קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 105.04 105.04 -0.03 5123930
FOREST אגח מדורג ! 126.23 126.23 0.02 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 105.09 105.09 0.06 5124771
אזימוט ! אגח חברות 111.07 111.07 0.06 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 105.15 105.15 0.03 5125133
איביאי ! אגח חברות 116.87 116.87 0.05 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 120.58 120.58 0.03 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1070.94 1070.94 0.13 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 136.42 136.42 0.02 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 105.83 105.83 -0.01 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 105.29 105.29 -0.01 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 180.15 180.15 0.01 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 127.05 127.05 -0.02 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 283.95 283.97 0.12 5100193
אלומות ! אגח חברות 152.78 152.78 0.03 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 171.64 171.64 0.02 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 175.65 175.65 0.04 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 173.92 173.92 0.01 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 122.3 122.3 0.04 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 127.31 127.31 0.02 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 193.75 193.75 0.03 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 103.78 103.78 0.04 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 177.17 177.17 0 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 107.76 107.76 0.03 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 114.65 114.65 0.01 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 829.11 829.11 0.12 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 115.97 115.97 0.04 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 127.98 127.98 0.02 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 135.7 135.7 0.03 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 106.87 106.87 -0.01 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 174.6 174.6 -0.01 5107453
הראל ! אגח תאגידים 239.79 242.19 0.03 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 196.36 196.36 0.04 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 128.65 128.65 0 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 104.57 104.57 0.03 5119441
הראל ניהול אגח 155.02 155.02 0.05 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 101.05 101.05 -0.01 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 159.59 159.59 0 5107156
הראל פרימיום 508.32 513.4 -0.12 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 129.16 129.16 0 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 127.06 127.06 0 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 113.76 113.76 -0.1 5120068
ילין לפידות ! מדפ 126.02 126.02 0.02 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 107.62 107.62 -0.01 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 174.9 174.9 0.05 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.91 145.91 -0.01 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 121.04 121.04 0.07 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 113.71 113.71 -0.11 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 182.44 182.44 0.24 5107479
כרמים ! אגח חברות 116.14 116.14 0.03 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 135.42 135.42 0.01 5108188
