קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 105.48 105.48 0.11 5123930
FOREST אגח מדורג ! 126.29 126.29 0.11 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 106.01 106.01 0.09 5124771
אזימוט ! אגח חברות 111.3 111.3 0.2 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 106.27 106.27 0.05 5125133
איביאי ! אגח חברות 116.98 116.98 0.14 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 120.89 120.89 0.15 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1072.45 1072.45 0.15 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 136.64 136.64 0.2 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 106.06 106.06 0.19 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 105.38 105.38 0.08 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 179.47 179.47 0.12 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 127.19 127.19 0.1 5114178
אילים תיק אגח מנוהל + 30% 282.24 282.26 0.22 5100193
אלומות ! אגח חברות 153.36 153.36 0.16 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 172.08 172.08 0.09 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 176.35 176.35 0.18 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 174.53 174.53 0.14 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 122.35 122.35 0.13 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 127.47 127.47 0.14 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 193.23 193.23 0.07 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 103.83 103.83 0.24 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 177.44 177.44 0.1 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 108.02 108.02 0.15 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 114.8 114.8 0.16 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 830.5 830.5 0.1 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 116.16 116.16 0.19 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 128.21 128.21 0.15 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 136.15 136.15 0.17 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 107.41 107.41 0.18 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 174.81 174.81 0.1 5107453
הראל ! אגח תאגידים 240.07 242.47 0.19 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 196.55 196.55 0.25 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 128.86 128.86 0.12 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 104.71 104.71 0.2 5119441
הראל ניהול אגח 155.68 155.68 0.24 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 101.1 101.1 0.09 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 159.95 159.95 0.13 5107156
הראל פרימיום 509.13 514.22 0.2 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 129.5 129.5 0.16 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 127.36 127.36 0.09 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 113.63 113.63 0.19 5120068
ילין לפידות ! מדפ 126.14 126.14 0.14 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 107.77 107.77 0.18 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 174.9 174.9 0.09 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 146.05 146.05 0.1 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 121.06 121.06 0.09 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 113.61 113.61 0.16 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 182.09 182.09 0.04 5107479
כוון אגח חברות + 10% 169.14 169.14 0.12 5109632
כרמים ! אגח חברות 116.42 116.42 0.07 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 135.63 135.63 0.16 5108188
מגדל ! אגח חברות 191.45 191.45 0.18 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.97 101.97 0.25 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 128.54 128.54 0.13 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 114.84 114.84 0.3 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 152.66 152.66 0.22 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 112.13 112.13 0.08 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 140.84 140.84 0.13 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 150.42 150.42 0.06 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.89 162.89 0.09 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 191.46 191.46 0.21 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 173.66 173.66 0.25 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 118.25 118.25 0.16 5118633
