קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 103.74 103.74 -0.21 5123930
FOREST אגח מדורג ! 125.68 125.68 -0.08 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 103.19 103.19 -0.47 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.16 109.16 -0.22 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 103.18 103.18 -0.55 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.46 115.46 -0.16 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 118.91 118.91 -0.23 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1052.22 1052.22 -0.25 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 134.14 134.14 -0.21 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.27 104.27 -0.21 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 104.77 104.77 -0.09 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 178.86 178.86 -0.18 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.36 126.36 -0.05 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 278.34 278.36 -0.3 5100193
אלומות ! אגח חברות 149.77 149.77 -0.31 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.28 169.28 -0.24 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 172.12 172.12 -0.28 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 170.53 170.53 -0.3 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.11 121.11 -0.09 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 125.97 125.97 -0.16 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 191.97 191.97 0.12 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.28 102.28 -0.16 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 175.35 175.35 -0.15 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.74 105.74 -0.28 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.38 113.38 -0.21 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 810.69 810.69 -0.28 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 114.6 114.6 -0.18 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.27 126.27 -0.19 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.64 133.64 -0.28 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 104.7 104.7 -0.3 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 172.64 172.64 -0.19 5107453
הראל ! אגח תאגידים 236.57 238.94 -0.2 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 193.39 193.39 -0.2 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.29 127.29 -0.16 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 102.94 102.94 -0.22 5119441
הראל ניהול אגח 151.78 151.78 -0.26 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.74 100.74 -0.05 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 157.85 157.85 -0.16 5107156
הראל פרימיום 501.28 506.29 -0.09 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 127.27 127.27 -0.15 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 125.79 125.79 -0.19 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.45 112.45 -0.05 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.06 125.06 -0.14 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.55 106.55 -0.14 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.37 173.37 -0.15 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 144.76 144.76 -0.13 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 119.73 119.73 -0.16 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 111.99 111.99 -0.06 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.83 179.83 -0.23 5107479
