קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 103.95 103.95 0.2 5123930
FOREST אגח מדורג ! 124.67 124.67 -0.8 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 103.49 103.49 0.29 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.22 109.22 0.05 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 103.48 103.48 0.29 5125133
איביאי ! אגח חברות 114.72 114.72 -0.64 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 119.1 119.1 0.16 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1054.34 1054.34 0.2 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 134.02 134.02 -0.09 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.19 104.19 -0.08 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 100.73 100.73 -3.86 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 178.1 178.1 -0.42 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 123.73 123.73 -2.08 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 278.45 278.47 0.04 5100193
אלומות ! אגח חברות 149.84 149.84 0.05 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.2 169.2 -0.05 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 172.09 172.09 -0.02 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 170.51 170.51 -0.01 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.05 121.05 -0.05 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.03 126.03 0.05 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 191.55 191.55 -0.22 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.21 102.21 -0.07 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 175.54 175.54 0.11 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.63 105.63 -0.1 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.61 113.61 0.2 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 813.3 813.3 0.32 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 114.74 114.74 0.12 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.44 126.44 0.13 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.87 133.87 0.17 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 104.49 104.49 -0.2 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 172.87 172.87 0.13 5107453
הראל ! אגח תאגידים 236.92 239.29 0.15 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 193.68 193.68 0.15 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.46 127.46 0.13 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 103.11 103.11 0.17 5119441
הראל ניהול אגח 152.07 152.07 0.19 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.77 100.77 0.03 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.03 158.03 0.11 5107156
הראל פרימיום 500.95 505.96 -0.07 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 127.45 127.45 0.14 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 126.03 126.03 0.19 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.25 112.25 -0.18 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.14 125.14 0.06 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.65 106.65 0.09 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.53 173.53 0.09 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 144.89 144.89 0.09 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 119.88 119.88 0.13 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 111.75 111.75 -0.21 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 180.28 180.28 0.25 5107479
כרמים ! אגח חברות 114.01 114.01 -0.64 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 133.4 133.4 -0.54 5108188
מגדל ! אגח חברות 188.98 188.98 -0.47 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.47 101.47 0.03 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 125.44 125.44 0.23 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 112.76 112.76 0.28 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 152.15 152.15 0.1 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.69 111.69 0.03 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 138.06 138.06 -0.97 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 147.89 147.89 -0.42 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 159.79 159.79 -1.46 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 188.28 188.28 0.17 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 172.79 172.79 -1.26 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.3 117.3 0.1 5118633
מור אגח חברות 100.33 100.33 0.18 5125901
מור נבחרת אגח 141.51 141.51 0.1 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 156.3 156.31 -1.09 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 247.77 247.77 -1.11 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 106.85 106.85 -0.05 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 151.43 151.43 -2.55 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 616.43 616.43 -0.23 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 104.5 104.5 -0.85 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.31 174.31 -0.35 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 522.57 522.57 -0.2 5520028
מיטב מדורגות 229.54 229.54 -0.23 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 124.06 124.06 -1.63 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.18 113.18 0.04 5114434