מגדל ! אגח חברות 191.26 191.26 0.02 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 102.12 102.12 0 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 127.71 127.71 0.07 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 114.83 114.83 0.06 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 152.9 152.9 -0.01 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 112.14 112.14 0.04 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 140.62 140.62 0.01 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 149.91 149.91 -0.02 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.75 162.75 -0.01 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 191.03 191.03 0.04 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 173.82 173.82 0.05 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 118.13 118.13 0.03 5118633
מור אגח חברות 100.35 100.35 0.05 5125901
מור נבחרת אגח 142.36 142.36 0.01 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 159.03 159.03 0.01 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 252.57 252.57 0.03 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 107.25 107.25 -0.05 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 156.16 156.16 0.04 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 622.68 622.69 0.06 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 106.05 106.05 0.01 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 175.99 175.99 0 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 529.9 529.9 -0.01 5520028
מיטב מדורגות 233.36 233.36 0.01 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 127.18 127.18 0.01 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.4 113.4 0.01 5114434
סיגמא ! אגח חברות 167.22 167.22 -0.01 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 102.48 102.48 0.06 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 559.34 559.34 -0.01 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 124.99 124.99 -0.02 5113501
סיגמא בונד שקלי 80.29 80.29 -0.05 5107321
פורטה ! אגח 101.45 101.45 0.05 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 160.78 160.78 0 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 153.4 153.4 -0.01 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 146.55 146.55 -0.03 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 130.02 130.02 -0.01 5112487
פסגות Bond picking 116.69 116.69 -0.11 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1137.04 1137.04 0.04 5110721
פסגות מדפ מדורג 143.5 143.5 -0.02 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 139.41 139.41 -0.08 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 3026.46 3026.46 0.16 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 95.78 95.78 -0.46 5118880
פסגות קונצרני פלוס 109.24 109.24 0.1 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 148.43 148.43 -0.03 5111224
פסגות תיק קונצרני 128.7 128.7 0.02 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 100.25 100.25 -0.01 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1027.99 1027.99 0.08 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 119.47 119.47 0.04 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 860.18 860.18 0.05 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.6 100.6 0.02 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 117.67 117.67 0.03 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 120.19 120.19 0.04 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.92 464.92 -0.01 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 134.88 134.88 0.01 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 162.74 162.74 0.05 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 195.03 195.03 0.06 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 140.88 140.88 -0.01 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.94 69.94 -0.01 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 103.55 103.55 -0.06 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 103.04 103.04 0.01 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 107.99 107.99 0.03 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 102.96 102.96 0.01 5125067