מור אגח חברות 100.31 100.31 0.02 5125901
מור נבחרת אגח 142.56 142.56 0.17 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 159.12 159.12 0.13 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 252.93 252.93 0.16 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 106.78 106.78 0.11 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 156.22 156.22 0.09 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 622.54 622.54 0.07 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 106.16 106.16 0.12 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 176.39 176.39 0.12 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 530.68 530.68 0.16 5520028
מיטב מדורגות 233.71 233.71 0.16 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 127.25 127.25 0.17 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.42 113.42 0.11 5114434
סיגמא ! אגח חברות 167.51 167.51 0.16 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 102.62 102.62 0.22 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 560.45 560.45 0.14 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 125.23 125.23 0.16 5113501
סיגמא בונד שקלי 80.61 80.61 0.07 5107321
פורטה ! אגח 101.51 101.51 0.21 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 160.92 160.92 0.18 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 153.42 153.42 0.14 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 146.73 146.73 0.12 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 130.12 130.12 0.14 5112487
פסגות Bond picking 116.54 116.54 0.11 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1139.47 1139.47 0.24 5110721
פסגות מדפ מדורג 143.75 143.75 0.18 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 139.32 139.32 0.14 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 3031.6 3031.6 0.1 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 95.8 95.8 -0.14 5118880
פסגות קונצרני פלוס 109.21 109.21 0.05 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 148.85 148.85 0.05 5111224
פסגות תיק קונצרני 128.88 128.88 0.19 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 100.4 100.4 0.12 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1030.62 1030.62 0.18 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 119.72 119.72 0.16 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 861.95 861.95 0.17 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.66 100.66 0.1 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 117.94 117.94 0.17 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 121.05 121.05 0.12 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 465.19 465.19 0.06 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 135.22 135.22 0.16 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 162.99 162.99 0.25 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 195.22 195.22 -0.03 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 141.43 141.43 0.06 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 70.04 70.04 0.13 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 104.24 104.24 0.08 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 103.14 103.14 0.16 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 108.32 108.32 0.25 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 103.42 103.42 0.1 5125067
תמהיל אגח חברות 224.63 224.64 0.32 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 108.37 108.37 0.2 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.86 104.86 0.1 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
דיסק השק אגח ו 4.46 12807.54 6390207|4
חברה לישראל אגח 7 2.78 7976.12 5760160|4
פועלים הנ אגח33 2.74 7882.08 1940568|4
סלקום אגח ו 2.57 7389.55 1125996|4
דלק קב אגח יח 2.38 6824.02 1115823|4
לייטסטון אגח א 2.3 6616.73 1133891|4
תכ.אינתבתשש 2.27 6519.09 1137736|3
שלמה החז אגח יד 2.26 6496.97 1410265|4
ביג אגח ז 2.16 6213.92 1136084|4
אדמה אגח ב 2.16 6206.39 1110915|4
מזרחי טפחות שה א 2.12 6097.68 6950083|4
מישורים אגח ד 2.1 6039.82 1132729|4
דלק קידוחיםאגחא 2.08 5964.19 4750089|4
ספנסר אגח א 2.02 5810.44 1133800|4
