קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתית 5+ 153.24 153.24 -0.22 5116801
PTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5 + שנים 157.4 157.4 -0.22 5111489
PTF ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 145.07 145.07 -0.06 5111422
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשלתי 2-5 שנים 133.17 133.17 -0.06 5113022
איביאי סל שקלי ריבית קבועה ממשלתי 5+ שנים 150.72 150.72 -0.23 5116967
איילון שקלית 2 + שנים 148.65 148.65 -0.13 5113642
הראל סל שקלי ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 97.51 97.51 -0.06 5104286
הראל פיא שקלית ארוכה 342.23 342.23 -0.25 5100565
מגדל דיקלה שקלים ארוכים 311.74 311.74 -0.28 5101571
מיטב שקלית 2-6 שנים 167.75 167.75 -0.12 5101563
פסגות שקלית ארוכה 2 + שנים 431.06 431.06 -0.2 5110887
קסם KTF ממשלתי שקלי ר. קבוע 2-5 שנים 134.24 134.24 -0.07 5113444
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 5+ 139.49 139.49 -0.23 5118039
תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות + 5 שנים 121.73 121.73 -0.22 5119375
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 35.45 79490.98 1123272|4
ממשל שקלית 0120 33.69 75536.74 1115773|4
ממשל שקלית 0421 21.38 47939.02 1138130|4
קס.שחר2-5 9.42 21126.58 1108109|3
הר.שחר2-5 0.05 110.4 1113729|3