קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.35 104.35 0.05 5123930
FOREST אגח מדורג ! 126.03 126.03 -0.03 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 102.48 102.48 0.08 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.55 109.55 -0.01 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 102.29 102.29 0.11 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.54 115.54 -0.01 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 119.34 119.34 0.01 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1052.92 1052.92 0.04 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 135.04 135.04 -0.05 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 105.19 105.19 -0.01 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 105.06 105.06 0 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 175.42 175.42 0.07 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.81 126.81 -0.06 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 272.46 272.47 0.11 5100193
אלומות ! אגח חברות 150.47 150.47 0.07 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.87 169.87 0.02 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 173.22 173.22 0.01 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 171.55 171.55 0.02 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.35 121.35 -0.02 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.67 126.67 -0.02 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 192.35 192.35 -0.02 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 103.07 103.07 -0.06 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 176.43 176.43 -0.01 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.98 105.98 0.02 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.67 113.67 0.02 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 811.34 811.34 -0.04 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 115.16 115.16 -0.01 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.99 126.99 -0.01 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 134.02 134.02 0.02 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 105.55 105.55 0.05 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 173.34 173.34 -0.03 5107453
הראל ! אגח תאגידים 237.32 239.69 -0.04 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 194.67 194.67 -0.07 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.89 127.89 -0.02 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 103.47 103.47 -0.04 5119441
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.84 100.84 -0.02 5120340
הראל פיא אגח חברות תזרימיות 153.36 153.36 0 5112560
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.67 158.67 0 5107156
הראל פרימיום 500.53 505.54 0.05 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 128.22 128.22 0.02 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 126.15 126.15 0.01 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.8 112.8 -0.04 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.74 125.74 -0.02 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 107.3 107.3 -0.04 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.92 173.92 -0.02 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.33 145.33 -0.02 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 120.27 120.27 0 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 112.61 112.61 -0.04 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.59 179.59 -0.01 5107479
כוון אגח חברות + 10% 167.65 167.65 0.05 5109632
כרמים ! אגח חברות 114.12 114.12 0.04 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.35 134.35 -0.04 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.99 189.99 -0.03 5104849
מגדל ! תיק עד 3 שנים Total Return 135.88 135.88 0 5115175
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 125.74 125.74 0.01 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 113.63 113.63 -0.04 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 150.31 150.31 -0.01 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 112.03 112.03 -0.05 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.76 139.76 -0.01 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.86 148.86 0.03 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.37 162.37 -0.01 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 188.48 188.48 -0.02 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.24 174.24 -0.04 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.69 117.69 -0.02 5118633
