55 1095066|4
שלמה החז אגח טו 0.55 943.49 1410273|4
בינל הנפק התחכא 0.54 918.37 1126598|4
שלמה החז אגח יד 0.52 887.76 1410265|4
לאומי שה נד 300 0.5 850.89 6040257|4
ירושליםהנפ נד10 0.49 838.56 1127414|4
גזית גלוב אגח ד 0.42 714.82 1260397|4
פועלים הנ אגח34 0.39 661.25 1940576|4
דקסיה הנפ נד יג 0.39 666.18 1125194|4
גזית גלוב אגחיב 0.33 567.48 1260603|4
אגוד הנפ אגח ז 0.32 541.37 1131762|4
וילאר אגח ז 0.26 449.16 4160149|4
מזרח טפחות שה א 0.26 437.83 6950083|4
סלקום אגח יא 0.25 423.32 1139252|4
מליסרון אגח ט 0.24 412.44 3230174|4
כללביט אגח י 0.22 381.3 1136068|4
פניקס הון אגח ב 0.2 339.61 1120799|4
אמות אגח ד 0.19 330.63 1133149|4
פניקס הון אגח ד 0.19 328.02 1133529|4
פז נפט אגח ד 0.16 274.43 1132505|4
ישרס אגח יא 0.14 230.89 6130165|4
פועלים הנ הת יד 0.14 243.81 1940501|4
גב ים אגח ה 0.14 235.89 7590110|4
מנורה הון אגח א 0.13 228.42 1103670|4
אלבר אגח יג 0.11 193.72 1127588|4
נורסטאר אגח ח 0.11 179.27 7230295|4
בינל הנפק התח ד 0.06 109.55 1103126|4
סלקום אגח ז 0.05 89.22 1126002|4
רכבת ישר אגח א 0.05 89.57 1134980|4
וילאר אגח ו 0.05 88.06 4160115|4
מז טפ הנפק 35 0.03 50.53 2310118|4
גב ים אגח ז 0.03 47.78 7590144|4
דיסקונט מנ הת ט 0.01 11.46 7480106|4
פועלים הנ אגח32 0.01 10.53 1940535|4
כללביט אגח ג 0.01 15.09 1120120|4
ביג אגח ג 0.01 23.43 1106947|4