קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.35 104.35 0.05 5123930
FOREST אגח מדורג ! 126.03 126.03 -0.03 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 102.48 102.48 0.08 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.55 109.55 -0.01 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 102.29 102.29 0.11 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.54 115.54 -0.01 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 119.34 119.34 0.01 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1052.92 1052.92 0.04 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 135.04 135.04 -0.05 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 105.19 105.19 -0.01 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 105.06 105.06 0 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 175.42 175.42 0.07 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.81 126.81 -0.06 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 272.46 272.47 0.11 5100193
אלומות ! אגח חברות 150.47 150.47 0.07 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.87 169.87 0.02 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 173.22 173.22 0.01 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 171.55 171.55 0.02 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.35 121.35 -0.02 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.67 126.67 -0.02 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 192.35 192.35 -0.02 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 103.07 103.07 -0.06 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 176.43 176.43 -0.01 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.98 105.98 0.02 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.67 113.67 0.02 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 811.34 811.34 -0.04 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 115.16 115.16 -0.01 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.99 126.99 -0.01 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 134.02 134.02 0.02 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 105.55 105.55 0.05 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 173.34 173.34 -0.03 5107453
הראל ! אגח תאגידים 237.32 239.69 -0.04 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 194.67 194.67 -0.07 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.89 127.89 -0.02 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 103.47 103.47 -0.04 5119441
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.84 100.84 -0.02 5120340
הראל פיא אגח חברות תזרימיות 153.36 153.36 0 5112560
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.67 158.67 0 5107156
הראל פרימיום 500.53 505.54 0.05 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 128.22 128.22 0.02 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 126.15 126.15 0.01 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.8 112.8 -0.04 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.74 125.74 -0.02 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 107.3 107.3 -0.04 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.92 173.92 -0.02 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.33 145.33 -0.02 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 120.27 120.27 0 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 112.61 112.61 -0.04 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.59 179.59 -0.01 5107479
כוון אגח חברות + 10% 167.65 167.65 0.05 5109632
כרמים ! אגח חברות 114.12 114.12 0.04 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.35 134.35 -0.04 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.99 189.99 -0.03 5104849
מגדל ! תיק עד 3 שנים Total Return 135.88 135.88 0 5115175
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 125.74 125.74 0.01 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 113.63 113.63 -0.04 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 150.31 150.31 -0.01 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 112.03 112.03 -0.05 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.76 139.76 -0.01 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.86 148.86 0.03 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.37 162.37 -0.01 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 188.48 188.48 -0.02 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.24 174.24 -0.04 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.69 117.69 -0.02 5118633
מור נבחרת אגח 141.88 141.88 -0.04 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.3 158.3 0 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.79 250.79 -0.01 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 105.29 105.29 -0.08 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 154.14 154.14 0.01 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 612.85 612.86 0.02 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.64 105.64 0 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.49 174.49 0.01 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 527.15 527.15 -0.03 5520028
מיטב מדורגות 231.15 231.15 0 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.38 126.38 -0.02 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.09 113.09 0.01 5114434
