קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.19 104.19 0.06 5123930
FOREST אגח מדורג ! 126 126 -0.04 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 104.23 104.23 -0.26 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.67 109.67 0.16 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 104.35 104.35 -0.32 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.97 115.97 0.01 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 119.54 119.54 -0.02 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1058.84 1058.84 -0.04 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 134.83 134.83 0.01 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.78 104.78 0.03 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 104.99 104.99 -0.01 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 179.54 179.54 0.14 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.53 126.53 0.02 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 279.88 279.9 0.27 5100193
אלומות ! אגח חברות 150.87 150.87 -0.01 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 170.12 170.12 -0.03 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 173.26 173.26 -0.07 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 171.68 171.68 0.06 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.38 121.38 0.03 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.38 126.38 0 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 191.4 191.4 0.17 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.74 102.74 0.03 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 175.86 175.86 -0.01 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 106.47 106.47 -0.06 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 114.04 114.04 -0.05 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 816.44 816.44 0.2 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 115.12 115.12 -0.02 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.86 126.86 0 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 134.42 134.42 -0.05 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 105.42 105.42 -0.08 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 173.36 173.36 0.03 5107453
הראל ! אגח תאגידים 237.74 240.12 -0.01 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 194.38 194.38 0 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.78 127.78 -0.02 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 103.45 103.45 0.01 5119441
הראל ניהול אגח 152.74 152.74 0.02 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.9 100.9 0.01 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.45 158.45 -0.01 5107156
הראל פרימיום 501.83 506.85 0.15 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 127.74 127.74 0.02 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 126.37 126.37 0.01 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.49 112.49 0.21 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.51 125.51 -0.01 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.95 106.95 -0.01 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.98 173.98 0.06 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.15 145.15 0.03 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 120.2 120.2 0.05 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 112.02 112.02 0.22 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 180.61 180.61 0.24 5107479
כרמים ! אגח חברות 115.28 115.28 0.02 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.68 134.68 0.02 5108188
מגדל ! אגח חברות 190.62 190.62 0.01 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.67 101.67 0.04 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 126.37 126.37 -0.16 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 113.2 113.2 -0.01 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 152.35 152.35 0.02 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.9 111.9 0.01 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.93 139.93 -0.04 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 149.1 149.1 -0.06 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.48 162.48 0.01 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 189.02 189.02 -0.03 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 175.2 175.2 -0.1 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.64 117.64 -0.04 5118633
מור אגח חברות 100.51 100.51 0.1 5125901
