קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתית 5+ 151.53 151.53 0.51 5116801
PTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5 + שנים 155.73 155.73 0.52 5111489
PTF ר קבועה 2-5 ש ממשלתיות 144.71 144.71 0.17 5111422
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשלתי 2-5 שנים 132.83 132.83 0.17 5113022
איביאי סל שקלי ריבית קבועה ממשלתי 5+ שנים 149.07 149.07 0.52 5116967
איילון שקלית 2 + שנים 147.84 147.84 0.23 5113642
הראל סל שקלי ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 97.41 97.41 0.16 5104286
הראל פיא שקלית ארוכה 340.74 340.74 0.21 5100565
מגדל דיקלה שקלים ארוכים 308.45 308.45 0.6 5101571
מיטב שקלית 2-6 שנים 166.68 166.68 0.26 5101563
פסגות שקלית ארוכה 2 + שנים 426.82 426.82 0.46 5110887
קסם KTF ממשלתי שקלי ר. קבוע 2-5 שנים 133.87 133.87 0.16 5113444
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 5+ 137.94 137.94 0.51 5118039
תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות + 5 שנים 120.34 120.34 0.52 5119375
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 27.58 67480.68 1123272|4
ממשל שקלית 0120 26.45 64711.02 1115773|4
ממשל שקלית 0519 22.09 54045.94 1131770|4
ממשל שקלית 0421 14.34 35086.9 1138130|4
קס.שחר2-5 9.49 23229.12 1108109|3
הר.שחר2-5 0.04 109.2 1113729|3