קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתית 5+ 150.44 150.44 0.24 5116801
PTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5 + שנים 154.62 154.62 0.23 5111489
PTF ר קבועה 2-5 ש ממשלתיות 144.25 144.25 0.05 5111422
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשלתי 2-5 שנים 132.41 132.41 0.05 5113022
איביאי סל שקלי ריבית קבועה ממשלתי 5+ שנים 147.99 147.99 0.24 5116967
איילון שקלית 2 + שנים 147.3 147.3 0.1 5113642
הראל סל שקלי ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 97.14 97.14 0.04 5104286
הראל פיא שקלית ארוכה 339.64 339.64 0.09 5100565
מגדל דינמית 494.85 494.85 0.15 5126594
מגדל דיקלה שקלים ארוכים 306.29 306.29 0.31 5101571
מיטב שקלית 2-6 שנים 166.09 166.09 0.1 5101563
פסגות שקלית ארוכה 2 + שנים 424.29 424.29 0.26 5110887
קסם KTF ממשלתי שקלי ר. קבוע 2-5 שנים 133.45 133.45 0.04 5113444
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 5+ 136.95 136.95 0.23 5118039
תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות + 5 שנים 119.46 119.46 0.24 5119375
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 28.12 70775.33 1123272|4
ממשל שקלית 0120 26.89 67693.37 1115773|4
ממשל שקלית 0519 21.78 54826.42 1131770|4
ממשל שקלית 0421 13.69 34455.16 1138130|4
קס.שחר2-5 9.47 23849.29 1108109|3
הר.שחר2-5 0.04 109.15 1113729|3