קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 103.74 103.74 -0.21 5123930
FOREST אגח מדורג ! 125.68 125.68 -0.08 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 103.19 103.19 -0.47 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.16 109.16 -0.22 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 103.18 103.18 -0.55 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.46 115.46 -0.16 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 118.91 118.91 -0.23 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1052.22 1052.22 -0.25 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 134.14 134.14 -0.21 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.27 104.27 -0.21 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 104.77 104.77 -0.09 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 178.86 178.86 -0.18 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.36 126.36 -0.05 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 278.34 278.36 -0.3 5100193
אלומות ! אגח חברות 149.77 149.77 -0.31 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.28 169.28 -0.24 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 172.12 172.12 -0.28 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 170.53 170.53 -0.3 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.11 121.11 -0.09 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 125.97 125.97 -0.16 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 191.97 191.97 0.12 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.28 102.28 -0.16 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 175.35 175.35 -0.15 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.74 105.74 -0.28 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.38 113.38 -0.21 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 810.69 810.69 -0.28 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 114.6 114.6 -0.18 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.27 126.27 -0.19 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.64 133.64 -0.28 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 104.7 104.7 -0.3 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 172.64 172.64 -0.19 5107453
הראל ! אגח תאגידים 236.57 238.94 -0.2 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 193.39 193.39 -0.2 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.29 127.29 -0.16 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 102.94 102.94 -0.22 5119441
הראל ניהול אגח 151.78 151.78 -0.26 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.74 100.74 -0.05 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 157.85 157.85 -0.16 5107156
הראל פרימיום 501.28 506.29 -0.09 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 127.27 127.27 -0.15 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 125.79 125.79 -0.19 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.45 112.45 -0.05 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.06 125.06 -0.14 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.55 106.55 -0.14 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.37 173.37 -0.15 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 144.76 144.76 -0.13 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 119.73 119.73 -0.16 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 111.99 111.99 -0.06 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.83 179.83 -0.23 5107479
כרמים ! אגח חברות 114.74 114.74 -0.22 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.12 134.12 -0.19 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.87 189.87 -0.16 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.44 101.44 -0.09 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 125.15 125.15 -0.44 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 112.45 112.45 -0.27 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 152 152 -0.09 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.66 111.66 -0.05 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.41 139.41 -0.15 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.52 148.52 -0.17 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.15 162.15 -0.07 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 187.96 187.96 -0.24 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.99 174.99 0.05 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.18 117.18 -0.14 5118633
מור אגח חברות 100.15 100.15 -0.16 5125901
מור נבחרת אגח 141.37 141.37 -0.09 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.02 158.02 -0.17 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.56 250.56 -0.17 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 106.9 106.9 -0.07 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 155.39 155.39 -0.11 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 617.85 617.85 -0.25 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.4 105.4 -0.12 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.92 174.92 -0.17 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 523.64 523.64 -0.15 5520028
מיטב מדורגות 230.08 230.08 -0.22 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.11 126.11 -0.14 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.14 113.14 -0.06 5114434