כרמים ! אגח חברות 114.74 114.74 -0.22 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.12 134.12 -0.19 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.87 189.87 -0.16 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.44 101.44 -0.09 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 125.15 125.15 -0.44 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 112.45 112.45 -0.27 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 152 152 -0.09 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.66 111.66 -0.05 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.41 139.41 -0.15 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.52 148.52 -0.17 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.15 162.15 -0.07 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 187.96 187.96 -0.24 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.99 174.99 0.05 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.18 117.18 -0.14 5118633
מור אגח חברות 100.15 100.15 -0.16 5125901
מור נבחרת אגח 141.37 141.37 -0.09 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.02 158.02 -0.17 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.56 250.56 -0.17 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 106.9 106.9 -0.07 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 155.39 155.39 -0.11 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 617.85 617.85 -0.25 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.4 105.4 -0.12 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.92 174.92 -0.17 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 523.64 523.64 -0.15 5520028
מיטב מדורגות 230.08 230.08 -0.22 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.11 126.11 -0.14 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.14 113.14 -0.06 5114434
סיגמא ! אגח חברות 164.59 164.59 -0.22 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.85 100.85 -0.32 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 551.45 551.45 -0.23 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.16 123.16 -0.2 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.13 79.13 -0.24 5107321
פורטה ! אגח 100.39 100.39 -0.2 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 158.45 158.45 -0.16 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 151.97 151.97 -0.17 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 145.12 145.12 -0.1 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 128.85 128.85 -0.17 5112487
פסגות Bond picking 115.66 115.66 -0.05 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1119.21 1119.21 -0.24 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.34 142.34 -0.19 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.07 138.07 -0.07 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2987.29 2987.29 -0.26 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 96.15 96.15 -0.19 5118880
פסגות קונצרני פלוס 108.06 108.06 -0.19 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 146.93 146.93 -0.17 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.14 127.14 -0.16 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 99.67 99.67 -0.11 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1012.48 1012.48 -0.2 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 117.8 117.8 -0.21 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 849.2 849.2 -0.17 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.09 100.09 -0.07 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.08 116.08 -0.21 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 118.21 118.21 -0.39 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.14 464.14 -0.04 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.33 133.33 -0.19 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 160.57 160.57 -0.17 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 191.91 191.91 -0.23 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.29 139.29 -0.17 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.52 69.52 -0.11 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 101.71 101.71 -0.32 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.44 102.44 -0.11 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 105.62 105.62 -0.28 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.43 101.43 -0.27 5125067
