קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.35 104.35 0.05 5123930
FOREST אגח מדורג ! 126.03 126.03 -0.03 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 102.48 102.48 0.08 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.55 109.55 -0.01 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 102.29 102.29 0.11 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.54 115.54 -0.01 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 119.34 119.34 0.01 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1052.92 1052.92 0.04 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 135.04 135.04 -0.05 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 105.19 105.19 -0.01 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 105.06 105.06 0 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 175.42 175.42 0.07 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.81 126.81 -0.06 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 272.46 272.47 0.11 5100193
אלומות ! אגח חברות 150.47 150.47 0.07 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.87 169.87 0.02 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 173.22 173.22 0.01 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 171.55 171.55 0.02 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.35 121.35 -0.02 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.67 126.67 -0.02 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 192.35 192.35 -0.02 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 103.07 103.07 -0.06 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 176.43 176.43 -0.01 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.98 105.98 0.02 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.67 113.67 0.02 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 811.34 811.34 -0.04 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 115.16 115.16 -0.01 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.99 126.99 -0.01 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 134.02 134.02 0.02 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 105.55 105.55 0.05 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 173.34 173.34 -0.03 5107453
הראל ! אגח תאגידים 237.32 239.69 -0.04 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 194.67 194.67 -0.07 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.89 127.89 -0.02 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 103.47 103.47 -0.04 5119441
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.84 100.84 -0.02 5120340
הראל פיא אגח חברות תזרימיות 153.36 153.36 0 5112560
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.67 158.67 0 5107156
הראל פרימיום 500.53 505.54 0.05 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 128.22 128.22 0.02 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 126.15 126.15 0.01 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.8 112.8 -0.04 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.74 125.74 -0.02 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 107.3 107.3 -0.04 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.92 173.92 -0.02 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.33 145.33 -0.02 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 120.27 120.27 0 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 112.61 112.61 -0.04 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.59 179.59 -0.01 5107479
כוון אגח חברות + 10% 167.65 167.65 0.05 5109632
כרמים ! אגח חברות 114.12 114.12 0.04 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.35 134.35 -0.04 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.99 189.99 -0.03 5104849