סיגמא ! אגח חברות 165.55 165.55 0 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.16 100.16 0.08 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 554.61 554.61 -0.01 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.89 123.89 0.01 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.65 79.65 0.06 5107321
פורטה ! אגח 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 159.49 159.49 -0.01 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.29 152.29 0.03 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 147.13 147.13 -0.07 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 129.45 129.45 0.02 5112487
פסגות Bond picking 116.14 116.14 -0.03 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1131.59 1131.59 0.03 5110721
פסגות מדפ מדורג 143.01 143.01 0.03 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.83 138.83 -0.05 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2960.23 2960.23 0 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 97.13 97.13 0.02 5118880
פסגות קונצרני פלוס 107.45 107.45 0.02 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.74 147.74 0.06 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.98 127.98 -0.01 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1012.94 1012.94 -0.01 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 118.07 118.07 0.02 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 851.97 851.97 -0.02 5112396
קסם אקסלנס ! תיק קונצרני 127.78 127.78 0.01 5115217
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.52 100.52 -0.02 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.73 116.73 0.01 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 118.1 118.1 0.08 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.3 464.3 -0.01 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.91 133.91 0.02 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 161.5 161.5 -0.04 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 192.53 192.53 0.04 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.68 139.68 0.04 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.7 69.7 -0.01 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 102.18 102.18 0.07 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.48 102.48 -0.04 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 106.52 106.52 0.01 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.8 101.8 0.07 5125067
תמהיל אגח חברות 219.15 219.15 0.07 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.78 106.78 0.05 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.56 104.56 0 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
פז נפט אגח ג 7.33 19779.3 1114073|4
ישרס אגח יא 5.94 16035.2 6130165|4
ארפורט אגח ג 5.72 15446.81 1122670|4
פועלים הנפ הת י 5.02 13536.43 1940402|4
אלוני חץ אגח ו 4.78 12899.96 3900206|4
גזית גלוב אגח ד 4.44 11975.66 1260397|4
רבוע נדלן אגח ד 4.43 11947.96 1119999|4
רילייטד אגח א 4.34 11709.32 1134923|4
בי קומיונק אגחב 3.73 10076.55 1120872|4
דה זראסאי אגח א 3.33 8996.62 1127901|4
סלקום אגח ז 2.92 7881.26 1126002|4
לאומי שה נד 301 2.68 7233.96 6040265|4
ירושליםהנפ אגחח 2.44 6581.44 1121201|4
ריט 1 אגח ג 2.23 6018.88 1120021|4
ביג אגח ג 1.97 5324.18 1106947|4
שלמה החז אגח טז 1.93 5202.02 1410281|4
הראל הנפק אגח ד 1.89 5104.26 1119213|4
לאומי התח נד ח 1.79 4829.71 6040232|4
שלמה החז אגח טו 1.68 4544.19 1410273|4
הראל הנפק אגח א 1.68 4521.69 1099738|4
וואן טכנ אגח ג 1.59 4293.31 1610187|4
אלקטרה אגח ג 1.55 4191.66 7390131|4
גב ים אגח ה 1.48 3983.95 7590110|4
שלמה החז אגח יד 1.4 3777.52 1410265|4
גזית גלוב אגח ג 1.33 3589 1260306|4
נכסים ובנ אגח ג 1.31 3539.2 6990139|4
דיסקונט מנ הת א 1.24 3356.76 7480015|4
שופרסל אגח ב 1.2 3227.59 7770142|4
אמות אגח ג 1.13 3055.93 1117357|4
אמות אגח א 1.11 3006.36 1097385|4
גזית גלוב אגח ט 1.1 2972.61 1260462|4
כללביט אגח א 0.92 2485.04 1097138|4
שכון ובי אגח 5 0.92 2473.63 1125210|4
פועל הנ שה נד 1 0.87 2358.63 1940444|4
אגוד הנפ התח יז 0.84 2261.84 1120823|4
מנורה הון אגח א 0.81 2179.54 1103670|4
פניקס הון אגח ב 0.77 2076.31 1120799|4
מליסרון אגח יב 0.76 2039.34 3230216|4
דיסק מנ שה נד 1 0.76 2062.02 7480098|4
הפניקס אגח 1 0.72 1941.48 7670102|4
פרטנר אגח ג 0.7 1877.23 1118827|4
פועלים הנפ הת ט 0.69 1871.65 1940386|4
ביג אגח ד 0.65 1756.67 1118033|4
מז טפ הנפק 37 0.59 1591.79 2310134|4
אגוד הנפ אגח ז 0.48 1301.4 1131762|4
יואל אגח 3 0.42 1126.46 5830104|4
וילאר אגח ו 0.41 1103.35 4160115|4
סאמיט אגח ט 0.41 1098.91 1141555|4
רבוע נדלן אגח ג 0.4 1088.92 1115724|4
בינלהנפ שה נד ב 0.3 810.02 1091164|4
תעש אוירית אגחג 0.28 743.96 1127547|4
פניקס הון התח א 0.25 664.66 1115104|4
מליסרון אגח יג 0.25 680.68 3230224|4
פרטנר אגח ה 0.24 636.96 1118843|4
דלתא אגח ה 0.22 581.03 6270136|4
דיסקונט מנ הת ב 0.19 503.19 7480023|4
שכון ובי אגח 4 0.19 506.84 1117910|4
סלקום אגח ו 0.17 469.02 1125996|4
נייר חדרה אגח 5 0.16 430.11 6320097|4
כללביט אגח ב 0.15 393.4 1114347|4
בינל הנפק התח ד 0.13 345.06 1103126|4
הראל הנפק אגח ב 0.13 341.44 1119197|4
בינל הנפק אגח ח 0.11 293.63 1134212|4
דיסקונט מנ הת ה 0.08 228.06 7480031|4
נייר חדרה אגח 3 0.08 224.54 6320071|4
וילאר אגח ד 0.06 169.07 4160099|4
ארפורט אגח ד 0.06 154.28 1130426|4
טמפו משק אגח א 0.04 102.68 1118306|4
וילאר אגח ה 0.04 121.29 4160107|4
ארפורט אגח ז 0.02 46.65 1140110|4
שטראוס אגח ב 0.02 51.27 7460140|4
דקסיה הנפ נד יד 0.02 47.03 1129907|4
מנורה מב אגח א 0 0 5660048|4
פועלים הנ אגח31 0 13.16 1940527|4