מור נבחרת אגח 141.83 141.83 -0.04 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.6 158.6 0.01 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 251.51 251.51 0.04 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 107.14 107.14 -0.01 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 155.66 155.66 0.06 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 620.92 620.92 0.29 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.7 105.7 0 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 175.51 175.51 0.01 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 525.46 525.46 0.01 5520028
מיטב מדורגות 231.25 231.25 -0.02 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.54 126.54 0.02 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.3 113.3 0.01 5114434
סיגמא ! אגח חברות 165.42 165.42 0.04 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 101.58 101.58 -0.04 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 554.1 554.1 0.01 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.74 123.74 0.04 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.51 79.51 -0.01 5107321
פורטה ! אגח 100.87 100.87 0 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 159.14 159.14 -0.02 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.52 152.52 0.01 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 145.64 145.64 -0.05 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 129.37 129.37 0.01 5112487
פסגות Bond picking 115.66 115.66 0.19 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1125.28 1125.28 -0.03 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.86 142.86 0.01 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.11 138.11 0.2 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 3012.83 3012.83 0.18 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 96.58 96.58 -0.06 5118880
פסגות קונצרני פלוס 108.49 108.49 0.26 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.35 147.35 -0.02 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.64 127.64 0.02 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 99.99 99.99 -0.03 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1017.94 1017.94 -0.1 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 118.36 118.36 -0.01 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 853.12 853.12 -0.05 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.3 100.3 0.02 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.69 116.69 -0.04 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 119.29 119.29 -0.28 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.7 464.7 0 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.97 133.97 -0.05 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 161.27 161.27 -0.01 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 192.86 192.86 0.04 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.83 139.83 -0.07 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.75 69.75 -0.03 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 102.41 102.41 -0.11 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.73 102.73 0.03 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 106.28 106.28 -0.01 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.99 101.99 -0.05 5125067
תמהיל אגח חברות 221.92 221.92 -0.09 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 107.53 107.53 -0.07 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.61 104.61 0.01 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0520 11.49 17227.39 1116193|4
אלוני חץ אגח ו 4.54 6809.72 3900206|4
פועלים הנ אגח33 4.1 6143.76 1940568|4
אפריקה אגח כו 3.88 5820.26 6110365|4
שטראוס אגח ב 2.93 4393.11 7460140|4
ארפורט אגח ג 2.89 4337.52 1122670|4
תכ.פק.שקל 2.87 4304.45 1128982|3
ביג אגח ג 2.81 4220.12 1106947|4
ממשל משתנה 1121 2.79 4182.54 1127646|4
גב ים אגח ה 2.79 4179.73 7590110|4
ממשל שקלית 0118 2.77 4159.2 1126218|4
פועלים הנ אגח29 2.63 3940.52 1940485|4
הר.פק.שקל 2.62 3935.49 1128974|3
דלק אנרגיה אגחה 2.6 3891.33 5650114|4
אמות אגח א 2.43 3637.44 1097385|4
ממשל שקלית 1018 2.33 3493.23 1136548|4
דלק קב אגח יד 2.19 3279.2 1115062|4
אידיבי פת אגח ט 2.01 3011.17 7980154|4
אקסטל אגח א 1.85 2775.18 1132299|4
סלקום אגח ו 1.83 2739.09 1125996|4
פז נפט אגח ג 1.73 2598.55 1114073|4
ממשל שקלית 0219 1.49 2237.2 1110907|4
דיסק השק אגח י 1.45 2171.31 6390348|4
אקסטל אגח ב 1.34 2009.79 1135367|4
ארזים אגח 4 1.26 1895.93 1380104|4