סיגמא ! אגח חברות 164.82 164.82 0.14 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 101.13 101.13 0.28 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 552.22 552.22 0.14 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.33 123.33 0.14 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.24 79.24 0.14 5107321
פורטה ! אגח 100.33 100.33 -0.06 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 158.64 158.64 0.12 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.18 152.18 0.14 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 145.22 145.22 0.07 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 129.12 129.12 0.21 5112487
פסגות Bond picking 115.4 115.4 -0.22 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1121.62 1121.62 0.22 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.47 142.47 0.09 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 137.86 137.86 -0.15 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2995.44 2995.44 0.27 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 96 96 -0.16 5118880
פסגות קונצרני פלוס 108.27 108.27 0.19 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.09 147.09 0.11 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.3 127.3 0.13 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 99.38 99.38 -0.29 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1013.65 1013.65 0.12 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 118.03 118.03 0.2 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 850.14 850.14 0.11 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.15 100.15 0.06 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.23 116.23 0.13 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 118.49 118.49 0.24 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.26 464.26 0.03 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.46 133.46 0.1 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 160.76 160.76 0.12 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 192.4 192.4 0.26 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.45 139.45 0.11 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.56 69.56 0.06 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 101.45 101.45 -0.26 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.19 102.19 -0.24 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 105.57 105.57 -0.05 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 100 100 -1.41 5125067
תמהיל אגח חברות 220.81 220.81 0.34 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.85 106.85 0.05 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 102.27 102.27 -2.05 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
פז נפט אגח ג 7.22 18242.07 1114073|4
ישרס אגח יא 7.05 17820.29 6130165|4
מז טפ הנפק 37 6.94 17547.75 2310134|4
לאומי שה נד 301 5.26 13296.26 6040265|4
אלוני חץ אגח ו 5.25 13264.74 3900206|4
גזית גלוב אגח ד 4.83 12200.27 1260397|4
מויניאן אגח א 4.42 11179.35 1135656|4
בי קומיונק אגחב 4.25 10732.88 1120872|4
רבוע נדלן אגח ד 3.93 9930.14 1119999|4
סלקום אגח ז 3.75 9491.23 1126002|4
הראל הנפק אגח א 2.41 6103.8 1099738|4
הראל הנפק אגח ד 2.4 6074.24 1119213|4
רילייטד אגח א 2.32 5863.28 1134923|4
ריט 1 אגח ג 2.29 5792.19 1120021|4
שלמה החז אגח יד 2.28 5767.24 1410265|4
ביג אגח ג 2.27 5750 1106947|4
אלקטרה אגח ג 2.14 5404.46 7390131|4
אמות אגח א 2 5045.2 1097385|4
ירושליםהנפ אגחח 1.86 4712.94 1121201|4
וואן טכנ אגח ג 1.81 4565.31 1610187|4
אמות אגח ג 1.77 4485.71 1117357|4
דיסקונט מנ הת א 1.55 3929.32 7480015|4
גזית גלוב אגח ג 1.46 3695.94 1260306|4
גב ים אגח ה 1.3 3287.88 7590110|4
שלמה החז אגח טו 1.29 3257.66 1410273|4
שופרסל אגח ב 1.28 3225.54 7770142|4
ארפורט אגח ג 1.26 3176.65 1122670|4
יוניברסל מסחרי1 1.08 2721.76 1142249|4
כללביט אגח א 1.03 2616.01 1097138|4
שכון ובינוי אגח 5 0.99 2514.67 1125210|4
פועלים הנ שה נד 1 0.92 2336.93 1940444|4
סלע נדלן אגח א 0.91 2292.07 1128586|4
מנורה הון אגח א 0.89 2251.76 1103670|4
פניקס הון אגח ב 0.88 2212.47 1120799|4
פועלים הנפ הת ט 0.79 2006.39 1940386|4
פרטנר אגח ג 0.78 1964.53 1118827|4
הפניקס אגח 1 0.77 1948.21 7670102|4
דיסק מנ שה נד 1 0.74 1859.62 7480098|4
גזית גלוב אגח ט 0.74 1870.73 1260462|4
ביג אגח ד 0.71 1788.11 1118033|4
מליסרון אגח יב 0.64 1611.27 3230216|4
אגוד הנפ אגח ז 0.61 1537.47 1131762|4
וילאר אגח ו 0.37 943.79 4160115|4
בינל הנפק אגח ח 0.32 814.41 1134212|4
בינלהנפ שה נד ב 0.32 803.13 1091164|4
פרטנר אגח ה 0.22 549.61 1118843|4
כללביט אגח ב 0.21 533.63 1114347|4
שכון ובינוי אגח 4 0.2 510.84 1117910|4
סלקום אגח ו 0.19 472.24 1125996|4
מליסרון אגח ט 0.16 411.3 3230174|4
הראל הנפק אגח ב 0.15 388.31 1119197|4
נייר חדרה אגח 3 0.14 347.66 6320071|4
דיסקונט מנ הת ב 0.13 329.1 7480023|4
רבוע נדלן אגח ג 0.13 318.52 1115724|4
בינל הנפק התח ד 0.13 339.17 1103126|4
שטראוס אגח ב 0.08 214.66 7460140|4
וילאר אגח ד 0.07 170.48 4160099|4
בזק אגח 6 0.07 169.95 2300143|4
טמפו משק אגח א 0.04 103.1 1118306|4
ארפורט אגח ד 0 0 1130426|4
שלמה החז אגח טז 0 0 1410281|4
דלתא אגח ה 0 0 6270136|4
דיסקונט מנ הת ה 0 0 7480031|4