ממשל שקלית 1026 2.02 5800.8 1099456|4
אלרוב נדלן אגחב 1.95 5610.82 3870094|4
גזית גלוב אגחיב 1.95 5604.9 1260603|4
שכון ובינוי אגח 8 1.78 5100.61 1135888|4
שלמה נדלן אגח ג 1.63 4688.32 1137439|4
תכ.תלבונדתשואות 1.53 4389.62 1128453|3
אלון רבוע אגח ד 1.48 4249.7 1139583|4
נכסים ובנ אגח ט 1.43 4114.26 6990212|4
מז טפ הנפק 38 1.38 3956.7 2310142|4
נמקו אגח א 1.38 3971.84 1139575|4
אשטרום קב אגח א 1.33 3820.41 1132323|4
ספנסר אגח ב 1.28 3673.6 1139898|4
אפריקה מג אגח ב 1.2 3460.24 1126093|4
אפריקה נכס אגחז 1.19 3404.49 1132232|4
רילייטד אגח א 1.16 3343.07 1134923|4
יוניברסל אגח א 1.12 3210.34 1141639|4
פס.תלבנד60ס3 1.11 3181.95 1134550|3
קליין אגח א 1.11 3173.96 1136977|4
פס.תלבונדתשואות 1.1 3149.6 1128529|3
הכשרת ישוב אג17 1.08 3107.04 6120182|4
שופרסל אגח ב 1.07 3071.33 7770142|4
כלכלית ים אגחיא 1.07 3064.23 1980341|4
ווסיג'י אגח א 1.06 3050.4 1141209|4
בינל הנפק התחכג 1.04 2982.75 1142058|4
אפריקה נכס אגחה 1.04 2983.97 1122233|4
ביג אגח ג 1.03 2947.35 1106947|4
דמרי אגח ז 0.91 2618.85 1141191|4
מליסרון אגח טו 0.9 2574.43 3230240|4
דרבן אגח ד 0.9 2594.6 4110094|4
אול-יר אגח ג 0.89 2550 1140136|4
אדגר אגח ז 0.83 2387.09 1820158|4
אשדר אגח א 0.82 2346.26 1104330|4
מישורים אגח ה 0.76 2168.76 1140078|4
רכבת ישר אגח ב 0.74 2134.67 1134998|4
מויניאן אגח א 0.74 2122 1135656|4
רבוע נדלן אגח ה 0.73 2098.08 1130467|4
קיי.בי.אס אגח א 0.72 2077.73 1137918|4
אלדן תחבו אגח ב 0.69 1993.41 1138254|4
איידיאו אגח ז 0.68 1950.92 5050240|4
אלוני חץ אגח ט 0.66 1892.61 3900354|4
סלקום אגח יא 0.64 1840.76 1139252|4
ג'י.אף.איי אגח א 0.62 1783.69 1134915|4
אשטרום קב אגח ב 0.62 1788.49 1132331|4
דלק קב אגח יט 0.62 1780.2 1121326|4
אשטרום נכ אגח 9 0.62 1791.16 2510170|4
הכשרת ישוב אג20 0.62 1790.61 6120216|4
חג'ג' אגח ז 0.61 1743.97 8230195|4
דלק קב אגח יג 0.61 1760.49 1105543|4
קופרליין אגח ב 0.59 1698.63 1140177|4
נאוי אגח ב 0.59 1699.26 2080166|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.56 1620.95 1121227|4
מישורים אגח ו 0.54 1563.2 1141258|4
אלרוב נדלן אגחד 0.54 1558.95 3870128|4
בזן אגח ו 0.53 1536.24 2590396|4
בזן אגח ז 0.53 1525.6 2590438|4
אזורים אגח 9 0.5 1447.33 7150337|4
הכשרת ישוב אג19 0.48 1386.71 6120208|4
מז טפ הנפק 35 0.48 1384.37 2310118|4
פרטנר אגח ג 0.48 1366.18 1118827|4
רבוע נדלן אגח ד 0.48 1367.76 1119999|4
פניקס הון אגח ד 0.47 1343.04 1133529|4
פנינסולה אגח א 0.45 1300.43 3330073|4
דקסיה הנפ נד יד 0.39 1123.25 1129907|4
דה זראסאי אגח ג 0.38 1082.2 1137975|4
ממשל שקלית 0142 0.36 1045.94 1125400|4
אול-יר אגח ד 0.36 1022.5 1141274|4
הכשרת ישוב אג16 0.36 1031.74 6120166|4
דלק קב אגח כב 0.34 990.66 1106046|4
אשטרום נכ אגח10 0.33 955.11 2510204|4
אלבר אגח יד 0.3 874.8 1132562|4
דקסיה הנפ נד יג 0.27 789.76 1125194|4
סלקום אגח י 0.26 749.07 1139245|4
נכסים ובנ אגח ד 0.25 717.5 6990154|4
ישפרו אגח ב 0.24 686.67 7430069|4
קליין אגח ב 0.24 697.34 1140409|4
ירושליםהנפ נד10 0.23 655.81 1127414|4
גירון אגח ו 0.22 631.74 1139849|4
שכון ובינוי אגח 6 0.21 589.6 1129733|4
נכסים ובנ אגח ז 0.21 612 6990196|4
ישרס אגח יד 0.2 564.24 6130199|4
כלכלית ים אגחיב 0.2 565 1980358|4
סלקום אגח ח 0.2 571.35 1132828|4
כללביט אגח ז 0.19 538.5 1132950|4
הראל הנפק אגח ט 0.19 541.55 1134030|4
דלק קב אגח לא 0.19 539.25 1134790|4
אמות אגח ה 0.19 546.45 1138114|4
הפניקס אגח 1 0.19 551.35 7670102|4
מנורה מב אגח ג 0.18 523.15 5660063|4
איידיאייהנ הת ג 0.18 531.24 1127349|4
דיסק התח נד יב 0.13 383.04 6910160|4
NDAQ 5.55 01/15/20 0.13 383.32
דורסל אגח ג 0.12 344.4 1139427|4
דיסק השק אגח ח 0.1 273.05 6390223|4
כללביט אגח ט 0.09 251.64 1136050|4
מגה אור אגח ד 0.08 226.32 1130632|4
צמח המרמן אגח ד 0.07 191 1134873|4
אזורים אגח 12 0.07 194.35 7150360|4
דמרי אגח ה 0.05 130.41 1134261|4
איידיאייהנ הת ד 0.03 73.32 1133099|4
אפריקה נכס אגחו 0.03 90.57 1129550|4
גירון אגח ג 0.03 88.5 1125681|4
מבני תעש אגח יט 0.03 87.18 2260487|4
הכשרת ישוב אג15 0.02 44.95 6120158|4
מבני תעש אגח ח 0.01 27.97 2260131|4
מבני תעש אגח יז 0.01 32.84 2260446|4
ישרס אגח יא 0.01 21.05 6130165|4
אמות אגח א 0.01 19.32 1097385|4
מגה אור אגח ה 0.01 23.24 1132687|4
דמרי אגח ד 0 8.09 1129667|4
רבוע נדלן אגח ג 0 6.81 1115724|4
אשדר אגח ג 0 11.12 1123884|4
אול-יר אגח ב 0 1.08 1139781|4
קופרליין אגח א 0 0 1136589|4
נייר חדרה אגח 3 0 4.04 6320071|4