תמהיל אגח חברות 223.77 223.77 0.08 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 108.06 108.06 0.01 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.79 104.79 -0.01 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
אדמה אגח ב 2.86 12786.08 1110915|4
מזרחי טפחות שה א 2.27 10130.44 6950083|4
חשמל אגח 27 2.2 9809.25 6000210|4
פועלים הנפ הת י 1.85 8250.1 1940402|4
גירון אגח ד 1.85 8271.13 1130681|4
בזק אגח 6 1.76 7874.8 2300143|4
לאומי שה נד 200 1.53 6832.22 6040141|4
דיסק השק אגח ו 1.53 6850 6390207|4
אלקטרה אגח ג 1.51 6728.57 7390131|4
אגוד הנפ התח יט 1.51 6729.67 1124080|4
גזית גלוב אגחיב 1.48 6600 1260603|4
לאומי שה נד 201 1.29 5779.63 6040158|4
בראק אן וי אגחא 1.22 5439.67 1122860|4
כיל אגח ה 1.15 5144.82 2810299|4
לאומי שה נד 301 1.15 5136.76 6040265|4
אלבר אגח יד 1.14 5111.93 1132562|4
שופרסל אגח ו 1.13 5032.85 7770217|4
דלק קב אגח יד 1.11 4970.72 1115062|4
מז טפ הנפק 40 1.11 4968.56 2310167|4
נכסים ובנ אגח ו 1.08 4839.3 6990188|4
אזורים אגח 9 1.08 4806.12 7150337|4
ביג אגח ז 1.05 4680.86 1136084|4
אשטרום נכ אגח 8 1.04 4653.79 2510162|4
אלקטרה אגח ד 1.02 4538.27 7390149|4
חברה לישראל אגח 7 1.01 4507.3 5760160|4
גזית גלוב אגח ד 1.01 4509.95 1260397|4
ישרס אגח יג 1 4476.27 6130181|4
הוט אגח א 0.98 4395.02 1123256|4
דקסיה הנפ נד יג 0.97 4343.72 1125194|4
שלמה החז אגח טז 0.97 4315.54 1410281|4
עזריאלי אגח ב 0.96 4306.66 1134436|4
פועלים הנ הת יד 0.95 4252.8 1940501|4
מנורה מב אגח ג 0.94 4192.58 5660063|4
פועלים הנ שה נד 1 0.93 4137.56 1940444|4
אזורים אגח 12 0.93 4158.4 7150360|4
דמרי אגח ו 0.9 4015.05 1136936|4
יוניברסל אגח ב 0.9 4041.45 1141647|4
וילאר אגח ו 0.89 3977.33 4160115|4
לאומי שה נד 300 0.88 3943.77 6040257|4
אשדר אגח א 0.86 3842.71 1104330|4
מגדל הון אגח ג 0.84 3735.96 1135862|4
סאמיט אגח ז 0.82 3644.06 1133479|4
דיסק מנ שה נד 1 0.81 3635.52 7480098|4
דלתא אגח ב 0.8 3579.86 6270151|4
דלק קב אגח יג 0.8 3566.26 1105543|4
עזריאלי אגח ד 0.8 3563.35 1138650|4
מליסרון אגח ו 0.79 3509.11 3230125|4
דלק קב אגח לא 0.79 3510.54 1134790|4
ארפורט אגח ה 0.77 3423.68 1133487|4
אשטרום נכ אגח 9 0.77 3452.45 2510170|4
בזן אגח ד 0.77 3448.01 2590362|4
גזית גלוב אגחיא 0.75 3360.2 1260546|4
אשטרום קב אגח א 0.74 3296.66 1132323|4
מגה אור אגח ג 0.74 3303.77 1127323|4
דיסקונט שה א 0.74 3288.87 6910095|4
הפניקס אגח 2 0.74 3326.17 7670177|4
מליסרון אגח יג 0.73 3262.39 3230224|4
אלומיי אגח א 0.72 3204.2 1130947|4
ביג אגח ד 0.72 3211.94 1118033|4
מיטב דש אגח ג 0.72 3236.21 1121763|4
אפריקה מג אגח ג 0.7 3128.97 1135698|4
פז נפט אגח ג 0.69 3076.5 1114073|4
אגוד הנפ התח יח 0.68 3041.24 1121854|4
סקייליין אגח ב 0.68 3038.7 1142033|4
אבגול אגח ד 0.67 2990.4 1140417|4
גזית גלוב אגח ט 0.67 2995.82 1260462|4
גזית גלוב אגח י 0.67 2989.31 1260488|4
בזן אגח ט 0.67 2971.2 2590461|4
מליסרון אגח ז 0.65 2894.49 3230141|4
יוניברסל אגח א 0.64 2861.17 1141639|4
אלוני חץ אגח ט 0.63 2799.5 3900354|4
ישפרו אגח ב 0.63 2800.42 7430069|4
פועלים הנ הת טו 0.62 2750.8 1940543|4
כללביט אגח ז 0.61 2735.51 1132950|4
דלק קב אגח כב 0.6 2673.01 1106046|4
אשטרום נכ אגח 7 0.59 2627.2 2510139|4
בזן אגח א 0.58 2612.4 2590255|4