תמהיל אגח חברות 220.06 220.06 -0.3 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.8 106.8 -0.31 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.41 104.41 -0.06 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכ.פק.שקל 10.14 75307.82 1128982|3
פועלים הנפ הת י 3.92 29092.8 1940402|4
בזק אגח 6 3.07 22829.95 2300143|4
אלוני חץ אגח ו 3.01 22375.97 3900206|4
אלה פקדון אגח ב 3 22297 1142215|4
גזית גלוב אגח ד 2.98 22096.31 1260397|4
מז טפ הנפק 37 2.95 21897.9 2310134|4
אלבר אגח יג 2.63 19497.39 1127588|4
רבוע נדלן אגח ד 2.13 15821.61 1119999|4
שכון ובינוי אגח 6 2.02 14979.55 1129733|4
מויניאן אגח א 1.99 14757.86 1135656|4
פז נפט אגח ג 1.84 13641.81 1114073|4
מגה אור אגח ז 1.64 12178.66 1141696|4
קיי.בי.אס אגח א 1.58 11731.08 1137918|4
ארפורט אגח ג 1.48 10961.05 1122670|4
מליסרון אגח יג 1.48 10958.23 3230224|4
דלק קב אגח יג 1.47 10901.22 1105543|4
מנרב אגח ב 1.45 10771.28 1550052|4
אשטרום נכ אגח10 1.37 10143.51 2510204|4
דיסקונט שה א 1.36 10066.61 6910095|4
אלדן תחבו אגח ד 1.34 9961.47 1140821|4
אשטרום נכ אגח 8 1.23 9162.25 2510162|4
אגוד הנ שה נד 1 1.19 8817.99 1115278|4
דלק קב אגח יח 1.15 8558.77 1115823|4
אלקו אגח יא 1.12 8293.3 6940167|4
נכסים ובנ אגח ו 1 7460.98 6990188|4
יוניברסל מסחרי1 1 7425.68 1142249|4
מז טפ הנפק 45 0.96 7094.5 2310217|4
דיסק מנ שה נד 1 0.95 7045.91 7480098|4
ישפרו אגח ב 0.92 6830.91 7430069|4
גזית גלוב אגח ג 0.9 6715.7 1260306|4
ישרס אגח יא 0.87 6425.28 6130165|4
אלקטרה אגח ג 0.8 5952.93 7390131|4
דלק קב אגח לא 0.79 5882.25 1134790|4
יוניברסל אגח ב 0.77 5745.54 1141647|4
אדגר אגח ט 0.74 5477.01 1820190|4
מזרחי טפחות שה א 0.74 5475.77 6950083|4
דמרי אגח ז 0.7 5184 1141191|4
אגוד הנ שה נד 2 0.7 5207.92 1115286|4
אלבר אגח טז 0.69 5155.5 1139823|4
חברה לישראל אגח 7 0.68 5060.17 5760160|4
סלקום אגח ז 0.67 5011.25 1126002|4
אינטרנט זהבאגחד 0.66 4902.57 1131614|4
בי קומיונק אגחב 0.65 4798.5 1120872|4
יוניברסל אגח א 0.65 4838.65 1141639|4
לאומי שה נד 301 0.64 4757.38 6040265|4
שכון ובינוי אגח 8 0.63 4644.36 1135888|4
ארפורט אגח ז 0.62 4610.19 1140110|4
מליסרון אגח יא 0.61 4502.07 3230208|4
ביג אגח ג 0.61 4563.47 1106947|4
ממשל משתנה 0520 0.59 4364.36 1116193|4
לייטסטון אגח א 0.59 4372.14 1133891|4
אדגר אגח ח 0.57 4249.02 1820174|4
כלכלית ים אגחטו 0.55 4080.35 1980416|4
רילייטד אגח א 0.55 4104.76 1134923|4
שלמה החז אגח יד 0.53 3902.29 1410265|4
פועלים הנ שה נד 1 0.51 3756.36 1940444|4
איידיאו אגח ז 0.5 3749.38 5050240|4
אספן גרופ אגח ה 0.49 3621.89 3130275|4
אשדר אגח ד 0.48 3563.83 1135607|4
אלדן תחבו אגח ב 0.48 3548.29 1138254|4
גזית גלוב אגח ט 0.47 3499.41 1260462|4
אמות אגח ג 0.46 3380.13 1117357|4
וואן טכנ אגח ג 0.45 3330.66 1610187|4
וורטון אגח א 0.44 3302.03 1140169|4
אפריקה מג אגח ב 0.43 3201.24 1126093|4
רבוע נדלן אגח ה 0.43 3176.82 1130467|4
גב ים אגח ה 0.43 3223.07 7590110|4
אספן גרופ אגח ו 0.41 3069.54 3130291|4
דרבן אגח ד 0.41 3064.4 4110094|4
ג'י.אף.איי אגח א 0.39 2891.66 1134915|4
מגה אור אגח ו 0.39 2861.62 1138668|4
אזורים אגח 9 0.37 2758.61 7150337|4
אמות אגח א 0.36 2685.38 1097385|4
שלמה החז אגח טז 0.35 2591.75 1410281|4
אלוני חץ אגח ח 0.35 2586.84 3900271|4
בזן אגח א 0.35 2563.32 2590255|4
אמות אגח ב 0.34 2504.64 1126630|4