מגדל ! תיק עד 3 שנים Total Return 135.88 135.88 0 5115175
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 125.74 125.74 0.01 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 113.63 113.63 -0.04 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 150.31 150.31 -0.01 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 112.03 112.03 -0.05 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.76 139.76 -0.01 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.86 148.86 0.03 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.37 162.37 -0.01 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 188.48 188.48 -0.02 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.24 174.24 -0.04 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.69 117.69 -0.02 5118633
מור נבחרת אגח 141.88 141.88 -0.04 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.3 158.3 0 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.79 250.79 -0.01 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 105.29 105.29 -0.08 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 154.14 154.14 0.01 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 612.85 612.86 0.02 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.64 105.64 0 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.49 174.49 0.01 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 527.15 527.15 -0.03 5520028
מיטב מדורגות 231.15 231.15 0 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.38 126.38 -0.02 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.09 113.09 0.01 5114434
סיגמא ! אגח חברות 165.55 165.55 0 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.16 100.16 0.08 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 554.61 554.61 -0.01 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.89 123.89 0.01 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.65 79.65 0.06 5107321
פורטה ! אגח 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 159.49 159.49 -0.01 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.29 152.29 0.03 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 147.13 147.13 -0.07 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 129.45 129.45 0.02 5112487
פסגות Bond picking 116.14 116.14 -0.03 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1131.59 1131.59 0.03 5110721
פסגות מדפ מדורג 143.01 143.01 0.03 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.83 138.83 -0.05 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2960.23 2960.23 0 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 97.13 97.13 0.02 5118880
פסגות קונצרני פלוס 107.45 107.45 0.02 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.74 147.74 0.06 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.98 127.98 -0.01 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1012.94 1012.94 -0.01 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 118.07 118.07 0.02 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 851.97 851.97 -0.02 5112396
קסם אקסלנס ! תיק קונצרני 127.78 127.78 0.01 5115217
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.52 100.52 -0.02 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.73 116.73 0.01 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 118.1 118.1 0.08 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.3 464.3 -0.01 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.91 133.91 0.02 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 161.5 161.5 -0.04 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 192.53 192.53 0.04 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.68 139.68 0.04 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.7 69.7 -0.01 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 102.18 102.18 0.07 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.48 102.48 -0.04 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 106.52 106.52 0.01 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.8 101.8 0.07 5125067