אדגר אגח ז 0.57 2532.08 1820158|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.56 2497.02 1095066|4
ירושליםהנפ אגחט 0.54 2413.35 1127422|4
בראק אן וי אגחב 0.52 2344.17 1128347|4
מגה אור אגח ד 0.52 2327.4 1130632|4
שלמה החז אגח טו 0.52 2322.66 1410273|4
מליסרון אגח ט 0.52 2323.6 3230174|4
ירושליםהנפ אגחח 0.51 2272.72 1121201|4
ביג אגח ה 0.5 2231.05 1129279|4
מבני תעש אגח יח 0.49 2209.2 2260479|4
אאורה אגח ט 0.49 2176 3730397|4
אינטרנט זהבאגחד 0.48 2125.4 1131614|4
ארפורט אגח ז 0.47 2084.53 1140110|4
אלרוב נדלן אגחב 0.46 2065.68 3870094|4
דלתא אגח ה 0.46 2036.47 6270136|4
יואל אגח 4 0.45 2002.8 5830120|4
גירון אגח ה 0.45 2019.19 1133784|4
תדיראן הול אגח2 0.44 1967.05 2580066|4
לאומי התח נד יד 0.43 1901.96 6040299|4
נורסטאר אגח ט 0.43 1904.82 7230303|4
אלוני חץ אגח ו 0.42 1878.34 3900206|4
כללביט אגח ח 0.41 1816.96 1132968|4
אבגול אגח ב 0.39 1762.33 1126317|4
דיסק השק אגח ט 0.39 1722.47 6390249|4
גב ים אגח ה 0.38 1696.88 7590110|4
אלבר אגח יג 0.37 1637.77 1127588|4
רבוע נדלן אגח ה 0.37 1636.65 1130467|4
פניקס הון אגח ה 0.37 1630.65 1135417|4
אפריקה נכס אגחה 0.37 1633.59 1122233|4
אפריקה מג אגח ב 0.36 1604.56 1126093|4
שכון ובינוי אגח 4 0.36 1605.24 1117910|4
ביג אגח ג 0.35 1572.09 1106947|4
אינטרנט זהבאגחג 0.34 1507.79 1120880|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.33 1460.28 1119825|4
ישרוטל אגח א 0.32 1426.46 1139419|4
דמרי אגח ד 0.31 1404.56 1129667|4
שכון ובינוי אגח 7 0.3 1361.14 1129741|4
פז נפט אגח ד 0.3 1328.89 1132505|4
ביג אגח ו 0.3 1334.68 1132521|4
ביג אגח ח 0.3 1317.96 1138924|4
מליסרון אגח יב 0.3 1334.74 3230216|4
דלק קב אגח יט 0.29 1276.19 1121326|4
בינל הנפק התח ד 0.27 1188.04 1103126|4
מנורה הון התח ד 0.27 1216.65 1135920|4
לונשטן הנד אגחג 0.26 1155.8 5730080|4
אלומיי אגח ב 0.24 1063.53 1140326|4
רבוע נדלן אגח ז 0.24 1075.52 1140615|4
בי קומיונק אגחב 0.24 1056.6 1120872|4
ארפורט אגח ד 0.23 1038.26 1130426|4
אבגול אגח ג 0.21 916.09 1133289|4
שלמה נדלן אגח ג 0.21 917.15 1137439|4
מבני תעש אגח ט 0.21 919.82 2260180|4
גב ים אגח ו 0.21 920.88 7590128|4
אזורים אגח 11 0.21 957.22 7150352|4
אזורים אגח 8 0.21 915.75 7150246|4
כללביט אגח י 0.19 867.7 1136068|4
גזית גלוב אגח ג 0.19 835.51 1260306|4
דרבן אגח ד 0.18 795.02 4110094|4
דה לסר אגח ד 0.17 760.16 1132059|4
כללביט אגח א 0.17 772.98 1097138|4
ריט 1 אגח ד 0.16 711.31 1129899|4
דה לסר אגח ג 0.14 613.28 1127299|4
וילאר אגח ה 0.14 622.69 4160107|4
אספן גרופ אגח ה 0.14 625.84 3130275|4
סאמיט אגח ח 0.13 582.58 1138940|4
שלמה החז אגח יד 0.13 578.45 1410265|4
נכסים ובנ אגח ז 0.13 592.08 6990196|4
אגוד הנ שה נד 1 0.11 498.52 1115278|4
פתאל אגח ב 0.1 464.69 1140854|4
אפקון החז אגח ג 0.09 389.73 5780093|4
גירון אגח ג 0.09 407.7 1125681|4
הוט אגח ב 0.09 420.92 1123264|4
שכון ובינוי אגח 6 0.09 411.13 1129733|4
ארפורט אגח ג 0.08 335.21 1122670|4
ישרס אגח יא 0.07 298.69 6130165|4
דור אלון אגח ג 0.06 251.3 1115245|4
מגה אור אגח ה 0.06 252.86 1132687|4
צנור המזהת אגח2 0.06 270.15 4540126|4
אלבר אגח טו 0.06 246.15 1138536|4
מליסרון אגח יד 0.05 245.15 3230232|4
מישורים אגח ד 0.05 204.6 1132729|4
אגוד הנפ אגח ו 0.05 227.14 1126762|4
בינלהנפ שה נד ב 0.05 242.44 1091164|4
הפניקס אגח 1 0.05 230.99 7670102|4
טן דלק אגח ג 0.04 197 1131457|4
שפיר הנדס אגח א 0.04 156.94 1136134|4
שלמה החז אגח יא 0.04 163.63 1410224|4
אפריקה נכס אגחו 0.02 86.5 1129550|4
כללביט אגח ב 0.02 76.9 1114347|4
לאומי אגח 178 0.02 96.43 6040323|4
דה לסר אגח ב 0.01 65.37 1118587|4
אשדר אגח ג 0.01 42.31 1123884|4
דקסיה הנ אגח י 0.01 62.12 1134147|4
הראל הנפק אגח ח 0 0.46 1128875|4
שלמה החז אגח יב 0 0 1410232|4
פועלים הנ אגח34 0 0 1940576|4
מבני תעש אגח ח 0 15.54 2260131|4
דיסקונט מנ הת ב 0 0 7480023|4