דלק קב אגח כב 0.33 2422.9 1106046|4
מנרב אגח א 0.33 2484.19 1550037|4
אדגר אגח ז 0.31 2330.16 1820158|4
ריט 1 אגח ג 0.31 2325.14 1120021|4
אשדר אגח א 0.3 2225.63 1104330|4
הראל הנפק אגח ד 0.28 2078.73 1119213|4
בי קומיונק אגחג 0.28 2062.2 1139203|4
דלק קב אג לב 0.27 2016 1138874|4
שלמה החז אגח טו 0.27 2028.85 1410273|4
דיסקונט מנ הת א 0.27 2028.18 7480015|4
מבני תעש אגח יז 0.26 1926.63 2260446|4
ביג אגח ד 0.26 1913.16 1118033|4
פועלים הנ אגח34 0.24 1782.77 1940576|4
ויתניה אגח ד 0.23 1739.52 1139476|4
סלע נדלן אגח א 0.22 1624.01 1128586|4
ישרס אגח יג 0.22 1650.75 6130181|4
נכסים ובנ אגח ד 0.21 1594.31 6990154|4
לאומי שה נד 300 0.21 1588.19 6040257|4
שופרסל אגח ב 0.21 1537.5 7770142|4
אשטרום נכ אגח 7 0.21 1541.46 2510139|4
איידיאו אגח ח 0.21 1551.42 5050265|4
דקסיה הנפ נד יד 0.19 1428.76 1129907|4
פתאל אגח א 0.19 1406.08 1137512|4
לונשטן הנד אגחג 0.19 1390.41 5730080|4
ירושליםהנ אגחיד 0.18 1335.36 1123587|4
אלון רבוע אגח ד 0.18 1345.5 1139583|4
אשטרום נכ אגח 9 0.17 1280.85 2510170|4
כלכלית ים אגחיב 0.17 1265.87 1980358|4
אשטרום קב אגח א 0.17 1292.08 1132323|4
שכון ובינוי אגח 5 0.16 1151.46 1125210|4
הכשרת ישוב אג16 0.16 1196.56 6120166|4
גירון אגח ד 0.15 1080.38 1130681|4
אביב בניה אגח 5 0.15 1123.88 4440087|4
לוינשט נכ אגח ב 0.15 1079.11 1139716|4
גירון אגח ו 0.15 1081.31 1139849|4
גזית גלוב אגח יב 0.15 1092.71 1260603|4
ספנסר אגח א 0.14 1008.94 1133800|4
אשדר אגח ג 0.14 1025.68 1123884|4
ירושליםהנפ אגחח 0.14 1052.45 1121201|4
אלבר אגח יד 0.13 959.72 1132562|4
חשמל אגח 27 0.13 967.43 6000210|4
נכסים ובנ אגח ח 0.11 842.4 6990204|4
רבוע נדלן אגח ג 0.11 848.17 1115724|4
הראל הנפק אגח א 0.11 792.4 1099738|4
שטראוס אגח ב 0.1 767.28 7460140|4
נכסים ובנ אגח ז 0.09 638.22 6990196|4
סלקום אגח ח 0.09 638.85 1132828|4
אלרוב נדלן אגח ב 0.09 633.96 3870094|4
תדיראן הול אגח2 0.09 679.42 2580066|4
גזית גלוב אגח יא 0.08 630.78 1260546|4
אשטרום קב אגח ג 0.08 557.94 1140102|4
פרטנר אגח ג 0.08 594.99 1118827|4
דלק קב אגח יד 0.07 541.93 1115062|4
בזן אגח ה 0.07 545.23 2590388|4
נכסים ובנ אגח ט 0.07 528.02 6990212|4
שלמה החז אגח יא 0.06 431.39 1410224|4
כללביט אגח ב 0.06 461.42 1114347|4
מגה אור אגח ג 0.05 376.35 1127323|4
ירושליםהנפ נד10 0.05 395.59 1127414|4
מז טפ הנפק 39 0.05 353.75 2310159|4
אזורים אגח 8 0.05 389.84 7150246|4
בזן אגח ז 0.04 277.99 2590438|4
אגוד הנפ אגח ז 0.04 277.61 1131762|4
כללביט אגח א 0.04 280.22 1097138|4
דקסיה הנפ נד יג 0.04 274.36 1125194|4
אגוד הנפ התח יט 0.03 254.23 1124080|4
פניקס הון אגח ב 0.03 228.83 1120799|4
בינל הנפק התח ד 0.03 258.39 1103126|4
סלקום אגח ו 0.03 224.35 1125996|4
מגה אור אגח ד 0.03 227.88 1130632|4
פועלים הנ אגח29 0.03 203.43 1940485|4
מבני תעש אגח טו 0.03 255.73 2260420|4
דיסקונט מנ הת ה 0.03 247.94 7480031|4
לאומי שה נד 200 0.02 147.1 6040141|4
מז טפ הנפק 35 0.02 166.16 2310118|4
מליסרון אגח יב 0.02 131.6 3230216|4
מנורה מב אגח א 0.02 141.64 5660048|4
גזית גלוב אגח ה 0.02 125.41 1260421|4
קורנרסטון אגח א 0.02 146.55 1139732|4
סלקום אגח ט 0.02 111.51 1132836|4
סלע נדלן אגח ב 0.02 119.47 1132927|4
מנורה הון אגח א 0.02 122.07 1103670|4
שכון ובינוי אגח 4 0.01 69.65 1117910|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.01 74.22 1121227|4
צמח המרמן אגח ד 0.01 91.91 1134873|4
שכון ובינוי אגח 7 0.01 76.12 1129741|4
ביג אגח ה 0.01 85.94 1129279|4
אגוד הנפ אגח ט 0.01 55.89 1139492|4
אלרוב נדלן אגח ג 0.01 56.89 3870102|4
הכשרת ישוב אג21 0.01 99.27 6120224|4
הכשרת ישוב אפ 3 0 0 6120232|1
דלתא אגח ה 0 0 6270136|4
הפניקס אגח 1 0 3.87 7670102|4
מליסרון אגח ו 0 0 3230125|4
מליסרון אגח י 0 0 3230190|4
פועלים הנפ הת ט 0 27.68 1940386|4
אלבר אגח טו 0 22.19 1138536|4
קרדן נדלן אגח ב 0 33.05 1133610|4
אינטרנט זהבאגחג 0 0 1120880|4