תמהיל אגח חברות 219.15 219.15 0.07 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.78 106.78 0.05 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.56 104.56 0 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מז טפ הנפק 37 7.07 14491.62 2310134|4
לאומי התח נד יג 6.48 13279.14 6040281|4
בינל הנפק אגח ח 6.39 13096.99 1134212|4
פועלים הנ הת יא 4.63 9484.98 1940410|4
דקסיה הנפ אגח ב 4.42 9045.07 1095066|4
ממשל שקלית 0118 3.89 7957.85 1126218|4
לאומי אגח 177 3.55 7263.56 6040315|4
ממשל שקלית 0219 2.85 5842.21 1110907|4
מ.ק.מ 318 2.49 5106.15 8180317|4
רבוע נדלן אגח ג 1.97 4026.54 1115724|4
מבני תעש אגח יד 1.83 3746.41 2260412|4
פועלים הנ אגח29 1.82 3736.16 1940485|4
מ.ק.מ 118 1.69 3469.21 8180119|4
חשמל אגח 26 1.66 3399.46 6000202|4
פועלים הנ אגח32 1.48 3030.63 1940535|4
בינל הנפק התחכב 1.48 3038.1 1138585|4
אידיבי פת אגח י 1.44 2957.88 7980162|4
אידיבי פת אגח ז 1.43 2930.96 7980121|4
אידיביפת אגח יב 1.37 2805.13 7980311|4
אפריקה אגח כו 1.36 2780.25 6110365|4
קיי.בי.אס אגח א 1.36 2781.25 1137918|4
אידיביפת אגח יד 1.3 2659.34 7980337|4
פועלים הנפ הת י 1.28 2615.71 1940402|4
פלאזה סנט אגח א 1.26 2590.63 1109495|4
אלבר אגח יג 1.23 2520.75 1127588|4
דיסק השק אגח ט 1.19 2443.16 6390249|4
דרבן אגח ד 1.14 2331.26 4110094|4
רבוע נדלן אגח ד 1.09 2225.18 1119999|4
מליסרון מסחרי 4 0.98 2011 3230257|4
פועלים הנ אגח33 0.96 1956.55 1940568|4
מז טפ הנפק 35 0.95 1945.07 2310118|4
פס.בונדמאגר 0.9 1852.95 1132588|3
לוזון קב אגח ו 0.85 1740.67 4730123|4
פלאזה סנט אגח ב 0.78 1596.89 1109503|4
עזריאלי אגח ד 0.74 1519.8 1138650|4
דלק קידוחיםאגחא 0.74 1524.9 4750089|4
ישראמקו אגח א 0.73 1485.73 2320174|4
אשטרום קב אגח ב 0.72 1466.7 1132331|4
מקמ 428 0.71 1458.47 8180424|4
ביג אגח ח 0.7 1435.69 1138924|4
חלל תקש אגח ח 0.69 1413.66 1131416|4
אדרי-אל אגח ב 0.67 1362.48 1123371|4
ממשל שקלית 0519 0.65 1334.53 1131770|4
מבני תעש אגח ט 0.58 1198.26 2260180|4
הכשרת ישוב אג16 0.58 1181.32 6120166|4
כיל אגח ה 0.58 1184.63 2810299|4
מז טפ הנפק 43 0.56 1149.9 2310191|4
אידיבי פת אגח ט 0.54 1101.37 7980154|4
בזק אגח 9 0.52 1064.32 2300176|4
אמות אגח ב 0.5 1021.59 1126630|4
אלבר אגח יד 0.49 1001.24 1132562|4
לונשטן הנד אגחג 0.48 975.57 5730080|4
ישרס אגח יד 0.45 920.32 6130199|4
אפריל נדלןאגח 1 0.42 868.52 1127265|4
ארזים אגח 4 0.41 832.35 1380104|4
כלכלית ים אגח ו 0.4 817 1980192|4
אמות נעמ1-ל 0.39 800.63
רוטשטיין אגח ד 0.37 761.81 5390091|4
לייטסטון אגח א 0.36 741.1 1133891|4
סאני תקש אגח יא 0.36 733.82 1134493|4
הכשרת ישוב אג17 0.35 725.36 6120182|4
אפריקה אגח כז 0.35 713.29 6110431|4
דה זראסאי אגח ג 0.32 645.6 1137975|4
מנורה מב אגח ג 0.32 647.28 5660063|4
חנן מור אגח ז 0.3 611.38 1139187|4
כלכלית ים אגח ט 0.3 615.94 1980234|4
דה לסר אגח ד 0.3 616.91 1132059|4
אידיביפת אגח יא 0.3 618.61 7980303|4
ישרס אגח יג 0.29 591.15 6130181|4
חג'ג' אגח ו 0.28 581.91 8230179|4
דיסק השק אגח ח 0.26 533.27 6390223|4
חלל תקש אגח ו 0.26 524.11 1135151|4
עזריאלי אגח ב 0.24 486.83 1134436|4
מישורים אגח ד 0.24 485.17 1132729|4
ישרס אגח טו 0.24 481.89 6130207|4
חשמל אגח 28 0.24 501.13 6000228|4
מז טפ הנפק 36 0.23 470 2310126|4
חג'ג' אגח ה 0.23 462.18 8230161|4
גלובל פינ8אגח ד 0.22 456.38 1108620|4
לאומי התח נד ח 0.22 449.17 6040232|4