מור נבחרת אגח 141.88 141.88 -0.04 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.3 158.3 0 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.79 250.79 -0.01 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 105.29 105.29 -0.08 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 154.14 154.14 0.01 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 612.85 612.86 0.02 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.64 105.64 0 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.49 174.49 0.01 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 527.15 527.15 -0.03 5520028
מיטב מדורגות 231.15 231.15 0 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.38 126.38 -0.02 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.09 113.09 0.01 5114434
סיגמא ! אגח חברות 165.55 165.55 0 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.16 100.16 0.08 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 554.61 554.61 -0.01 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.89 123.89 0.01 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.65 79.65 0.06 5107321
פורטה ! אגח 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 159.49 159.49 -0.01 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.29 152.29 0.03 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 147.13 147.13 -0.07 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 129.45 129.45 0.02 5112487
פסגות Bond picking 116.14 116.14 -0.03 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1131.59 1131.59 0.03 5110721
פסגות מדפ מדורג 143.01 143.01 0.03 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.83 138.83 -0.05 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2960.23 2960.23 0 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 97.13 97.13 0.02 5118880
פסגות קונצרני פלוס 107.45 107.45 0.02 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.74 147.74 0.06 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.98 127.98 -0.01 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1012.94 1012.94 -0.01 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 118.07 118.07 0.02 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 851.97 851.97 -0.02 5112396
קסם אקסלנס ! תיק קונצרני 127.78 127.78 0.01 5115217
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.52 100.52 -0.02 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.73 116.73 0.01 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 118.1 118.1 0.08 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.3 464.3 -0.01 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.91 133.91 0.02 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 161.5 161.5 -0.04 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 192.53 192.53 0.04 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.68 139.68 0.04 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.7 69.7 -0.01 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 102.18 102.18 0.07 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.48 102.48 -0.04 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 106.52 106.52 0.01 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.8 101.8 0.07 5125067
תמהיל אגח חברות 219.15 219.15 0.07 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.78 106.78 0.05 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.56 104.56 0 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0520 11.35 17222.21 1116193|4
אלוני חץ אגח ו 4.48 6798.39 3900206|4
פועלים הנ אגח33 4.44 6738.5 1940568|4
אפריקה אגח כו 3.41 5178.03 6110365|4
שטראוס אגח ב 2.88 4374.7 7460140|4
ביג אגח ג 2.84 4305.42 1106947|4
ארפורט אגח ג 2.84 4312.77 1122670|4
תכ.פק.שקל 2.84 4303.95 1128982|3
גב ים אגח ה 2.81 4259.1 7590110|4
ממשל משתנה 1121 2.76 4182.12 1127646|4
ממשל שקלית 0118 2.74 4159.2 1126218|4
הר.פק.שקל 2.59 3935.05 1128974|3
פועלים הנ אגח29 2.59 3936.53 1940485|4
דלק אנרגיה אגחה 2.54 3860.95 5650114|4
אמות אגח א 2.39 3625.25 1097385|4
ממשל שקלית 1018 2.31 3510.63 1136548|4
דלק קב אגח יד 2.2 3338.42 1115062|4
אידיבי פת אגח ט 1.9 2875.41 7980154|4
סלקום אגח ו 1.8 2738.08 1125996|4
פז נפט אגח ג 1.72 2607.67 1114073|4
לאומי התח נד יג 1.63 2465.84 6040281|4
ממשל שקלית 0219 1.47 2237.2 1110907|4
דיסק השק אגח ו 1.33 2017.4 6390207|4
פרטנר אגח ג 1.2 1819.82 1118827|4
ארזים אגח 4 1.14 1728.19 1380104|4
פועלים הנפ הת י 1.12 1695.33 1940402|4
מז טפ הנפק 38 1.08 1645.35 2310142|4
מנורה מב אגח א 1.04 1571.39 5660048|4
פלאזה סנט אגח ב 0.97 1475.59 1109503|4
פועלים הנ אגח34 0.91 1385.79 1940576|4
פז נפט אגח ד 0.84 1277 1132505|4
לאומי התח נד יב 0.84 1276.15 6040273|4
תכ.תא125(1) 0.8 1213.57 1091818|3
פועלים הנ הת יא 0.75 1142.76 1940410|4
בזן אגח ז 0.74 1119.81 2590438|4
קרדן אןוי אגח ב 0.74 1129.61 1113034|4
דלק קב אגח טו 0.74 1116.03 1115070|4
דלק קב אגח יח 0.71 1077.83 1115823|4
הפניקס אגח 1 0.71 1081.48 7670102|4
פולאר השק אגח ו 0.68 1037.84 6980247|4