סיגמא ! אגח חברות 164.59 164.59 -0.22 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.85 100.85 -0.32 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 551.45 551.45 -0.23 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.16 123.16 -0.2 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.13 79.13 -0.24 5107321
פורטה ! אגח 100.39 100.39 -0.2 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 158.45 158.45 -0.16 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 151.97 151.97 -0.17 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 145.12 145.12 -0.1 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 128.85 128.85 -0.17 5112487
פסגות Bond picking 115.66 115.66 -0.05 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1119.21 1119.21 -0.24 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.34 142.34 -0.19 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 138.07 138.07 -0.07 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2987.29 2987.29 -0.26 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 96.15 96.15 -0.19 5118880
פסגות קונצרני פלוס 108.06 108.06 -0.19 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 146.93 146.93 -0.17 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.14 127.14 -0.16 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 99.67 99.67 -0.11 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1012.48 1012.48 -0.2 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 117.8 117.8 -0.21 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 849.2 849.2 -0.17 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.09 100.09 -0.07 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.08 116.08 -0.21 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 118.21 118.21 -0.39 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.14 464.14 -0.04 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.33 133.33 -0.19 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 160.57 160.57 -0.17 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 191.91 191.91 -0.23 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.29 139.29 -0.17 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.52 69.52 -0.11 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 101.71 101.71 -0.32 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.44 102.44 -0.11 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 105.62 105.62 -0.28 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.43 101.43 -0.27 5125067
תמהיל אגח חברות 220.06 220.06 -0.3 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.8 106.8 -0.31 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.41 104.41 -0.06 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
אלביט מערכ אגחא 5.43 3076.48 1119635|4
אלוני חץ אגח ו 4.8 2722.95 3900206|4
תעש אוירית אגחג 4.72 2677.36 1127547|4
רכבת ישר אגח א 4.51 2555.55 1134980|4
יואל אגח 4 3.53 1999.68 5830120|4
הוט אגח ב 3.26 1849.58 1123264|4
פרטנר אגח ג 2.94 1665.99 1118827|4
ישרס אגח יא 2.86 1622.72 6130165|4
סלקום אגח ו 2.71 1535.44 1125996|4
ארפורט אגח ד 2.65 1499.82 1130426|4
רכבת ישר אגח ב 2.61 1478.03 1134998|4
שכון ובינוי אגח 5 2.46 1394.83 1125210|4
בינל הנפק אגח ח 2.45 1390.97 1134212|4
גזית גלוב אגח ג 2.26 1281.63 1260306|4
דיסקונט מנ הת ה 2.25 1275.89 7480031|4
מז טפ הנפק 38 2.2 1247.33 2310142|4
שטראוס אגח ב 2.19 1242.43 7460140|4
פועלים הנ אגח29 2.11 1198.8 1940485|4
ביג אגח ד 2.06 1165.78 1118033|4
אמות אגח א 2 1132.05 1097385|4
פועלים הנ הת יא 1.74 984.66 1940410|4
שופרסל אגח ב 1.74 987.2 7770142|4
סלקום אגח ז 1.61 915.09 1126002|4
גזית גלוב אגח ט 1.59 899.96 1260462|4
פועלים הנ אגח33 1.58 893.68 1940568|4
בראק אן וי אגחא 1.57 889.7 1122860|4
אלבר נעמ 3 1.53 870.06 1140862|4
אלקטרה אגח ג 1.53 866.24 7390131|4
שופרסל אגח ה 1.38 781.49 7770209|4
נורסטאר אגח ט 1.37 778.6 7230303|4
בינל הנפק התחכא 1.13 643.06 1126598|4
פרטנר אגח ה 1.12 632.91 1118843|4
ישרס אגח יג 0.83 470.12 6130181|4
ביג אגח ז 0.82 464.99 1136084|4
שכון ובינוי אגח 7 0.8 451.19 1129741|4
שכון ובינוי אגח 4 0.78 442.64 1117910|4
שכון ובינוי אגח 6 0.75 426.79 1129733|4
דיסקונט מנ הת ב 0.75 425.87 7480023|4
פועלים הנפ הת י 0.74 419.49 1940402|4
נייר חדרה אגח 3 0.73 414.98 6320071|4
פתאל אגח א 0.71 403.46 1137512|4
בי קומיונק אגחג 0.7 398.94 1139203|4
נייר חדרה אגח 6 0.69 390.13 6320105|4
דלתא אגח ה 0.67 381.81 6270136|4
דה זראסאי אגח ג 0.66 371.52 1137975|4
נורסטאר אגח י 0.61 344.9 7230345|4
אלקטרה אגח ד 0.52 293.64 7390149|4
ריט 1 אגח ג 0.52 295.51 1120021|4
סלקום אגח ח 0.51 288.39 1132828|4
ישרס אגח יד 0.51 290.45 6130199|4
נכסים ובנ אגח ז 0.51 291.39 6990196|4
מליסרון אגח יג 0.49 279.25 3230224|4
קרסו אגח ב 0.49 275.81 1139591|4
אלקו אגח יא 0.46 259.46 6940167|4
נכסים ובנ אגח ו 0.45 257.45 6990188|4
קיי.בי.אס אגח א 0.45 256.52 1137918|4
פז נפט אגח ג 0.45 256.34 1114073|4
שפיר הנדס אגח א 0.43 246.54 1136134|4
נורסטאר אגח יא 0.43 242.97 7230352|4
וורטון אגח א 0.43 244.61 1140169|4
וילאר אגח ה 0.42 239.03 4160107|4
מנורה מב אגח א 0.42 236.45 5660048|4
לייטסטון אגח א 0.4 227.09 1133891|4
אגוד הנפ התח יח 0.4 224.16 1121854|4
מויניאן אגח א 0.39 220.36 1135656|4
גזית גלוב אגח יא 0.39 223.85 1260546|4
קרסו אגח א 0.37 208.64 1136464|4
עזריאלי אגח ב 0.36 201.96 1134436|4
ירושליםהנפ אגחט 0.34 192.86 1127422|4
בזק אגח 7 0.34 194.81 2300150|4
סלע נדלן אגח א 0.31 177.36 1128586|4
פניקס הון התח א 0.29 164.36 1115104|4
מליסרון אגח ח 0.29 163.09 3230166|4
אלוני חץ אגח י 0.26 150.18 3900362|4
פרטנר אגח ד 0.12 67.22 1118835|4
סאמיט אגח ו 0.11 62.58 1130939|4