קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתית 5+ 155.65 155.65 0.04 5116801
PTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5 + שנים 159.82 159.82 0.04 5111489
PTF ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 145.35 145.35 0 5111422
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשלתי 2-5 שנים 133.43 133.43 0.01 5113022
איביאי סל שקלי ריבית קבועה ממשלתי 5+ שנים 153.07 153.07 0.04 5116967
איילון שקלית 2 + שנים 149.5 149.5 -0.05 5113642
הראל סל שקלי ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 97.6 97.6 0 5104286
הראל פיא שקלית ארוכה 350.26 350.26 0.08 5100565
מגדל דיקלה שקלים ארוכים 317.36 317.36 0.08 5101571
מיטב שקלית 2-6 שנים 169.36 169.36 0.02 5101563
פסגות שקלית ארוכה 2 + שנים 438.43 438.43 0.08 5110887
קסם KTF ממשלתי שקלי ר. קבוע 2-5 שנים 134.51 134.51 0.01 5113444
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 5+ 141.66 141.66 0.04 5118039
תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות + 5 שנים 123.65 123.65 0.04 5119375
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 35.46 77806.85 1123272|4
ממשל שקלית 0120 33.59 73712.36 1115773|4
ממשל שקלית 0421 21.4 46949.05 1138130|4
קס.שחר2-5 9.5 20835.98 1108109|3
הר.שחר2-5 0.05 110.8 1113729|3