פס.פק.שקל 0.66 993.89 1129162|3
פועלים הנפ הת ט 0.64 976.43 1940386|4
אלביט הד אגח ח 0.59 896.63 1131267|4
פטרוכימים אגח ב 0.57 868.74 7560048|4
רבוע נדלן אגח ג 0.52 788.93 1115724|4
תכ.פק.דולר(2) 0.49 738.36 1129022|3
קס.דקס.ש 0.44 661.81 1121441|3
נכסים ובנ אגח ו 0.41 626.96 6990188|4
בזן 0.38 573.6 2590248|1
סאני תקש אגח יא 0.38 574.92 1134493|4
דלק קב אגח לא 0.36 547.65 1134790|4
שכון ובי אגח 6 0.36 547.44 1129733|4
גב ים אגח ז 0.36 550.43 7590144|4
בזן אגח א 0.35 537.01 2590255|4
מז טפ הנפק 36 0.34 516 2310126|4
אפריל נדלןאגח 1 0.34 517.53 1127265|4
דה זראסאי אגח ב 0.31 466.06 1131028|4
גזית גלוב אגח ט 0.3 451.07 1260462|4
אידיבי פת אגח ז 0.3 451.75 7980121|4
מז טפ הנפק 41 0.28 424 2310175|4
דיסקונט מנ הת א 0.28 431.61 7480015|4
קס.פק.שקל(3) 0.28 429.25 1128933|3
אדמה אגח ב 0.28 418.95 1110915|4
פטרוכימים אגח ג 0.27 411.77 7560055|4
כללביט אגח ז 0.27 408.16 1132950|4
סקורפיו אגח א 0.26 388.4 1113398|4
דקסיה הנפ נד יד 0.24 359.85 1129907|4
נכסים ובנ אגח ד 0.24 360.34 6990154|4
לאומי התח נד ח 0.23 345.86 6040232|4
איידיאו אגח ז 0.22 333.27 5050240|4
דה לסר אגח ג 0.22 326.22 1127299|4
קס.פק.שקל(1) 0.2 301.07 1128909|3
ארפורט אגח ד 0.2 301.76 1130426|4
אפריקה אגח כח 0.2 306.14 6110480|4
אלביט מערכות 0.19 292.15 1081124|1
דה לסר אגח ב 0.18 279.07 1118587|4
אקסטל אגח א 0.18 265.8 1132299|4
פטרוכימים אגח 1 0.18 274.46 7560154|4
יוניברסל אגח א 0.18 280.36 1141639|4
לידר השק אג ו-ס 0.17 260.79 3180239|4
אפריקה אגח כז 0.16 244.57 6110431|4
עזריאלי קבוצה 0.16 239.77 1119478|1
קרדן אןוי אגח א 0.16 244.91 1105535|4
ויתניה אגח ג 0.15 221.41 1120773|4
אזורים אגח 8 0.15 226.14 7150246|4
נכסים ובנ אגח ז 0.14 217.42 6990196|4
הכשרת ישוב אג17 0.14 213.94 6120182|4
חלל תקש אגח ו 0.14 213.72 1135151|4
פז נפט 0.14 209.26 1100007|1
טאואר 0.14 212 1082379|1
מליסרון 0.14 208.18 323014|1
בי קומיונקיישנס 0.14 213.04 1107663|1
סלע נדלן 0.14 218.3 1109644|1
סינרג'יכב אגח ג 0.14 215.62 7780281|4
דלק קב אג לב 0.13 201.4 1138874|4
פועלים הנ אגח30 0.13 203.52 1940493|4
תעש אוירית אגחג 0.11 160.35 1127547|4
אגוד הנפ התח יח 0.1 152.53 1121854|4
צמח המרמן אגח ג 0.1 149.94 1127653|4
דה זראסאי אגח א 0.1 148.11 1127901|4
רגנסי אגח א 0.1 149.94 5510029|4
איאסאראר אגח יד 0.09 139.07 3650074|4
ממשל שקלית 0122 0.09 132.76 1123272|4
תכ.סח.נפט 0.08 116.61 1097757|3
חברה לישראלאגח9 0.08 124.68 5760202|4
נייר חדרה אגח 5 0.07 108 6320097|4
הכשרת ישוב אג16 0.07 107.86 6120166|4
אגוד הנ שה נד 2 0.07 112.46 1115286|4
המשביר 365 אגחב 0.07 100.4 1122282|4
שניב אגח ב 0.06 86.21 1128271|4
כהן פיתוח 0.06 86.27 810010|1
אזורים אגח 10 0.06 94.32 7150345|4
לוי אגח ו 0.06 94.48 7190150|4
וואן טכנ אגח ג 0.05 83.08 1610187|4
גזית גלוב אגח ד 0.05 79.38 1260397|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.05 69.25 1095066|4
פרטנר אגח ה 0.04 58.96 1118843|4
סנטראל יורואגחא 0.03 44.59 1107093|4
סלקום אגח ז 0.03 47.65 1126002|4
גזית גלוב אגחיב 0.03 46.88 1260603|4
קמור אג ח-ס 0.03 51.99 1320134|4
מליסרון אגח ה 0.03 38.64 3230091|4
וילאר אגח ד 0.03 50.75 4160099|4
צנור המזהת אגח2 0.03 40.32 4540126|4
אנלייט אנר אגחב 0.02 34.55 7200090|4
נכסים ובנ אגח ג 0.02 35.64 6990139|4
מליסרון אגח יג 0.02 37.78 3230224|4
פורמולה אגח א 0.02 33.7 2560142|4
ארזם אג4 חש71/7 0.02 23.67
אפריל נדלן ב-ל 0.02 32.08
דקסיה הנפ נד יג 0.02 28.88 1125194|4
פורמולה מערכות 0.02 30.18 256016|1
דלק קב אגח יג 0.01 16.77 1105543|4
הראל הנפק אגח א 0.01 9.1 1099738|4
אשדר אגח א 0.01 19.16 1104330|4
אינטרנט זהבאגחג 0.01 15.33 1120880|4
מישורים אגח ב 0.01 21.87 1120351|4
גזית גלוב אגח י 0.01 16.72 1260488|4
סלע נדלן אפ 3 0.01 11.53 1135565|1
סקיילקס אגח ו-ל 0.01 15.05
דורסל אגח ב 0.01 10.66 1132711|4
דיסקונט מנ הת ב 0.01 11.11 7480023|4
דיסקונט מנ הת ד 0.01 13.5 7480049|4
P001440M709-TA35 0.01 12.74
C001320M709-TA35 0.01 7.8
P001480M709-TA35 0.01 8.34
P001500M709-TA35 0.01 20.49
P001520M709-TA35 0.01 12.27
P001430M709-TA35 0.01 19.25
P001410M709-TA35 0.01 11.39
P001490M709-TA35 0.01 9.38
P001370M709-TA35 0 -6.04
C001470M709-TA35 0 -0.48
C001490M709-TA35 0 -0.28
P001380M710-TA35 0 -2.66
C001440M710-TA35 0 -0.45
C001430M709-TA35 0 -2
P001360M709-TA35 0 -5.14
P001320M709-TA35 0 -0.17
C001390M709-TA35 0 2.01
C001460M709-TA35 0 -0.24
C001480M709-TA35 0 -0.17
C001500M709-TA35 0 -0.08
C001520M709-TA35 0 0
P001420M709-TA35 0 -2.5
C001360M709-TA35 0 4.47
C001440M709-TA35 0 -1.17
C001420M709-TA35 0 -3.36
קמור ח חש21/11 0 7.41
אלביט הד אגח ט 0 4.1 1131275|4
אנגל משאבים 0 0.01 771014|1
כללביט אגח ב 0 4.99 1114347|4
C001400M709-TA35 -0.01 -21.6
C001370M709-TA35 -0.01 -18.16
C001410M709-TA35 -0.01 -13.55
P001390M709-TA35 -0.01 -8.4
P001380M709-TA35 -0.01 -7.95
C001380M709-TA35 -0.03 -47.23
P001400M709-TA35 -0.04 -58.97
P001460M709-TA35 -0.04 -59.34