פרטנר אגח ג 1.22 1827.38 1118827|4
פועלים הנפ הת י 1.13 1698.7 1940402|4
מנורה מב אגח א 1.05 1570.39 5660048|4
פועלים הנ אגח34 0.93 1389.86 1940576|4
מז טפ הנפק 38 0.88 1312.63 2310142|4
פלאזה סנט אגח ב 0.87 1311.75 1109503|4
פז נפט אגח ד 0.86 1293.5 1132505|4
תכ.תא125(1) 0.84 1255.81 1091818|3
קרדן אןוי אגח ב 0.76 1134.29 1113034|4
פועלים הנ הת יא 0.76 1144.97 1940410|4
בזן אגח ז 0.74 1102.97 2590438|4
הפניקס אגח 1 0.72 1079.94 7670102|4
פולאר השק אגח ו 0.69 1040.14 6980247|4
פטרוכימים אגח ב 0.67 1009.32 7560048|4
פס.פק.שקל 0.66 994.01 1129162|3
פועלים הנפ הת ט 0.65 981.4 1940386|4
אלביט הד אגח ח 0.61 910.94 1131267|4
דלק קב אגח יח 0.58 862.48 1115823|4
תכ.פק.דולר(2) 0.48 725.16 1129022|3
קס.דקס.ש 0.48 725.32 1121441|3
בזן 0.42 622.84 2590248|1
נכסים ובנ אגח ו 0.42 633.92 6990188|4
סאני תקש אגח יא 0.39 586.76 1134493|4
שכון ובינוי אגח 6 0.36 538.86 1129733|4
בזן אגח א 0.36 540.61 2590255|4
דלק קב אגח לא 0.36 544.18 1134790|4
אפריל נדלןאגח 1 0.35 519.79 1127265|4
דה זראסאי אגח ב 0.32 475.39 1131028|4
אפריקה אגח כז 0.32 476.49 6110431|4
פטרוכימים אגח ג 0.31 469.29 7560055|4
גזית גלוב אגח ט 0.3 453.22 1260462|4
אידיבי פת אגח ז 0.3 457.32 7980121|4
דיסקונט מנ הת א 0.29 431.95 7480015|4
קס.פק.שקל(3) 0.29 429.3 1128933|3
אדמה אגח ב 0.29 429.85 1110915|4
מז טפ הנפק 41 0.28 424.68 2310175|4
כללביט אגח ז 0.27 407.59 1132950|4
סקורפיו אגח א 0.26 388.4 1113398|4
רבוע נדלן אגח ג 0.26 395.71 1115724|4
נכסים ובנ אגח ד 0.24 365.67 6990154|4
לאומי התח נד ח 0.23 348.37 6040232|4
איידיאו אגח ז 0.23 337.59 5050240|4
דקסיה הנפ נד יד 0.23 351.09 1129907|4
דה לסר אגח ג 0.22 331.28 1127299|4
אפריקה אגח כח 0.22 329.07 6110480|4
פטרוכימים אגח 1 0.22 335.93 7560154|4
אלביט מערכות 0.21 309.02 1081124|1
קס.פק.שקל(1) 0.2 301.1 1128909|3
ארפורט אגח ד 0.2 303.79 1130426|4
דה לסר אגח ב 0.19 283.18 1118587|4
יוניברסל אגח א 0.19 286.71 1141639|4
לידר השק אג ו-ס 0.17 261.04 3180239|4
טאואר 0.16 233.4 1082379|1
קרדן אןוי אגח א 0.16 233.94 1105535|4
בי קומיונקיישנס 0.15 218.68 1107663|1
סלע נדלן 0.15 219.23 1109644|1
עזריאלי קבוצה 0.15 230.49 1119478|1
נכסים ובנ אגח ז 0.15 220.06 6990196|4
אזורים אגח 8 0.15 226.81 7150246|4
הכשרת ישוב אג17 0.14 213.08 6120182|4
סינרג'יכב אגח ג 0.14 212.95 7780281|4
חלל תקש אגח ו 0.14 215.47 1135151|4
פז נפט 0.14 211.03 1100007|1
מליסרון 0.14 210.7 323014|1
דלק קב אג לב 0.13 202 1138874|4
תעש אוירית אגחג 0.11 160.71 1127547|4
צמח המרמן אגח ג 0.1 150.24 1127653|4
דה זראסאי אגח א 0.1 150.12 1127901|4
אגוד הנפ התח יח 0.1 152.63 1121854|4
רגנסי אגח א 0.1 150.92 5510029|4
איאסאראר אגח יד 0.09 139.6 3650074|4
ממשל שקלית 0122 0.09 132.72 1123272|4
תכ.סח.נפט 0.09 135.86 1097757|3
אגוד הנ שה נד 2 0.08 112.97 1115286|4
חברה לישראל אגח 9 0.08 124.93 5760202|4
הכשרת ישוב אג16 0.07 107.02 6120166|4
נייר חדרה אגח 5 0.07 108.19 6320097|4
המשביר 365 אגחב 0.07 102.33 1122282|4
אזורים אגח 10 0.06 94.84 7150345|4
לוי אגח ו 0.06 92.01 7190150|4
וואן טכנ אגח ג 0.06 83.76 1610187|4
גזית גלוב אגח ד 0.05 79.98 1260397|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.05 69.49 1095066|4
כהן פיתוח 0.05 79.42 810010|1
פרטנר אגח ה 0.04 59.13 1118843|4
סנטראל יורואגחא 0.03 44.59 1107093|4
סלקום אגח ז 0.03 47.75 1126002|4
גזית גלוב אגחיב 0.03 47.11 1260603|4
קמור אג ח-ס 0.03 51.99 1320134|4
וילאר אגח ד 0.03 51.01 4160099|4
צנור המזהת אגח2 0.03 39.89 4540126|4
מליסרון אגח ה 0.03 38.98 3230091|4
מליסרון אגח יג 0.03 38.12 3230224|4
פורמולה אגח א 0.02 33.84 2560142|4
ארזם אג4 חש71/7 0.02 25.97
אנלייט אנר אגחב 0.02 34.62 7200090|4
נכסים ובנ אגח ג 0.02 35.72 6990139|4
דקסיה הנפ נד יג 0.02 28.93 1125194|4
אפריל נדלן ב-ל 0.02 26.13
פורמולה מערכות 0.02 31.21 256016|1
אשדר אגח א 0.01 19.4 1104330|4
דלק קב אגח יג 0.01 16.44 1105543|4
הראל הנפק אגח א 0.01 9.16 1099738|4
אינטרנט זהבאגחד 0.01 17.03 1131614|4
סקיילקס אגח ו-ל 0.01 16.28
דורסל אגח ב 0.01 10.72 1132711|4
דיסקונט מנ הת ב 0.01 11.15 7480023|4
דיסקונט מנ הת ד 0.01 11.06 7480049|4
גזית גלוב אגח י 0.01 16.23 1260488|4
סלע נדלן אפ 3 0.01 12.04 1135565|1
קמור ח חש21/11 0 7.41
C001460M711-TA35 0 -5.26
C001380M711-TA35 0 6.36
אלביט הד אגח ט 0 4.05 1131275|4
אינטרנט זהבאגחג 0 0 1120880|4
כללביט אגח ב 0 5.01 1114347|4
P001380M711-TA35 0 -0.15
P001440M711-TA35 0 -1.22
C001450M711-TA35 0 0.73
C001470M711-TA35 0 0.21
P001410M711-TA35 0 -4.65
P001450M711-TA35 0 -1.75
C001430M711-TA35 -0.01 -12.85
C001420M711-TA35 -0.01 -15.43
C001440M711-TA35 -0.01 -8.5
P001400M711-TA35 -0.01 -15.6