נכסים ובנ אגח ג 0.21 432.26 6990139|4
חג'ג' אגח ז 0.21 421.84 8230195|4
דלק קב אגח טו 0.2 411.6 1115070|4
דיסק השק אגח ו 0.19 395.19 6390207|4
מז טפ הנפק 38 0.18 376.16 2310142|4
אלביט הד אגח ח 0.17 346.29 1131267|4
תעש אוירית אגחג 0.17 356.4 1127547|4
דקסיה הנ אגח יא 0.16 322.96 1134154|4
לאומי התח נד400 0.16 318.06 6040331|4
בינל הנפק אגח ג 0.16 323.06 1093681|4
גב ים אגח ז 0.15 306.66 7590144|4
מבני תעש אגח ח 0.15 299.51 2260131|4
אספן גרופ אגח ו 0.15 315.96 3130291|4
לאומי התח נד יב 0.14 278.64 6040273|4
אלבר אגח טו 0.14 280.89 1138536|4
אלדן תחבו אגח ד 0.14 278.38 1140821|4
אפריקה נכס אגחה 0.14 276.94 1122233|4
דה לסר אגח ב 0.14 282.54 1118587|4
פועלים הנ אגח34 0.13 262.79 1940576|4
אביב בניה אגח 5 0.13 271.25 4440087|4
רבוע נדלן אגח ה 0.12 247.25 1130467|4
אינטרנט זהבאגחג 0.12 253.92 1120880|4
אקסטל אגח א 0.11 227.66 1132299|4
דה זראסאי אגח ב 0.11 228.04 1131028|4
פרשקובסקי אגח ח 0.11 230.48 1138296|4
בסר אירופ אגח ח 0.1 202.51 1170141|4
הכשרת ישוב אג14 0.1 202.27 6120141|4
איאסאראר אגח יח 0.1 204.86 3650140|4
חלל תקש אגח טז 0.09 186.03 1139922|4
דור אלון אגח ה 0.09 188.76 1136761|4
אלדן תחבו אגח ג 0.08 156.56 1140813|4
פועלים הנ אגח31 0.07 151.84 1940527|4
אורתם סהר אג י 0.07 137.13 1136787|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.07 133.17 1119825|4
דקסיה הנפ נד יג 0.07 133.33 1125194|4
מישורים אגח ה 0.06 119.38 1140078|4
גזית גלוב אגח ד 0.06 118.04 1260397|4
אורתם סהר אגח ה 0.06 126.18 1128396|4
אלרוב נדלן אגחג 0.06 118.87 3870102|4
סלע נדלן אגח א 0.05 101.95 1128586|4
שכון ובי אגח 6 0.05 97.3 1129733|4
אלביט מערכ אגחא 0.05 100.44 1119635|4
ישרס אגח יא 0.05 100.11 6130165|4
מישורים אגח ג 0.04 72.64 1127513|4
אורבנקורפ אגח א 0.04 74.13 1137041|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.03 57.34 1134915|4
מצלאוי אגח ד 0.03 62.32 1130566|4
הכשרת ישוב אג12 0.03 64.04 6120117|4
שכון ובי אגח 5 0.03 59.61 1125210|4
אגוד הנ שה נד 1 0.03 64.84 1115278|4
חברה לישראלאגח9 0.03 52.6 5760202|4
מליסרון אגח ה 0.02 38.95 3230091|4
בינלהנפ שה נד ב 0.02 42.25 1091164|4
דיסקונט מנ הת ב 0.02 42.24 7480023|4
שכון ובי אגח 7 0.02 41.13 1129741|4
דה לסר אגח ג 0.02 35.56 1127299|4
אפריקה נכס אגחו 0.02 39.48 1129550|4
גזית גלוב אגח ג 0.02 47.36 1260306|4
גזית גלוב אגח י 0.02 41.09 1260488|4
ארזם אג4 חש71/7 0.01 11.4
כלכלית ים אגחיג 0.01 16.24 1980366|4
ארפורט אגח ז 0.01 17.6 1140110|4
מירלנד אגח ז 0.01 24.52 1139559|4
קרסו אגח ב 0.01 21.98 1139591|4
אקסטל אגח ב 0.01 30.6 1135367|4
מגה אור אגח ד 0.01 14.38 1130632|4
מגה אור אגח ה 0.01 15.61 1132687|4
אלעזרא אגח ג 0.01 20.51 1133776|4
דיסקונט מנ הת ה 0.01 28.91 7480031|4
נכסים ובנ אגח ו 0.01 10.27 6990188|4
דיסקונט מנ הת א 0.01 29.11 7480015|4
נייר חדרה אגח 5 0.01 11.55 6320097|4
אשדר אגח א 0.01 11.03 1104330|4
אמות אגח ג 0.01 23.66 1117357|4
מישורים אגח ב 0.01 29.98 1120351|4
גלובל כנפ אגח א 0.01 20.8 1121482|4
בית הזהב אגח ב 0.01 28.18 2350072|4
מז טפ הנפק הת31 0 8.53 2310076|4
אאורה אג1 חש518 0 1.53
אלרוב נדלן אגחב 0 0.1 3870094|4
חבס אגח 12 0 3.15 4150090|4
חבס אגח 4 0 0.39 4150124|4
בי קומיונק אגחב 0 5.06 1120872|4
סלקום אגח ז 0 2.76 1126002|4
אגוד הנפ התח יט 0 8.5 1124080|4
גלובל8ב חש21/01 0 0.17
גלובל8ד חש21/01 0 0.02
שכון ובי אגח 4 0 3.06 1117910|4
פרטנר אגח ה 0 4.78 1118843|4
לוינשט נכ אגח א 0 6.46 1119098|4
גליל מור אגח א 0 5.9 1108877|4
UEAWU7C1 1.22 PIT 0 -0.27
פטרוכימים אגח ג 0 9.58 7560055|4
גב ים אגח ה 0 6.2 7590110|4
רפק אגח ה 0 0 7690118|4
C0355.0M709-USD 0 2.76
P0355.0M709-USD 0 -0.52
סקיילקס אגח ו-ל 0 7.54
דורסל אגח ב 0 1.86 1132711|4
כללביט אגח ח 0 6.58 1132968|4
שלמה החז אגח יא 0 4.51 1410224|4
רוזבאד אגח ג 0 0.79 1920123|4
SPDR Barclays High Yield -0.06 -115.49